Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 22423
Mărime: 2.39MB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

1.EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE VERIFICARE METROLOGICĂ A

CONTOARELOR DE ENERGIE TERMICĂ

1.1. Cadrul legal şi normativ naţional pentru verificarea metrologică a

contoarelor de de energie temică 6

1.2.Prevederile recomandărilor naţionale NM 6-02:2006.Contoare de energie termică 9

1.3.Rolul verificării metrologice a contoarelor de energie temică pentru asigurarea evidenţei veridice a energiei termice în interiorul ţării 10

1.4. Actualitatea temei 11

1.5. Scopul şi obiectivele lucrării 14

2.DESCRIEREA PARAMETRILOR METROLOGICI A CONTOARELOR

DE ENERGIE TERMICĂ

2.1.Generalităţi. 15

2.2. Descrierea parametrilor metrologici a contoarelor de energie termică 17

2.3. Descrierea principiului de funcţionare a contoarelor de energie termică 21

2.4.Descrierea instalaţiilor etalon pentru verificarea metrologică a parţilor componente a contoarelor de energie termică 45

3.EFECTUAREA VERIFICĂRII METROLOGICE A CONTOARELOR

DE ENERGIE TERMICA

3.1. Descrierea cerinţelor necesare pentru organizarea verificării metrologica a

contoarelor de energie termică 55

3.2. Descrierea cerinţelor de mediu pentru efectuarea verificării

metrologice a contoarelor de energie termică 56

3.3.Descrierea procedurii de verificare metrologică a contoarelor de

de energie termică 57

3.4 Efectuarea verificarii metrologice a contoarelor de energie termică 68

3.5. Evaluarea rezultatelor obţinute, întocmirea buletinului de verificare

metrologică 70

4. ANALIZA ECONOMICĂ

4.1. Punerea problemei de calcul 71

4.1.1.Cheltuieli pentru costul tuturor materialelor şi pieselor accesorii 72

4.1.2.Cheltuieli pentru consumul deenergie electrică 73

4.1.3.Cheltuieli pentru remunerarea muncii 74

4.1.4.Cota asigurărilor sociale 77

4.1.5.Uzura aparatajului şi a echipamentelor utilizate 78

4.1.6.Cheltuieli de regie 78

4.1.7. Alte cheltuieli 78

4.2. Concluzie 81

5. SECURITATEA ACTIVITĂŢII VITALE

5.1.Introducere 83

5.2. Analiza condiţiilor de muncă 83

5.3. Măsuri privind sanitaria industrială 86

5.4. Măsuri privind tehnica securităţii 88

5.5. Măsuri de protecţie contra incendiilor 91

5.6. Măsuri de protecţie a mediului ambiant 92

5.7.Calculul ingineresc de SSM sau PMA 93

Concluzii 95

Bibliografie 96

Extras din document

Introducere

Metrologia este ştiinţa măsurărilor şi include toate aspectele legale, practice şi teoretice ale măsurărilor oricare ar fi incertitudinea măsurării şi domeniul ei de aplicare.

O dată cu dezvoltarea comerţului internaţional rolul metrologiei a devenit o problemă majoră. La sfîrşitul secolului al 18-lea, un grup de oameni de ştiinţă francezi, au iniţiat o abordare mai ştiinţifică şi sistematică ce a condus la elaborarea sistemului metric de unităţi, predecesorul actualului Sistem Internaţional de Unităţi ŞI. Sistemul metric de unităţi a fost menit pentru toate tipurile şi toate popoarele lumii. În anul 1875, guvernele unui număr de 17 state au semnat un tratat diplomatic internaţional, cunoscut sub denumirea de „Convenţia Metrului”, şi au creat la Sevres, în Franţa, Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIMG).

În prezent, fiecare ţară are o lege a metrologiei şi o instituţie naţională de metrologie.

În Republica Moldova activitatea în domeniul metrologiei este desfăşurată în conformitate cu „Legea Metrologiei, nr. 647-XIII” din 17 noiembrie 1995, promulgată prin decretul Preşedintelui Republica Moldova la 12 februarie 1996. „Legea Metrologiei” stabileşte bazele metrologiei legale şi este îndreptată spre asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor în ţară şi protejarea persoanelor fizice şi juridice împotriva efectelor negative ale măsurărilor incorecte sau false.

Aplicarea metrologiei asigură calitatea proceselor de producţie şi bunurilor fabricate. Metrologia are un rol cheie în implementarea progresului ştiinţific şi tehnologic, în elaborarea şi producerea eficientă a produselor ce corespund necesităţilor peţii.

Actualitatea temei rezultă din aceia că în ultimile decenii, masurarea consumurilor de apă caldă a devenit extrem de importantă atît pentru consumatorii casnici cît şi industriali. Interesul furnizorului este motivat din perspectiva administrarii eficiente a cheltuielilor de regie, a diminuarii pierderilor pe reţele, a protecţiei şi siguranţei şi nu în ultimul rînd a satisfacerii clienţilor. De cealaltă parte, consumatorul, fie casnic, fie industrial, are o puternică motivaţie financiară, motivată de creşterea costurilor globale a energiei.

La efectuarea acestei lucrări am înaintat ca scop studiul teoretic cît şi practic verificarea metrologică a contoarelor de energie termică.

La realizarea acestui scop au fost trasate următoarele obiective:

- De a elucida care este evoluţia conceptului de verificare metrologică a contoarelor de energie termică

- De a analiza care este rolul verificării metrologice a contoarelor de energie termică

pentru asigurarea evidenţei veridice a energiei termice în interiorul ţării

- De a descrie parametrii metrologici a contoarelor de energie termică

şi a instalaţiilor etalon

- De a caracteriza care sunt principiile de dezvoltare şi de funcţionare a contoarelor de energie termică

- De a descrie procedura de verificare a contoarelor de energie termică

- De a evalua rezultatele obţinute şi de a întocmi buletinul de verificare metrologică

- De a efectua o analiză economică

- De a descrie şi de a analiza care sunt măsurile de protecţie a muncii

1.EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE VERIFICARE METROLOGICĂ A CONTOARELOR DE ENERGIE TERMICĂ

1.1.Cadrul legal şi normativ naţional pentru verificarea metrologica a contoarelor de energie termică

1.1.1. Legea metrologiei Nr.647-XIII din 17.11.95 din Monitorul Oficial al R.Moldova[15]

Conform legii metrologiei Nr.647-XIII din 17.11.95 din Monitorul Oficial al R.Moldova nr.13/124 din 29.02.1996:

Etalonarea şi verificarea mijloacelor de masurare se efectueaza în cadrul organismului naţional de metrologie de catre persoane atestate în calitate de verificatori metrologi în modul stabilit de organismul naţional de metrologie.

Preview document

Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 1
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 2
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 3
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 4
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 5
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 6
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 7
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 8
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 9
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 10
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 11
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 12
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 13
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 14
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 15
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 16
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 17
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 18
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 19
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 20
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 21
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 22
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 23
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 24
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 25
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 26
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 27
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 28
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 29
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 30
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 31
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 32
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 33
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 34
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 35
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 36
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 37
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 38
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 39
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 40
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 41
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 42
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 43
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 44
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 45
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 46
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 47
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 48
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 49
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 50
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 51
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 52
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 53
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 54
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 55
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 56
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 57
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 58
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 59
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 60
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 61
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 62
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 63
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 64
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 65
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 66
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 67
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 68
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 69
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 70
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 71
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 72
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 73
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 74
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 75
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 76
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 77
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 78
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 79
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 80
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 81
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 82
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 83
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 84
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 85
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 86
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 87
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 88
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 89
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 90
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 91
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 92
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 93
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 94
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 95
Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Verificarea Metrologica a Contoarelor de Energie Termica.docx

Alții au mai descărcat și

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice

Generalități Echipamentele de comutație reprezintă o clasă importantă a echipamentelor electrice, având în principal rolul de a stabili și...

Analiză asupra funcționării unei microrețele

Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai...

Structura Rețelelor de Distribuție

Posibiltăţi de configurare a reţelelor electrice de transport si distrbuţie 1.Consideraţii generale Din studile făcute reiese că în fiecare din...

Determinarea necesarului de frig și calculul parametrilor instalației frigorifice

Să se determine necesarul de frig și parametrii instalației frigorifice pentru tunel de refrigerare TR având dimensiunile 7x12 și înălțimea 3,4...

Bilanțul Exergetic a Unei Instalații Frigorifice cu Compresie de Vapori

1. DETERMINAREA PARAMETRILOR ÎN PUNCTELE DE VÂRF ALE CICLULUI 1.1. Date inițiale pentru efectuarea bilanțului exergetic Pentru efectuarea...

Analiza termodinamică a ciclurilor frigorifice

TERMODINAMICA SI CICLURILE DE REFRIGERARE Termodinamica Termodinamica se ocupă cu energia şi cu transformările ei precum şi cu relaţiile sale cu...

Tehnologia contorului de energie termică

1 Studierea intreprinderii, firmei la care se desfasoara practica. 1.1 Istoria intreprinderii “TERMOCOM” In anul 1956 una dintre sectiile...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea cu Apă Potabilă

INTRODUCERE Viata oamenilor în centrele populate urbane poate fi dusa în conditii bune de igiena si confort daca, pe lânga alte utilitati, se...

Contribuții la îmbunătățirea indicilor de exploatare în secția de alimentare cu energie electrică Cet-Nord, Bălți

INTRODUCERE Exploatarea utilajului electric la CET, în deosebi exploatarea utilajului de putere, are foarte multe tangente cu electrificarea...

Raport Practica la SC A.C.K SRL Pascani

Motivatii pentru care a fost aleasa firma Am ales aceasta firma in primul rand pentru ca unchiul meu, Constantinescu Florin, este actionar si...

Regiile Autonome

Regiile autonome(RA) Sectorul public, adicã acea parte a economiei în care se regãseşte proprietatea publicã cuprinde societãţi publice sub forma...

Analiza Indicatori Economici și Analiza SWOT - SC Contor Group SA

Cap. 1 Caracteristicile tipologice ale firmei 1.1 Profilul firmei Numele companiei: SC CONTOR GROUP S.A. ACTIONARI PROCENT NR. CAPITAL DETINUT...

Serviciul de Apa si Canalizare Oferit de Apa Nova Municipiului Bucuresti

Serviciul de apa si canalizare oferit de APA NOVA Municipiului Bucuresti PREZENTARE APA NOVA BUCURESTI Incepand cu anul 2000, ApaNova Bucuresti...

Fundamentarea prețului produselor pe exemplul SC Contor Group SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA FIRMEI 1.1. Istoric Societatea Contor Group S.A. – cu numele iniţial de Contor Zenner Romȃnia S.A. – a fost ȋnfiinţată...

Referențialul EFQM pentru Autoevaluare Excelența în Afaceri

Capitolul 1 PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Date de identificare S.C. AEM S.A. cu sediul în Timișoara, str.Calea buziașului , nr. 26 a luat fiinţă în...

Ai nevoie de altceva?