Toate licentele din domeniul Filologie

 • Challenges when translating poetry

  Introduction I chose to start with Steiner’s affirmation (1983:78) who said that “translation exists only because people talk different languages. In fact, this truism is based on a situation that we may consider mysterious and that raises a question of both psychological and socio-historical difficulty”. “Why must the human beings talk thousands of different languages that cannot be understood by everyone? Thus, within one language or even more than one language, communication between...

 • Bradul - arbore cosmic

  Introducere Lucrarea de față prezintă simbolistica arborelui, analizînd totodată și semnificația arborelui din punct de vedere mitologic. Bradul este un simbol al statorniciei, al puterii și verticalității poporului nostru. El a fost omniprezent de-a lungul istoriei românilor. Din lemnul lui oamenii și-au făurit case, obiecte de uz casnic, trecători, cruci și icoane ca o dovadă a credinței lor. Bradul aparține fundamental culturii românești. Numele său este moștenit de la geto-daci care, cu...

 • Istoria nationala in viziunea scriitorilor romantici

  INTRODUCERE Apărut în ultimii ani ai secolului al XVIII-lea și afirmîndu-se din plin în prima jumătate a secolului al XIX-lea, romantismul aduce ecourile frămîntărilor politice, sociale, intelectuale și morale pe care le trăiește Europa la acea dată (Revoluția franceză, campaniile napolioniene, luptele de eliberare națională, numeroasele mișcări populare etc.), în același timp, reprezentînd și o continuare, o amplificare, a unor concepții, tendințe, atitudini, teme, motive, modalități...

 • Societatea Junimea si renasterea constiintei nationale

  Introducere Studiul de față are ca obiect de cercetare subiectul Societatea “Junimea” și renașterea conștiinței naționale. Motivaţia alegerii temei. M-аm fоcusаt pе аcеst subiеct аvând în vеdеrе rоlul dеcisiv pе cаrе l-а аvut Titu Mаiоrescu cа întеmеiеtоr аl Sоciеtății ”Junimеа”, dеоаrеcе а fоst prеоcupаt dе întrеgul fеnоmеn culturаl rоmânеsc și а pus prоblеmа dеschidеrii culturii rоmânе sprе Eurоpа, impunând о dirеcțiе nоuă în cultură, аprеciаt ...

 • Simbolismul bacovian

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără a corela mişcarea literară europeană cu insistenta căutare a unor caracteristici esenţiale, comune specificului unei poezii regionale. Polemica dintre tradiţionalişti şi modernişti, proprie tuturor literaturilor, nu s-a axat la noi pe autohtonizarea în mediul cultural a unui curent înnoitor, cum ar fi simbolismul, sau a derivatului său -...

 • Dezvoltarea creativitatii prescolarilor prin activitatile practice

  ARGUMENT Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă că există materiale care aparent nu mai au întrebuinţare, dar că le poate folosi pentru a crea jucării, poate contribui la amenajarea spaţiului educaţional. Activităţile practice dezvoltă copiilor spiritul de observaţie, pentru că obişnuiesc preşcolarul să fie atent la detalii, să analizeze modalitatea de a lucra. Se îmbină acţiunea mentală cu cea fizică. Copilul trebuie să işi...

 • Ortografia

  Cap. I GRAMATICA LIMBII ROMÂNE – CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII LEXICOLOGIA Lexicologia este disciplina lingvistică care se ocupă cu studiul vocabularului, sub diferite aspecte: organizare, schimbare, îmbogăţire. Vocabularul sau lexicul unei limbi este totalitatea unităţilor lexicale(cuvintelor). Unitatea lexicală este un cuvânt simplu (om, casă, cer, harnic), un cuvânt compus(untdelemn, câine-lup), o locuţiune(de treabă, a băga de seamă). Tot unităţi lexicale, de un tip special, trebuie...

 • Argoul Printre Tineri

  Introducere Se știe că limba constituie cea mai desăvȃrșită creație a geniului uman. Cu ajutorul acesteia, fiecare individ a reușit să domine întregul regn, să se organizeze mai ușor în grupuri și să întemeieze societatea umană. Limbajul omenesc nu reprezintă altceva decȃt un ansamblu de semne prin intermediul căruia omul își exprimă propriile gȃnduri și emoții (vezi Baciu Got 2006: 10). În felul acesta, prin intermediul limbii, oamenii au reușit să împărtășească experiențe, să conserve și...

 • Etimologia Numelor in Perioada Interbelica

  Introducere Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Etimologia numelor în romanele interbelice. Justificarea alegerii subiectului. Am ales acest subiect, deoarece interesul derivă faţă de importanţa numelor în romanele interbelice ca fundament al prozei româneşti, alături de necesitatea cunoaşterii limbajului literar artistic. Fiindcă considerăm că proza continuă să fie cale de acces spre limbajul literar artistic. De aceea în sfera complexă a limbajului...

 • Valoarea Istorico-Literara a Umanistilor Romani

  Introducere Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce. Justificarea alegerii subiectului. Am ales acest subiect, deoarece am interes faţă de particularităţile umanismului românesc şi reprezentanţii lui, fiindcă trăsătura fundamentală a umanismului românesc constă în redescoperirea rădăcinilor noastre istorice şi în afirmarea originii latine a limbii şi a poporului român, iar...

 • Literatura Comparata Pascal

  INTRODUCERE Dualitatea naturii umane, prinsă în mijlocul infinitului mare şi al infinitului mic, între situarea în starea de graţie şi deopotrivă nimicnicie, face posibilă „structura omnicentrată“1 a ordinii spiritului, ordinea de mijloc ca loc de „circulaţie, de întâlnire şi de schimb al datelor experienţei, în care fiecare punct oferă aceleaşi şanse de reacţie, de primire şi de redistribuire a informaţiei“2. Înzestrat cu raţiune, omul realizează „enormitatea“ situaţiei din câmpul gândirii...

 • Aspectele Stilistice ale Faptelor de Limba la Nivel Lexical

  INTRODUCERE Motto: „Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei. În realizarea acestei teze ne vom opri la studiul limbii în cunoașterea structurii normelor limbii, a însușirii unei atitudini conștiente față de valorile și expresivitatea ei. Ne vom axa asupra analizei morfologice, sintactice și, mai cu seamă, cea stilistică ce se sprijină pe context, adică pe ansamblul de construcții verbale, care pun în lumină sensul cuvintelor, al îmbinării lor...

 • Categoria Comparatiei in Demersul Didactic Scolar

  Comparația este sfîrșitul fericirii și începutul nemulțumirii. (Soren Kierkegaard) Argument Studiul ,,Categoria gramaticală în demersul didactic școlar” este actuală, deoarece e parte integrantă a curricumului școlar disciplinar la Limba și literatura română. Această temă este importantă și necesită o documentare profundă, mai cu seamă în demersul didactic școlar, când elevii fac cunoștință cu noțiunea gramaticală de comparație, prin intermediul profesorului, care aduce în fața elevilor un...

 • Marin Preda - Romanul Morometii

  Poetul Mircea Florian Sandru a publicat un poem dedicat lui Marin Preda în revista “ Luceafărul ”, din 15 mai 2002. Poemul este o mică bijuterie şi se adresează sufletul poeţilor tineri care au avut în Marin Preda un idol sentimental şi moral. “Leul marin a fost prins şi devorat în câteva clipe De uzinele plutitoare, de maşinile de tocat De agregate gigantice, de însăşi liniştea mării. Aripile lui transparente au fost mâncate de peşti De moluşte, de fauna obscură, flămândă. În urma...

 • Romanul de Analiza Psihologica in Perioada Interbelica

  CAPITOLUL I ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC Primele romane româneşti au apărut la jumătatea secolului al XIX-lea, în focul luptelor pentru o societate modernă, apropiată marilor cuceriri ale civilizaţiei europene. Biografia romanului românesc a rămas mai mult de un secol ascunsă în paginile unor reviste, unii autori preferând anonimatul în conformitate cu obiceiul romantic al timpului. Primele romane româneşti pot fi clasificate în social-politice, sentimentale şi de moravuri, iar ca structură...

Pagina 1 din 2