Toate licentele din domeniul Filologie

 • Universul Pastelurilor in Creatia lui Vasile Alecsandri

  Introducere Caracteristica generală a lucrării Pastelul este o creaţie lirică descriptivă în versuri în care se înfaţişează un tablou din natură (un peisaj, momente ale zilei, imaginea unor anotimpuri, aspecte din viaţa plantelor sau animalelor) faţă de care autorul îşi exprimă în mod direct şi discret impresiile şi sentimentele. Creatorul pastelului în literatura româna este Vasile Alecsandri, cel care a publicat în revista „Convorbiri Literare” de la Iaşi numeroase poezii inspirate de...

 • Ion Creanga

  Argument In literatura romana Ion Creanga continua in ceea ce priveşte talentul de a povesti - realizând un salt uriaş - pe Neculce (intocmai ca acesta, autorul "Amintirilor din copilărie" "avea"insrise in inima sa "faptele pe care le povestea) precum si pe Anton Pann, cu care se înrudeşte prin oralitatea stilului,cu ajutorul căreia a reuşit sa restituie povestii funcţia ei estetica primitiva. Creanga a creat o opera extrem de unitara sub raportul conţinutului si al...

 • John Fowles' Novels

  Introduction Two of the most serious and exhilarating explorations of the Victorian consciousness in recent years have came not from scholars but from novelists. John Fowles and Vladimir Nabokov have more to say about the problems of the nineteenth-century fiction and the relationship between the Victorian and the modern artistic consciousness than innumerable issues of critical and scholarly journals. The tradition is a venerable one, the novel the first literary form to command from its...

 • Mihai Eminescu

  Introducere Opera eminesciană, cu strălucirea ei hipnotică de frumuseţi întunecate şi tainice, este un mod de a exista, cel mai autentic şi mai dramatic mod al poetului român din toate timpurile de a-şi trăi viaţa în mod absolut, de a se implica definitiv în istoria reală şi mitică, în spiritualitatea poporului său, pentru a cărui identitate, în plan universal, prin cultură şi spirit, creatorul a trudit şi s-a consumat până la ardere totală pentru ceea ce a numit el însuşi “ideea...

 • Stylistic Analysis of Epithets and its Function in The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde

  INTRODUCTION The proposed work is an analytical research in stylistic field. It is called ''The Function of the Epithet in the novel “The Picture of Dorian Gray” by ''Oscar Wilde'' The topicality of chosen by us theme lies in the fact that a human being perceives the reality by means of various images. These images exist everywhere: in art, in nature, in thoughts, and in speech in particular. It is a novel about a young man who is in love with his own portrait. The young handsome man...

 • Proza Scurta a lui Ion Luca Caragiale

  Introducere I. L. Caragiale a strălucit în arta comediei, aşa încât tentaţia de a lăsa proza autorului în umbra teatrului a dăinuit o perioadă îndelungată. Cu toate acestea, chiar de la început a existat o atracţie către proza lui, atracţie ce se explică prin universul creat de autor, prin ineditul formulei epice, prin problematica abordată, prin viziunea asupra lumii sau prin crezul artistic. Complexitatea universului epic al scriitorului, deschiderea către multiplele perspective de...

 • Romanul Romanesc Interbelic

  1. Introducere Perioada interbelică se distinge de alte delimitări pe care istoria literară le-a imprimat în conştiinţa publicului larg cel puţin printr-un amănunt, de fond, dar şi de formă: importanţa fără precedent acordată romancierilor şi, prin urmare, romanului ca specie. Se conştientizează atunci lipsurile pe care proza românească le avea în domeniu şi se încearcă o depăşire a complexului înapoierii prin tendinţele de aliniere la modernismul occidentalizant. În cadrul acestui proces,...

 • The Lexico–Semantic Group of Verbs for Different Sorts of Light

  INTRODUCTION The present research project is devoted to the problem of synonyms in Modern English. I find it very interesting to investigate this problem because synonymy seems to be one of the most controversial problems in modern linguistics. The very existence of words traditionally called synonyms is disputed by some linguists; the nature and essence of the relationships of these words is hotly debated and treated by the representatives of different linguistic schools. One of the...

 • Il Desolante Agnosticismo Dell'Umorismo Pirandelliano

  CAPITOLO I –VITA E OPERA DI LUIGI PIRANDELLO I. 1. Introduzione nel mondo pirandelliana Di Luigi Pirandello si è tantissimo scritto e se ne scriverà ancora, ed è per questo che in questo capitolo verranno accennati i momenti di spicco della sua vita ed opera, specialmente quelli che sono rilevanti per la formazione dello scrittore novecentesco. Nato ad Agrigento nel 1867, da una famiglia di tradizione garibaldina ed antiborbonica e proprietaria di alcune zolfare, muore nel 1936 a Roma due...

 • Identitatea unei Biblioteci pentru Copii

  Introducere Punctul de pornire a acestei lucrării a fost un proiect realizat pentru colocviul „Biblioteci pentru copii”. Acest proiect va fi anexat la lucrarea de diplomă pentru a sublinia ideea de continuitate şi de dezvoltare. Această bibliotecă s-a născut şi am considerat-o ca pe un copil care, la un moment dat, trebuia să îşi evidenţieze calităţile. De aceea momentul examenului de absolvire a reprezentat un prilej pentru a concretiza acest proiect. Motivele pentru care am realizat...

 • La Questione della Lingua dal Duecento al Cinquecento

  PREAMBULO Questa tesi si propone d’esaminare uno dei più eloquenti aspetti dell’italiano letterario usato nei primi secoli di cultura dopo il medio evo: la storia della lingua delle opere letterarie, ossia “la questione della lingua”. Senza poter analizzare il lungo percorso di questa storia, definita nei dizionari e nelle enciclopedie come “dibattito incentrato sulla questione quale lingua usare nelle opere scritte – se il latino (classico o medioevale), se l’italiano (il volgare della...

Pagina 2 din 2