Argoul printre tineri

Licență
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 20329
Mărime: 580.59KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Habil. Oliviu Felecan

Cuprins

Introducere.4

Capitolul 1: Ce este argoul?.7

1.1 Delimitarea termenului de argou.7

1.2 Istoria argoului românesc.10

1.3 Categoriile sociale care recurg la argou.13

Capitolul 2: Argoul ca fenomen social.15

2.1 Argoul după 1989. .15

2.2 Argoul contemporan.16

Capitolul 3: Argoul din punct de vedere psihologic.19

Capitolul 4: Hip-Hop-ul și argoul.22

4.1 Muzica hip-hop.22

4.2 Băieții de cartier: o nouă subcultură. .23

4.3 Teme și motive în hip-hop.26

Capitolul 5: Lexicul argotic în hip-hop.29

5.1 Etimologie țigănească.30

5.2 Etimologie engleză.38

5.3 Etimologie bulgară.41

5.4 Etimologie germană.42

5.5 Etimologie maghiară.44

5.6 Etimologie rusă.45

5.7 Etimologie turcească.46

5.8 Etimologie ucraineană.47

Capitolul 6: Noul limbaj de pe internet.49

Concluzii.65

Bibliografie.67

Extras din document

Introducere

Se știe că limba constituie cea mai desăvȃrșită creație a geniului uman. Cu ajutorul acesteia, fiecare individ a reușit să domine întregul regn, să se organizeze mai ușor în grupuri și să întemeieze societatea umană. Limbajul omenesc nu reprezintă altceva decȃt un ansamblu de semne prin intermediul căruia omul își exprimă propriile gȃnduri și emoții (vezi Baciu Got 2006: 10). În felul acesta, prin intermediul limbii, oamenii au reușit să împărtășească experiențe, să conserve și să transmită cunoștințele acumulate de generații de-a lungul anilor. Astfel ,,participȃnd la mutațiile fundamentale care intervin în societate, cuvintele devin deschise, receptive la ideile transmise de vorbitor și dinamizează limba care, în multiplele-i variante sociale și teritoriale, demonstrează a fi semper mutabilis” (Ibidem: 5).

Limba română, asemenea celorlalte limbi, se află într-o continuă evoluție, încercând să se adapteze tuturor condițiilor sociale, politice, economice și culturale. Bogăția sa este dată de varietatea vocabularului, compartimentul cel mai deschis influențelor atât interne, cât și externe. De-a lungul timpului s-a arătat că niciun vorbitor al limbii române nu cunoaște și nici nu poate cunoaște cuvintele existente în vocabularul ei. Si chiar din mulțimea de cuvinte cunoscute, orice vorbitor folosește numai o parte dintre ele, dar și acest grup de cuvinte variază după împrejurările în care trebuie să se exprime (Donici 2010: 7).

În această privință Vasile Șerban constată că ,,dacă s-ar folosi, în mare parte, același ansamblu de cuvinte, identice sau analoge, există totuși o diferențiere în ceea ce privește nuanțarea tonalității. Cu alte cuvinte, diversitatea componenței vocabularului folosit este impusă de condițiile vieții sociale, dar și de educația și gradul de instruire a vorbitorului” (1978: 114).

Se poate observa cu ușurință că limba pe care o vorbesc în prezent tinerii din România nu mai seamănă deloc cu cea învăţată la şcoală. O discuţie între doi elevi de liceu pe stradă sau în autobuz poate scoate în evidență grave dificultăți de înțelegere. Potrivit lui Gh. Bulgăr, termenii de argou sau de jargon, pe care îi folosim cu toţii de fapt, au pătruns din ce în ce mai mult în limba vorbită în mod curent, făcând ca limbajul anumitor grupuri să devină inaccesibil celor mai mulţi (apud Croitoru Bobȃrniche 1996: 5).

Fie că este acceptată, fie că nu, una dintre trăsăturile adolescenței o constituie existența unui limbaj propriu, expresiv, criptic. Indiferent de naționalitate sau de rangul social, tinerii se simt și chiar sunt în multe privințe altfel decȃt adulții. În orice colț al lumii, ei își caută un limbaj care să exprime cȃt mai bine nevoia de a nu semăna cu cei maturi. Argoul adolescentului provine din surse diferite. Una dintre ele, dar nu cea mai importantă, o reprezintă nevoia unui limbaj ,,încifrat” care să nu poată fi înțeles de cei din jur, atunci cȃnd contextul o impune. Așa cum precizează Miorița Baciu Got ,,ca act individual al realizării limbii, vorbirea argotică este o abatere de la norma consacrată, cu devieri motivate prioritar pe plan sociologic și afectiv” (2006: 11).

În aceste condiții s-a născut celebrul șase, care dă de veste elevilor că este timpul să înceteze năzbȃtiile și să devină elevi ,,model” în bancă. Alți termeni precum: profa, diriga sau mate, bio, info, geogra își găsesc rostul în intuiția adolescentului de a trata cu familiaritate realități care sperie mai puțin. După cum se știe, tinerii au o deschidere înspre nou, înspre modern mult mai accentuată decȃt a persoanelor în vȃrstă. De aceea limbajul lor este ,,presărat” cu neologisme sau cuvinte străine, mai mult sau mai puțin adaptate limbii noastre. Astfel, astăzi adolescenții trebuie să fie cool, iar pentru aceasta trebuie să își schimbe look-ul. Strămoșescul ,,bună ziua” devine ,,heloo” și așa mai departe. Mass-media are un rol important în acest sens la fel precum revistele pentru adolescenți, emisiunile de divertisment și chiar filmele. Teribilismul vȃrstei constituie sursa unui alt fenomen extrem de răspȃndit în rȃndul adolescenților: moda superlativului absolut folosit la tot pasul. Acest lucru creează impresia unei lumi cu adevărat false: muzica este ,,super”, fusta este ,,super”, guma de mestecat este și ea ,,super”, toată existența este ,,super”.

Bibliografie

1. Avram, Mioara, 1997, Anglicismele în limba română actuală, București, Editura Academiei Române.

2. Baciu Got, Miorița, 2006, Argoul românesc. Expresivitate și abatere de la normă, București, Editura Corint.

3. Bantaș, Andrei, 1997, English-Romanian Dictionary. Dicționar englez-român, București, Editura 100+1 Gramar.

4. Baronzi, George, 1872, Limba română și tradițiunile ei, vol. I, Editura G. D. Nebunely și fiii.

5. Chapman, Robert (ed.), 1997, Dictionary of American Slang, New York, Editura Harper Collins Publishers.

6. Ciorănescu, Alexandru, 2001, Dicționarul etimologic al limbii române, București, Editura Saeculum.

7. Condrea, Irina, 2011, ,,Cum vorbim, cum scriem: argoul și argotizanții”, Timpul, 18 Februarie 2011, s.p. , (www.timpul.ro).

8. Constantinescu-Dobridor, Gheorghe, 1980, Mic dicționar de terminologie lingvistică, București, Editura Albatros.

9. Croitoru Bobârniche, Nina, 1996, Dicționar de argou al limbii române, Slobozia, Editura Armina.

10. ***, 2009, Dicționarul explicativ al limbii române, Ediția a doua revizuită și adăugită, București, Editura Univers Enciclopedic Gold.

11. Donici, Mihaela-Cristina, 2010, Anglicismele în limba română, Galați, Editura Sfântul Ierarh Nicolae.

12. Felecan, Oliviu, 2009, Limba română în context european, Cluj-Napoca, Editura Mega.

13. Graur, Alexandru, 1975, Alte etimologii românești, București, Editura Republicii Socialiste România.

14. Guțu-Romalo, Valeria, 2002, Corectitudine și greșeală: limba română de azi, București, Editura Humanitas.

15. Iordan, Iorgu, 1944, Stilistica limbii române, București, Editura Institutul de Linguistică Română.

16. Iordan, Iorgu, 1947, Limba română actuală: o gramatică a ,,greșelilor”, București, Editura Socec & Co.

17. Kitwana, Bakari, 2002, The Hip Hop Generation: Young Blacks and the Crisis in African American Culture, New York, Editura Basic Civitas Books.

18. Levițchi, Leon, Andrei Bantaș, 2004, Dicționar englez- român, București, Editura Teora.

19. Manafu, Cristian, Lena Rusti, s.a. , ,,Aspecte sociologice ale argoului”, Eva, s.p. , (www.eva.ro).

20. Milică, Ioan, 2009, Expresivitatea argoului, Iași, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza.

21. Rose, Tricia, 1994, Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America, Connecticut, Editura Weslyan Univeristy Press.

22. Rotaru, Ileana, 2010, Comunicarea virtuală. Impactul noilor tehnologii informaționale și comunicaționale în spațiul educațional contemporan, București, Editura Tritonic.

23. Slave, Elena, 1991, Metafora în limba română, București, Editura Stiințifică.

24. Stoichițoiu-Ichim, Adriana, Vocabularul limbii române actuale, 2001, București, Editura All Educational.

25. Șerban, Vasile, 1978, Vocabularul românesc contemporan, Timișoara, Editura Facla.

26. Volceanov, George, 2006, Dicționar de argou al limbii române, București, Editura Niculescu.

27. Zafiu, Rodica, 2001, Diversitate stilistică în româna actuală, București, Editura Universității din București.

Site-uri consultate:

• www.eva.ro

• www.123urban.ro

• www.teenchatdecoder.com

• www.bugmafiaoficial.ro

• www.versuri.ro

• www.timpul.ro

Preview document

Argoul printre tineri - Pagina 1
Argoul printre tineri - Pagina 2
Argoul printre tineri - Pagina 3
Argoul printre tineri - Pagina 4
Argoul printre tineri - Pagina 5
Argoul printre tineri - Pagina 6
Argoul printre tineri - Pagina 7
Argoul printre tineri - Pagina 8
Argoul printre tineri - Pagina 9
Argoul printre tineri - Pagina 10
Argoul printre tineri - Pagina 11
Argoul printre tineri - Pagina 12
Argoul printre tineri - Pagina 13
Argoul printre tineri - Pagina 14
Argoul printre tineri - Pagina 15
Argoul printre tineri - Pagina 16
Argoul printre tineri - Pagina 17
Argoul printre tineri - Pagina 18
Argoul printre tineri - Pagina 19
Argoul printre tineri - Pagina 20
Argoul printre tineri - Pagina 21
Argoul printre tineri - Pagina 22
Argoul printre tineri - Pagina 23
Argoul printre tineri - Pagina 24
Argoul printre tineri - Pagina 25
Argoul printre tineri - Pagina 26
Argoul printre tineri - Pagina 27
Argoul printre tineri - Pagina 28
Argoul printre tineri - Pagina 29
Argoul printre tineri - Pagina 30
Argoul printre tineri - Pagina 31
Argoul printre tineri - Pagina 32
Argoul printre tineri - Pagina 33
Argoul printre tineri - Pagina 34
Argoul printre tineri - Pagina 35
Argoul printre tineri - Pagina 36
Argoul printre tineri - Pagina 37
Argoul printre tineri - Pagina 38
Argoul printre tineri - Pagina 39
Argoul printre tineri - Pagina 40
Argoul printre tineri - Pagina 41
Argoul printre tineri - Pagina 42
Argoul printre tineri - Pagina 43
Argoul printre tineri - Pagina 44
Argoul printre tineri - Pagina 45
Argoul printre tineri - Pagina 46
Argoul printre tineri - Pagina 47
Argoul printre tineri - Pagina 48
Argoul printre tineri - Pagina 49
Argoul printre tineri - Pagina 50
Argoul printre tineri - Pagina 51
Argoul printre tineri - Pagina 52
Argoul printre tineri - Pagina 53
Argoul printre tineri - Pagina 54
Argoul printre tineri - Pagina 55
Argoul printre tineri - Pagina 56
Argoul printre tineri - Pagina 57
Argoul printre tineri - Pagina 58
Argoul printre tineri - Pagina 59
Argoul printre tineri - Pagina 60
Argoul printre tineri - Pagina 61
Argoul printre tineri - Pagina 62
Argoul printre tineri - Pagina 63
Argoul printre tineri - Pagina 64
Argoul printre tineri - Pagina 65
Argoul printre tineri - Pagina 66
Argoul printre tineri - Pagina 67
Argoul printre tineri - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Argoul Printre Tineri.docx

Alții au mai descărcat și

Simbolismul bacovian

INTRODUCERE Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără...

Valoarea istorico-literară a umaniștilor români

Introducere Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche,...

Societatea Junimea și renașterea conștiinței naționale

Introducere Studiul de față are ca obiect de cercetare subiectul Societatea “Junimea” și renașterea conștiinței naționale. Motivaţia alegerii...

Mircea Eliade, inovator al romanului modern

O poetică a romanului eliadesc Dacă Mircea Eliade nu a produs romanele cele mai vii ale perioadei interbelice prin deschiderea sa spre spaţiul...

Anglicisme în Terminologia Muzicală

Datorită faptului ca în ultima perioadă în vocabularul limbii române au intrat foarte multe neologisme, provenite din diferite limbi, în toate...

Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

Introducere Motto: “Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei În realizarea acestei teze ne vom...

Formule estetice moderne în opera lui Camil Petrescu

ARGUMENT Crearea unei opere bogate în conţinut variat şi plină de mister a fost motivul pentru care ne-am simţit atraşi de Camil Petrescu şi în...

Balada cultă

Un moment important al poeziei moderne românesti îl constituiecreatia poetului, eseistului si traducătorului de exceptie Stefan AugustinDoinas,...

Ai nevoie de altceva?