Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice

Licență
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 25114
Mărime: 189.67KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Cuprins

ARGUMENT 4

CREAŢIE ŞI CREATIVITATE 6

1.1. Delimitări conceptuale 6

1.2. Procesul de creație - repere generale 7

1.3. Medele ale procesului de creție 8

1.4. Creativitatea – dimensiune a personalității 12

1.5. Caracteristici ale persoanelor creatoare 12

1.6. Modele ale procesului de creaţie 19

CAPITOLUL II 25

MĂSURAREA CREATIVITĂŢII 25

2.1.Abordări psihometrice, biografice şi istoriometrice 25

2.2. Indicatori de creativitate 30

2.3. Modalități de apreciere a creativității 32

CAPITOLUL III 34

3.1. Specificul creativităţii la vârstă preşcolară 34

3.2. Stimularea creativităţii preşcolarului prin activitatile instructiv-educative din grădiniţă 37

3.3. Metode şi tehnici de stimulare a potenţialului creativ al preşcolarului 41

CAPITOLUL IV 46

Modalitati de dezvoltare a creativitatii copiilor prin activitatile practice 46

4.1. Valenţe creative ale activităţilor practice 46

4.2. Dezvoltarea creativităţii preşcolarilor prin activităţile practice 47

Exemple de bune practici 47

CAPITOLUL V 50

Potenţialul creativ al copiilor şi cunoaşterea lui 50

(microcercetare psihopedagogică) 50

5.1. Argument 50

5.2. Scopul şi obiectivele cercetării 50

5.3. Ipoteza cercetării 50

5.4. Eşantionul cercetării 50

5.5. Instrumente de lucru 51

5.6. Strategia cercetării 57

5.7.Datele experimentului rezultate în urma prelucrării statistice 64

CONCLUZII 71

BIBLIOGRAFIE 74

ANEXE 76

Extras din document

ARGUMENT

Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă că există materiale care aparent nu mai au întrebuinţare, dar că le poate folosi pentru a crea jucării, poate contribui la amenajarea spaţiului educaţional.

Activităţile practice dezvoltă copiilor spiritul de observaţie, pentru că obişnuiesc preşcolarul să fie atent la detalii, să analizeze modalitatea de a lucra. Se îmbină acţiunea mentală cu cea fizică.

Copilul trebuie să işi imagineze cum va arăta obiectul pe care doreşte să îl realizeze; se schiţează imaginar obiectul, apoi imaginaţia prinde o formă concretă prin lucrarea realizată în cadrul activităţii.

Activităţile practice activează toate simţurile, toate funcţiile spiritului inventiv al copilului. Copilul îşi solicită spiritul inventiv atât atunci când creează obiecte din imaginaţia sa sau reproduce un model real, cât şi atunci când inventează mijloace de a ocoli dificultăţile tehnice pe care le întâlneşte în realizarea unui obiect

La nivel preşcolar se formează deprinderi de lucru: cu hârtie – îndoire, pliere, decupare, lipire, asamblare, împletire şi ţesere; cu fire textile – împletire, înnodare, şnuruire, tăiere şi lipire, rulare; cu materiale textile – decupare, lipire, împletire; înşirare; lucrări cu materiale din natură în care se foloseşte decuparea, lipirea, asamblarea şi decorarea.

Cel mai important rol pe care îl au activităţile practice în dezvoltarea personalităţii copiilor este dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii.

Tehnicile de lucru şi materialele care se folosesc în activităţile practice sunt cele care contribuie la dezvoltarea creativităţii copiilor. Cu cât materialele sunt mai variate, cu atât îşi pot exersa mai uşor imaginaţia.

Tehnicile care conduc cel mai mult la dezvoltarea creativităţii prin activităţile practice sunt cele folosite în lucrul cu materiale din natură sau deşeuri. Dacă în tehnicile de lucru în hârtie, fire de lână, materiale textile, copiii parcurg un anumit proces tehnologic, demonstrat şi explicat de educatoare, în activităţile cu materiale din natură un rol deosebit îl are imaginaţia fiecăruia, deoarece se anunţă copiilor tema, lăsând la libera lor alegere modul de execuţie.

În mod deosebit, în aceste activităţi se foloseşte metoda brainstorming-ului, metodă de dezvoltare a creativităţii în grup. După ce se anunţă tema, copiii sunt solicitaţi să formuleze idei despre modul în care se poate realiza tema. Educatoarea poate aduce modele de lucrări realizate cu tema respectivă, dar acestea sunt prezentate doar la începutul activităţii, ca o sugestie a modului de realizare a temei şi nu este lăsată lucrarea ca model de lucru pentru copii. Ei trebuie să lucreze activând propria imaginaţie. În timpul lucrului copiilor le pot fi sugerate unele tehnici de îmbinare a detaliilor şi este mult mai productiv ca preşcolarii să fie lăsaţi să se consulte între ei, în acest fel dezvoltându-se spiritul de cooperare.

Aprecierile pozitive, încurajatoare, ale educatoarei îi stimulează pe toţi copiii în exprimarea liberă a sentimentelor, a emoţiilor, a trăirilor, prin obiectele realizate.

Organizarea expoziţiilor oferă copiilor sentimentul de satisfacţie a lucrului bine făcut şi, totodată creează posibilitatea de a-şi aprecia mai bine munca lor şi a colegilor.

Toţi copiii au potenţial creator, dar este datoria cadrului didactic să dirijeze şi să valorifice această creativitate prin stimularea ei cu teme cât mai variate, în care să folosească combinaţii de tehnici de lucru şi materiale cât mai diversificate.

Motivația personală în alegerea acestei teme

Copiii sunt atrași de obiectele din natură, le place să descopere mediul înconjurător, să ezploreze tot ce este nou. Având la îndemână diverse materiale, prin diverse tehnici, ei crează.

Lucrările realizate, rezultatul muncii, îi entuziasmează, le crește încrederea în propriile forțe și le stimulează dorința de a cunoaște mai mult.

CAPITOLUL I

CREAŢIE ŞI CREATIVITATE

1.1. Delimitări conceptuale

Creativitatea este un concept care a suscitat multe controverse cu privire la descrierea lui completă și a măsurării lui sigure, fiind asociat cu comportamentul creativ și cu procesele mintale implicate. Termenul a fost introdus de G.W. Allport și desemna, inițial, o formațiune de personalitate. (Lespezeanu, 2007, 81).

Actual, creativitatea este considerată o capacitate complexă şi fundamentală a personalităţii umane care produce ceva nou, original, de valoare şi cu eficienţă ştiinţifică şi socială. Este un rezultat al influenţelor şi relaţiilor factorilor subiectivi şi obiectivi, adică a posibilităţilor persoanei şi a condiţiilor ambientale. Se sprijină pe date şi soluţii anterioare și îmbină investigaţii şi date noi. (Pavel, 1991, 175).

Fiind o capacitate şi o aptitudine a personalităţii, creativitatea este considerată, totodată, un produs şi un proces. Este un produs pentru că se dobândeşte ca abilitate de a realiza ceva nou printr-o activitate sau printr-o experienţă, necesitând foarte multă muncă. Este şi un proces, întrucât necesită evoluţie în timp. (Ezechil, 2001, 129).

Creativitatea se poate manifesta în toate domeniile cunoaşterii şi vieţii sociale. Această capacitate are următoarele caracteristici: flexibilitate, noutate, originalitate, fluenţă, senzitivitate şi ingeniozitate. În desfășurarea procesului creativ G. Wallas a identificat următoarele etape: preparația, incubația, inspirația și verificarea.

Un aspect foarte important pentru educație este posibilitatea măsurării și stimulării creativității. Factorii care au un impact deosebit asupra creativității sunt asemănători cu factorii învăţării eficiente. Pe lângă coeficientul de inteligenţă, un rol important îl au și ereditatea, capacităţile intelectuale, aptitudinile, caracterul, mediul socio-cultural, motivaţia și efortul de pregătire şi investigaţie. (Petrică, 1967, 88).

Creativitatea se poate cultiva prin maniera de a învăța și prin dezvoltarea aptitudinilor intelectuale, imaginative și nonconformiste.

Bibliografie

1.Constantinescu,Stoleru,P.(1974). Creativitatea– Cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ (implicaţii practice, psihologice, psihoeducaţionale). Bucureşti. Tipografia Universităţii

2. Cosmovici, A. (1996). Psihologie generală. Iași. Editura Polirom

3. Cucoş, C. (1998). Pedagogie. Iaşi. Editura Polirom

4. Ezechil,L., Lăzărescu P.,M. (2001). Laborator preşcolar. Bucureşti. Editura V& I Integral

5. Criste, G.(2002). Pedagogie generală. Bucureşti. Editura Didactică şi pedagogică

6.Goia, R..(2006). Formarea deprinderlor manuale prin activităţi practic-aplicative. Braşov. Editura Infomarket

7.Iftimia, A.(2007). Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Suport de curs

8.Jinga, I., Istrate, E.(2001). Manual de pedagogie. Bucureşti. Editura ALL

9.Lespezeanu, M.(2007). Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar. Editura Omfal Esenţial

10.Nicola, G.(1981). Stimularea creativitatii elevilor in procesul de invatamant. Bucuresti. Editura Didactica şi pedagogică

11.Pavel, V. (1991). Educaţie plastică. Bucureşti. Editura Didactică și Pedagogică

12.Petricica, M. (1973). Metodica predarii activitatilor manuale in gradinita de copii. Bucuresti. Editura Didactică și Pedagogică

13.Petrică, M. (1967). Metodica predării activităţilor manuale în grădiniţa de copii. Bucureşti. Editura Didactică şi pedagogică

14.Popescu-Neveanu, P. (1978). Dicţionar de Psihologie. Bucureşti. Editura Albatros

15.Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. (2005). Bucureşti.EdituraV&I Integral

16.Roco, M. (2004). Creativitate şi inteligenţă emoţională. Iaşi. Editura Polirom

17.Roco, M. (1979). Creativitatea individuală şi de grup- studii experimentale. Bucureşti. Editura Academiei Române

18.Rosca, A. (1981). Creativitatea generală şi specifică. Bucureşti. Editura Academiei R.S.R

19.Roşca , A. (1966). Psihologia copilului preşcolar. Editura Didactică şi pedagogică

20.Stoica ,A. (1983). Creativitatea elevilor. Bucuresti. Editura Didactică și Pedagogică

Preview document

Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 1
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 2
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 3
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 4
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 5
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 6
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 7
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 8
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 9
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 10
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 11
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 12
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 13
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 14
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 15
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 16
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 17
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 18
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 19
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 20
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 21
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 22
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 23
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 24
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 25
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 26
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 27
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 28
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 29
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 30
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 31
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 32
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 33
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 34
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 35
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 36
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 37
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 38
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 39
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 40
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 41
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 42
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 43
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 44
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 45
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 46
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 47
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 48
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 49
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 50
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 51
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 52
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 53
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 54
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 55
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 56
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 57
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 58
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 59
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 60
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 61
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 62
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 63
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 64
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 65
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 66
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 67
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 68
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 69
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 70
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 71
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 72
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 73
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 74
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 75
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 76
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 77
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 78
Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea creativitatii prescolarilor prin activitatile practice.doc

Alții au mai descărcat și

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

George Bacovia - Reprezentant al Simbolismului

Simbolismul este un curent literar ce a luat naștere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în literatura franceză, ca o reacție la retorismul...

Originea și Evoluția Limbii Române

Istoricii antici fixeaza catre mijlocul secolului al VIII-lea i.e.n. (mai precis,in 753)data intemeierii Romei de catre legendarul Ro-mulus. Ne...

Lesson Plan - World Class, Longman

-School : no. 10 Bacau -Teacher Level : beginners -Time : 50’ -Grade : 5th -Textbook: World Class, Longman -Lesson: Following people...

Seminar Lucian Blaga

OBIECTIVE: Principalul obiectiv al cursului constã în (re)familiarizarea studentilor cu opera filosoficã a lui Lucian Blaga, îndeosebi cu acele...

Calcul Lingvistic

7.1. Consideraţii generale asupra fenomenului Situat la graniţa dintre împrumut şi creaţie internă, calcul lingvistic este un fenomen pe cât de...

Bazele Agrobiologice ale Mecanizării

Tema: Pedologia ca ştiinţă Subiectele: 1. Obiectivele pedologiei ca ştiinţă. Solul şi factorii de solificare 2. Noţiuni de fertilitate. Tipuri...

Te-ar putea interesa și

Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativității copiilor preșcolari de 6-7 ani

Introducere.3 Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani.9 1.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei...

Educatia Artistico-Plastica

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Importanta abordarii acestei teme deriva din importanta frumosului pentru viata.Culoarea este esentiala...

Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător

ARGUMENT Înv¬ăţământul preşcolar prima verigă a sistemului de învăţământ are menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi...

Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Dezvoltarea personalității copilului de vârstă preșcolară

INTRODUCERE Fiecare perioada de vârsta îsi are însemnatatea ei în evolutia fiintei umane si în conturarea personalitatii, cred ca perioada...

Rolul poveștilor, povestirilor în dezvoltarea limbajului oral la preșcolari

INTRODUCERE Poveștile sunt cele care ne-au marcat copilăria și cele care au trezit în noi cele mai frumoase sentimente și emoții. Cu toții, ne...

Principalele Elemente ale Limbajului Plastic

CAPITOLUL I EDUCAŢIA ARTISTICĂ-PLASTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞCOLAR ŞI PREŞCOLAR I.1.IMPORTANŢA ŞI SCOPUL INSTRUCTIV-EDUCATIV AL ARTEI PLASTICE CA...

Ai nevoie de altceva?