Toate licentele din domeniul Finante

 • Politica financiara si dezvoltarea intreprinderii

  INTRODUCERE Întreprinderea - una din verigile importante ale economiei naționale, având un rol important în buna funcționare a întregului sistem economico-social, a fost afectată de profundele schimbări petrecute în viața economică, socială și politică din ultimii ani. Au apărut elemente tipice economiei de piață, s-a modificat modul de acces la resurse, structurile ierarhice au dispărut sau au fost reorganizate, relațiile cu sistemul bancar, total reorganizat și el, și-au schimbat...

 • Implicatii economico-financiare durabile ale investitiilor

  INTRODUCERE Termenului sau mai bine spus procesului de a investi i s-au atribuit pâna în acest moment o multitudine de definiții. Spre exemplu, una dintre definiții, prezintă investițiile drept achiziționarea unui activ în vederea producerii unui câștig de capital la momentul vânzării acestuia sau obținerea unui venit constant, putând fi și o combinație a acestora. Investițiile presupun totodată alocarea de fonduri bănești sau capital unei întreprinderi, având drept scop obținerea de profit....

 • Evaluarea intreprinderilor prin discontarea cashflow-urilor

  Introducere Această lucrare îsi propune să ilustreze două dintre cele mai folosite metode de evaluare și anume: metoda cash-flow-ului discontat sau al cash-flow-ului disponibil și metoda de evaluare bazată pe multipli. Informațiile despre evaluare sunt utile atât investitorilor care pentru un activ financiar nu doresc să plătească mai mult decât valorează acesta, cât și pentru orice cumpărător care ar trebui să încerce sa evalueze lucrul pe care urmează sa îl achiziționeze, îndiferent de...

 • Creditul-Principalul produs al bancilor comerciale

  INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al specialiștilor din domeniul economic, cât și al conducerilor organismelor financiar bancare din întreaga lume, întrucât dobândirea bunăstării prin dezvoltare economică, presupune acumularea de capital. Dacă la aceasta adăugăm și problematica entităților economice, în special a IMM - urilor, tema aleasă ca subiect al cercetării devine extrem de...

 • Analiza situatiei financiare a firmei

  INTRODUCERE Lucarea de disertație are ca temă ”Analiza echilibrului financiar”, iar studiul de caz este realizat pentru societatea SC GABIANCA BOCA SRL Oradea. Am optat pentru această firmă întrucât îmi desfășor activitatea în cadrul societății. Analiza echilibrului financiar reprezintă o componentă a analizei financiare, importanța acesteia fiind dată de faptul că dacă în urma analizei sunt evidențiate aspecte și situații negative de dezecilibru, ele reprezintă un semnal pentru apariția...

 • Investitii in IMM

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare este determinată de nevoia dezvoltării sectoruluiîntreprinderilor micului business din Republica Moldova și perfecționarea proiectelor de finanțare, de investiție în Întreprinderile Mici și Mijlocii. Importanța întreprinderilor mici și mijlocii este determinată, în primul rînd, de valoarea sarcinilor, pe care acestea sunt în stare de a le soluționa în economie și în alte sfere ale activității sociale. Dezvoltarea ÎMM-urilor...

 • Analiza evolutiei bugetului public al Romaniei in perioada 2006 - 2016

  INTRODUCERE Prezentarea de față își propune în linii mari să realizeze o analiză a bugetului public al României în perioada cuprinsă între anii 2006 - 2016. În felul acesta am întocmit o trecere în revistă, punând accent pe aspectele esențiale, a următoarelor principii financiare: Conceptul de buget, Principiile bugetare, Conceptul de buget public și Conținutul bugetului public. Prin fiecare lege bugetară pomenită mai sus s-a încercat o cercetare cât se poate de exhaustivă, urmărind punctele...

 • Impozitele indirecte si rolul lor in cadrul societatii

  Capitolul 1:Conținutul impozitelor indirecte și funcțiile acestora în cadrul societății 1.1.Conținutul impozitelor indirecte și elementele tehnice ale acestora Impozitele reprezintă cele mai vechi resurse financiare ale statului, necesare acoperiri cheltuielilor publice. Cea mai amplă definiție a impozitului este dată de către prof. Bistriceanu, care definește impozitul ca fiind „ contribuția bănească obligatorie, generală și nerambursabilă, directă sau indirectă, efectuată de persoane...

 • Asigurarea echilibrului firmei si riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA)

  INTRODUCERE Importanța echilibrului financiar în activitatea unei întreprinderi este foarte puternică, deoarece ia în considerare cerințele și necesitățile firmei, respectiv numărul de resurse disponibile ce pot servi la satisfacerea acestora. Echilibrul, din punct de vedere financiar, reprezintă o armonie a resurselor cu nevoile pe care o firmă le deține. Orice firmă pe toată perioada în care își desfășoară activitatea întâmpină diverse probleme în ceea ce privește echilibrul financiar....

 • Aspecte ale politicii concurentiale in cadrul Uniunii Europene

  INTRODUCERE Economia de piață modernă se bazează pe conservarea principiului libertății concurenței între operatorii care au același obiectiv sau unul similar pe piața bunurilor sau serviciilor, sau pe alte segmente ale pieței, prezentându-se cu alternative posibile în fața consumatorilor. Consolidarea poziției pe care o dețin întreprinderile pe piață comportă mobilizarea de către acestea a tuturor forțelor capabile pentru eficientizarea activității și ,în ultimă instanță, maximizarea...

 • Moneda euro in contextul integrarii monetare europene

  INTRODUCERE Istoria monedei euro a început aproape acum 50 de ani în urmă, prin semnarea a Tratatului de la Roma în anul 1957 de către cele șase state: Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda, prin care se fundamentează realizarea Comunității Economice Europene. În momentul acela, poate puțini au fost cei care s-a gândit că de la acest tratat vor urma mult mai multe altele care vor pune principiile și va avansa Uniunea Economică și Monetară la care participăm și în ziua de...

 • Formarea deficitelor bugetare publice si factori determinanti ai acestora

  INTRODUCERE Am analizat această temă, pentru a identifica situațiile în care apare deficitul bugetar public,care sunt factorii determinanți ai aparației acestuia dar și evoluția lui, atât în statele europene cât și în țara noastră. De-a lungul timpului,echilibrul bugetar a constitit o preocupare a specialiștilor din mediul economic,urmărind întotdeauna un raport optim între cantitatea de venituri și cea de cheltuieli. Așadar,pentru a nu exista un deficit bugetar,teoreticienii clasici susțin...

 • Cardurile de debit - actualitate si perspective la Raiffeisen Bank

  INTRODUCERE Prezenta lucrare are ca temă „Cardurile de debit. Actualitate și perspective la Banca Raiffeisen Bank, sucursala Alba Iulia” și încearcă să descrie aspectele legate de instrumentele electronice de plată, punând accent pe avantajele pe care la oferă deținerea și utilizarea acestora de către persoanele fizice și juridice, din țară, dar și din afara țării, fiind o alternativă foarte avantajoasă a instrumentelor de decontare clasice, deasemenea se evidențiază perspectivele pe care le...

 • Analiza impozitului pe profit

  INTRODUCERE Obiectul principal al acestei lucrări îl reprezintă impozitul pe profit ilustrat prin tema lucrări ,,Contribuția impozitului pe profit la constituirea veniturilor fiscale în România”. Am avut în vedere de asemenea ilustrarea modului de determinare a impozitului pe profit în cadrul unei firme. Această temă are o importanță deosebită deoarece ne arată cât de mare este contribuția pe care o are impozitul pe profit la constituirea veniturilor fiscale și implicit la formarea bugetului...

 • Analiza financiara pe exemplul unei societati comerciale

  Introducere În prezenta lucrare, intitulată ”Analiza financiară pe exemplul unei societăţi comerciale”, am ales să realizez o analiză a activităţii societăţii S.C. Biofarm S.A. În ultimii ani, piaţa farmaceutică românească s-a confruntat pe de-o parte cu efectele crizei economico-financiare, iar pe de altă parte cu măsurile administrative adoptate în ultimii ani (modalitatea de calcul a preţurilor pentru medicamentele generice, prelungirea termenelor de plată pentru medicamentele...

Pagina 1 din 17