Licențele din domeniul Finanțe

Consecințe ale alegerii regimului cursului de schimb asupra comerțului internațional

INTRODUCERE În prezenta lucrare ne-am propus să analizez care este legătura dintre regimul cursului de schimb și comerțul internațional, cu scopul de a demonstra dacă există o influență a alegerii regimului cursului de schimb asupra volumului comerțului. Lucrarea este structurată pe trei capitole prin intermediul... citește mai departe

49 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Structura financiară a întreprinderii

Capitolul I. Definirea capitalului întreprinderii 4 1.1. Definirea noțiunii de capital-element esențial al afacerii 5 1.1.1.Surse de provenienta a capitalului 7 1.1.2.Modalitati de folosinta a capitalului 12 1.2. Funcțiile capitalului social 12 1.3. Caractere generale ale capitalului social 14 1.4.Capitalul... citește mai departe

57 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii

INTRODUCERE Întreprinderea - una din verigile importante ale economiei naționale, având un rol important în buna funcționare a întregului sistem economico-social, a fost afectată de profundele schimbări petrecute în viața economică, socială și politică din ultimii ani. Au apărut elemente tipice economiei de piață,... citește mai departe

62 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor

INTRODUCERE Termenului sau mai bine spus procesului de a investi i s-au atribuit pâna în acest moment o multitudine de definiții. Spre exemplu, una dintre definiții, prezintă investițiile drept achiziționarea unui activ în vederea producerii unui câștig de capital la momentul vânzării acestuia sau obținerea unui... citește mai departe

52 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea intreprinderilor prin discontarea cashflow-urilor

Introducere Această lucrare îsi propune să ilustreze două dintre cele mai folosite metode de evaluare și anume: metoda cash-flow-ului discontat sau al cash-flow-ului disponibil și metoda de evaluare bazată pe multipli. Informațiile despre evaluare sunt utile atât investitorilor care pentru un activ financiar nu... citește mai departe

51 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al specialiștilor din domeniul economic, cât și al conducerilor organismelor financiar bancare din întreaga lume, întrucât dobândirea bunăstării prin dezvoltare economică,... citește mai departe

73 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza situației financiare a firmei

INTRODUCERE Lucarea de disertație are ca temă ”Analiza echilibrului financiar”, iar studiul de caz este realizat pentru societatea SC GABIANCA BOCA SRL Oradea. Am optat pentru această firmă întrucât îmi desfășor activitatea în cadrul societății. Analiza echilibrului financiar reprezintă o componentă a analizei... citește mai departe

37 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Investitii in IMM

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare este determinată de nevoia dezvoltării sectoruluiîntreprinderilor micului business din Republica Moldova și perfecționarea proiectelor de finanțare, de investiție în Întreprinderile Mici și Mijlocii. Importanța întreprinderilor mici și mijlocii este... citește mai departe

52 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza evoluției bugetului public al României în perioada 2006 - 2016

INTRODUCERE Prezentarea de față își propune în linii mari să realizeze o analiză a bugetului public al României în perioada cuprinsă între anii 2006 - 2016. În felul acesta am întocmit o trecere în revistă, punând accent pe aspectele esențiale, a următoarelor principii financiare: Conceptul de buget, Principiile... citește mai departe

46 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impozitele indirecte și rolul lor în cadrul societății

Capitolul 1:Conținutul impozitelor indirecte și funcțiile acestora în cadrul societății 1.1.Conținutul impozitelor indirecte și elementele tehnice ale acestora Impozitele reprezintă cele mai vechi resurse financiare ale statului, necesare acoperiri cheltuielilor publice. Cea mai amplă definiție a impozitului este... citește mai departe

50 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA)

INTRODUCERE Importanța echilibrului financiar în activitatea unei întreprinderi este foarte puternică, deoarece ia în considerare cerințele și necesitățile firmei, respectiv numărul de resurse disponibile ce pot servi la satisfacerea acestora. Echilibrul, din punct de vedere financiar, reprezintă o armonie a... citește mai departe

46 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene

INTRODUCERE Economia de piață modernă se bazează pe conservarea principiului libertății concurenței între operatorii care au același obiectiv sau unul similar pe piața bunurilor sau serviciilor, sau pe alte segmente ale pieței, prezentându-se cu alternative posibile în fața consumatorilor. Consolidarea poziției pe... citește mai departe

62 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Moneda euro in contextul integrarii monetare europene

INTRODUCERE Istoria monedei euro a început aproape acum 50 de ani în urmă, prin semnarea a Tratatului de la Roma în anul 1957 de către cele șase state: Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda, prin care se fundamentează realizarea Comunității Economice Europene. În momentul acela, poate puțini au fost... citește mai departe

69 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Formarea deficitelor bugetare publice și factori determinanți ai acestora

INTRODUCERE Am analizat această temă, pentru a identifica situațiile în care apare deficitul bugetar public,care sunt factorii determinanți ai aparației acestuia dar și evoluția lui, atât în statele europene cât și în țara noastră. De-a lungul timpului,echilibrul bugetar a constitit o preocupare a specialiștilor... citește mai departe

35 pagini 5 puncte Extras Preview

Cardurile de debit - actualitate si perspective la Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Prezenta lucrare are ca temă „Cardurile de debit. Actualitate și perspective la Banca Raiffeisen Bank, sucursala Alba Iulia” și încearcă să descrie aspectele legate de instrumentele electronice de plată, punând accent pe avantajele pe care la oferă deținerea și utilizarea acestora de către persoanele... citește mai departe

74 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview