Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 14144
Mărime: 347.51KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tatiana Mosteanu

Cuprins

CUPRINS

1. INTRODUCERE 5

2.CADRUL LEGISLATIV 6

3. CONCURENŢA SI POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN ROMÂNIA 7

3.1. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 7

3.1.1. DIRECŢIA GENERALĂ CONCURENŢĂ 7

3.1.2. ACORDURILE ANTICONCURENŢIALE ŞI ABUZUL DE POZIŢIE DOMINANTĂ 8

3.1.3 CONTROLUL CONCENTRĂRILOR 9

3.1.4. MONITORIZAREA PIEŢELOR LIBERALIZATE 9

3.2. MEDIUL CONCURENŢIAL ROMÂNESC 10

3.3. POZIŢIA ROMÂNIEI CA STAT MEMBRU UE 11

4. AJUTORUL DE STAT 12

4.1. DEFINIREA AJUTORULUI DE STAT 12

4.1.1. AJUTORUL COMPATIBIL 15

4.1.2. AJUTORUL CARE POATE FI CONSIDERAT COMPATIBIL DE COMISIA EUROPEANĂ 15

4.2. FORME ALE AJUTORULUI DE STAT 16

4.2.1. SCHEMELE DE AJUTOR ŞI AJUTOARELE INDIVIDUALE 16

4.2.2. AJUTOARELE DE STAT DIRECTE SI INDIRECTE 17

4.2.3. AJUTOARELE DE STAT INTERZISE 17

4.2.4. AJUTOARELE DE STAT ILEGALE 17

4.3. CLASIFICAREA AJUTOARELOR DE STAT DUPĂ OBIECTIVUL PRINCIPAL 18

4.4. MODALITĂŢI DE EVALUARE A EFECTELOR PRODUSE DE AJUTOARELE DE STAT 19

5. INFLUENŢA AJUTOARELOR DE STAT ASUPRA MEDIULUI ECONOMIC DIN ROMÂNIA 22

5.1. EVOLUŢIA AJUTOARELOR DE STAT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN ROMÂNIA 22

5.2. EFECTELE GENERATE DE AJUTOARELE DE STAT ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI 29

5.2.1. IMPACTUL ECONOMIC ŞI SOCIAL AL AJUTOARELOR DE STAT REGIONALE 29

5.2.2. IMPACTUL ECONOMIC ŞI SOCIAL AL AJUTOARELOR DE STAT PENTRU RESTRUCTURARE 31

5.2.3. AJUTOARE DE STAT ACORDATE ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 32

6. STUDIU DE CAZ: AJUTORUL DE STAT PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 34

6.1. POLITICA PRIVIND AJUTORUL DE STAT PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 35

6.2. APLICAREA TESTULUI COMPARATIV LA AJUTORUL PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 36

6.3. MĂSURI DE AJUTOR DE STAT PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DECLARATE COMPATIBILE 38

6.4. INTENSITATEA AJUTOARELOR DE STAT PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DECLARATE COMPATIBILE 43

6.5. EVOLUŢIA AJUTORULUI DE STAT PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN ROMÂNIA 45

6.6. CONTRIBUŢIA AJUTORULUI DE STAT PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI LA STRATEGIA EUROPA 2020 46

7. CONCLUZII 47

BIBLIOGRAFIE 48

Extras din document

1. INTRODUCERE

Prin această lucrare am încercat să surprind unele aspecte generale şi particulare ale ajutoarelor de stat, precum şi legaturile dintre acestea si mediul concurenţial, economic şi social.

În al doilea capitol al lucrării am expus reglementările legale care stau la baza concurenţei şi a ajutoarelor de stat, acestea reprezentând punctul de plecare al oricărei activităţi în acest sens.

Al treilea capitol surprinde iniţial politica în domeniul concurenţei a Uniunii Europene, apoi a României ca stat membru, evidenţiindu-se existenţa unor regulamente la nivel comunitar. Am considerat necesară prezentarea acesteia, intrucât ajutorul de stat reprezintă o ramură a concurenţei.

În al patrulea capitol am definit ajutorul de stat, am prezentat formele şi modalităţile de evaluare ale acestuia, pentru a contura o imagine a măsurii de ajutor de stat cât mai clară, aşa cum este prevăzută de legislaţia în vigoare.

Capitolul cinci înglobează o serie de date statistice menite să evidenţieze evoluţia ajutoarelor de stat în primul rând în Uniunea Europeană, apoi în România ca stat membru. De asemenea tot în acest capitol am surprins şi efecte ale măsurilor de ajutor de stat în economie şi în societate în ansamblu.

În al şaselea capitol am tratat detaliat măsurile de ajutor de stat pentru protecţia mediului, care sunt acestea şi cum se aplică, evoluţia lor în Uniunea Europeană şi în România, precum şi aportul acestora la strategia Europa 2020. Am ales acest tip de ajutor de stat, considerând că acesta este unul de perspectivă, important atât pentru generaţiile prezente cât şi pentru cele viitoare, întrucât ajută la conservarea şi îmbunătăţirea cadrului natural necesar pentru desfăşurarea activităţilor curente şi a celor stabilite ca obiective.

În final, concluziile reunesc importanţa efectelor generate de ajutoarele de stat şi necesitatea monitorizării permanente a acestora.

2.CADRUL LEGISLATIV

In România, materia ajutorului de stat a fost întâia oară reglementată prin Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2000. Ulterior, datorită aderării României la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007, intreaga legislaţie internă a fost abrogată, aplicându-se astfel direct şi imediat legislaţia comunitară, transferându-se competenţele de autorizare a ajutoarelor de stat de la Consiliul Concurenţei la Comisia Europeană. Atât Legea nr. 143/1999, cât şi reglemetările adoptate în aplicarea ei au fost similare legislaţiei comunitare, adică ambele au urmărit distorsionarea cât mai redusă a mediului concurenţial prin controlul acordării ajutoarelor de stat si cheltuirii eficiente a fondurilor publice, interesul public major fiind acela de continuare a acordării de ajutoare de stat şi după data aderării la Uniunea Europeană.

Legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat cuprinde prevederile articolelor 107-109 ale Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, regulamentele adoptate de Consiliul Uniunii Europene, regulamentele adoptate de Comisia Europeană, toate cu aplicare directă în statele membre. În plus, Comisia a adoptat comunicări, linii directoare, decizii si alte documente de lucru care clarifică aspecte ce ţin de aplicarea legislaţiei ajutorului de stat; de asemenea, documentele prezintă criteriile care sunt avute în vedere de Comisia Europeană la evaluarea caracterului de ajutor de stat al unor măsuri sau la analiza compatibilităţii măsurilor identificate ca fiind ajutoare de stat.

Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 şi cuprinde Tratatul Uniunii Europene (TUE) si Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene (TFUE). Numele oficial şi complet este “Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene”. Începând cu data de 1 decembrie 2009, articolele 87 si 88 din Tratatul CE devin articolele 107, respectiv, 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE, denumit în continuare Tratat). Cele doua seturi de dispoziţii sunt, in esenţă, identice, iar trimiterile la articolele 107 si 108 din TFUE ar trebui înţelese ca timiteri la articolele 87, respectiv, 88 din Tratatul CE sau invers.

3. CONCURENŢA SI POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN ROMÂNIA

3.1. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Între regulile de bază stabilite prin Tratat sunt reguli relevante şi în materie de concurenţă (art.101-109) pe care Comisia Europeană le aplică împreună cu autorităţile naţionale competente pentru a sustine dezvoltarea pieţelor europene, avand grijă ca întreprinderile să concureze loial, în condiţii egale. De aceste acţiuni beneficiază consumatorii, întreprinderile şi, în general, economia europeană.

Preview document

Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 1
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 2
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 3
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 4
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 5
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 6
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 7
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 8
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 9
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 10
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 11
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 12
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 13
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 14
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 15
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 16
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 17
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 18
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 19
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 20
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 21
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 22
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 23
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 24
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 25
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 26
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 27
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 28
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 29
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 30
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 31
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 32
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 33
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 34
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 35
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 36
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 37
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 38
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 39
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 40
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 41
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 42
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 43
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 44
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 45
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 46
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 47
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 48
Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Ajutoarele de Stat si Efectele Generate de Acestea in Economia NationalaAjutoarele de Stat si Efectele Generate de Acestea in Economia Nationala
    • Ajutoarele de Stat si Efectele Generate de Acestea in Economia Nationala.docx
    • prima pag.docx

Alții au mai descărcat și

Ajutorul de stat

1. Introducere Experienţa ultimilor ani de integrare europeană arată că o concurenţă corectă şi nedistorsionată pe o piaţă este în beneficiul...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ajutorul de stat

Obiectiv Familiarizarea cu diferitele forme ale ajutorului de stat, cu caracteristicile acestuia, cu modul in care se evalueaza, cu organismele...

Te-ar putea interesa și

Analiza Cheltuielilor de Mediu în România

INTRODUCERE Mult timp, calitatea mediului înconjurǎtor a fost perceputǎ ca o grijǎ nefondatǎ dar acum, aceasta constituie una din cele mai...

Politica Fiscala si Influenta Ei

1.1. Fundamentarea teoretica a statului modern si aparitia primelor conceptii economice Dupa prabusirea Imperiului Roman, timp de o mie de ani,...

Dreptul concurenței - ajutorul de stat

INTRODUCERE Cu un debut adesea criticat de către Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea ajutorului de stat de către România, autoritatea...

Ajutorul de stat

INTRODUCERE Articolul 87 (1) din Tratatul CE defineşte ajutorul de stat ca fiind acel ajutor acordat „de state sau prin intermediul resurselor de...

Efectele Cotei Unice de Impozitare România vs Slovacia

Efectele cotei unice de impozitare Capitolul 1 Aspecte teoretice 1.1 Impozitele La baza instituirii impozitelor stă necesitatea statului de a-şi...

Politica în Domeniul Concurenței în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Politica Uniunii Europene în domeniul concurenței este una de căpătâi deoarece ea reglementează piaţa liberă, iar tratatele comunitare...

O Provocare a Viitorului - Cota Unica de Impozitare

Cota unica este o propunere facuta de doi economist americani, Hall si Rabuska ,la inceputul anilor ’80 ,dezvoltand o idée lansata initial de catre...

Relații monetar-financiare internaționale

Prezentarea lectiilor (capitolelor) A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’ I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR INTERNATIONALE....

Ai nevoie de altceva?