Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 24564
Mărime: 769.32KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST,, VASILE GOLDIŞ’’ Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea: Finanţe Bănci

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL 1. CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE PROCESULUI BUGETAR 11

1.1 Planificarea şi decizia bugetară 11

1.2 Metode şi tehnici de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 12

1.2.1 Metode clasice 13

1.2.2 Metode moderne 14

1.3 Principiile bugetare 17

1.4 Etapele procesului bugetar 21

1.4.1 Elaborarea proiectului legii bugetare 23

1.4.2 Aprobarea bugetului 25

CAPITOLUL 2. EXECUŢIA BUGETARĂ 26

2.1 Definire și trăsături 26

2.2 Angajarea cheltuielilor 28

2.3 Lichidarea cheltuielilor 32

2.4 Ordonanţarea cheltuielilor 33

2.5 Plata cheltuielilor 34

CAPITOLUL 3. CADRUL LEGISLATIV ŞI INSTITUŢIONAL PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE 38

3.1 Definire și trăsături 38

3.2 Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică 40

3.2.1 Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică 41

3.2.2 Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire 44

3.2.3 Reguli de participare la procedura de atribuire 45

3.3 Publicarea anunţurilor 45

3.4 Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică 47

3.5 Stabilirea ofertei câştigătoare, informarea candidaților și a ofertanților 49

3.6 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 50

CAPITOLUL 4. ANALIZA ACHIZIȚIILOR PUBLICE ÎN PERIOADA 2006-2010 LA PRIMĂRIA ARAD – STUDIU DE CAZ 51

4.1 Analiza achizițiilor publice pe principalele capitole 52

4.2 Analiza achizițiilor publice din total, desfășurat, potrivit clasificației, pe subcapitole 53

4.3 CONCLUZII 67

BIBLIOGRAFIE: 68

ANEXE: 69

Extras din document

CAPITOLUL 1.

CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE PROCESULUI BUGETAR

Bugetul de stat reprezintă principalul plen financiar centralizat al statului pe termen scurt, în care sunt dimensionate veniturile şi cheltuielile publice pentru o perioada de un an. Acesta face parte dintr-un sistem unitar de bugete ale căror elaborare, aprobare, execuţie şi control se regăsesc intr-un complex de activităţi care alcătuiesc procesul bugetar.

1.1 Planificarea şi decizia bugetară

Deciziile referitoare la cheltuielile publice şi veniturile fiscale fac parte din categoria deciziilor bugetare şi au o importanţă deosebită în cadrul procesului bugetar. Deciziile bugetare sunt de mai multe tipuri şi privesc diverse aspecte, aparent separate intre ele, dar aflate intr-o strânsă interdependenţă. Deciziile bugetare se referă la:

• Desfăşurarea procesului bugetar

• Procurarea resurselor bugetare

• Destinaţia cheltuielilor publice

• Păstrarea echilibrului bugetar

• Execuţia bugetului

Modul de derulare a procesului bugetar presupune luarea unor decizii legate de aspecte cum sunt:

- alegerea participanţilor la discuşiile despre buget;

- stabilirea şi delimitarea atribuţiilor ordonatorilor de credite comparativ cu atribuţiile Ministerului Finanțelor Publice;

- desemnarea importanţei şi influenţei pe care o manifestă grupurile de interese la elaborarea bugetului;

În privinţa veniturilor fiscale, deciziile au la bază estimările tehnice ale veniturilor ce pot fi mobilizate în anul următor, cu luarea în considerare a ambelor variante: modificarea sau menţinerea nivelului şi tipurilor de impozite. Principalele probleme care se analizează sunt:

- care vor fi sursele de impozitare şi ponderea acestora la formarea veniturilor statului;

- care va fi impactul stabilirii impozitelor asupra claselor şi categoriilor sociale, asupra populaţiei în general, precum şi asupra dezvoltării economice în plan teritorial;

- care va fi tendinţa impozitelor: creştere, menţinere sau scădere;

- dacă se vor acorda facilităţi fiscale. În ce cuantum, în ce scop şi cine va beneficia de acestea;

- care va fi mărimea presiunii fiscale şi cum va fi ea suportată de populaţie şi agenţii economici.

Deciziile adoptate în planul veniturilor fiscale trebuie să ţină seama, pe de o parte, de caracterul limitat al resurselor financiare publice şi, pe de altă parte, de sensibilitatea perceperii impozitelor în funcţie de mediuleconomic şi social.

Veniturile fiscale sunt planificate după criterii legate de funcţiile pe care le îndeplineşte fiscalitatea: finanţarea cheltuielilor publice, redistribuirea veniturilor şi averilor, stimularea diferitelor comportamente şi iniţiative economice etc.

În procesul de planificare a veniturilor fiscale se ţine seama de probleme ca:

- mărimea absolută a acestora, care depinde de variabile cum sunt: starea economiei naţionale, capacitatea contributivă a plătitorilor de impozite, eficienţa aparatului fiscal ş.a;

- structura impozitelor: raportul dintre impozitele directe şi cele indirecte, precum şi dintre impozitele din cadrul acestor grupe;

- eventualele efecte nedorite ( aşa-numitele „efecte perverse”) care se pot produce în urma unei anumite creşteri a impozitelor (descurajarea interesului pentru muncă, economisire şi investire ş.a. ).

În domeniul cheltuielilor publice, deciziile vizează opţiuni cum sunt:

- care programe urmează a se finanţa şi la ce nivel;

- care vor fi principalii beneficiari ai programelor alese;

- ce interese vor fi protejate prin intermediul cheltuielilor publice.

Cheltuielile publice sunt planificate pe funcţii (învăţământ, sănătate, apărare naţională, ordine publică, acţiuni economice) şi pe categorii economice (cheltuieli curente şi de capital). Deciziile privind planificarea cheltuielilor publice sunt luate, pe de o parte, pe baza prognozei privind efectele diverselor politici ân perioada următoare şi, pe de altă parte, în legatură cu solicitările de bunuri şi servicii publice în limita resurselor disponibile în economie.

Deciziile în domeniul echilibrului bugetar au în vedere cele trei variante în care se poate încheia bugetul: echilibrat, excedentar sau deficitar. Managementul financiar la nivel macroeconomic se confruntă cu o serie de probleme, printre care:

- cum trebuie să se obţină echilibrul: prin creşterea veniturilor, prin reducerea cheltuielilor sau prin ambele modalităţi;

- dacă este necesară, oportună şi eficientă contractarea de împrumuturi publice, interne şi/sau externe şi în ce cuantum;

- cum vor fi soluţionate deficitele bugetare, existente sau viitoare;

În perioada de execuţie a bugetului, procesul bugetar nu se derulează de la sine, ci ridică, în continuare, decidenţilor o serie de probleme, legate de:

- mărimea diferenţei dintre veniturile / cheltuielile aprobate şi cele efective;

- rezolvarea concretă a acestor diferenţe, prin rectificări bugetare în cursul anului, după aprobarea legii bugetului de stat.

Evaluarea propriu-zisă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat se poate realiza prin diverse metode, prezentate în continuare.

1.2 Metode şi tehnici de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare

Pentru ca bugetul să reflecte cât mai fidel necesităţile de resurse financiare care să asigure înfăptuirea programului guvernamental propus, şi posibilităţile de acoperire a acestora, este necesară cuantificarea cât mai corectă a veniturilor şi cheltuielilor bugetare.

1.2.1 Metode clasice

Dintre metodele clasice de stabilire a mărimii veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, menţionăm : metoda automată, metoda majorării şi metoda evaluării directe.

Metoda automată ( numită şi a penultimei ) constă în întocmirea proiectului de buget, luând ca bază de pornire execuţia bugetară a penultimului an bugetar. Trebuie avut în vedere faptul ca elaborarea proiectului bugetului de stat pentru un anumit an se declansează cu circa opt luni înainte de începerea acestuia, respectiv prin luna mai, cand nu se cunosc incă realizările anului în curs.

Preview document

Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 1
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 2
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 3
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 4
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 5
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 6
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 7
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 8
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 9
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 10
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 11
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 12
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 13
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 14
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 15
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 16
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 17
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 18
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 19
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 20
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 21
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 22
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 23
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 24
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 25
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 26
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 27
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 28
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 29
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 30
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 31
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 32
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 33
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 34
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 35
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 36
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 37
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 38
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 39
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 40
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 41
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 42
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 43
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 44
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 45
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 46
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 47
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 48
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 49
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 50
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 51
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 52
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 53
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 54
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 55
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 56
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 57
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 58
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 59
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 60
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 61
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 62
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 63
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 64
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 65
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 66
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 67
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 68
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 69
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 70
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 71
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 72
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 73
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 74
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 75
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 76
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 77
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 78
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 79
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 80
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 81
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 82
Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Analiza Achizitiilor Publice - Studiu de Caz la Primaria Arad.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Urgentă Sfânta Treime Iași

CAP. 1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE ÎNTR-O INSTITUTIE PUBLICA 1.1. SCURT ISTORIC Spitalul Clinic de Urgenta Sfanta Treime are sediul in...

Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014

INTRODUCERE Lucrarea de faţă tratează, atât din punct de vedere teoretic, cât şi aplicativ, evoluţia şi dinamica bugetului de stat din România,...

Reguli generale de execuție a cheltuielilor publice într-o instituție publică - studiu de caz - Primăria Municipiului București

Reguli generale de execuţie a cheltuielilor publice într-o instituţie publică - Primăria Municipiului Bucureşti – I. Reguli generale...

Bugetul de venit și cheltuieli al unui ordonator terțiar de credite

INTRODUCERE Contabilitatea instituţiilor publice care au calitatea de ordonator de credite se organizează şi se conduce obligatoriu potrivit...

Achiziții de Bunuri Publice

1. NOŢIUNI GENERALE 1.1 Definiții Sistemul achiziţiilor publice reprezintă o parte a realităţii juridico economico tehnică a societăţii româneşti...

Prețuri și concurență - achizițiile publice

Scopul studiului Scopul studiului achizitiilor publice este acela de a intelege importanta pe care o are acest tip de cheltuiala asupra resurselor...

Reguli generale ale execuției cheltuielilor

5.1. Reguli generale ale executiei cheltuielilor statului La baza executiei bugetare trebuie sa se aseze principiul separarii ordonatorilor de...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?