Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 19927
Mărime: 310.41KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. ECHILIBRUL FNANCIAR. CONCEPT SI INDICATORI 5

1.1 Conceptul de echilibru financiar 5

1.2 Indicatori ai echilibrului financiar 8

1.3. Echilibrul financiar in contextul crizei economice financiare 25

CAPITOLUL II. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. PETROM S.A. 30

2.1 Scurt istoric 30

2.2 Mix-ul de marketing in cadrul SC PETROM S.A 38

2.3 SC PETROM S.A si mediul concurential 48

2.4 Diagnosticul resurselor umane 49

2.5 Diagnostic tehnic 51

CAPITOLUL III. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR IN CADRUL SC PETROM S.A. 53

3.1 Analiza bilanţului contabil 53

3.2. Analiza contului de profit și pierdere 60

3.3 Analiza pe baza ratelor financiare 66

3.4 Analiza fluxurilor de trezorerie 81

CONCLUZII ȘI PROPUNERI 84

BIBLIOGRAFIE 88

Extras din document

INTRODUCERE

Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susţinerea principiului continuităţii activităţii, deci trebuie să fie echilibrată.Pe toată durata de funcţionare a unei întreprinderi, aceasta se confruntă cu numeroase probleme de echilibru, probleme ce trebuie rezolvate.

Dacă tratăm întreprinderea ca pe un sistem, şi anume un sistem economico – social într-o continuă mişcare şi dezvoltare, iar elementele sale componente ca pe nişte variabile într-o dinamică continuă, atunci problemele echilibrului se cer a fi integrate în interiorul sistemului în funcţie de raţionalitatea şi eficienţa întreprinderii.

Echilibrul economic însoţeşte viaţa economico – socială a întreprinderii, având un caracter relativ stabil , fiind temporar . Prin urmare această stare de linişte, armonie, stabilitate între elemente structurale ale întreprinderii nu este o stare veşnică, nu este dată odată pentru totdeauna ci ea are un caracter relativ, temporar implicând stări care se schimbă de la un moment la altul, stări ce decurg unele din altele sub influenţa anumitor factori de dezechilibru.

Îmbunătăţirea şi perfecţionarea conducerii economice, a activităţii economico –sociale sunt procese continue, care însoţesc viaţa întreprinderii în contextul unui şir neîntrerupt de inter-relaţii ale tendinţelor de echilibru cu factorii de dezechilibru.

Aceşti factori ai dezechilibrului se cer însă a fi cunoscuţi şi contracaraţi, încât să nu acţioneze spontan, anarhic şi imprevizibil, cu efecte de nedorit, evitându-se apariţia unor fenomene negative în cadrul întreprinderii, fenomen care afectează echilibrul economic la nivelul întreprinderii, influenţând în cele din urmă finalitatea acesteia.

Dacă în urma constatării unei stări de dezechilibru se analizează factorii de dezechilibru care au condus la acea stare şi se iau măsurile necesare, acest fapt conduce la depăşirea stării de dezechilibru temporar şi evidenţierea echilibrului dinamic al sistemului (întreprinderii).

În cadrul echilibrului întreprinderii, echilibrul financiar are un rol important dacă avem în vedere cerinţele, solicitările întreprinderii şi resursele de satisfacere a celor dintâi. Dacă am face o paralelă între întreprindere şi o plantă, cum frunza reprezintă laboratorul plantei asigurând toate necesităţile acesteia, tot aşa echilibrul financiar asigură resursele, cerinţele echilibrului întreprinderii.

Analiza echilibrului financiar trebuie realizată prin prisma cerinţelor gestiunii întreprinderii şi a raportului dintre datorii şi autofinanţare a nevoilor pentru exploatare şi investiţii în strânsă corelare cu formarea şi folosirea fondurilor, resurselor întreprinderii.

Din aceste considerente, o importanţă deosebită prezintă structura echilibrului, a raportului în care se află şi de aici o anumită calitate a echilibrului financiar al întreprinderii.

Ne referim la necesităţi şi resurse, la încasări şi plăţi, la elementele componente ale nevoilor de resurse şi ale celor ce privesc posibilităţile lor de formare, la ansamblul fondurilor cu structura lor şi modul de utilizare (destinaţia acestora).

Analiza structurii echilibrului financiar este necesară tocmai datorită puterii sale de a releva calitatea echilibrului financiar la un moment dat sau în evoluţie. Trebuie făcută diferenţa între echilibrul static la un moment dat şi echilibrul dinamic, caracteristic evoluţiei, permanentelor schimbări din întreprindere.

În cadrul echilibrului de ansamblu, echilibrul financiar ocupă un rol important, echilibrul financiar reprezentând starea ce se caracterizează printr-un flux permanent de fonduri băneşti de natură financiară prin sistem, dar cu păstrarea integrităţii sistemului.

Echilibrul nu constă într-o simplă egalitate. El încorporează anumite particularităţi şi corelaţii între elementele sale structurale.Teoria echilibrului este o concepţie potrivit căreia în mecanismul procesului dezvoltării este esenţială starea de echilibru între obiectul în dezvoltare şi mediul ambiant.Această stare de echilibru este caracteristică în relaţia întreprindere – mediu ambiant dar şi în cea echilibru economic general – echilibru financiar.

Bibliografie

1. Prof.univ.dr.Aurel Isfanescu; Prof.univ.dr.Vasile Robu; Lect.univ.drd. Anca Maria Hristea; Asist.univ.drd.Camelia Vasilescu , Analiza economico-financiara -Biblioteca digitala ASE,2008

2. Ariton Doiniţa, Finanţele întreprinderii, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2007

3. Ariton Doiniţa, Strategii financiare ale firmei, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2004

4. Brezeanu Petre, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Cavallioti, Bucureşti, 2002

5. Cojocaru C-tin, Analiza economico-financiara, Editura Economica, 1996

6. Eduard Dinu - Analiza economica si finanicara a firmei,Biblioteca digitala ASE Bucuresti

7. Georgeta Vintilă, Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004

8. Ioan , M. - Analiza situaţiei financiare a agenţilor economici, Editura Mirton, Timişoara, 2003

9. Nicolescu M, Analiza economica financiara, Editura U.C.B, 1993

10. Petcu Monica, Analiza economico-financiara a intreprinderii, Editura Economica, 2003

11. Petrescu Silvia, Analiza si diagnostic financiar. Ghid teoretico-aplicativ. Editia a II-a, Editura CECCAR 2008

12. Radu Stroe, Gestiunea financiară a întreprinderii. Note de curs şi aplicaţii. Biblioteca digitală ASE

13. Stanescu C., - Analiza economică-financiară cu aplicaţii în societăţile comerciale, industriale, de construcţii şi transporturi, Editura Economică, Bucureşti, 2011

14. Stefanescu C, Isfanescu A., Analiza economico-financiara, Editura Economica, 2002

15. Sorin, V. - Evaluarea întreprinderilor Editura Teora, Bucureşti, 2007.

16. Terci Nicolae, Micuda Dan, Managementul financiar al firmei, Editura Independenta economica, 2009

17. ***Institutul Naţional de Statisticå

18. ***www.petrom.ro

19. ***www.bvb.ro

20. ***www.mfinante.ro

Preview document

Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 1
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 2
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 3
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 4
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 5
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 6
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 7
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 8
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 9
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 10
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 11
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 12
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 13
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 14
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 15
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 16
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 17
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 18
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 19
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 20
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 21
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 22
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 23
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 24
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 25
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 26
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 27
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 28
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 29
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 30
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 31
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 32
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 33
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 34
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 35
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 36
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 37
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 38
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 39
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 40
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 41
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 42
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 43
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 44
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 45
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 46
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 47
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 48
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 49
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 50
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 51
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 52
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 53
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 54
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 55
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 56
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 57
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 58
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 59
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 60
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 61
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 62
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 63
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 64
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 65
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 66
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 67
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 68
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 69
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 70
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 71
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 72
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 73
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 74
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 75
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 76
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 77
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 78
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 79
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 80
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 81
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 82
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 83
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 84
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 85
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 86
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 87
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 88
Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Analiza echilibrului financiar in cadrul SC Petrom.doc

Alții au mai descărcat și

Provocari ale aderarii Romaniei la uniunea monetara

Lucrarea de fata abordeaza aspecte teoretice si practice ce tin de Uniunea Monetara dar si de impactul pe care il are aceasta asupra economiei unei...

Analiza Rentabilitatii si a Riscurilor la SC Agribac SA Bacau

INTRODUCERE Obiectivul esenţial al entităţii economice îl constituie creşterea averii persoanelor implicate în viaţa acesteia (acţionari,...

Echilibrul Financiar al Întreprinderii

INTRODUCERE “Cunoaşterea este cea mai democratică sursă de putere” (Alvin Toffler) Întreprinderea, ca sistem economico-social care...

Analiza Economico-Financiara pe Baza Situatiilor Financiare Anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Prin natura şi implicaţiile ei problema echilibrului financiar şi politicii de autofinanţare optime...

Impactul impozitului pe profit asupra indicatorilor de performanță financiară

INTRODUCERE Pentru dezvoltarea și creșterea oricărei societăți, furnizarea unei infrastructuri de bază este foarte esențială. Acest lucru explică...

Analiza Economico-Financiara la SC Alex&Comp SRL

Cap.1 Prezentarea societăţii ALEX & COMP 1.1 Descrierea societăţii SC ALEX&COMP SRL – Galaţi s-a înfiinţat în anul 1994 la 7 octombrie ....

Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA)

INTRODUCERE Importanța echilibrului financiar în activitatea unei întreprinderi este foarte puternică, deoarece ia în considerare cerințele și...

Ai nevoie de altceva?