Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei

Licență
7.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 17943
Mărime: 286.43KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr.Dragomir Georgeta
UNIVERSITATEA “DANUBIUS”DIN GALATI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA FINAŢE SI BĂNCI

Cuprins

ANALIZA ECONOMICĂ – FINANCIARĂ A REZULTATELOR FIRMEI

STUDIU DE CAZ

S.C ŞANTIERUL NAVAL DAMEN GALAŢI

CAPITOLUL I :

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C.SANTIERUL NAVAL DAMEN.S.A GALATI

1.1 Structuri organizatorice

1.2 Piaţa şi concurenţa.

1.3Premiză a analizei economico-financiare

CAPITOLUL II:

SITUATII PRIN STRUCTURA SI EVOLUTIA CHELTUIELILOR

2.1 Clasificarea cheltuielilor firmei;

2.2 Metode de analiză a cheltuielilor;

2.3 Analiza structurală a cheltuielilor şi orientarea strategică a firmei;

2.4 Analiza factorială a principalelor categorii de cheltuieli;

CAPITOLUL III :

ANALIZA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A FIRMEI

3.1 Principii de bază ale analizei financiare;

3.2 Strategii în domeniul cifrei de afaceri

3.3. Analiza dinamicii cifrei de afaceri

3.4 Analiza factorială a cifrei de afaceri

3.5 Mecanisme de creare a valorii adăugate;

3.5.1 Valoarea adăugată ca instrument de gestiune:

3.6 Analiza rezultatelor firmei

CAPITOLUL IV:

INDICATORI DE RENTABILITATE SI CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

4.1 Analiza indicatorilor parţiali ai rentabilităţii;

4.2 Analiza factorială a rezultatului exploatării;

4.3 Capacitatea de autofinanţare şi autofinanţarea;

4.4 Analiza rentabilităţii prin metoda ratelor;

4.4.1 Analiza rentabilităţii comerciale;

4.4.2 Analiza ratei rentabilităţii economice;

4.4.3 Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate;

4.4.4 Analiza ratei rentabilităţii resurselor financiare;

4.5 Analiza rezultatelor firmei;

CAPITOLUL V : CONCLUZII ŞI PROPUNERI.

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C.SANTIERUL NAVAL DAMEN.S.A GALATI

Grupul de Şantiere Damen a luat fiinţa dintr-o singura companie mamă, Şantierul Damen, în 1927. În 1969, au fost introduse principiile de construcţie modulară pe bază de proiect a remorcherelor, bărcilor de lucru şi alte ambarcaţiuni comerciale.

S.C. Şantierul Naval Damen S.A Galaţi se afla situat în România, pe malul stâng al fluviului Dunărea, la 80 de km de Marea Neagra. Facilităţile şi canalul de navigaţie îi permit construirea de vase de mărime Panama.

Compania este un leader al construcţiilor navale în România de peste 100 de ani, iar din 1990 a livrat o gamă largă de vase către armatorii vest-europeni, folosind metode de producţie în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001.

În urma unei cooperări de mai mult de 5 ani, S.C. Şantierul Naval S.A. Galaţi a fost preluat de Grupul Damen în Aprilie 1999, şi redenumit S.C. Şantierul Naval Damen S.A. Galaţi

Grupul de Şantiere Damen este un grup de calibru internaţional, activ în industria constructoare şi de reparaţii navale, având companii reprezentative în Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, China, Statele Unite şi România.

Domeniul principal de activitate al societăţii este proiectarea, construcţia, reparaţia şi vânzarea de nave maritime şi fluviale (cod CAEM Nr. 351).

Activitatea principală a societăţii este construcţia de nave (cod CAEM Nr. 3511).

De asemenea, societatea are şi o serie de activităţi secundare cum ar fi :

- construcţii de nave sportive şi de agrement;

- întreţinerea, repararea şi dezmembrarea navelor;

- întreţinerea şi repararea ambarcaţiunilor sportive şi de agrement;

- activităţi de proiectare, inginerie şi alte servicii tehnice;

S.C. ŞANTIERUL NAVAL DAMEN GALAŢI S.A. – îşi desfăşoară activitatea în municipiul Galaţi, cu sediul în strada Alexandru Moruzzi nr.132, cod poştal 6200.

S.C. ŞANTIERUL NAVAL DAMEN GALAŢI S.A. a fost infiinţat în baza HG nr. 320 / 27.04.1991 şi a devenit societate comercială0 pe acţiuni cu capital integral privat în luna martie 2004 , când Grupul Damen Shipyards a cumparat pachetul majoritar de acţiuni de la Fondul Proprietăţii de Stat. Societatea este înregistrată la oficiul Registrului şi Comerţului sub nr. J17/1141/1991, iar la DGFP i s-a atribuit Codul Fiscal nr. R 1651643.

Capitalul Social în valoare totală de 323.395.800 Roni reprezentând 12.935.832 acţiuni cu valoare nominală de 25.000 lei are următoarea structură:

Tabel nr.1

Denumirea acţionarilor Capital social

-mii roni- Nr. de acţionari Nr. de acţiuni %

Damen Shipyards Group Olanda 314.89,64 1 12.595.886 97,37

Alţi acţionari pers. fizice si

juridice 849,94 2504 339.946 2,63

TOTAL 32.339,58 2505 12.935.832 100

Acţiunile emise de S.C. ŞANTIERUL NAVAL DAMEN S.A. Galaţi se negociază pe piaţa RASDAQ.

Dividendele cuvenite şi plătite în ultimii 4 ani sunt:

Tabel nr.1.2

Anul Dividende cuvenite

-mii roni- Dividende plătite

-mii roni-

2006 24.554,00 24.554,00

2007 18.679,14 18.679,14

Politica societăţii in ceea ce priveşte dividendele este de majorare a acestora în funcţie de profitul net realizat.

Şantierul Naval Damen Galaţi beneficiază de o dotare tehnică corespunzătoare, permanent înnoită, conferindu-i posibilitatea realizării unor produse complexe la un înalt nivel calitativ, spre deplina satisfacţie a BENEFICIARULUI şi a Regulilor de Clasificare

Societatea utilizează trei fluxuri tehnologice de execuţie :

- flux tehnologic execuţie nave cu capacitate până la 8750 tdw ;

- flux tehnologic execuţie nave cu capacitate până la 18000 tdw ;

- flux tehnologic execuţie nave cu capacitate până la 55000 tdw

Pe fiecare flux tehnologic sunt dispuse capacităţi de producţie specifice tipurilor de nave care se construiesc, dotări comune care deservesc fluxurile şi în care se aplică procese tehnologice specifice

o UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU SUDAREA METALELOR

- instalaţii sudare verticală orbitală pentru tubulatori ,

- automat de sudură de colţ MIG - MAG ,

- instalaţii sudare automată cap la cap MIG – MAG LAW 520A ,

- redresori sudură ,

- maşini de sudură bilateral

- reţea distribuţie / corgon.

o UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU SABLARE ŞI VOPSIRE

- dezumidificator aer ,

- echipament sablat,

- pompă vopsit WIWA

o DIFERITE ECHIPAMENTE NECESARE PRODUCŢIEI CURENTE

- maşină de găurit pneumatică ,

- maşină de înşurubat cu limitare moment ,

- maşina de roluit serpentine YOGA – tip HV70 ,

- maşina de poziţionare şi rotire ,

- instalaţie mobilă aspiraţie filtru - noxe sudură ,

- maşini pentru prelucrarea metalelor ,

- maşina de debitat cu plasmă

o UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR

- dotări tehnică de calcul ,

- sisteme proiectare asistat pe calculator tip TRIBON / FORAN

- sistem digital de comunicaţie integrat sistemului informatic

- licente HP – UX , INFORMIX

Preview document

Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 1
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 2
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 3
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 4
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 5
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 6
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 7
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 8
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 9
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 10
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 11
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 12
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 13
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 14
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 15
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 16
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 17
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 18
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 19
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 20
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 21
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 22
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 23
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 24
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 25
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 26
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 27
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 28
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 29
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 30
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 31
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 32
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 33
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 34
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 35
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 36
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 37
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 38
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 39
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 40
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 41
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 42
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 43
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 44
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 45
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 46
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 47
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 48
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 49
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 50
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 51
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 52
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 53
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 54
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 55
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 56
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 57
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 58
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 59
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 60
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 61
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 62
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 63
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 64
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 65
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 66
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 67
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 68
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 69
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 70
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 71
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 72
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 73
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 74
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 75
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 76
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 77
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 78
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 79
Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Lucrare de Licenta - Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII ŞI A DOMENIULUI DE ACTIVITATE Şantierul STX Europe din Brăila este situat la 170 km în amonte pe fluviul...

Analiza factorială a cifrei de afaceri

INTRODUCERE Fiecare întreprindere, în conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, indiferent de forma de proprietate, obiect de...

Analiza situației financiare a firmei

INTRODUCERE Lucarea de disertație are ca temă ”Analiza echilibrului financiar”, iar studiul de caz este realizat pentru societatea SC GABIANCA...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Introducere Titlul cursului: Gestiunea financiarã a întreprinderii Cursul se adreseazã studentilor înscrisi la programul de studiu ID, organizat...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău

INTRODUCERE Obiectivul esenţial al entităţii economice îl constituie creşterea averii persoanelor implicate în viaţa acesteia (acţionari,...

Planul De Afaceri

1.Afacerea 1.1 Definirea afacerii Planul de afaceri întocmit serveste pentru estimarea posibilitatii de desfacere a unei afaceri pe suprafetele...

Metodele și tehnicile de cercetare în marketing

CAPITOLUL I: REPERE TEORETICE PRIVIND METODELE ȘI TEHNICILE DECERCETARE ÎN MARKETING 1.1. NOȚIUNEA ȘI FUNCȚIILE CERCETĂRII DE MARKETING...

Diagnosticarea profitabilității la societatea UM Timișoara SA

CAPITOLUL I NECESITATEA ANALIZEI DIAGNOSTIC CA BAZĂ A DECIZIEI MANAGERIALE 1.1 CONCEPTUL DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC Creşterea gradului de...

Strategii de prevenire a riscurilor în cadrul intreprinderilor mici și mijlocii

CAP. I - STRATEGIILE DE PREVENIRE A RISCULUI 1.1. Strategia în activitatea întreprinderii - concept, caracteristici Termenul de strategie are o...

Maximizarea profitului la o societate comercială

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA S.C COMITAS S.R.L 1.1 Caracteristici tipologice ale firmei 1.1.1 Date de identificare a firmei 1. Denumire oficială:...

Plan de Afaceri SC Art-Invest SRL

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATA S.C. ART-INVEST-GROUP S.R.L. Subsemnaţii: D-na Barbuti Neluta - Claudia, cetatean roman,...

Analiza Economica Financiara la SC Recim Grup SRL

I. Prezentarea societăţii comerciale ,,Întreprinderea are un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a oricărei ţări, în determinarea potenţialului...

Ai nevoie de altceva?