Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 20015
Mărime: 129.12KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Capitolul 1 : Societăţile comerciale din România

1.1: Principalele categorii de agenţi economici din România

1.2: Categorii de agenţi economici care aplica OMFP 3055/2009

Capitolul 2: Situaţiile financiare anuale întocmite de societăţile comerciale

Prezentarea generala a situatiilor financiare

2.1:Bilanţ contabil

2.2:Contul de profit şi pierdere

2.3:Situaţia modificării capitalurilor proprii

2.4:Situaţia fluxurilor de trezorerie

2.5:Note explicative

2.6:Lucrări premergătoare elaborării bilanţului contabil

Capitolul 3:Studiu de caz- Analiza situaţiilor economico-financiare pe baza

Situaţiilor financiare anuale la SC…

3.1:Prezentare generala

3.2:Situaţiile financiare ale societăţii în perioada 2007-2010

3.3:Lucrări premergătoare elaborării bilanţului ctb-inventariere

Extras din document

Introducere

Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe, in vedrea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia economico-financiara a unei firme, identificarea factorilor, cauzelor si conditiilor care au determinat-o, precum si a rezervelor interne de imbunatatire a acesteia, din punctul de vedere al utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare.

Analiza studiaza mecanismul de formare si modificare a fenomenelor economice prin descompunerea lor in elemente componente, in parti simple si prin depistarea factorilor de influenta.

Atingerea obiectivului analizei, respectiv identificarea cauzelor primare care determina fenomenele economico-financiare, impune parcurgerea urmatoarelor etape: deliminarea obiectului analizei se realizeaza in timp si in spatiu, cantitativ si calitativ si presupune identificarea fenomenului si exprimarea acestuia sub forma unor indicatori economico-financiari; determinarea elementelor, factorilor si cauzelor fenomenului cercetat presupune o analiza structurala; stabilirea relatiilor de conditionare dintre fiecare factor si fenomenul analizat cat si dintre diferitii factori care actioneaza asupra acestuia; masurarea influentelor factorilor asupra fenomenului analizat prin utilizarea metodelor specifice analizei cantitative; sinteza rezultatelor analizei care consta in stabilirea concluziilor privind activitatea firmei.

Lucrarea cuprinde trei capitole:

-Primul capitol cuprinde doua subcapitole: primul subcapitol prezinta pe larg principalele categorii de agenti economici din Romania, iar cel de-al doilea subcapitol aduce la cunostinta categoriile de agenti economici care aplica OMFP 3055/2009.

-Al doilea capitol prezinta situatiile financiare anuale intocmite de societatile comerciale, utilizatorii situatiilor financiare anuale, precum si caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale.Acest capitol are in componenta sa sase subcapitole.

Primul subcapitol prezinta bilantul contabil ce se refera la definitia,rolul,formatul bilantului si prevederile referitoare la elementele de bilant.

Al doilea subcapitol prezinta contul de profit si pierdere ce se refera la definitia si formatul contului de profit si pierdere si prevederile referitoare la elementele din contul de profit si pierdere.

Al III-lea subcapitol prezinta situatia modificarii capitalurilor proprii.

Al IV-a subcapitol prezinta situatia fluxurilor de trezorerie.

Al V-a subcapitol prezinta note explicative la situatiile financiare anuale si tot in cadrul acestui subcapitol sunt prezentati cei mai importanti indicatori economico-financiari.

Al VI-lea subcapitol prezinta lucrarile premergatoare elaborarii bilantului contabil care cuprinde verificarea inregistrarii in conturi a operatiilor economico-financiare si intocmirea balantei de verificare inainte de inventariere, inventarierea generala a patrimoniului, contabilitatea operatiunilor de regularizare si contabilitatea operatiilor privind repartizarea profitului.

In capitolul al III-lea este prezentat studiul de caz ce poarta denumirea de “analiza situatiilor economico-financiare pe baza situatiilor financiare anuale la S.C. Floremi Prest S.R.L.Acest capitol debuteaza cu prezentarea firmei S.C. Floremi Prest S.R.L., a situatiilor financiare ale societatii in perioada 2007-2010 pe baza carora se calculeaza indicatorii de structura ai activului si ai pasivului, indicatorii de lichiditate, indicatorii de solvabilitate, indicatori ai echilibrului financiar si patrimonial net.

Capitolul se incheie prin prezentarea analizei dinamicii si structurii cifrei de afaceri.

Capitolul 1

Societatile comerciale din Romania

1.1 Principalele categorii de agenţi economici care se organizează şi funcţionează în România

Scopul principal al desfăşurării activităţilor economico-sociale este obţinerea unui profit care să asigure retribuirea tuturor factorilor participanţi la procesul de creare a valorii adăugate, în funcţie de gradul de participare şi contribuţia fiecăruia, precum şi constituirea unor fonduri pe seama cărora să se poata realiza dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor viitoare.

Desfăşurarea acestor activităţi are loc în cadrul unor unităţi patrimoniale, bine reglementate din punct de vedere juridic, şi care presupun efectuarea unui volum de cheltuieli şi realizarea de venituri din activităţile desfăşurate.

În România, principalele categorii de agenţi economici care desfăşoară activităţile economice şi sociale sunt:

-regiile autonome;

-companiile naţionale;

-societăţile comerciale;

-instituţiile publice;

-organizaţiile cu scop nelucrativ;

-asociaţiile familiare;

-persoanele fizice independente.

Dintre acestea, cele mai importante sunt societăţile comerciale care reprezintă veriga de bază, segmentul în care scopul principal al activităţii financiare îl constituie investirea capitalurilor, producţia, comercializarea bunurilor şi serviciilor create.

Regimul juridic al acestora este reglementat prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care a fost republicată în M.O. nr. 1066 din 17.02.2004 şi prin alte reglementări speciale privitoare la societăţile comerciale.

Bibliografie

1. Dumitru Porojan, Cristian Bişa – “Planul de afaceri” – Editura Irecson, Bucureşti, 2002

2. Ministerul Finanţelor Publice- „Reglementări contabile pentru agenţi economici” – Editura Economica, Bucureşti, 2002

3. Niculae Feleagă – „ Îmblânzirea junglei contabilităţii”- Editura Economică, Bucureşti, 1996

4. Nicolae Georgescu – „Analiza bilanţului contabil”- Editura Economică, Bucureşti, 1999

5. P. Brezeanu, A. Boştinaru, B. Prăjişteanu – „Diagnostic financiar. Instrument de analiză financiară” – Editura Economică, Bucureşti, 2003

6. Vasile Pruţ, Aristiţa Rotilă, alţi – „Manualul expertului contabil şi al contabilului autorizat”, Ediţia a-IV-a actualizată, Editura Agora, 2002

7. „ Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate – Prezentarea Situaţiilor Financiare” – Editura CECCAR, Bucureşti, 2004

8. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în MO nr. 48/14.01.2005

9. Ordinul nr. 1827/22.12.2003 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii

10. Ordinul nr. 1775/29.11.2004 privind reglementări în domeniul contabilităţii

Preview document

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 1
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 2
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 3
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 4
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 5
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 6
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 7
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 8
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 9
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 10
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 11
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 12
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 13
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 14
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 15
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 16
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 17
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 18
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 19
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 20
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 21
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 22
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 23
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 24
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 25
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 26
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 27
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 28
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 29
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 30
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 31
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 32
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 33
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 34
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 35
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 36
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 37
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 38
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 39
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 40
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 41
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 42
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 43
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 44
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 45
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 46
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 47
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 48
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 49
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 50
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 51
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 52
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 53
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 54
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 55
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 56
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 57
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 58
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 59
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 60
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 61
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 62
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 63
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 64
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 65
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 66
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 67
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 68
Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara pe Baza Situatiilor Financiare Anuale la SC Floremi Prest SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău

INTRODUCERE Obiectivul esenţial al entităţii economice îl constituie creşterea averii persoanelor implicate în viaţa acesteia (acţionari,...

Analiza Economico-Financiara a SC Belvedere SRL

CAPITOLUL I - Prezentarea firmei 1.1. Scurta prezentare a obiectului de activitate al firmei Prezentul proiect va încerca să analizeze din punct...

Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susţinerea principiului continuităţii...

Situațiile financiar anuale

I N T R O D U C E R E Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de...

Analiza situațiilor financiare în România

CAPITOL 1. SOCIETĂŢILE C0MERCIALE (AGENŢI ECONOMICI) DIN ROMÂNIA 1.1. PRINCIPALELE CATEGORII DE AGENŢI ECONOMICI CARE SE ORGANIZEAZĂ ŞI...

Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei

INTRODUCERE Analiza diagnostic reprezintă mijlocul prin care o firmă poate să-şi identifice propriile-i puteri şi slăbiciuni, în raport cu...

Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale

Introducere În prezenta lucrare, intitulată ”Analiza financiară pe exemplul unei societăţi comerciale”, am ales să realizez o analiză a...

Ai nevoie de altceva?