Analiza Impozitului pe Venit în România

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 19593
Mărime: 612.20KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE PROGRAMUL DE STUDII: FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

INTRODUCERE . 7

CAPITOLUL I

Aspecte generale privind impunerea veniturilor persoanelor fizice 9

1.1. Definirea şi clasificarea impozitelor. 9

1.2. Impunerea veniturilor persoanelor fizice: principii şi sisteme de impunere. 12

1.3. Reguli generale de impunere a veniturilor persoanelor fizice în România . 17

1.4. Măs Măsuri adoptate de Guvern pentru cursul anului 2012. 17

1.4.1. Bugetul de stat al României estimat pe anul 2013. 18

1.5. Contribuţia impozitului pe venit la formarea veniturilor bugetare ale României. 20

1.7. Nivelul, dinamica şi structura impozitului pe venit în perioada 2006-2011. 24

1.7.1. Cote defalcate din impozitul pe venit. 31

CAPITOLUL II

IMPUNEREA VENITURILOR DIN SALARII SI PENSII 33

2.1. Analiza reglementărilor privind impunerea veniturilor din salarii. 33

2.1.1. Deduceri personale. 33

2.1.2. Formula generală a calculării impozitului pe salarii .

Exemplu de calcul al impozitului datorat pe veniturile din salarii.36 34

2.2. Studiu privind impunerea veniturilor din salarii la S.C. MADAGASCAR S.R.L. . 37

2.2.1. Determinarea şi calcularea impozitului datorat în afara funcţiei de bază.

Exemplu privind impozitarea veniturilor din salarii, altele în afara funcţiei de bază 39

2.3. Analiza reglementărilor privind impunerea veniturilor din pensii . 41

2.3.1. Stabilirea şi reţinerea impozitului din veniturile din pensii. 41

2.4. Exemplu privind impunerea veniturilor din pensii 41

2.5. Precizări referitoare la CASS în cazul beneficiarilor de pensii. 42

2.5.1. Exemple privind modul de calcul al contribuţiei la CAS privind veniturile din pensii. 43

CAPITOLUL III

IMPOZITUL PE VENITURILE DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE SI ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE.

3.1. Analiza reglementărilor privind impunerea veniturilor din activităţi agricole. 44

3.2. Stabilirea venitului net annual din activităţi agricole pe bază de norme de venit . 44

3.3. Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole. 45

3.3.1 Impozitarea veniturilor din valorificarea produselor agricole. 45

3.4. Definirea veniturilor din activităţi independente. 46

3.5. Reguli generale de stabilire a impozitului pe veniturile din activităţi independente determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă. 46

3.6. Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit. 47

3.7. Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală. 47

3.8. Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente.

Exemplu privind impozitarea veniturilor din activităţi independente 48 48

CAPITOLUL IV

IMPOZITAREA VENITURILOR DIN ALTE OPERAŢIUNI EFECTUATE DE PERSOANELE FIZICE

4.1. Impozitul pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor. 49

4.2. Stabilirea veniturlui net anual cu privire la impozitul pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor. 49

4.3. Reglementarile privind impunerea veniturilor din investiţii…. 50

4.4. Metoda de impunere a veniturilor din investiţii. 50

4.5. Calcularea şi reţinerea impozitului pe veniturile din investiţii.

Exemplu privind impozitarea veniturilor din investiţii 50

4.6. Reglementările privind impunerea veniturilor din premii şi jocuri de noroc. 51

Exemplu privind calcularea impozitului aferent veniturilor din premii şi jocuri de noroc

4.7. Analiza reglementărilor privind impunerea veniturilor din alte operaţiuni efectuate de persoanele fizice. 53

CONCLUZII . 54

ANEXE. 56

BIBLIOGRAFIE. 58

Extras din document

Introducere

Lucrarea de licenţă cu titlul “Analiza impozitului pe venit în România” elaborată sub coordonarea ştiinţifică a prof.univ.dr. Mihaela Teodorescu (acest paragraf se elimină) este realizată într-o aşa manieră încât să asigure o tratare sistematică a fiscalităţii, pe baza unei informaţii teoretice şi practice în contextul realităţii dinamice social-economice din ţara noastră pe fondul multiplelor schimbări legislative din perioada 2005-2013.

În acestă lucrare am analizat impozitele directe, în special impozitele pe venituri, şi evoluţia şi modul lor de impunere asupra persoanelor fizice din România, rezidente sau care işi desfăşoară activitatepe teritoriul ţării noastre, în care am dezbătut într-o abordare complexă elementele impozitului pe venit, cât şi prisma componentelor veniturilor la bugetul de stat.

Astfel, în cadrul lucrării, în afara recunoaşterii generale a unor aspecte ale finanţelor publice şi fiscalităţii, m-am ocupat în mod special de problematica larg oferită de noul Cod fiscal, aplicat în România, cu normele valable începând cu 1 ianuarie 2013. Pe fondul amplu al bibliografiei din domeniul finanţelor publice, al fiscalităţii şi al legislaţiei în vigoare pe baza căreia am conturat principalele elemente teoretice, am reuşit să încorporez rezultatele noilor modificări legislative, cu implicaţii atât în plan teoretic, cât mai ales în cel practic.

Obiectivul acestei lucrări este de a realiza un studiu de prezentare a regulilor de impunere a veniturile persoanelor fizice din orice fel de activitate, a normelor metodologice şi caracterizarea modului de impunere şi calculul asupra veniturilor din salarii, pensii, activităţi independente, etc.

Importanţa colectării impozitelor este una deosebită, inctrucât acestea sunt menite să aducă bani (se poate înlocui cu: să contribuie la formarea veniturilor bugetului de stat) la bugetul de stat, pentru ca mai apoi, acesta să distribuie o parte impozabilă din P.I.B. între clase şi grupuri sociale, între persoanele fizice şi cele juridice. De asemenea, ele mai reprezintă şi un rol primordial în stabilitatea economiei naţionale.

Lucrarea este structurată pe patru capitole şi cuprinde următoarele:

- primul capitol abordează aspectele generale privind impunerea veniturilor persoanelor fizice;

- al doilea capitol prezintă şi caracterizează impunerea impozitelor pe salarii şi pensii;

- al treilea tratează impozitarea veniturilor din activităţi agricole şi activităţi independente efectuate de persoanele fizice;

- iar ultimul capitol este dedicat impunerii impozitelor asupra altor operaţiuni desfăşurate de persoanele fizice.

În primul capitol am definit impozitele, am identificat contribuabilii, sfera de cuprindere a impozitului şi am prezentat categoriile de venituri supuse impozitării. În continuare sunt enumerate veniturile neimpozabile şi deducerile personale, iar cea mai importantă trăsătură a impozitelor mi s-a părut (se poate înlocui cu: consider că este) cea a echităţii impunerii, prin care fiecare plătitor, prin plata impozitelor şi taxelor, participă la realizarea resurselor bugetare în funcţie de veniturile sale. M-am raportat la fiscalitatea din România şi am analizat cadrul legislativ. În acest sens am prezentat toate regulile pentru categoria de venituri supuse impozitării aşa cum le găsim în Codul Fiscal. Nu în ultimul rând, am trecut în revista principalele legi care impun (se poate înlocui cu: am analizat principalele reglementări cu privire la) impozitarea veniturilor persoanelor fizice din România, bugetul de stat estimat pe 2013 şi cotele defalcate din impozitul pe venit.

În cadrul celui de-al doilea capitol am prezentat pe rând impunerea veniturilor din salarii şi pe cea a veniturilor din pensii. Aici sunt definite în primul rând veniturile din salarii şi apoi din pensii, iar în cele din urmă este determinat impozitul datorat. În continuare se exemplifică modul de impozitare şi formula generală a calculării impozitului pe salarii şi apoi din pensii.

Capitolul se încheie cu un studiu de caz cu privire la calculul impozitului din venitul din pensii.

Cel de-al treilea capitol, denumit: „Impozitul pe veniturile din activităţi agricole şi independente”, cuprinde caracterizarea generală a impozitelor pe veniturile din activităţi agricole şi activităţi independente, în care este stabilit venitul anual din aceste tipuri de activităţi şi modul în care se face declararea şi plata impozitului. Acestea sunt urmate de regulile generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, dupa care sunt prezentate cheltuielile deductibile şi cele nedeductibile. Un exemplu privind impozitarea veniturilor din activităţi independente incheie acest capitol.

În cel din urmă capitol, sunt definite veniturile din investiţii, veniturile din caştigarea unor premii de la concursuri sau de la jocurile de noroc, precum şi veniturile din alte surse. Am prezentat normele metodologice şi calcularea şi reţinerea impozitului din fiecare categorie de venituri.

Ultima secţiune a lucrării de licenţă este rezervată concluziilor finale, unde am efectuat o sintetizare a concluziilor rezultate în urma analizei pe baza impozitului pe venit în România şi bibliografiei.

Nu în ultimul rând aș dori să mulțumesc, pentru ajutorul acordat, doamnei coordonator, Conf. Univ. Dr. Teodorescu Mihaela, fără de care elaborarea acestei lucrări nu ar fi fost posibilă. Se poate scoate si aceasta frază

Cap. I Aspecte generale privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

1.1. Definirea şi clasificarea impozitelor

Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea mai veche, în ordinea apariţiei veniturilor publice .

În accepţiune generală, impozitele reprezintă o prelevare la dispoziţia statului a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului. Impozitele, în opinia academicianului Iulian Văcărel reprezintă „o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice la bugetul statului sau la bugetele locale în vederea acoperirii cheltuielilor publice.”

Obligativitatea impozitelor se referă la faptul că plata acestora reprezintă o sarcină impusă, prin lege, tuturor persoanelor fizice şi juridice care realizează venituri indiferent din ce sursă sau care posedă un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datorează impozit. Dreptul de a introduce impozite îl are statul şi el se exercită, de cele mai multe ori, prin intermediul puterii legislative (Parlamentul), iar uneori şi prin organele de stat locale. Parlamentul se pronunţă în legatură cu introducerea impozitelor de stat de importanţă naţională (generală), iar organele de stat locale pot introduce unele impozite în favoarea unităţilor administrativ- teritoriale.

Preview document

Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 1
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 2
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 3
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 4
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 5
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 6
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 7
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 8
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 9
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 10
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 11
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 12
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 13
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 14
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 15
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 16
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 17
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 18
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 19
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 20
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 21
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 22
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 23
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 24
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 25
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 26
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 27
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 28
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 29
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 30
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 31
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 32
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 33
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 34
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 35
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 36
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 37
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 38
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 39
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 40
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 41
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 42
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 43
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 44
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 45
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 46
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 47
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 48
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 49
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 50
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 51
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 52
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 53
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 54
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 55
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 56
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 57
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 58
Analiza Impozitului pe Venit în România - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Analiza Impozitului pe Venit in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice în România și statele UE

INTRODUCERE Timp de decenii sistemul de impozite al României a funcţionat şi s-a dezvoltat ca o componentă a modelului administrativ de conducere,...

Analiza impozitului pe profit

INTRODUCERE Obiectul principal al acestei lucrări îl reprezintă impozitul pe profit ilustrat prin tema lucrări ,,Contribuția impozitului pe profit...

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul...

Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă IMPOZITUL PE PROFIT. COMPARAŢIE LA NIVELUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE aduce prin prezentarea efectuată...

Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale

Introducere În prezenta lucrare, intitulată ”Analiza financiară pe exemplul unei societăţi comerciale”, am ales să realizez o analiză a...

Reforma Impozitării Veniturilor Persoanelor Fizice în România

CAPITOLUL 1 -Aspecte generale privind venitul impozabil al persoanelor fizice- 1.1 Scurt istoric si principalele tendinte ale evolutiei...

Procedura Fiscală în Cazul Impozitării Veniturilor Realizate de Persoanele Fizice

CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRIVIND IMPOZITAREA VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE 1.1. Cadrul general privind impozitarea veniturilor la persoanele...

Contribuția impozitelor directe

Îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor statului în scopul satisfacerii nevoilor generale ale societăţii presupune mobilizarea la dispoziţia...

Te-ar putea interesa și

Analiza Impozitelor Directe la Nivelul Județului Cluj

Introducere Am ales această temă de lucrare, pentru că este o problemă de mare actualitate. Date fiind importanţa şi complexitatea temei, mi-am...

Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 POLITICA FISCAL - BUGETARĂ Viziunea Guvernului României în...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Tema abordată în cadrul acestei lucrări este intitulată „Analiza economico-financiară a impozitului pe profit în România” şi este...

Impozitarea Globală a Veniturilor Persoanelor Fizice și Impactul sau social-economic

Timp de decenii sistemul de impozite al României a functionat si s-a dezvoltat ca o componenta a modelului administrativ de conducere, constructia...

Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România

Buget de stat – cadru general Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse, în mod deosebit de burghezia aflată în...

Analiza impozitelor și taxelor în România și UE

INTRODUCERE Existenţa unor nevoi ce nu pot fi gestionate individual a condus la apariţia unor procese de mobilizare şi utilizare de către...

Impunerea Veniturilor din Salarii Studiu de Caz Otelinox SA

CAPITOLUL I - Caracterizarea generală a impozitelor 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi...

Convenții de evitare a dublei impuneri România-Luxemburg

Introducere Sistemul fiscal este un produs al gândirii, deciziei şi acţiunii factorului uman, creat iniţial pentru a răspunde unor obiective...

Ai nevoie de altceva?