Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 17630
Mărime: 266.92KB (arhivat)
Publicat de: Sava Chelaru
Cost: 10 puncte

Extras din licență

1.1. Conceptul de echilibru financiar şi modalităţi de exprimare

Echilibrul, într-o abordare generală, sugerează o simetrie perfectă între elemente diferite ale unui sistem, ceea ce, în domeniul financiar, se traduce prin armonizarea resurselor cu nevoile. Echilibrul general economic este expresia generalizată a echilibrului material al economiei naţionale, a echilibrului forţei de muncă şi a echilibrului valoric Echilibrul valoric vizează atât echilibrul financiar cât şi echilibrul valutar şi pe cel monetar

Echilibrul financiar este o parte a echilibrului economic general, alături de echilibrul monetar şi echilibrul valutar. Echilibrul financiar trebuie să se regăsească atât la nivel micro, cât şi la nivel macroeconomic. La nivelul agenţilor economici echilibrul porneşte de la egalitatea dintre venituri şi cheltuieli, la fel ca şi în cadrul bugetului statului. Echilibrul financiar are în vedere atât resursele mobilizate şi repartizarea cu titlu definitiv, cât şi indicele cu titlu rambursabil

La nivel macroeconomic, în proiectarea echilibrului financiar se pot utiliza instrumente diferite în funcţie de sfera de cuprindere a resurselor şi nevoilor financiare şi de sistemul de determinare a indicatorilor economici la nivel naţional.

Astfel, echilibrul financiar poate să vizeze: totatlitatea resurselor financiare ale societăţii (naţiunii) şi destinaţia acestora; resurse financiare aparţinând unui anumit sector, unei anumite ramuri sau unei anumite unităţi administrativ-teritoriale şi destinaţia acestora; resursele şi nevoile financiare ale unui agent economic ori social. Drept urmare, se va utiliza un instrument cu o largă sferă de cuprindere, unul limitat la dimensiunile sectorului, ramurii, colectivităţii locale considerate, ale unei societăţi comerciale, bancare ori de asigurare sau ale unei instituţii fără scop lucrativ.

Instrumentul folosit - denumit plan financiar, balanţă finaciară, buget de stat, buget local, buget de venituri şi cheltuieli, etc – serveşte la dimensionarea resurselor financiare, la precizarea destinaţiei acestora, la fundamentarea echilibrului, la stabilirea modalităţii de acoperire a deficitului sau de valorificare a excedentului de resurse. Anumite planuri (balanţe) finaciare, de regulă cele cu sferă largă de cuprindere, servesc numai la fundamentarea echilibrului financiar, în timp ce altele, mai limitate ca arie, după aprobarea lor de către organele de decizie competente, capătă caracter obligatoriu şi devin instrumente ale conducerii operative.

Privit la nivel microeconomic, la nivel de întreprindere, echilibrul trebuie realizat pe feluri de activităţi şi pe categorii de fonduri. Astfel, este necesar a se asigura echilibrul dintre veniturile şi cheltuielile băneşti aferente activităţii de bază şi respectiv, a altor activităţi. Situaţia normală este aceea în care veniturile băneşti din activitatea economică depăşesc ca volum cheltuielile aferente acelei activităţi. Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli reprezintă profitul.

Anormală este situaţia în care veniturile acoperă cu greu cheltuielile şi cu atât mai mult cea în care cheltuielile sunt mai mari decât veniturile. De aici preocuparea ca fiecare întreprindere să-şi acopere nu numai cheltuielile, dar să realizeze şi un profit pe măsura potenţialului economic de care dispune. Aceasta înseamnă că întreprinderea trebuie să acţioneze pentru maximizarea veniturilor brute (totale), respectiv pentru minimizarea cheltuielilor sale. Întrucât profitul este sursa reproducţiei lărgite, iar nivelul la care se construieşte echilibrul financiar macroeconomic depinde de mărimea profitului realizat de fiecare întreprindere, este imperios necesar ca echilibrul dintre venituri şi cheluieli la unitatea de bază să satisfacă această cerinţă

La nivelul fiecărui agent economic putem vorbi de un echilibru financiar propriu, ca parte componenentă a echilibrului financiar general.

În ceea ce priveşte echilibrul financiar al întreprinderii, aceasta este reprezentat de egalitatea ce trebuie să fie între resurse şi necesarul de resurse, respective între venituri şi cheltuieli Evaluarea echilibrului financiar al întreprinderii constituie obiectul oricărei analize financiare, indiferent de categoria utilizatorilor cărora se adresează

Atât finantele publice cât şi cele private se confrunta cu necesităţi de echilibru financiar în sensul că fluxurile de ieşire nu pot avea loc decât în limita fluxurilor de intrare. Între acestea se stabileşte un echilibru iniţial, dar care trebuie urmărit pe întreg parcursul exerciţiului financiar.

Preview document

Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 1
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 2
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 3
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 4
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 5
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 6
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 7
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 8
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 9
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 10
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 11
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 12
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 13
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 14
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 15
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 16
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 17
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 18
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 19
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 20
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 21
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 22
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 23
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 24
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 25
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 26
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 27
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 28
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 29
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 30
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 31
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 32
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 33
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 34
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 35
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 36
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 37
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 38
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 39
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 40
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 41
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 42
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 43
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 44
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 45
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 46
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 47
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 48
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 49
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 50
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 51
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 52
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 53
Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Analiza Lichiditatii Solvabilitatii si Capacitatii de Plata a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza situației financiare la Mond Trans SRL

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SC MOND TRANS SRL 1.1 DATE GENERALE Istoricul societăţii Firma MOND TRANS S.R.L. a fost fondată de către MARCU...

Analiza Riscului de Faliment

In conditiile economiei de piata, activitatea tuturor agentilor economici este expusa, intr-o masura mai mica sau mai mare, riscurilor generate de...

Analiza Echilibrului Financiar al Întreprinderii

În teoria economica, notinea de echilibru financiar are semnificatii multiple. Într-o conceptie generala, echilibrul economico-financiar la...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Evaluarea întreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Producție România SRL

Sinteză 1. Mod de abordare Evaluarea societăţii a fost realizată atât prin metode patrimoniale, cât şi prin metode financiare. Dintre metodele...

Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea...

Echilibrul Financiar al Întreprinderii

INTRODUCERE “Cunoaşterea este cea mai democratică sursă de putere” (Alvin Toffler) Întreprinderea, ca sistem economico-social care...

Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar

INTRODUCERE Transformările economice şi sociale la nivel global au determinat schimbarea modului de gândire şi de desfăşurare a afacerilor...

Planificare și prognoză - strategia financiară a firmei

Strategia financiara a firmei 1.Notiuni generale. Conceptul de strategie a firmei. O strategie economica are rolul de a defini, prin obiective...

Analiza Echilibrului Economico-financiar

CAPITOLUL 1- STADIUL CUNOASTERII 1.1Abordări conceptuale Într-o manieră generală, echilibrul exprimă ideea de armonie între diferitele elemente...

Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare...

Strategia financiară a firmei

1.Notiuni generale 2.Functiunea financiara a firmei in contextul abordarii strategice a afacerii 3.Finantarea activitatii curente a organizatiei...

Ai nevoie de altceva?