Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 16317
Mărime: 503.80KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Sirbu
UNIVERSITATEA DANUBIUS din GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializarea: FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1 4

RENTABILITATEA ŞI RISCUL - DELIMITĂRI CONCEPTUALE - 4

1.1.Rentabilitatea într-o întreprinderii 4

1.2. Analiza riscul de exploatare 8

1.1.1Riscul de exploatare şi pragul de rentabilitate 10

1.3. Analiza riscului financiar 14

1.4. Analiza riscului de faliment 15

1.4.1 Întreprinderea în dificultate 17

CAPITOLUL 2 22

ANALIZA PERFORMANŢELOR ŞI A RISCURILOR 22

2.1. Statutul entităţii analizate S.C. „ERMACOM” S.A. BACĂU 22

2.2. Structura organizatorică şi funcţională a unităţii 24

2.3 Analiza rentabilităţii la S.C.ERMACOM S.A. 28

2.2.1 Rata rentabilităţii economice la S.C.ERMACOM S.A. 29

2.2.2 Rata rentabilităţii financiare S.C.ERMACOM S.A. 29

2.2.3 Rata rentabilităţii comerciale S.C.ERMACOM S.A. 30

2.3 Analiza rezultatului net al exerciţiului pe baza soldurilor intermediare de gestiune S.C.ERMACOM S.A. 31

CAPITOLUL 3 41

CAPACITATEA DE AUTOFINANŢARE LAS.C.,,ERMACOM„S.A. 41

3.2 Analiza potenţialului intern al societăţii 43

3.2.1 Analiza potenţialului uman al firmei 43

3.2.2 Analiza imobilizărilor corporale la firmă 47

3.3 Analiza riscului la S.C. ERMACOM S.A. 59

3.3.1 Riscul de exploatare al firmei 59

3.3.2 Riscul financiar al firmei 61

3.3.3 Riscul de faliment al firmei 62

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 65

BIBLIOGRAFIE 68

Extras din document

INTRODUCERE

Obiectivul esenţial al entităţii economice îl constituie creşterea averii persoanelor implicate în viaţa acesteia (acţionari, salariaţi, creditori, stat), dar şi creşterea valorii sale, în vederea asigurării propriei dezvoltări. Realizarea acestor obiective este condiţionată de desfăşurarea unei activităţi rentabile, care să permită remunerarea factorilor de producţie şi a capitalurilor folosite, indiferent de provenienţa acestora.

În realitate, orice afacere impune realizarea unei investiţii, care va duce, în final, la obţinerea unui rezultat de către investitor. Cu cât acest rezultat este mai mare, cu atât va creşte numărul surselor disponibile pentru alte investiţii orientate spre diverse destinaţii: stimularea partenerilor, asigurarea propriei dezvoltări, crearea de rezerve. Rentabilitatea unei afaceri derivă din comensurarea efectelor concretizate în venituri cu eforturile depuse reflectate în cheltuielile aferente.

Indiferent de obiectivele pe care le are, o entitate economică nu le va putea îndeplini, decât dacă satisface două restricţii financiare esenţiale:

- rentabilitatea, respectiv capacitatea firmei de a obţine un surplus monetar care să-i asigure, pe de o parte, onorarea obligaţiilor, iar pe de altă parte, dezvoltarea;

- echilibrul financiar, care constă în capacitatea firmei de a armoniza resursele şi utilizările afectate acestora; această restricţie trebuie să permită asigurarea permanentă a solvabilităţii întreprinderii.

Diagnosticul financiar al oricărei entităţi economice trebuie să asigure analiza restricţiilor menţionate; acestor restricţii însă, le este asociat un risc de nerealizare.

Cercetarea modului de determinare a rezultatului reprezintă premisa analizei rentabilităţii, a diagnosticului financiar, a analizei financiare şi a evaluării întreprinderii. Plecând de la rezultat, se defineşte capacitatea de autofinanţare a întreprinderii, autofinanţarea şi conceptul de cash – flow, care stau la originea conceptului de flux de trezorerie, obiectiv esenţial al analizei situaţiilor financiare.

Rentabilitatea reprezintă o formă de eficienţă economică ce exprimă capacitatea unei entităţi economice de a obţine profit, ceea ce reflectă performanţa acesteia. Ea se determină prin compararea efectelor (veniturilor) cu eforturile (cheltuielile) depuse pentru obţinerea lor. Analiza rentabilităţii are la bază contul de rezultate „Profit şi pierdere”, ale cărui informaţii permit determinarea marjelor pe cinci niveluri de rezultate: de exploatare, financiar, curent impozabil, extraordinar şi net contabil.

Una din priorităţile cercetării economice a fost şi este reevaluarea noţiunii de performanţă şi, mai ales, căutarea şi găsirea unor indicatori care să reflecte cât mai fidel subtilităţile funcţionării entităţilor economice, fie ele instituţii publice sau agenţi economici, fie programe sau activităţi ale departamentelor guvernamentale.

Se impune ca performanţa să nu fie doar urmărită, ci şi gestionată, fără un management adecvat neputându-se vorbi de performanţă, managementul performanţei precedând şi înglobând măsurarea performanţei. Dacă eficacitatea este o măsură a ceea ce se face, eficienţa este o măsură a modului cum se face, fiind esenţială valoarea creată de întreprindere in procesul de atingere a obiectivelor sale. Aceasta valoare se manifesta sub mai multe forme, uneori tangibile, alteori intangibile, fiind furnizată clienţilor, acţionarilor, salariaţilor sau partenerilor. Cu cât întreprinderea va produce mai multă valoare, cu atât va avea la dispoziţie resurse mai multe care pot fi utilizate în competiţia în care întreprinderea este angrenată pe termen lung.

Preview document

Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 1
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 2
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 3
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 4
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 5
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 6
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 7
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 8
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 9
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 10
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 11
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 12
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 13
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 14
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 15
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 16
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 17
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 18
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 19
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 20
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 21
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 22
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 23
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 24
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 25
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 26
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 27
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 28
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 29
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 30
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 31
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 32
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 33
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 34
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 35
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 36
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 37
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 38
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 39
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 40
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 41
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 42
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 43
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 44
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 45
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 46
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 47
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 48
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 49
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 50
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 51
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 52
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 53
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 54
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 55
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 56
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 57
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 58
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 59
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 60
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 61
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 62
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 63
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 64
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 65
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 66
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 67
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 68
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 69
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 70
Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Analiza Rentabilitatii si a Riscurilor la SC Agribac SA Bacau
    • Coperta.doc
    • Lucrare .Pascu A..doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Analiza situației financiare a SC UTT SA

CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI 1.1 ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea: S.C. “U.T.T.” S.A. Timişoara Forma juridică: S.C. “U.T.T.” S.A este...

Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susţinerea principiului continuităţii...

Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale

Introducere În prezenta lucrare, intitulată ”Analiza financiară pe exemplul unei societăţi comerciale”, am ales să realizez o analiză a...

Analiza Cheltuielilor de Exploatare la SC Trim-Line SRL

1.CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND ANALIZA CHELTULIELIOR Integrată în activitatea practică de conducere, tematica cheltuielilor de producţie este o...

Analiza financiară și evaluarea riscului în vederea creditării la SC Sinmatex SA Bistrița

Introducere Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode şi tehnici care asigură tratarea informaţilor interne şi...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Analiza financiară - suport de curs

Cap. 1 Fundamente teoretico-metodologice ale analizei economice 1. Abordări metodologice Termenul de analiză provine din limba franceză şi are un...

Ai nevoie de altceva?