Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 26817
Mărime: 188.53KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Mutascu
Lucrare de licenta elaborata in cadrul Facultatii de Economie si Administrare a Afacerilor, UVT

Cuprins

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 3

1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric 3

1.2. Veniturile Uniunii Europene 6

1.3. Cheltuielile Uniunii Europene 7

2. COMPETIŢIA FISCALĂ 10

2.1. Conceptul de competiţie fiscală 10

2.2. Reducerea impozitelor la nivel global 11

2.3. Efectele competiţiei fiscale internaţionale 14

3. TEORIA ŞI PRACTICA ARMONIZĂRII FISCALE 18

3.1. Necesitatea şi strategia armonizării 18

3.2. Câmpul armonizării fiscale 20

3.3. Soluţiile alternative de armonizare 21

4. ARMONIZARE FISCALĂ ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE 24

4.1. Armonizarea impozitelor directe 24

4.1.1. Armonizarea impozitelor pe veniturile persoanelor fizice 24

4.1.2 Armonizarea impozitului pe profit 25

4.1.3. Armonizarea impozitului pe avere 27

4.2. Armonizarea impozitelor indirecte 28

4.2.1. Armonizarea TVA-ului 28

4.2.2. Armonizarea accizelor 32

4.3. Armonizarea sistemului fiscal romanesc cu cel comunitar 33

4.3.1. Negocierea capitolului 10 „Impozitarea" cu U.E. 33

4.3.2. Strategia privind politica fiscală în perioada de pre-aderare 35

5. ANALIZA ECONOMETRICĂ A CREŞTERII ECONOMICE ÎN BAZA ARMONIZĂRII FISCALE – CAZUL U.E. 38

5.1. Analiza influenţei cumulate a impozitelor directe, impozitelor indirecte şi contribuţiilor la asigurările sociale de stat asupra produsului intern brut pe cap de locuitor în Uniunea Europeană 39

5.2. Analiza influenţei impozitelor directe asupra produsului intern brut pe cap de locuitor în Uniunea Europeană 42

5.3. Analiza influenţei impozitelor indirecte asupra produsului intern brut pe cap de locuitor în Uniunea Europeană 50

5.4. Analiza influenţei contribuţiilor la asigurările sociale de stat asupra produsului intern brut pe cap de locuitor în Uniunea Europeană 58

CONCLUZII 66

BIBLIOGRAFIE 68

Extras din document

1. UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric

La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9 mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, care prezenta astfel un plan pus la punct împreună cu Jean Monnet, pe atunci comisar al planului de modernizare a Franţei de după război.

"Declaraţia Schuman" a devenit realitate la 18 aprilie 1951 prin semnarea, la Paris, de către şase ţări fondatoare (Franţa, R. F. Germania, Italia, Belgia, Olanda şi Luxemburg) a "Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului" (CECO), care a intrat în vigoare la 23 iulie 1952.

Primele succese ale CECO precum şi avantajele pe care le-ar fi presupus continuarea operei de unificare europeană au determinat miniştrii de externe ai celor şase ţări fondatoare să opteze pentru continuarea procesului de integrare în domeniul economic, unde pasiunile naţionale erau mai puţin intense şi deci şansele de găsire a unui teren de interese comune erau mai mari. Conferinţa de la Messina, din 1955, a încredinţat unei comisii prezidate de ministrul belgian de externe Paul Henry Spaak sarcina studierii posibilităţii unei integrări progresive în acest domeniu. Raportul prezentat de acesta în 1956 a servit drept bază de negociere a Tratatului Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA) şi Tratatului Comunităţii Economice Europene (CEE). Semnate în martie 1956 de către cele şase state membre ale CECO, aceste tratate au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958.

Succesele înregistrate de cooperarea celor şase în cadrul CEE au condus la integrări succesive ale altor state:

- 1973 Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie

- 1981 Grecia.

- 1986 Spania şi a Portugalia

- 1995 Austria , Finlanda şi Suedia

- 2004 Malta, Cipru şi 8 state din fostul bloc comunist ( Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria)

Uniunea Europeană are astăzi 25 state membre. Cel de-al cincilea val se va încheia odată cu aderarea României şi Bulgariei, programată să aibă loc la 1 ianuarie 2007. Turcia şi Croaţia sunt ţări candidate cu care negocierile de aderare tocmai au început.

Principalele obiective ale Uniunii Europene sunt:

- promovarea progresului economic şi social (piaţa unică a fost instituită în 1993, iar moneda unică a fost lansată în 1999);

- să afirme identitatea Uniunii Europene pe scena internaţională (prin ajutor umanitar pentru ţările nemembre, o politică externă şi de securitate comună, implicare în rezolvarea crizelor internaţionale, poziţii comune în cadrul organizaţiilor internaţionale);

- să instituie cetăţenia europeană (care nu înlocuieşte cetăţenia naţională dar o completează, conferind un număr de drepturi civile şi politice cetăţenilor europeni);

- să dezvolte o zona de libertate, securitate şi justiţie (legată de funcţionarea pieţei interne şi în particular de libera circulaţie a persoanelor);

- să existe şi să se consolideze în baza dreptului comunitar (corpul legislaţiei adoptate de către instituţiile europene, împreună cu tratatele fondatoare);

Cinci instituţii sunt implicate în conducerea Uniunii Europene: Parlamentul European (ales de către popoarele statelor membre), Consiliul (reprezentând guvernele statelor membre), Comisia (executivul şi organismul cu drept de a iniţia legislaţie), Curtea de Justiţie (care asigură compatibilitatea cu dreptul comunitar), Curtea de Conturi (responsabilă de controlul folosirii fondurilor comunitare). Aceste instituţii sunt sprijinite de alte organisme: Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor (organisme consultative care acordă sprijin ca poziţiile diferitelor categorii sociale şi regiuni ale Uniunii Europene să fie luate în considerare), Avocatul Poporului în Uniunea Europeană (care se ocupă de plângerile cetăţenilor cu privire la administraţia la nivel european), Banca Europeană de Investiţii (instituţia financiară a UE) şi Banca Centrală Europeană (răspunzătoare de politica monetară în zona euro).

Istoria Uniunii Europene, aşa cum rezultă din Raportul general asupra activităţilor Uniunii Europene, se bazează pe cronologia celor mai importante realizări ale Uniunii şi instituţiilor sale. De la declaraţia lui Robert Schuman, din anul 1950, până la primele valuri de aderare din anii '70 şi '80, de la instituirea Pieţei Unice în 1993 până la lansarea monedei euro la 1 ianuarie 1999 şi deschiderea negocierilor de aderare cu ţările Europei Centrale şi de Est.

Principalele momente în evoluţia Uniunii Europene sunt considerate următoarele:

- 1950, 9 mai: Robert Schuman, ministrul de externe al Franţei, inspirat de Jean Monnet, propune planul ce va sta la baza Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului sau CECO ("Declaraţia Schuman");

- 1951, 18 aprilie: Este semnat Tratatul de la Paris pentru constituirea CECO, de către Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda;

- 1953, 10 februarie: Piaţa Comună a cărbunelui şi oţelului devine funcţională. Cele şase state fondatoare înlătură barierele vamale şi restricţiile cantitative cu privire la materiile prime menţionate;

- 1954, 30 august: Proiectul de tratat pentru crearea unei Comunităţi politice europene eşuează, odată cu respingerea de către Parlamentul francez, în august 1954, a tratatului asupra Comunităţii Europene a Apărării;

- 1957, 25 martie: Sunt semnate tratatele care instituie Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (EURATOM) şi Comunitatea Economică Europeană (CEE) de către cele şase ţări - Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda; tratatele de înfiinţare sunt cunoscute sub numele de Tratatele de la Roma şi au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958;

- 1967, 1 iulie: Intră în vigoare Tratatul de constituire a unui singur Consiliu şi a unei singure Comisii a Comunităţilor Europene;

- 1987, 1 iulie: Intră în vigoare Actul Unic European (AUE), care adaugă cooperarea politică celei economice;

- 1993, 1 noiembrie: Intră în vigoare Tratatul asupra Uniunii Europene. Comunităţile Europene (CECO, EURATOM şi CEE), împreună cu Politica externă şi de securitate comună şi Justiţia şi afacerile interne reprezintă cei trei piloni ai UE;

- 1997, 16 iulie: Este adoptată "Agenda 2000 - pentru o Europă mai puternică şi mai extinsă", care tratează reforma instituţională a UE, prezintă viziunea asupra extinderii Uniunii şi opiniile Comisiei cu privire la cererile de aderare la UE ale celor zece ţări central europene;

- 1998, 4 noiembrie: Primele Rapoarte anuale referitoare la stadiul de îndeplinire a condiţiilor de aderare la UE;

- 1999, 1 ianuarie: Lansarea monedei unice europene în 11 state europene care au îndeplinit criteriile de convergenţa (Franţa, Germania, Olanda, Belgia, Luxemburg, Austria, Italia, Spania, Portugalia, Finlanda, Irlanda);

Preview document

Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 1
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 2
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 3
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 4
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 5
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 6
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 7
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 8
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 9
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 10
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 11
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 12
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 13
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 14
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 15
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 16
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 17
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 18
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 19
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 20
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 21
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 22
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 23
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 24
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 25
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 26
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 27
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 28
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 29
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 30
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 31
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 32
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 33
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 34
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 35
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 36
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 37
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 38
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 39
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 40
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 41
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 42
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 43
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 44
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 45
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 46
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 47
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 48
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 49
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 50
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 51
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 52
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 53
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 54
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 55
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 56
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 57
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 58
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 59
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 60
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 61
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 62
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 63
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 64
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 65
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 66
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 67
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Armonizarea Fiscala in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Comparativ privind Impozitele Practicate în Spațiul Economic European

1.Fiscalitatea în economia de piaţă. 1.1 Conţinut şi interpretări privind fiscalitatea în economia de piaţă. Într-un stat de drept repartizarea...

Sistemul fiscal al României - caracterizare generală posibilități de perfecționare

CAPITOLUL 1 Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 1.1. Conceptul de sistem fiscal şi finalităţile acestuia Conceput iniţial pentru a...

Problematica Crizelor Financiare Internaționale

Introducere: Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru lumea din ziua...

Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Analiza impozitelor indirecte în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe...

Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare

Introducere. Am elaborat lucrarea „Taxa pe Valoarea Adăugată un impozit în continuă transformare„ pornind de la premiza că introducerea ei...

Analiza evoluției bugetului public al României în perioada 2006 - 2016

INTRODUCERE Prezentarea de față își propune în linii mari să realizeze o analiză a bugetului public al României în perioada cuprinsă între anii...

Te-ar putea interesa și

Studiu Comparativ privind Impozitele Practicate în Spațiul Economic European

1.Fiscalitatea în economia de piaţă. 1.1 Conţinut şi interpretări privind fiscalitatea în economia de piaţă. Într-un stat de drept repartizarea...

Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene

Introducere În condiţiile complexe ale mecanismelor pieţei concurenţiale şi în legătură directă cu încercările statelor moderne de a utiliza...

Politica fiscală a Uniunii Europene - prezent și perspective

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Armonizarea fiscală la nivelul Uniunii Europene

CAPITOLUL I COORDONATE ALE POLITICII FISCALE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 1.1 Consideraţii privind politica fiscală la nivelul Uniunii Europene...

Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților economico-sociale

1. Teorii ale impozitului ca mijloc de influenţare a mişcării ciclului economic Impozitele constituie, prin proporţii, arie de manifestare şi...

Coordonate ale Politicii Fiscale în UE

I. Consideraţii privind politica fiscală la nivelul Uniunii Europene 1.1. Obiective ale politicii fiscale în U.E. Politica fiscală reprezintă...

Comparații fiscale ale țărilor din Uniunea Europeană

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Ai nevoie de altceva?