Banca Centrală Europeană

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 29251
Mărime: 920.90KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I 2

INSTITUTUL MONETAR EUROPEAN (I.M.E.) – PRECURSOR AL SISTEMULUI EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE (S.E.B.C.) 2

1.1. Consideraţii de ordin istoric 2

1.2. Delimitări conceptuale 9

1.3. Aspecte privind evoluţia Sistemului Monetar European 10

1.3.1. Planul Werner 10

1.3.2. Şarpele monetar european. Sistemul de la Bretton Woods 14

1.3.3. Crearea şi funcţionarea Sistemului Monetar European 15

1.3.4. De la Sistemul Monetar European la Uniunea Economică şi Monetară 17

1.4. Apariţia, personalitatea juridică, obiectivele, sarcinile şi funcţiile I.M.E. 18

1.5. Administrarea I.M.E. şi resursele sale financiare 22

CAPITOLUL II 27

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (B.C.E.) ŞI SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE (S.E.B.C.) 27

2.1. Înfiinţarea B.C.E. – sarcini şi obiective 27

2.2. Organizarea B.C.E. 29

2.3. Funcţiile, operaţiunile şi actele juridice ale Băncii Centrale Europene 32

2.4. Băncile Centrale Naţionale 41

2.5. B.C.E. - Pivotul Uniunii Monetare Europene 42

2.5.1. Elemente sine gua non pentru funcţionarea Uniunii Economice şi monetare (U.E.M.) 42

A. Planul Delors şi Tratatul de la Maastricht. 42

B. Criteriile de convergenţă 44

C. Reglementări de bază ale Uniunii Europene privind introducerea Euro 45

2.5.2. Autoritatea B.C.E. şi stabilirea preţurilor 47

2.6. BCE şi criza financiară mondială 53

CAPITOLUL III 56

IMPLEMENTAREA MONEDEI UNICE – EURO 56

3.1. Punerea în circulaţie a EURO 56

3.2. Avantajele şi dezavantajele introducerii EURO 60

3.3. Perspectivele eurozonei 64

3.4. EURO - monedă de referinţă pentru România 66

CONCLUZII 68

BIBLIOGRAFIE 74

Extras din document

CAPITOLUL I

INSTITUTUL MONETAR EUROPEAN (I.M.E.) – PRECURSOR AL SISTEMULUI EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE (S.E.B.C.)

1.1. Consideraţii de ordin istoric

Uniunea Europeană, în forma în care se găseşte în prezent, este rezultatul unui îndelungat proces istoric, marcat de numeroasele conflicte ce au avut loc pe continentul european. Mulţi gânditori în diferite perioade de timp au văzut rezolvarea acestei probleme printr-o Uniune a ţărilor europene.

Primul care a susţinut ideea păcii prin organizarea de confederaţii a fost Platon. În acea vreme, confederaţia cetăţilor greceşti dispunea de instituţii religioase şi politice comune, forumul de soluţionare a diferendelor dintre cetăţi constituindu-l Consiliul amficţionilor

În perioada romană, datorită prevalenţei pornirilor războinice, de cucerire, a fost părăsită ideea de arbitraj, romanii neconcepând ideea soluţionării în alt mod decât prin război a diferendelor dintre ei şi popoarele considerate „barbare”. „Pax romana” - aspiraţia Romei - avea în vedere unificarea întregii Europe, dar sub dominaţia romană.

Ideile generoase ale creştinismului au oferit temeiul reluării propunerilor de soluţionare paşnică a diferendelor în spiritul religiei creştine şi de organizare a unor instituţii care să permită menţinerea păcii în condiţiile când aceasta era ameninţată. În această perioadă, papii au servit deseori ca arbitri în litigiile dintre diverşi suverani

În plan teoretic, apar numeroase proiecte de organizare a păcii.

Pierre Dubois, avocat şi procuror francez, a scris De recuperatione Terrae Sanctae în care cerea o reformă a Bisericii, un învăţământ laic şi propunea organizarea unei federaţii europene cu un organism central , un conciliu format din oameni înţelepţi, pricepuţi, credincioşi şi bogaţi pentru a fi feriţi de corupere

În 1464, regele Boemiei, Georges de Podiebrad propunea regelui Franţei Louis XI constituirea unei confederaţii europene care, limitând suveranitatea statelor, să fie dotată cu instituţii comune, cum ar fi o adunare în cadrul căreia să se voteze cu majoritate simplă, şi, de asemenea, o Curte de Justiţie, un buget federal şi o forţă armată comună

În 1598, Albericus Gentilis propune şi el un proiect de organizare a statelor pe baze juridice, iar în 1625 Hugo Grotius preconizează o asociaţie internaţională a principilor creştini.

Din aceeaşi perioadă datează şi un proiect foarte îndrăzneţ de organizare internaţională, elaborat de Emeric Crucé, care sugera pentru prima oară includerea într-o asociaţie internaţională a unor ţări necreştine, pentru a se putea asigura astfel o pace veşnică printr-o reglementare juridică şi printr-un arbitraj internaţional. De menţionat este că în acest proiect se sugera, în premieră, adoptarea unei monede internaţionale care să faciliteze schimburile dintre ţări.

Dintre proiectele timpului respectiv se cuvine a se menţiona în mod deosebit proiectul elaborat de Maximilian Bethune, Duce de Sully, ministrul regelui Henric al IV-lea, în 1645, prin care se avansa ideea unităţii europene şi a realizării unei bune înţelegeri între catolici şi protestanţi.

Planul Sully avea un caracter preponderent politic şi propunea o federaţie europeană din care urma să facă parte 15 principate. Deşi federaţia purta numele de „republică”, conducătorul ei trebuia să fie regele Henric al IV-lea. Preşedintele federaţiei nu putea fi ales însă de două ori consecutiv şi nici din aceeaşi familie. Parlamentul european urma să cuprindă 66 de membri, care urmau să fie reînnoiţi din trei în trei ani. Totodată, se înfiinţau şase consilii regionale, care reprezentau în fond tribunale de arbitraj. Proiectul avea în vedere pentru prima dată încheierea unor tratate speciale de comerţ şi trafic. El preconiza, în acelaşi timp, crearea unei armate unice, cu un efectiv de 75000 de oameni, având ca singură menire să alunge pe turci din Europa şi să mărească astfel teritoriul european al federaţiei. Un obiectiv de perspectivă al planului Sully era elaborarea Constituţiei europene şi asigurarea libertăţii comerţului de-a lungul întregii Mări Mediterane, precum şi pe Marea Neagră.

Un entuziast apărător al ideii federaliste a fost, în secolul XVIII, Abatele Saint Pierre. El a elaborat, în 1713, un proiect de constituire a unei Ligi a celor 24 de state creştine, la care urma să se alăture şi Turcia, implicând constituirea unui corp reprezentativ (Parlamentul) cu sediul la Utrecht — oraş de care erau legate interesele internaţionale ale acelui timp, limitarea forţelor armate la 6000 de soldaţi pentru fiecare ţară, precum şi instituirea unui tribunal însărcinat cu judecarea eventualelor conflicte. Proiectul Abatelui Saint Pierre a fost trimis tuturor şefilor de state şi oamenilor luminaţi ai timpului. Cu toate acestea, efectul său a fost redus.

Preview document

Banca Centrală Europeană - Pagina 1
Banca Centrală Europeană - Pagina 2
Banca Centrală Europeană - Pagina 3
Banca Centrală Europeană - Pagina 4
Banca Centrală Europeană - Pagina 5
Banca Centrală Europeană - Pagina 6
Banca Centrală Europeană - Pagina 7
Banca Centrală Europeană - Pagina 8
Banca Centrală Europeană - Pagina 9
Banca Centrală Europeană - Pagina 10
Banca Centrală Europeană - Pagina 11
Banca Centrală Europeană - Pagina 12
Banca Centrală Europeană - Pagina 13
Banca Centrală Europeană - Pagina 14
Banca Centrală Europeană - Pagina 15
Banca Centrală Europeană - Pagina 16
Banca Centrală Europeană - Pagina 17
Banca Centrală Europeană - Pagina 18
Banca Centrală Europeană - Pagina 19
Banca Centrală Europeană - Pagina 20
Banca Centrală Europeană - Pagina 21
Banca Centrală Europeană - Pagina 22
Banca Centrală Europeană - Pagina 23
Banca Centrală Europeană - Pagina 24
Banca Centrală Europeană - Pagina 25
Banca Centrală Europeană - Pagina 26
Banca Centrală Europeană - Pagina 27
Banca Centrală Europeană - Pagina 28
Banca Centrală Europeană - Pagina 29
Banca Centrală Europeană - Pagina 30
Banca Centrală Europeană - Pagina 31
Banca Centrală Europeană - Pagina 32
Banca Centrală Europeană - Pagina 33
Banca Centrală Europeană - Pagina 34
Banca Centrală Europeană - Pagina 35
Banca Centrală Europeană - Pagina 36
Banca Centrală Europeană - Pagina 37
Banca Centrală Europeană - Pagina 38
Banca Centrală Europeană - Pagina 39
Banca Centrală Europeană - Pagina 40
Banca Centrală Europeană - Pagina 41
Banca Centrală Europeană - Pagina 42
Banca Centrală Europeană - Pagina 43
Banca Centrală Europeană - Pagina 44
Banca Centrală Europeană - Pagina 45
Banca Centrală Europeană - Pagina 46
Banca Centrală Europeană - Pagina 47
Banca Centrală Europeană - Pagina 48
Banca Centrală Europeană - Pagina 49
Banca Centrală Europeană - Pagina 50
Banca Centrală Europeană - Pagina 51
Banca Centrală Europeană - Pagina 52
Banca Centrală Europeană - Pagina 53
Banca Centrală Europeană - Pagina 54
Banca Centrală Europeană - Pagina 55
Banca Centrală Europeană - Pagina 56
Banca Centrală Europeană - Pagina 57
Banca Centrală Europeană - Pagina 58
Banca Centrală Europeană - Pagina 59
Banca Centrală Europeană - Pagina 60
Banca Centrală Europeană - Pagina 61
Banca Centrală Europeană - Pagina 62
Banca Centrală Europeană - Pagina 63
Banca Centrală Europeană - Pagina 64
Banca Centrală Europeană - Pagina 65
Banca Centrală Europeană - Pagina 66
Banca Centrală Europeană - Pagina 67
Banca Centrală Europeană - Pagina 68
Banca Centrală Europeană - Pagina 69
Banca Centrală Europeană - Pagina 70
Banca Centrală Europeană - Pagina 71
Banca Centrală Europeană - Pagina 72
Banca Centrală Europeană - Pagina 73
Banca Centrală Europeană - Pagina 74
Banca Centrală Europeană - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Banca Centrala Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1.1 Conceptul de Sistem Monetar Internaţional Încercãrile de creare a...

Banca Central Europeana

Cap.1. Scurt Istoric Banca Centrala Europeana este cea mai noua institutie a Uniunii Europene si reprezinta pilonul central al Uniunii Economice...

Monografie BRD

INTRODUCERE 1. Caracteristici economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții băncilor din România sunt foarte asemănători cu cei...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Banca Central Europeană și sistemul monetar European

Lucrarea intitulată “Instrumente de Intervenţie ale Băncii Central Europene“ îşi propune analiza detaliată a structurii politicii monetare şi a...

Banca Centrală Europeană

Capitolul 1 – Crearea Uniunii Economice şi Monetare „Atât timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina. Sub paşii tăi care urcă ele...

Instituții ale Uniunii Europene - atribuțiuni financiare și modul de înfăptuire a acestora

Parlamentul European 1. Scurt istoric Fondată în 1952 sub denumirea de Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și...

Banca Central Europeana

CAPITOLUL I BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ Banca Centrală Europeană, cu sediul central la Frankfurt, şi-a început activitatea efectiv o dată cu...

Banca Centrala Europeana si Sistemul European al Bancilor Centrale

1.1. Principii generale Prin semnarea Tratatului de la Maastricht, s-a decis realizarea Uniunii Economice si Monetare, care se bazeaza pe doua...

Banca Centrala Europeana - Politica Monetara

CAP. 1. Premisele si evolutia Europei monetare Inceputurile procesului de integrare europeana se plaseaza in anii 50, o data cu Planul Schuman...

Banca Centrală Europeană

CAP1. Aspecte generale privind Banca Centrală Europeană 1.1.ISTORICUL ŞI MISIUNEA BĂNCII CENTRALE EUROPENE În anul 1989, un raport al...

Banca Central Europeana

Cap.1. Scurt Istoric Banca Centrala Europeana este cea mai noua institutie a Uniunii Europene si reprezinta pilonul central al Uniunii Economice...

Ai nevoie de altceva?