Controlul Financiar

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Controlul Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 91 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Crastea V.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

INTORDUCERE 4
CAPITULUL I
NOTIUNEA SI APARITIA CONTROLULUI FINANCIAR 6
SECTIUNEA 1
NOTIUNEA 6
SECTIUNEA 1.1
ROLUL CONTROLULUI FINANCIAR 11
SECTIUNEA 1.2
FUNCTIILE CONTROLULUI FINANCIAR 14
SECTIUNEA 2.
APARITIA SI EVOLUTIA CONTROLULUI FINANCIAR 17
CAPITOLUL II
PRINCIPALELE FORME ALE CONTROLULUI FINANCIAR ORGANIZATE ÎN TARA NOASTRA 22
SECTIUNEA 1
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV 22
SECTIUNEA 1.1
ORGANIZAREA CONTORLULUI FINANCIAR PREVENTIV 28
SECTIUNEA 1.2
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 32
SECTIUNEA 1.3
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV DELEGAT 35
SECTIUNEA 1.3.1
ATRIBUTELE CONTROLULUI DELEGAT 40
SECTIUNEA 2
CONTROLUL INTERN SI AUDITUL INTERN 42
SECTIUNEA 2.1
OBIECTIVELE GENERALE ALE CONTROLULUI INTERN 43
SECTIUNEA 2.2
CERINTELE GENERALE SI SPECIFICE ALE CONTROLULUI INTERN 44
SECTIUNEA 2.3
AUDITUL INTERN AL INSTITUTIILOR PUBLICE. ORGANIZEAREA AUDITULUI INTERN. OBIECTUL SI ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN. 46
SECTIUNEA 3
CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 49
SECTIUNEA 3.1
OBIECTIVELE CONTROLULU FINANCIAR DE GESTIUNE 52
SECTIUNEA 3.2
ORGANIZAREA SI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE 55
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR AL STATULUI. CONTROLUL EXERCITAT DE MINISTERUL FINATELOR. 58
SECTIUNEA 1
NOTIUNEA SI CONSTITUIREA MINISTERELOR PUBLICE 58
SECTIUNEA 1.1
ATRIBUTIILE MINISTERULUI FINANTELOR 60
SECTIUNEA 2
ORGANELE DE CONTROL ALE MINISTERULUI FINATELOR. 63
SECTIUNEA 2.1
ORGANIZAREA CONTROLULUI FINACIAR EXERCITAT DE DIRECTIA GENERALA A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 63
SECTIUNEA 2.1.1
ATRBUTIILE DIRECTIEI GENERALE A CONTROLULUI DE STAT 66
SECTIUNEA 2.2
CONTROLUL EXERCITAT DE GARDA FINACIARA 68
SECTIUNEA 2.2.1
ORGANIZAREA SI FUNCIONAREA GARZII FINANCIARE 68
SECTIUNEA 2.2.2
ORGANIZAREA SI RAPOARTELE GARZII FIANCIARE 70
SECTIUNEA 2.3
CURTEA DE CONTURI 72
SECTIUNEA 2.3.1
SCURTA PRIVIRE ASUPRA ISTORICULUI CURTII DE CONTURI 72
SECTIUNEA 2.3.2
NORMELE JURIDICE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA PREZENTA A CURTII DE CONTURI 74
SECTIUNEA 2.3.3
ORGANIZAREA CURTII DE CONTURI 75
CAPITOLUL IV
METODELE, PROCEDURA SI ACTELE CONTROLULUI FINANCIAR 79
SECTIUNEA 1
METODELE CONTROLULUI FINANCIAR 79
SECTIUNEA 2
PROCEDURA EXECUTARII CONTROLULUI FINANCIAR 84
SECTIUNEA 3
ACTELE CONTROLULUI FINANCIAR 86
SECTIUNEA 3.1
CONDITIILE ACTELOR CA UN ACT SA FIE VALABIL 86
SECTIUNEA 3.2
CLASIFICAREA ACTELOR DE CONTROL 89
BIBLIOGRAFIE 91

Extras din document

INTRODUCERE

Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge perfectiunea în actiunile pe care acesta le-a întreprins pentru transformarea naturii în conformitate cu scopurile si obiectivele sale.

Alaturând acestui neajuns, caracterul limitat al resurselor de care dispune omenirea, a aparut ca o necesitate instituirea unei „stari de veghe" permanente uneori, temporare alte ori, asupra activitatii indivizilor.

Prin aceasta „stare", se face comparatie între ceea ce ar trebui sa fie si ceea ce este în realitate, între ideal si concretul existent. A aparut astfel Controlul ca un sistem de reglare a comportamentului omului, în actiunea sa de transformare a naturii, dupa necesitatile curente si obiectivele propuse. Exercitat în forme mai mult sau mai putin nuantate, controlul se poate considera tot atât de vechi ca si economia, ca si relatiile economice între indivizi, clase sociale etc.

O abordare de pe o pozitie stiintifica a controlului, putem afirma ca a facut-o pentru prima data cu succes Henry Fayol, în lucrarea sa „Administration industriale et generale" în care pune alaturi de principalele patru functii ale managementului - prevederea, organizarea, comanda si coordonarea pe cea de-a cincia - controlul.

Privit în acest context, controlul este atât la nivel microeconomic cât si macroeconomic, o functie eficienta si necesara a managementului, capabila sa armonizeze interese uneori contradictorii, alteori în deplina concordanta. Aceasta deoarece nu totdeauna interesele indivizilor concorda cu cele ale colectivitatilor sau ale acestora luate individual sau în ansamblu cu cele ale societatii.

Controlul economico - financiar, ca forma distincta a controlului, prin sfera sa de cuprindere, metodele si tehnicile de executare se înscrie ca una dintre cele mai complexe functii ale managementului, în actiunea de transformare a societatii românesti contemporane. Economiei de tranzitie, pe care România o parcurge în etapa actuala, îi este necesar mai mult ca oricând o activitate intensa si bine organizata de control economico - financiar, ca o cerinta a respectarii cu rigurozitate a legitatilor liberei initiative.

CAPITULUL I

NOTIUNEA SI APARITIA CONTROLULUI FINANCIAR

SECTIUNEA 1

NOTIUNEA

Notiunea de control provine din expresia „contra rolus” care înseamna verificarea actului original dupa duplicatul care se încredinteaza în acest scop unei alte persoane. Controlul este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale care se efectueaza anticipat executarii acestora, concomitent sau la scurt interval de la desfasurarea actiunilor.

Atât teoria cât si practica dovedesc si demonstreaza existenta pe de o parte a bazei economice iar pe de alta parte a suprastructurii generate de baza economica care explica ca indiferent de vointa oamenilor acestia intra în relatii de productie si totodata în relatii de schimb într-un sistem de concurenta. În concluzie exista necesitatea conditiilor economice si financiare, în raport cu cerintele si legitatile pietei în care se deruleaza activitatea agentilor economici.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Financiar.doc

Alte informatii

Este o lucrare de licenta care a fost prezentata in cadrul Universitatii Europene din Lugoj in anul 2006.