Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 30133
Mărime: 128.92KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I CALITATEA DE RESURSĂ UMANĂ PENTRU APĂRARE 7

1.1 Delimitari conceptuale privind resursele umane pentru apărare 7

1.1.1 Organizarea militară a ţării 7

1.1.2 Resursele umane şi apărarea naţională 13

1.2 Funcţiile personalului profesionalizat din armată 15

1.2.1 Principii şi norme generale 15

1.2.2 Delimitări privind funcţiile pentru stucturile de nivel central ale MApN 18

1.2.3 Delimitări privind funcţiile pentru stucturile din compunerea categoriilor de forţe ale armatei 19

1.2.4 Delimitări privind funcţiile pentru celelalte stucturi ale nivel central ale MapN 20

1.3 Drepturile şi obligaţiile personalului militar 21

1.4 Categorii de personal pentru armată 25

1.5 Formarea şi perfecţionarea personalului militar destinat pentru apărare 28

1.5.1 Formarea şi perfecţionarea ofiţerilor 28

1.5.2 Formarea şi perfecţionarea maiştrilor militari şi subofiţerilor 31

1.5.3 Pregătirea militarilor angajaţi pe bază de contract şi a militarilor în termen 33

CAPITOLUL II CALITATEA DE FUNCŢIONAR PUBLIC 35

2.1 Concepte generale privind funcţiile şi funcţionarii publici din România 35

2.1.1. Funcţia publică 35

2.1.2 Funcţionarul public 41

2.2 Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici 44

2.2.1 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 44

2.2.2 Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici. Dosarul profesional al funcţionarilor publici 46

2.2.3 Acordurile colective. Comisiile paritare 47

2.3 Activitatea de formare şi perfecţionare a funcţionarilor publici 49

2.3.1 Semnificaţie şi delimitări conceptuale 49

2.3.2 Principii, obiective şi etape în procesul de formare şi perfecţionare a funcţionarilor publici 51

2.3.3 Profesionalizarea funcţionarilor publici 52

2.3.4 Pregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici 55

2.3.5 Funcţionarul public, ca manager în acţiune 57

2.3.6 Componente europene în regimul funcţionarului public reglementat prin legislaţia actuală în vigoare 59

CAPITOLUL III CALITATEA DE RESURSĂ UMANĂ PENTRU APĂRARE VERSUS CALITATEA DE FUNCŢIONAR PUBLIC .67

3.1 Cariera militară versus cariera funcţionarului public 67

3.1.1 Cariera militară 67

3.1.2 Cariera funcţionarilor publici 76

3.2 Funcţionarul public în MApN 84

3.3 Principalele asemănări şi deosebiri între drepturile şi îndatoririle funcţionarului public şi ale cadrului militar 90

CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA COMPARATIVĂ A POSTURILOR DE FUNCŢIONAR PUBLIC ŞI DE CADRU MILITAR 96

CONCLUZII 108

BIBLIOGRAFIE 111

Extras din document

INTRODUCERE

Verginia Vedinaş, în prima carte de specialitate care tratează numai problema statutului funcţionarului public, precizează că un loc aparte în structura funcţionarilor publici din administraţia publică cu statut special îl reprezintă cadrele militare.

Aspectul calitativ al resurselor umane se referă, pe de-o parte la trăsăturile somantice, caracteristicile psiho-morale, faptele culturale, religia dominantă etc, iar pe de altă parte la factorul educaţional, respectiv gradul de pregătire socio-profesional al întregii populaţii - şi în special profesionalizarea personalului activ, apt de muncă - nivelul de cultură generală şi de specialitate.

Pornind de la aspectului calitativ al resurselor umane, lucrarea de faţă realizează o corelaţie între calitatea de resursă umană pentru apărare şi calitatea de funcţionar public.

Lucrarea este structurată pe patru capitole care tratează pe larg aspectele calitative ale resurselor umane pentru apărare, făcând referiri nu numai la cadrele militare ci şi la personalul civil încadrat în M.Ap.N., precum şi cele ale funcţionarilor publici. Un subcapitol distinct este cel din care se poate constata, în ce măsură, în Statutul juridic al funcţionarilor publici din România se regăsesc valori europene specifice funcţionarilor publici din ţările avansate din Europa şi din cadrul organismelor U.E.

Pentru ca ceea ce s-a abordat teoretic în cadrul lucrării să nu rămână decât o simplă prezentare de informaţii, am prezentat în final o analiză comparativă a posturilor de funcţionar public şi de cadru militar utilizând modelul caracteristicilor posturilor.

Consider că lucrarea poate constitui un suport teoretic celor care sunt interesaţi să cunoască locul cadrelor miliatre în structura funcţionarilor publici din administraţia publică şi corelaţiile dintre cele doua statute ( de cadru militar şi de funcţionar public).

Capitolul I

Calitatea de resursă umană pentru apărare

1.1 Delimitari conceptuale privind resursele umane pentru apărare

1.1.1 Organizarea militară a ţării

Arhitectura geopolitică şi geostrategică actuală şi de perspectivă plasează România într-un nou context de securitate şi-i aduce şansa de a-şi valorifica atuurile prin inteligenţă politică, simţ strategic şi disponibilitate la efort naţional.

Instrumentat ştiinţific, sistemul de securitate european şi euro-atlantic dezvăluie tendinţele dominante care se conturează într-o dinamică intensă şi conectează România la dezvoltarea unei lumi stabile şi sigure, garantă a libertăţilor politice, a drepturilor omului şi a instituţiilor democratice.

În acest context, o posibilă tipologie, de maximă generalizare, după criteriul apartenenţei la spaţiul strategic poate releva trei direcţii în construcţia modelelor strategice .

Prima, dată de strategiile de alianţă stabile şi omogene, cu concepte strategice ce vor promova supremaţia, rezultă din cumulul potenţialelor militare ale partenerilor. Acest tip de forţă strategică se va implica în rezolvarea şi prin mijloace militare a intereselor globale ale alianţei.

A doua direcţie probabilă o constituie formularea unor strategii „hibride" pentru intervenţia în situaţii de criză sau de conflict, de tipul Forţei Multinaţionale, în care se vor produce transferuri de concepte şi crearea de capabilităţi speciale printr-o relativă interoperabilitate atât a structurilor şi sistemelor de armament, cât şi a conducerii operaţionale a forţelor.

Cea de-a treia direcţie, denumită „conservatoare", va fi specifică acelor spaţii „neintegrate", cu identităţi profunde politice, culturale, religioase, economice şi de altă natură, şi va caracteriza şi va individualiza strategiile naţionale şi conceptele strategice specifice puterii militare prin „forţe proprii".

Preview document

Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 1
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 2
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 3
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 4
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 5
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 6
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 7
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 8
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 9
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 10
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 11
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 12
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 13
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 14
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 15
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 16
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 17
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 18
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 19
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 20
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 21
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 22
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 23
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 24
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 25
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 26
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 27
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 28
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 29
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 30
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 31
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 32
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 33
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 34
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 35
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 36
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 37
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 38
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 39
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 40
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 41
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 42
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 43
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 44
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 45
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 46
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 47
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 48
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 49
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 50
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 51
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 52
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 53
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 54
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 55
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 56
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 57
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 58
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 59
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 60
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 61
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 62
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 63
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 64
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 65
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 66
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 67
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 68
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 69
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 70
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 71
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 72
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 73
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 74
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 75
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 76
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 77
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 78
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 79
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 80
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 81
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 82
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 83
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 84
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 85
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 86
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 87
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 88
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 89
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 90
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 91
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 92
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 93
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 94
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 95
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 96
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 97
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 98
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 99
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 100
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 101
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 102
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 103
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 104
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 105
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 106
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 107
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 108
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 109
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 110
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 111
Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Corelatii intre Calitatea de Resursa Umana pentru Aparare si Calitatea de Functionar Public.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane

Capitolul 1. Conceptul de diagnostic şi rolul acestuia în evaluarea întreprinderii În sens general, conceptul de diagnostic, la nivelul unei...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Conceptul de Management în Administrație

Despre administraţia publică şi necesitatea managementului public - Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul câmp de...

Ai nevoie de altceva?