Creditarea unei Societăți Comerciale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 25224
Mărime: 114.22KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Liberalizarea vieţii economice în România remarcată cu pregnanţă după anul 1997, a deschis calea unor fundamentări riguroase, pe principii economice noi, preluate de la statele cu o democraţie sănătoasă şi a schimbat substanţial deciziile de investire a capitalului. Legea cererii şi ofertei pe o piaţă concurenţială creează premise pentru stabilirea unor preţuri juste, de echilibru ale activelor deţinute în portofoliu. Aceste preţuri oferă marje de rentabilitate suficient de remuneratorii pentru investitorii de capital fie autohtoni,fie străini. Rentabilitatea astfel obţinută asigură atât remunerarea în raport cu timpul de deţinere a activelor, cât şi remunerarea în raport cu riscul asumat în respectiva investiţie.

Legislaţia bancară este cea care conduce în mod implicit la realizarea în România a unor pieţe active concurenţiale, care să asigure o distribuţie cât mai justă a marjelor de acumulare. Echilibrarea cererii şi ofertei în jurul preţului echitabil atât pentru vânzător cât şi pentru cumpărător va constitui condiţia esenţială pentru democratizarea vieţii economice româneşti şi pentru eliminarea « privilegiilor de care se bucură deţinătorii unor monopoluri private sau publice în economie ».

Se poate aprecia ca după cca 40 ani de identificare ştiinţifică, teoria şi practica finanţelor private oferă un veritabil instrumentar conceptual şi metodologic propriu, coerent şi pertinent pentru liberalizarea vieţii economice –izvor inepuizabil pentru o dinamică economică corespunzătoare. În acest context finanţele (private), prin funcţia lor de evaluare, oferă o alternativă la teoria preţurilor. Întreaga cercetare financiară se centrează în jurul a trei concepte fundamentale : rentabilitatea , riscul şi valoarea. Estimarea valorii intrinseci a activelor, identificarea diferenţelor dintre preţul observabil, valoarea calculată şi eliminarea oportunităţilor de arbitraj( de speculaţie) a acestor diferenţe reprezintă preocupările majore ale finanţelor.

Reglementările de la Bretton Woods şi tratatul de la Maastricht au pus bazele Sistemului Monetar European, în cadrul căruia se constituie şi sistemul bancar românesc în perioada de tranziţie. Ţinându-se seama de aceste reglementări şi de deschiderile pe care acestea le oferă, sistemul nostru bancar poate fi detaliat după cele trei domenii care îl definesc şi anume : structura şi funcţile sistemului bancar autonom în condiţiile pieţei, operaţiunile şi tehnicile bancare şi managementul bancar.

Rolul şi funcţiile băncilor trebuie totdeauna privit prin prisma interdependenţei dintre banca centrală şi băncile comerciale la care putem adăuga ţinând cont de anumite particularităţi şi băncile cooperatiste, în condiţiile unor diferenţieri bine definite ale celor două niveluri.

Ţinta băncii centrale o constituie reducerea inflaţiei prin politici monetare şi funcţionarea în siguranţă a sistemului băncilor comerciale supravegheate de banca centrală. În acest cadru de relaţii funcţionale, acestea îşi desfăşoară activitatea lor în multiple forme, de bază fiind intermedierea bancară. Orientarea politicilor monetare şi activităţii bancare în ansamblu este axată pe problemele integrării europene.

Pentru că băncile comerciale fac comerţ cu bani, se acordă o importanţă deosebită activităţii de atragere a resurselor, adică operaţiunilor de pasiv. Operaţiunile de atragere a resurselor nu se limitează la depuneri la vedere şi la depozite la termen.

Băncile sunt în mod frecvent în lipsă temporară de lichidităţi şi apelează la disponibilităţile băneşti de pe piaţa interbancară, de pe piaţa valutară şi piaţa titlurilor de stat, la cumpărări de active eligibile, precum şi la alte forme, din care nu lipsesc facilităţile băncii centrale.

Unul dintre factorii cheie în activitatea bancară este realizarea unei relaţii optime între dobânzile primite şi cele plătite, având în vedere că acestă diferenţă va reprezenta în final câştigul băncii(profitul). Din analiza activelor şi pasivelor se deduce că fiecare din acestea are costul sau câştigul propriu pentru bancă. Un impact important asupra volumului produselor de creditare îl are modificarea ratei dobânzii- având neapărat în vedere conceptele “capital”, “credit” , “risc”.

Prin conţinutul său lucrarea „Creditarea unei societăţi comerciale„ are la bază structura sistemului bancar şi este o analiză a activităţii de creditare a cărei cunoaştere asigură funcţionarea produsului bancar principal care este -creditul.

Lucrarea conţine sase capitole destinate cunoaşterii câtorva noţiuni privind sistemul bancar (capitolul I) , finanţării societăţilor comerciale ( capitolul II), şi aspectelor generale privind creditarea societăţilor comerciale – forme, metode, obiective si documentaţia folosită în acest sens ( capitolul III si IV ), cât şi cunoaşterii riscului de creditare (capitolul V). In capitolul VI sunt sintetizate unele propuneri, aprecieri si conclucii in ceea ce priveste activitatea de creditare.

Avându-se în vedere cele de mai sus, îmi exprim optimismul că modul de abordare a problematicii să fie unul dintre cele mai bune şi pe această cale aduc mulţumiri cadrelor didactice şi specialiştilor Universităţii PETROL ŞI GAZE fără al căror ajutor nu aş fi putut elabora această lucrare.

Preview document

Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 1
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 2
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 3
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 4
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 5
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 6
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 7
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 8
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 9
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 10
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 11
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 12
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 13
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 14
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 15
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 16
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 17
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 18
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 19
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 20
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 21
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 22
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 23
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 24
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 25
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 26
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 27
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 28
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 29
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 30
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 31
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 32
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 33
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 34
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 35
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 36
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 37
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 38
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 39
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 40
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 41
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 42
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 43
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 44
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 45
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 46
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 47
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 48
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 49
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 50
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 51
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 52
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 53
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 54
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 55
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 56
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 57
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 58
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 59
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 60
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 61
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 62
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 63
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 64
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 65
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 66
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 67
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 68
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 69
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 70
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 71
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 72
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 73
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 74
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 75
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 76
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 77
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 78
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 79
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 80
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 81
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 82
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 83
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 84
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 85
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 86
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 87
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 88
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 89
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 90
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 91
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 92
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 93
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 94
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 95
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 96
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 97
Creditarea unei Societăți Comerciale - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Creditarea unei Societati Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Creditul bancar - sursă de finanțare a unei societăți comerciale

CAPITOLUL 1 POLITICA DE FINANŢARE A FIRMEI ŞI CREDITAREA BANCARĂ În orice economie modernă există agenţi economici care au un excedent de resurse...

Contabilitate la SC Elbac SA Bacău

INTRODUCERE În România, tranziţia la economia de piaţă a impus şi impune o multitudine de măsuri şi acţiuni reformatoare în plan...

Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale

1.1. SISTEMUL BANCAR 1.1.1. Conţinutul sistemului bancar Sistemul bancar reprezintă totalitatea băncilor care funcţionează în economie într-o...

Studiu privind creditarea unei societăți comerciale

CAPITOLUL I 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI DE CREDIT IN ROMANIA Evolutia sistemului de credit in spatiul romanesc s-a infaptuit in contextul specific al...

Sistem de Asistare a Deciziilor Privind Activitatea de Creditare pe Exemplul BCR SA

CAP.1. SELECTAREA CLIENTELEI BANCARE ŞI ANALIZA CERERII DE CREDITE 1.1. Scurt istoric al Grupului Banca Comercială Română Fondată la 1...

Executarea garanțiilor

CAPITOLUL I NECESITATEA EXISTENTEI GARANTIILOR PENTRU ACORDAREA CREDITELOR UNEI SOCIETATI COMERCIALE Bancile efectueaza plasamente in credit in...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII LA S.C. MERIDIAN S.R.L. LUPENI 1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. MERIDIAN S.R.L....

Ai nevoie de altceva?