Criza Bancară

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 22796
Mărime: 266.89KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan
UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

Introducere 2

Capitolul 1-Aspecte generale ale crizei bancare 4

1.1. Factori declanşatori şi cauze 4

1.2.Posibilităţi de gestionare 7

1.3.Rolul băncilor centrale în prevenirea crizelor bancare 17

1.4.Crizele bancare în contextul globalizării financiare 22

Capitolul 2-Abordări privind falimentul bancar 24

2.1.Concept şi cauze 24

2.2.Măsuri de prevenire 30

2.3.Modalităţi de soluţionare 35

Capitolul 3-Studiu de caz la Societatea bancară Raiffeisen 41

3.1.Prezentarea societăţii bancare: istoric, evoluţie şi organizare 41

3.2.Viziune şi misiune 50

3.3.Criza bancară în cadrul societăţii bancare Raiffeisen 55

Concluzii 59

Bibliografie 63

Extras din document

Introducere

Teoria banilor, a creditului bancar şi a pieţelor financiare constituie sfidarea teoretică cea mai importantă pentru ştiinţa economică, la acest început de secol 21. Relaţiile sociale în care sunt implicaţi banii sunt, de departe, cele mai abstracte şi mai complexe de înţeles, drept pentru care cunoaşterea socială generată de relaţiile în cauză, este cea mai vastă, dificilă şi greu de explicat Acest lucru a permis ca presiunile şi coacţiunea sistematică exercitate de guverne şi de băncile centrale, în domeniul menţionat, să fie cu mult mai dăunătoare şi mai profunde. Şi, în orice caz, întârzierea intelectuală a teoriei monetare şi bancare nu a încetat să aibă efecte grave asupra evoluţiei economiei mondiale, aşa cum o demonstrează faptul că, în plin secol 21, economiile de piaţă continuă să se vadă afectate de grave cicluri recurente de creştere şi recesiune

De-a lungul istoriei, bancherii au fost tentaţi să încalce normele tradiţionale de comportament, folosind în beneficiul lor banii provenind de la deponenţi. Acest lucru s-a întâmplat iniţial pe ascuns, căci bancherii încă mai aveau conştiinţa unei proceduri incorecte, însă mai târziu, bancherii au obţinut dreptul de încălcarea principiului tradiţional al dreptului să se efectueze în mod legal şi deschis, atunci când au primit de la guvern privilegiul de a utiliza banii deponenţilor lor, aproape întotdeauna sub formă de credite adesea acordate, într-un prim moment, însuşi guvernului.

Astfel, se iniţiază relaţia de complicitate şi coaliţia de interese, deja tradiţională, între guverne şi bănci şi care explică relaţiile de înţelegere şi cooperare existente între ambele tipuri de instituţii şi apreciabile, astăzi, cu mici diferenţe de nuanţă, în toate ţările occidentale şi în aproape toate circumstanţele. Bancherii şi-au dat seama că încălcarea principiului tradiţional al dreptului menţionat genera o activitate financiară extem de lucrativă pentru ei, dar impunea, în orice caz, existenţa unui creditor de ultimă instanţă-banca-centrală care să acorde necesarele lichidităţi în momentele de dificultate, iar practica a demonstrate că astfel de momente, mai devreme sau mai târziu, se manifestau recurent.

Însă, atâta vreme cât principiile teoretice şi juridice esenţiale referitoare la bani, la credit şi la ciclurile economice, nu sunt pe deplin înţelese de specialiştii în materie şi, în genere, de cetăţeni, există riscul că lumea va continua să sufere, în mod recurent dăunătoare recesiuni economice.

Cea mai pertinentă dovadă o reprezintă criza financiară ce are repercursiuni majore asupra tot mai multor bănci, care trebuie să reducă cheltuielile cât mai mult posibil. În condiţiile crizei financiare mondiale, băncile din România, deţinute în majoritate de grupuri financiare europene, îsi schimbă rapid strategiile de afaceri, creditele fiind primele vizate.

De asemenea, criza financiară şi amânarea corecţiei dezechilibrelor din sectorul financiar vor avea repercursiuni pe termen lung atât asupra băncilor, cât şi asupra economiei în sine si vor intarzia procesul de aliniere a standardului de viaţă românesc la cel european. Practica demonstrează că efectele crizei financiare se vor răsfrânge asupra falimentelor în sectorul bancar, întrepinderi lichidate şi explozia ratelor şomajului în întreaga lume.

Criza financiară internaţională , care a generat probleme deosebit de grave unora dintre cele mai puternice instituţii financiare din lume, are efecte indirecte şi asupra României, prin limitarea fluxurilor de capital şi prin reducerea apetitului pentru risc al investitorilor.

Pe termen mai lung însă, efectele crizei internaţionale asupra sectorului bancar românesc şi asupra economiei în ansamblu ar putea fi generate de expunerile deţinute pe piaţa americană de băncile mamă ale instituţiilor de credit din România şi de relaţiile de afaceri ale acestora cu companiile aflate în dificultate.

Totodată, cerinţele Uniunii Europene referitoare la managementul crizelor financiare au impus existenţa unui acord de cooperare între toate autorităţile naţionale de supraveghere a sistemului financiar, banca centrală şi ministerul de finanţe, având ca scop principal schimbul de informaţii, precum şi prevenirea, evaluarea şi gestionarea potenţialelor probleme cu impact sistemic.

Drept dovadă, Banca Naţională a României participă, alături de celelalte state membre, la consolidarea arhitecturii create de Uniunea Europeană în domeniul gestionării crizelor financiare bazându-se pe principii şi etape concrete, cum ar fi: principiile comune pentru gestionarea unei crize financiare transfrontaliere, un ghid practic pentru gestionarea crizelor, care să reliefeze o înţelegere comună a etapelor şi procedurilor de parcurs într-o situaţie de criză transfrontalieră, şi, nu în ultimul rând creearea unui un cadru analitic comun de evaluare a implicaţiilor sistemice ale unor potenţiale crize.

Capitolul 1

Aspecte generale ale crizei bancare

1.1 Factori declanşatori şi cauze

Deşi asistăm la un continuu proces de sofisticare şi dezvoltare al instrumentelor de supraveghere, un aspect concludent se evidenţiază faptul că în ultimii 20-25 de ani, practic toate ţările au cunoscut într-o măsură mai mult sau mai puţin pregnantă crize bancare.

Crizele bancare, fiind cunoscute drept forme speciale ale crizelor financiare, se manifestă în contextul economic, financiar şi bancar de o perioadă îndelungată, indiferent de gradul de dezvoltare a sistemului financiar. Astfel începând cu cea mai mare piaţă bancară – Statele Unite ale Americii, unde în perioada 1980-1996 au fost închise peste 2000 de bănci şi case de economii, cu un cost total de aproximativ 932 de miliarde de dolari, continuând cu Japonia, apoi cu celelalte ţări ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, şi finalizând cu ţările în tranziţie din Europa Centrală şi de Est. Crizele bancare, ca forme speciale de manifestare a crizelor financiare, sunt cunoscute de o perioadă îndelungată. Crizele bancare sunt generate de o serie de factori micro şi macroeconomici, iar formele pe care le îmbracă variază de la declararea falimentului, fuziunii sau preluării de către sectorul public prin naţionalizarea unei bănci, a unui grup de bănci sau în unele cazuri, a întregului sistem bancar.

Preview document

Criza Bancară - Pagina 1
Criza Bancară - Pagina 2
Criza Bancară - Pagina 3
Criza Bancară - Pagina 4
Criza Bancară - Pagina 5
Criza Bancară - Pagina 6
Criza Bancară - Pagina 7
Criza Bancară - Pagina 8
Criza Bancară - Pagina 9
Criza Bancară - Pagina 10
Criza Bancară - Pagina 11
Criza Bancară - Pagina 12
Criza Bancară - Pagina 13
Criza Bancară - Pagina 14
Criza Bancară - Pagina 15
Criza Bancară - Pagina 16
Criza Bancară - Pagina 17
Criza Bancară - Pagina 18
Criza Bancară - Pagina 19
Criza Bancară - Pagina 20
Criza Bancară - Pagina 21
Criza Bancară - Pagina 22
Criza Bancară - Pagina 23
Criza Bancară - Pagina 24
Criza Bancară - Pagina 25
Criza Bancară - Pagina 26
Criza Bancară - Pagina 27
Criza Bancară - Pagina 28
Criza Bancară - Pagina 29
Criza Bancară - Pagina 30
Criza Bancară - Pagina 31
Criza Bancară - Pagina 32
Criza Bancară - Pagina 33
Criza Bancară - Pagina 34
Criza Bancară - Pagina 35
Criza Bancară - Pagina 36
Criza Bancară - Pagina 37
Criza Bancară - Pagina 38
Criza Bancară - Pagina 39
Criza Bancară - Pagina 40
Criza Bancară - Pagina 41
Criza Bancară - Pagina 42
Criza Bancară - Pagina 43
Criza Bancară - Pagina 44
Criza Bancară - Pagina 45
Criza Bancară - Pagina 46
Criza Bancară - Pagina 47
Criza Bancară - Pagina 48
Criza Bancară - Pagina 49
Criza Bancară - Pagina 50
Criza Bancară - Pagina 51
Criza Bancară - Pagina 52
Criza Bancară - Pagina 53
Criza Bancară - Pagina 54
Criza Bancară - Pagina 55
Criza Bancară - Pagina 56
Criza Bancară - Pagina 57
Criza Bancară - Pagina 58
Criza Bancară - Pagina 59
Criza Bancară - Pagina 60
Criza Bancară - Pagina 61
Criza Bancară - Pagina 62
Criza Bancară - Pagina 63
Criza Bancară - Pagina 64
Criza Bancară - Pagina 65
Criza Bancară - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Criza Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Majore ale Actualei Crize Globale

Introducere Proiectul își propune să pună în evidență și să canalizeze efectele crizei financiare mondiale, dar și soluții specifice pentru a ieși...

Supravegherea Prudențială a Instituțiilor de Credit în România

Capitolul I Supravegherea bancarã concept şi rol 1.1 Obiectivele supravegherii prudenţiale Obiectivul central al activitãţii de autorizare,...

Concurența pe piețele financiare - concurența în sistemul bancar

I. Introducere Criza curenta a rezultat din esecuri privind reglementarile pietelor financiare, nu din esecul concurentei. Concurenta si...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Riscul Bancar în Instutuțiile de Credit din România în Situația Actualei Crize economico-financiară

I N T R O D U C E R E În prezenta lucrare am prezentat managementul riscului și analiza acestuia, o analiză care impune o paletă vastă de...

Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale

I N T R O D U C E R E În cadrul sectorului financiar, băncile joacă un rol crucial, fiind un sistem indispensabil al sectorului economic fără de...

Rolul băncilor centrale în crizele bancare

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Bancilor Centrale I.1. Sistemul bancar din România Primele dovezi ale desfasurarii unei activitati...

FMI

CAPITOLUL 1 : Un scurt istoric al apariţiei FMI 1.1.Necesitatea apariţiei FMI După primul război mondial statele europene au întâmpinat mari...

Criza economică mondială și efectele asupra României

INTRODUCERE Anul 2009 atât de imprevizibil, precum capitalismul însuşi. Mânaţi de prosperitate şi de instinctul de a evolua rapid, oamenii au fost...

Globalizarea și impactul asupra vieții economice

Introducere Globalizarea, pe lângă faptul că este discutată şi tratată sub diferite forme din prisma tuturor treptelor societăţii în care trăim,...

Implicații ale crizei globale recente asupra sistemului bancar românesc

Introducere Criza globală recentă, financiară şi economică, ce “a luat startul” în anul 2007, a fost recunoscută în anul 2008 şi nu a luat sfârşit...

Sistemul Bancar în România Comparativ cu Sistemul Bancar American

Capitolul 1. STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar –...

Ai nevoie de altceva?