Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 19801
Mărime: 534.66KB (arhivat)
Publicat de: Augustin Pantea
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Constantinescu Liliana Aurora
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE BRAŞOV

Cuprins

 1. I N T R O D U C E R E 1
 2. 1. SISTEMUL BANCAR ACTUAL 3
 3. 1.1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMELOR BANCARE 3
 4. 1.1.1 Rolul sistemelor bancare 3
 5. 1.1.2 Structura sistemelor bancare 4
 6. 1.2 SISTEMUL BANCAR ROMȂNESC 6
 7. 1.2.1 Sistemul bancar din Romȃnia 6
 8. 1.2.2 Sistemul bancar românesc la început de 2010 - moment de bilanţ 8
 9. 1.2.3 Rolul sistemului bancar din România în reluarea creşterii economice 8
 10. 1.2.4 Sprijinul FMI-ului acordat României 9
 11. 1.3 DOBȂNDA ŞI MANAGEMENTUL RATEI DOBÂNZII 10
 12. 1.3.1 Rolul şi formele dobânzii 10
 13. 1.3.2 Managementul ratei dobânzii 17
 14. 2. MANAGEMENTUL DOBÂNZILOR ACTIVE ȘI PASIVE 19
 15. 2.1 PREZENTARE RAIFFEISEN BANK 19
 16. 2.1.1 Scurt istoric 19
 17. 2.1.2 Viziune, misiune, valori 22
 18. 2.2 TEORII ASUPRA DOBÂNZII 23
 19. 2.2.1 Determinarea ratei dobȃnzii pe piață 27
 20. 2.2.2 Dobȃnda nominală și dobȃnda reală 28
 21. 2.2.3 Managementul riscului ratei dobȃnzii 29
 22. 2.3 STUDIU DE CAZ: TIPURI DE DOBÂNZI 31
 23. 2.3.1 Raiffeisent Bank – Tipuri de dobânzile depozitelor 31
 24. 2.3.1.1 Planul de economii pentru copii “Creştem împreună” 32
 25. 2.3.1.2 Depozite la termen in LEI si valuta 33
 26. 2.3.1.3 Programul “prima ta locuinta” dobânzi și comisioane 36
 27. 2.3.1.4 Instrumente de economisire in lei si valuta pentru personae juridice 37
 28. 2.3.2 Alpha Bank : Dobânzi depozite 39
 29. 2.3.5 Analiza SWOT Raiffeisen bank 49
 30. 2.3.6 Comparaţia dobânzilor între Raiffeisen Bank şi Alpha Bank 51
 31. 3. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 56
 32. 3.1 CONCLUZII 56
 33. 3.2 PROPUNERI 57
 34. B I B L I O G R A F I E 59
 35. A N E X A 1 61

Extras din licență

I N T R O D U C E R E

Băncile au evoluat o dată cu societatea umană, din antichitate până în epoca modernă.

Răspândirea comerţului a determinat dezvoltarea comerţului de bancă, practicarea împrumutului cu dobânda, folosirea scrisorii de schimb, apariţia Băncilor de stat sau private.

Practicarea cămătăriei (împrumutului cu dobânda) s-a dezvoltat mai ales în contactul cu popoarele mediteraneene, deoarece dobânda era limitată la Roma dar liberalizata în provinciile romane (unde era de aproximativ 50%). Apoi în Epoca Modernă apar băncile moderne ca cele de Emisiune, care monopolizează emisiunea biletelor pe plan naţional (Amsterdam, Hamburg, Anglia şi Franţa). Şi se dezvolta băncile private (case bancare) ROTSCHILD, care efectuează operaţiuni cu caracter excepţional. Apoi mai târziu apar şi Băncile comerciale, care colectează depozite şi finanţează afaceri internaţionale.

În tema de mai jos este despre dobânda bancară şi managementul acesteia. Aşadar trebuie să ştim că dobânda reprezintă suma de bani pe care trebuie să o plătească beneficiarul împrumutului (debitorul) celui care acorda împrumutul (creditorul), pentru folosirea disponibilităţilor băneşti ale acestuia din urmă, până la restituirea lor. În cazul creditului, creditorul este banca sau o altă instituţie financiară. În cazul depozitelor, creditorul este persoana fizică sau firma care îşi ţine economiile la bancă.

Aşadar lucrarea de mai jos este structurată în trei capitole în care găsim aspecte teoretice cât şi practice.

În capitol I intitulat: “SISTEMUL BANCAT ACTUAL” am scris despre organizarea şi funcţionarea lui, apoi rolul sistemelor bancare alături de structura acestora. Iar pentru început, trebuie menţionat faptul că sectorul bancar joacă un rol fundamental în economia contemporană. Mai ales în economiile europene a căror evoluţie este dependentă într-o măsură mai ridicată (spre exemplu, decât economia americană) de creditarea bancară. În acest prim capital am mai scris despre sistemul bancar românesc, apoi despre implicarea lui în creşterea economică a româniei şi despre sprijinul acordat de FMI, României. La sfârşitul capitolului I am scris despre dobânda şi managementul ratei dobânzii în care este prezentat rolul şi formele dobânzii într-un final este redat managementul ratei dobânzi.

În capitolul al II – lea intitulat sub numele de: „MANAGEMENTUL DOBÂNZILOR ACTIVE ŞI PASIVE” în care este prezentată Banca Raiffeisen o bancă universală de top pe piața românească, oferind o gamă completă de produse și servicii. Am introdus şi un scurt istoric al celor de la Raiffeisen Bank cât şi programul acestora denumit “viziune, misiune, valori” reprezentând un pas important în definirea identităţii Raiffeisen Bank ca organizaţie. În acest capitol 2 am reprezentat şi teoriile asupra dobânzii în care dobânda reprezintă latura esențială şi specifică a manifestării relațiilor de credit, iar alături de acest aspecte am arătat determinarea dobânzii pe piaţa în care rata dobânzii de pe piață va fi stabilită la 10%, la care cantitatea de credit oferită și cantitatea de credit cerută sunt egale. Capitolul 2 mai cuprinde şi dobânda nominală şi cea reală în care între cele două reprezintă o foarte mare importanță într-o lume a inflației sau cu o inflație previzibilă. Managementul riscului ratei dobânzii face şi el parte din acest capitol în care strategia riscului ratei dobânzii este stabilită ȋn principal de Direcția Resurse și plasamente ȋmpreună cu conducerea băncii. Apoi am făcut studio de caz analizând tipurile de dobânzi. Am luat Banca Raiffeisen şi am reprezentat dobânzile la depozite şi ofertele acesteia, iar într-un final am făcut o comparaţie între băncile Raiffeisen şi Alpha Bank făcând o analiză şi arătând care din acestea este mai avantajoasă din punct de vedere al dobânzilor.

În capitolul al III – lea intitulat: “CONCLUZII ŞI PROPUNERI” am prezentat principalele concluzii despre instituţiile bancare şi mai ales despre dobânzile acestora spunând că dobȃnda este un instrument fundamental al politicii monetare, iar în propuneri analizând perioada în care am trecut sau cel puţin aşa spun specialiştii că am trecut de perioada de criza mondială bancară vom fi obligaţi să ne conformăm cu măsurilor impuse de Banca Naţională şi de creşterea ratei inflaţiei şi a dobânzilor. Astfel se va adopta o strategie Anti-criza care să permită obţinerea de avantaje în ciuda scăderii acordărilor de credite.

Suportul tehnic al lucrării este format din lucrări actuale cât şi unele mai vechi ale unor personalităţi importante, profesori în economie, analişti, bancheri s.a. care cunosc foarte bine domeniile acestei lucrări.

1. SISTEMUL BANCAR ACTUAL

Sistemul bancar are un anumit specific și are nevoie de un tratament special față de alte sectoare ale economiei, deși se bazează tot pe mecanismele pieței.

Ȋntr-o economie modernă, există o piață specială pe care se tranzacționează moneda. Sistemul bancar, moneda și masa monetară sunt condițiile necesare pentru funcționarea pieței monetare.

1.1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMELOR BANCARE

Organizarea sistemului bancar din țara noastră are la bază experiența altor țări și recomandările Fondului Monetar Internațional. Astfel, sistemul bancar din țara noastră este organizat pe două niveluri: primul nivel Banca Națională a Romȃniei ca bancă centrală și de emisiune; iar al doilea nivel instituțiile de credit .

Preview document

Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 1
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 2
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 3
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 4
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 5
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 6
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 7
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 8
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 9
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 10
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 11
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 12
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 13
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 14
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 15
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 16
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 17
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 18
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 19
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 20
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 21
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 22
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 23
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 24
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 25
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 26
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 27
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 28
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 29
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 30
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 31
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 32
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 33
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 34
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 35
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 36
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 37
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 38
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 39
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 40
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 41
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 42
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 43
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 44
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 45
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 46
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 47
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 48
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 49
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 50
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 51
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 52
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 53
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 54
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 55
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 56
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 57
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 58
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 59
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 60
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 61
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 62
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 63
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 64
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 65
Dobânda Bancară și Managementul Dobânzii - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Dobanda Bancara si Managementul Dobanzii.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii

Cap 1. Managementul ratei dobânzii Dobânda constituie un element principal în cadrul mecanismului de funcţionare a economiei reprezentând o...

Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii

Capitolul 1 Riscul ratei dobânzii şi cuantificarea sa 1.1 Definirea şi importanţa gestiunii sale Riscul ratei dobânzii (riscul de rată a dobânzii...

Managementul Riscului Ratei Dobânzii la BCR

Conceptul de risc al ratei dobânzii Activitatea băncilor, ca intermediari în circuitul capitalurilor are drept sursă principală de venit dobânda,...

Acoperirea riscului ratei dobânzii prin intermediul instrumentelor financiare derivate

Riscul ratei dobânzii este riscul diminuării venitului net aferent dobânzii şi ţine de eventualele pierderi reieşite din necorepunderea sumelor...

Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii

Cap. 1 : Dobânda 1.1 Noţiuni generale Pentru un concept şi un fenomen atât de prezent în cadrul economiei de piaţă şi pentru un instrument de...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Model plan de afaceri Start-Up

DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele firmei: GRAYSOFT 2. Forma juridică de constituire: - Societate Comercială □ Persoană Fizică Autorizată □...

Te-ar putea interesa și

Practică la banca CEC Bank

INTRODUCERE 1.Motivatii si explicatii Motivele pentru care am ales sa efectuez stagiul de practica la C.E.C. BANK au fost urmatoarele: Casa de...

Dobănda Bancară și Implicațiile Sale

Cap 1 Abordări teoretice privind dobănda bancară 1.1Formele dobănzi în cadrul unei economi Dobănda este o categorie complexă cu multe...

Surse de finanțare și creditare a întreprinderii de comerț exterior

Evolutia comertului international demonstreaza existenta a doua componente ale acestuia, relativ distincte. O prima componenta este data de...

Activitățile bancare și rolul lor în economie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI APARATULUI BANCAR ÎN PERIOADA ACTUALĂ I.1. Organizarea şi...

Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare

Introducere În era informației precizia mesajului este elementul definitoriu al valorii lui pe lângă celelalte aspecte legate de momentul în care...

Practică bancară BCC

Cap 1. Scurt istoric al sistemului bancar din Romania Primele dovezi cu privire la o activitate bancara pe teritoriul Romaniei au fost descoperite...

Dobânda bancară - dublă calitate - venit și cheltuială

Capitolul I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND DOBÂNDA 1.1. Concepte generale privind dobânda Dobânda are un rol important în orientarea și dirijarea...

Conturile bancare și profitabilitatea

CAPITOLUL I ACTIVITĂŢILE BANCARE ȘI GESTIUNEA PROFITABILITĂŢII 1.1. Profitul societăţi bancare Profitul reprezintă scopul esenţial al...

Ai nevoie de altceva?