Echilibrul Financiar al Întreprinderii

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 24391
Mărime: 147.85KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAP. I . ECHILIBRUL FINANCIAR – CERINŢĂ ESENŢIALĂ A ÎNFĂPTUIRII GESTIUNII FINANCIARE EFICIENTE 4

I.1. Echilibrul financiar al întreprinderii – definire şi forme de manifestare 4

I. 2. Teorii privind echilibrul financiar al întreprinderii 11

CAP. II. INSTRUMENTE ALE EXPRIMĂRII

ECHILIBRULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 20

II.1. Indicatori privind exprimarea echilibrului financiar în viziune statică 20

II. 2. Instrumente privind reflectarea echilibrului financiar în viziune dinamică 34

CAP. III. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR LA S.C. VINIA S.A. 50

III.1. Prezentarea S.C. VINIA S.A. 50

III. 2. Analiza echilibrului financiar în viziune statică la S.C. VINIA S.A. 52

III. 3. Analiza dinamică a echilibrului financiar la SC VINIA SA 59

III. 4. Posibilităţi de îmbunătăţire a echilibrului financiar S.C VINIA S.A. 71

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 75

BIBLIOGRAFIE: 82

Extras din document

INTRODUCERE

“Cunoaşterea este cea mai democratică sursă de putere”

(Alvin Toffler)

Întreprinderea, ca sistem economico-social care interacţionează cu mediul financiar din care face parte, este supus în permanenţă acţiunii a diverşi factori care pot duce la apariţia unor fenomene negative şi disproporţii de lungă durată pentru firmă, culminând cu dispariţia acesteia de pe piaţă şi generând efecte negative la nivele macroeconomic.

Astfel, în asigurarea şi menţinerea unei funcţionalităţi normale a întreprinderii, echilibrul financiar se constituie ca o cerinţă esenţială pentru înfăptuirea unei gestiuni financiare eficiente.

Definit ca o stare de corespondenţă permanentă între volumul nevoilor de resurse pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii, pe de o parte, şi posibilităţile de procurare a acestora, pe de altă parte, echilibrul financiar al întreprinderii cunoaşte multiple forme de manifestare: solvabilitatea, lichiditatea patrimonială, exigibilitatea şi capacitatea de plată a întreprinderii.

Fie că este realizată prin prisma intereselor acţionarului, managerilor firmei sau din punct de vedere al aşteptărilor creditorilor firmei, analiza echilibrului financiar al întreprinderii se dovedeşte extreme de importantă.

Prezenta lucrare se doreşte a fi o analiză a echilibrului financiar al întreprinderii sub diferite aspecte, cât şi a identificării situaţiilor ce pot afecta în mod negativ sistemul întreprinderii, dar şi pe cele care pot îmbunătăţi o stare deja existentă a acesteia.

Structurată în 3 capitole, lucrarea vizează în prima parte aspecte teoretice ce au în vedere definirea conceptului de “echilibru financiar al întreprinderii”, formele sale de manifestare, precum şi câteva teorii ce au fost elaborate de-a lungul anilor, referitoare la acest concept. Al doilea capitol prezintă instrumentele de exprimare a echilibrului financiar în dublă viziune: statică şi dinamică, pentru ca al treilea capitol să constituie o analiză concretă sub cele duouă viziuni a echilibrului financiar la VINIA, o societate comercială cu probleme economico-financiare.

CAP. I . ECHILIBRUL FINANCIAR – CERINŢĂ ESENŢIALĂ A ÎNFĂPTUIRII GESTIUNII FINANCIARE EFICIENTE

I.1. Echilibrul financiar al întreprinderii – definire şi forme de manifestare

Se vorbeşte adesea de crize la nivelul unei întreprinderi, situaţii întâlnite pe termen scurt, imediat rezolvabile sau generalizate, mult mai neplăcute, care pot duce până la falimentul întreprinderii.

Problemele acestea care apar în viaţa unei firme sunt explicabile prin faptul că, în condiţiile actuale ale economiei de piaţă, întreprinderea poate fi privită ca un sistem economico-social, cu elemente structurale ce se găsesc într-o continuă mişcare, transformare şi totuşi care se cer integrate sistemului pentru asigurarea unei raţionalităţi şi eficienţe a activităţii.

Starea aceasta de armonie şi stabilitate a relaţiilor dintre elementele structurii nu este una permanentă, ci se supune unor factori care acţionează de o manieră spontană, subiectivistă, care pot duce la apariţia unor fenomene negative şi disproporţii de lungă durată pentru întreprindere.

Astfel, luând în calcul asigurarea şi menţinerea unei funcţionalităţi normale a mecanismului întreprinderii, ideea de armonie, de echilibru financiar se constituie ca o cerinţă esenţială pentru înfăptuirea unei gestiuni financiare eficiente.

La nivelul fiecărui agent economic există un echilibru financiar proriu, ca parte componentă a echilibrului financiar general macroeconomic. Are la bază relaţii economice specifice economiei de piaţă care prin forme, metode şi tehnici specifice, participă la formarea şi repartizarea fondurilor băneşti la nivelul microeconomic, în scopul realizării proceselor de aprovizionare, producţie şi desfacere.

Formă de manifestare a echilibrului economic, echilibrul financiar reflectă sintetic o armonizare a resurselor cu nevoile. Această idee este susţinută de diverşi autori în definiţiile date acestei noţiuni, diferă însă modalitatea de exprimare.

Sichigea defineşte echilibrul financiar al întreprinderii ca fiind acea stare de corespondenţă permanentă între volumul nevoilor de resurse pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii, pe de o parte şi posibilităţile de procurare a acestora, pe de altă parte. Echilibrul financiar microeconomic, conchide Sichigea, este determinat de modul în care întreprinderea asigură utilizarea fondurilor atrase în patrimoniu, dar, în acelaşi timp, este condiţionat şi de macrosistem care fixează prin legiferarea sistemului de finanţare şi creditare a economiei naţionale, posibilităţile normale, legale de procurare a fondurilor.

Horia Cristea consideră echilibrul financiar ca ocupând un loc important în cadrul echilibrului de anasamblu, definindu-l ca fiind starea ce se caracterizează printr-un flux permananent de fonduri băneşti de natură financiară, prin sistem, dar cu păstrarea integralităţii sistemului.

Pentru Ştefan Florea echilibrul financiar se realizează atunci când se recuperează integral mijloacele consumate, respectiv când veniturile sunt egale cu cheltuielile, necesitând o anumită sincronizare între ritmul cheltuielilor de aprovizionare şi producţie pe de o parte şi cel al încasării şi vânzării producţiei, pe de altă parte. Nerespectarea acestei cerinţe se reflectă în lipsa capacităţii de plată a întreprinderii, respectiv apariţia creditelor nerambursate la scadenţă, a datoriilor neachitate în termen faţă de furnizori, stat, etc.

Preview document

Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 1
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 2
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 3
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 4
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 5
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 6
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 7
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 8
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 9
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 10
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 11
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 12
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 13
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 14
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 15
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 16
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 17
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 18
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 19
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 20
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 21
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 22
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 23
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 24
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 25
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 26
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 27
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 28
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 29
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 30
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 31
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 32
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 33
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 34
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 35
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 36
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 37
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 38
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 39
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 40
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 41
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 42
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 43
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 44
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 45
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 46
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 47
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 48
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 49
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 50
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 51
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 52
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 53
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 54
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 55
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 56
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 57
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 58
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 59
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 60
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 61
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 62
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 63
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 64
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 65
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 66
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 67
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 68
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 69
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 70
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 71
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 72
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 73
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 74
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 75
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 76
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 77
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 78
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 79
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 80
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 81
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 82
Echilibrul Financiar al Întreprinderii - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Echilibrul Financiar al Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Echilibrul Financiar al Intreprinderii pe Exemplul SC Crimat SRL Botoșani

CAPITOLUL 1 APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU ŞI DEZECHILIBRU FINANCIAR 1.1. APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU FINANCIAR Într-o manierǎ generalǎ,...

Politica de autofinanțare și problemele asigurării echilibrului financiar la întreprindere

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Prin natura şi implicaţiile ei problema echilibrului financiar şi politicii de autofinanţare optime...

Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susţinerea principiului continuităţii...

Gestionarea Financiară a Societății Comerciale

Capitolul 1: Consideraţii teoretice privind gestionarea financiară a societăţii comerciale 1.1. Starea financiară a întreprinderii Orice...

Organizarea și funcționarea pieței financiare din Frankfurt

1. Piața financiară din Frankfurt Pieţele financiare internaţionale asigură mobilizarea şi redistribuirea capitalurilor disponibile la nivel...

Analiza Echilibrului Financiar al Întreprinderii

În teoria economica, notinea de echilibru financiar are semnificatii multiple. Într-o conceptie generala, echilibrul economico-financiar la...

Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare din Frankfurt

1.1 Scurtă introducere Prima bursă de mărfuri a fost deschisă la Frankfurt în anul 1402 , în timp ce operaţiunile cu obligaţiuni au apărut un...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Echilibrul Financiar al Intreprinderii pe Exemplul SC Crimat SRL Botoșani

CAPITOLUL 1 APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU ŞI DEZECHILIBRU FINANCIAR 1.1. APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU FINANCIAR Într-o manierǎ generalǎ,...

Analiza echilibrului financiar al întreprinderii pe baza fluxurilor

Capitolul 1. Aspecte generale privind trezoreria intreprinderii În teoria economica, notinea de echilibru financiar are semnificatii multiple....

Echilibrul financiar al întreprinderii - SC Confort SA Galați

INTRODUCERE Echilibrul financiar al întreprinderii – componenta a echilibrului economic general. Problema echilibrului general al economiei ocupa...

Proiect de Dezvoltare la SC Marcos SRL

1..PREZENTAREA S.C. MARCOS S.A. 1.1. Date introductive S.C. MARCOS S.A. reprezintă una dintre societăţile textile de referinţă din ţara noastră,...

Analiza poziției financiare și a echilibrului financiar al întreprinderii la SC Macofil SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA FIRMEI S.C. MACOFIL S.A. Societatea s-a înfiinţat în anul 1991 prin preluarea patrimoniului întreprinderii de materiale...

Analiza Echilibrului Economico - Financiar al Întreprinderii

Capitolul 1 – Stadiul cunoaşterii 1.1. Noţiunea de echilibru economico - financiar Problema echilibrului general al economiei ocupă un loc de...

Echilibrul financiar al întreprinderii - studiu de caz la SC Travel Fun SRL Timișoara

INTRODUCERE Conceptul de echilibru în viaţa economicã a fost interpretatã diferit. În literaturã se gãsesc expresii ca echilibru static, echilibru...

Analiza financiară a întreprinderii

I Analiza echilibrului financiar al intreprinderii 1.1 Analiza pozitiei financiare Analiza financiara este o activitate complexa, ce se...

Ai nevoie de altceva?