Evaziune fiscală internațională

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 19509
Mărime: 200.90KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Universitatea din Piteşti Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Finanţe şi Bănci

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1 Evaziunea fiscală-problemă contemporană a sistemului finanţelor publice 4

1.1.Conceptul de evaziune fiscală 4

1.2.1. Evaziunea fiscală legală 5

1.2.2. Evaziunea fiscală frauduloasă 6

1.3. Cauzele evaziunii fiscale 9

1.4. Efectele evaziunii fiscale 10

1.4.1. Efectele fenomenului de evaziune fiscală asupra formării veniturilor statului 11

1.4.2. Efectele economice ale fenomenului de evaziune fiscală 12

1.4.3. Efectele sociale ale fenomenului de evaziune fiscală 14

1.4.4. Efectele politice ale fenomenului de evaziune fiscală 15

Capitolul 2 Problematica paradisurilor fiscale şi a centrelor off-shore: căi de proliferare a evaziunii fiscale internaţionale 16

2.1.Conceptul de paradis fiscal 16

2.2. Caracteristicile paradisurilor fiscale 17

2.3. Clasificarea paradisurilor fiscale 19

2.4. Paradisurile fiscale şi evaziunea fiscală ”legală” 26

2.5. Spălarea banilor prin paradisurile fiscale 31

2.6. Combaterea evaziunii fiscale internaţionale 34

Concluzii 42

Bibliografie 43

Anexe 44

Extras din document

Introducere

Globalizarea economiei mondiale, precum şi breşele create în sistemul fiscal internaţional şi rafinarea strategiilor financiare au creat un climat propice dezvoltării accentuate a paradisurilor fiscale, care, datorită legislaţiei liberale şi regimului de impunere fiscală foarte indulgent, aduc, pe de o parte, o serie de avantaje ţărilor de amplasare a acestora. Paradisurile fiscale reprezintă, pe de altă parte, o problemă continuă, prin faptul că afectează negativ încasările bugetare ale ţărilor cu fiscalitate mai ridicată şi implicit, conduc la creşterea evaziunii fiscale, în special a celei legale, la ieşirea licită şi ilicită a capitalurilor, provocând, astfel, instabilitatea financiară.

Problema evaziunii fiscale, a devenit mai acută începând cu tranziţia spre economia de piaţă, a unor ţări ale lumii, liberalizarea şi internaţionalizarea economiei, precum şi datorită apariţiei posibilităţilor de înregistrare a companiilor off-shore în paradisurile fiscale. Complexitatea fenomenului paradisurilor fiscale în economia contemporană, necesită cercetarea acestuia la diferite niveluri motivaţia principală constând în faptul că paradisurile fiscale, în condiţiile actuale, au devenit parte componentă a sistemului economic mondial şi a economiilor naţionale, aceasta confirmând actualitatea temei de cercetare.

Obiectivele lucrării:

- sintetizarea abordărilor teoretice privind fenomenul „paradis fiscal” în vederea interpretării acestuia în raport cu mediul economic contemporan;

- delimitarea mai clară, a noţiunii „paradis fiscal” de noţiuni ca: „zonă off-shore”, „centru financiar off-shore”, în vederea depăşirii problemelor de interpretare diferită a acestora;

- identificarea a trăsăturilor caracteristice paradisurilor fiscale, în scopul stabilirii ţărilor care aparţin acestei categorii;

- cercetarea şi sintetizarea aspectelor teoretice şi legislative privind noţiunea de evaziune fiscală, în vederea delimitării evaziunii fiscale licite de cea ilicită;

- investigarea metodelor de minimizare a obligaţiilor fiscale prin utilizarea companiilor off-shore;

- generalizarea practicilor mondiale privind combaterea evaziunii fiscale , în vederea determinării căilor de diminuare a evaziunii fiscale pe plan naţional;

- identificarea fenomenului şi a metodelor de spălare a banilor prin intermediul paradisurilor fiscale.

În capitolul I „Evaziunea fiscală problemă contemporană a sistemului finanţelor publice„ sunt analizate abordările teoretice privind evaziunea fiscală, în vederea delimitării evaziunii fiscale legale de cea frauduloasă. O atenţie deosebită se acordă cercetării evaziunii fiscale, a tipurilor evaziunii fiscale şi a efectelor provocate de frauda fiscală.

În capitolul II „Problematica paradisurilor fiscale şi a centrelor off-shore: căi de proliferare a evaziunii fiscale internaţionale„ sunt analizate abordările teoretice privind paradisurile fiscale. O atenţie deosebită s-a acordat cercetării esenţei paradisurilor fiscale, legăturilor strânse ale acestora cu companiile off-shore. Având în vedere răspândirea largă a paradisurilor fiscale, precum şi necesitatea minimizării efectelor negative ale acestora asupra economiei naţionale (respectiv, fenomenul de evaziune fiscală), se impune, în primul rând, studierea mai profundă a conţinutului paradisurilor fiscale, în sine.

Capitolul 1 Evaziunea fiscală - problemă contemporană a sistemului finanţelor publice

1.1.Conceptul de evaziune fiscală

Evaziunea fiscală constituie la momentul prezent un fenomen economic şi social complex de mare amploare, cu care se confruntă foarte multe state şi de aceea, având în vedere cauzele şi proporţiile sale, putem vorbi numai de o reducere a acestui fenomen, nu însă şi despre o eradicare a acestui flagel, indiferent de măsurile de combatere la care s-a recurs. Existând mai multe interpretări, denumiri şi aceepţiuni ale acestui fenomen, este normal ca el să fie şi greu de definit. Terminii utilizaţi pentru desemnarea conceptului de evaziune sunt diferiţi, precum, fraună fiscală, criminalitate economică, fraudă ilegală, evaziune internaţională, fraudă prin lege, economie subterană. Nu doar terminologia constituie un element de confuzie, ci şi legea ambiguă, graniţa dintre licit şi ilicit fiind foarte fragilă.

Prima definiţie a evaziunii fiscale a fost dată între cele două războaie mondiale. Conform acesteia, frauda fiscală îmbracă o concepţie extensivă, noţiunea de evaziune fiscală fiind inclusă în cea de fraudă. Această tratare a evaziunii fiscale se întâlneşte foarte des şi în condiţiile actuale. Cercetarea arată că cele mai diverse abordări privind evaziunea fiscală există la nivelul academic, unde o mulţime de autori tratează evaziunea fiscală, fiecare încercând să înglobeze în definiţie, în mod sintetic, semantica sintagmei „evaziune fiscală”, fie însumând sensul fiecăruia dintre termeni, fie atribuind expresiei în sine un anumit sens.

O altă definiţie a evazinii fiscale este dată de Niţă Dobrotă în „A.B.C.-ul economiei de piaţă moderne„ astfel evaziunea fiscală este definită ca sustragerea de la plata obligaţiunilor fiscale prin transmiterea unor date eronate privind sursele şi veniturile impozabile.

Preview document

Evaziune fiscală internațională - Pagina 1
Evaziune fiscală internațională - Pagina 2
Evaziune fiscală internațională - Pagina 3
Evaziune fiscală internațională - Pagina 4
Evaziune fiscală internațională - Pagina 5
Evaziune fiscală internațională - Pagina 6
Evaziune fiscală internațională - Pagina 7
Evaziune fiscală internațională - Pagina 8
Evaziune fiscală internațională - Pagina 9
Evaziune fiscală internațională - Pagina 10
Evaziune fiscală internațională - Pagina 11
Evaziune fiscală internațională - Pagina 12
Evaziune fiscală internațională - Pagina 13
Evaziune fiscală internațională - Pagina 14
Evaziune fiscală internațională - Pagina 15
Evaziune fiscală internațională - Pagina 16
Evaziune fiscală internațională - Pagina 17
Evaziune fiscală internațională - Pagina 18
Evaziune fiscală internațională - Pagina 19
Evaziune fiscală internațională - Pagina 20
Evaziune fiscală internațională - Pagina 21
Evaziune fiscală internațională - Pagina 22
Evaziune fiscală internațională - Pagina 23
Evaziune fiscală internațională - Pagina 24
Evaziune fiscală internațională - Pagina 25
Evaziune fiscală internațională - Pagina 26
Evaziune fiscală internațională - Pagina 27
Evaziune fiscală internațională - Pagina 28
Evaziune fiscală internațională - Pagina 29
Evaziune fiscală internațională - Pagina 30
Evaziune fiscală internațională - Pagina 31
Evaziune fiscală internațională - Pagina 32
Evaziune fiscală internațională - Pagina 33
Evaziune fiscală internațională - Pagina 34
Evaziune fiscală internațională - Pagina 35
Evaziune fiscală internațională - Pagina 36
Evaziune fiscală internațională - Pagina 37
Evaziune fiscală internațională - Pagina 38
Evaziune fiscală internațională - Pagina 39
Evaziune fiscală internațională - Pagina 40
Evaziune fiscală internațională - Pagina 41
Evaziune fiscală internațională - Pagina 42
Evaziune fiscală internațională - Pagina 43
Evaziune fiscală internațională - Pagina 44
Evaziune fiscală internațională - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Evaziune Fiscala Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea Afacerilor Internaționale din Surse Europene

INTRODUCERE Finanţarea afacerilor internaţionale din surse europene poate îmbrăca forma finanţarii tranziţiei la economia de piaţă, finanţarii...

Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Evaziune Fiscala prin Companii Offshore

Introducere “Înca de pe vremea grecilor antici…” – am putea începe, ca multe alte istorisiri. Întradevar, în istorie, evaziunea fiscala este “de...

Paradisul Fiscal

Introducere Paradisurile fiscale au cunoscut dezvoltarea începând cu anii 1970. S-au constituit în special la periferia statelor industrializate...

Paradisuri Fiscale din Europa

CAP. 1. NOȚIUNI TEORETICE DE PARADIS FISCAL 1.1. Concept, caracteristici clasificare Paradisul fiscal este un termen generic care definește “un...

Forme ale Evaziunii Fiscale Internaționale și Implicații ale Acesteia

1. Fenomenul de evaziune fiscală internațională 1.1 Conceptul și metodele de evaluare ale evaziunii fiscale Impozitul a însoţit în decursul...

Forme ale Evaziunii Fiscale Internaționale și Implicații ale Acesteia

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE EVAZIUNE FISCALĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI FORMELE ACESTEIA 1.1.Definire şi evoluţie Evaziunea fiscală este unul din fenomenele...

Evaziune Fiscală

Abstract Din toate timpurile, cetăţenii contribuabili au încercat să-şi protejeze o parte a venitului, apelând astfel la mijloace legale sau nu,...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea Fiscala Internationala

Paradisurile fiscale 1. Paradisuri fiscale 1.1 Principalele paradisuri fiscale Aceste entitati juridice ofera avantaje fiscale comparative cu...

Considerații privind evaziunea fiscală internațională

I. APARIŢIE, CARACTERISTICI ŞI FORME ALE EVAZIUNII FISCALE PE PLAN INTERNAŢIONAL Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea prin orice mijloace, în...

Forme ale Evaziunii Fiscale Internaționale și Implicațiile Acesteia

1. Evaziunea fiscală internaţională 1.1 Noţiune Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun contribuabililor au stimulat...

Forme ale Evaziunii Fiscale Internationale si Implicatii ale Acesteia

I. Continutul evaziunii fiscale internationale si forme ale acesteia Evaziunea fiscala reprezinta sustragerea de la impunere a unei parti mai mari...

Forme ale Evaziunii Fiscale Internaționale și Implicații ale Acesteia

1. Fenomenul de evaziune fiscală internațională 1.1 Conceptul și metodele de evaluare ale evaziunii fiscale Impozitul a însoţit în decursul...

Forme ale Evaziunii Fiscale Internaționale și Implicații ale Acesteia

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE EVAZIUNE FISCALĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI FORMELE ACESTEIA 1.1.Definire şi evoluţie Evaziunea fiscală este unul din fenomenele...

Evaziunea fiscală manifestată la nivel internațional, modalități de prevenire și combatere

Capitolul 1: Termenul de evaziune fiscal Juriştii au fost preocupaţi încã de la începutul secolului de definirea evaziunii fiscale, în acest scop...

Evaziunea Fiscala Internationala si Implicatiile Acesteia

Capitolul 1 Caracterizarea evaziunii fiscale internaţionale 1.1.Conceptul de evaziune fiscală internaţională Evaziunea fiscală reprezintă...

Ai nevoie de altceva?