Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 12441
Mărime: 1.21MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

I. POLITICA FISCALĂ: COMPONENTA ESENTIALĂ A POLITICII FINANCIARE

1.1. Continuţul politicii fiscale şi sfera de manifestare a acesteia 7

1.2. Strategiile de politica fiscala si impactul lor asupra dinamicii economiei şi societatii. 9

1.3. Integrarea în Uniunea Europeană

1.3.1. Integrarea economica – condiţie sine qua non a integrării europene 12

1.3.2. Definirea şi importanţa integrării economice 13

1.3.3. Etapele integrării economice. 14

1.3.4 Caracteristicile politicii fiscale în cadrul Uniunii Europene 15

II. ANALIZA POLITICILOR FISCALE ADOPTATE ÎN PERIOADA DE PREADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA

2.1. Analiza evoluţiei economiei şi a măsurilor de politică fiscală adoptate în România după anul 1990. 18

2.2. Politica fiscală a României în perioada de preaderare la Uniunea Europeană 23

III. POLITICA FISCALĂ ADOPTATĂ DE ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE POSTADERARE (2007-2012) 38

CONCLUZII 43

BIBLIOGRAFIE 46

Extras din document

INTRODUCERE

Un moment foarte important în istoria României, ca stat democratic, l-a constituit procesul de aderarea la Uniunea Europeană şi integrarea în structurile acesteia. Semnificaţia simbolică, dar mai ales implicatiile funcţionale ale acestui demers al integrării europene au fost principalele argumente ce au stat a baza deciziei de a aborda această tematică. În acest sens, lucrarea de faţă este centrată atât pe analiza premiselor, cât şi a efectelor pe care procesul integrării europene le-a avut asupra evoluţia politicii fiscale în România.

Gradul de actualitate al acestei problematici, coroborat cu importanţa pe care fiscalitate o are în raport cu dezvoltarea economică a ţării, în contextul procesului de aderare la spaţiul comunitar, sunt aspecte ce explică interesul de cercetare crescut pentru analiza evoluţiei sistemul fiscal românesc.

Principalul scop căruia i se circumscrie lucrare “Evoluţia politicii fiscale în vederea integrării europene” este evidenţierea reformei sistemului fiscal românesc, apărut ca o necesitate, ca urmare a schimbărilor pe plan mondial, cu scopul de a-l armoniza atât din punct de vedere legislativ cât şi structural.

Pornind de la cadrul teoretic de definire a principalelor concepte privind sistemul fiscal şi de la conturarea particularităţilor sistemului românesc în context european, studiul de faţă propune o analiză statistică a datelor privind cazul României, precum şi a abordare comparativă a acestuia în raport cu alte state membre UE sau în curs de aderare. Un alt aspect abordat în analiza sistemului fiscal românesc l-a reprezentat dinamica legislaţiei de natură fiscală, în special în ceea ce priveşte impozitele indirecte, urmărindu-se punerea în evidenţă a modificărilor generate de alinierea la cerinţele europene.

În ceea ce priveşte structura lucrării, primul capitol abordează conceptul de politică fiscală, accentuând principalele mecanisme şi implicaţii de la nivelul procesului mobilizării de venituri către stat. În acest sens, am urmărit evidenţierea necesităţii impozitelor, nivelul optim, dar şi posibilităţile de colectare, prin raportare la perspectivele teoretice şi cadrele de analiză propuse de A. Smith, B. Ballas sau teoreticieni locali precum I. Văcărel şi V. Braşoveanu. Capitolul s-a centrat, cu precădere, pe conturarea componentei teoretice privind fiscalitatea şi analiza implicaţiilor aderării europene la nivelul politicii fiscale.

Studiul de caz care face obiectul celui de-al doilea capitol mecanismul prin care sistemul fiscal românesc a parcurs un proces complex de reajustare în vederea aderării, în perioada 1990-2006, evidenţiind rezultatele pozitive pe care politica fiscală le-a avut, dar şi trendul crescător în ceea ce priveşte eficacitatea colectării veniturilor fiscale în România. În acest scop, a fost analizată evoluţia principalelor categorii de impozite şi taxe în perioada 2003-2006, dar şi cauzele care au stat la baza modificărilor aferente acestei perioade. S-a constat că cele mai mari valori înregistrate, la nivelul impozitele indirecte, au fost corelate cu taxa pe valoare adaugată (TVA-ul), cu o pondere de aproximativ 29%, România ocupând unul dintre primele locuri la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce priveşte sistemul de impozatare prin cotă unică, au fost analizate principalele avantaje şi dezavantaje pe care acesta le are comparativ cu sistemul bazat pe progresivitate. În baza concluziilor acestui demers, am propus un design alternativ al sistemului de impozatare ce ar putea aduce venituri fiscale suplimentare la buget, afectând în acelaşi timp principiul echităţii fiscale.

Obiectivul principal al politicii fiscal-bugetare îl reprezintă creşterea capacităţii de absorbţie a resurselor disponibile atât din impozite şi taxe colectate de la buget, cât şi din fondurile nerambursabile pe care economia românească le poate primi de la Uniunea Europeană. La nivelul primei surse, analizând dinamica sistemului fiscal românesc şi aspectele cadrului fiscal european, una dintre modalitaţile prin care se poate ajunge la un stadiu cât mai apropiat de situaţia existentă în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte structura impozitelor directe, dar şi a impozitelor indirecte, ar putea fi reprezentată de creşterea ponderii impozitelor directe în formarea veniturilor fiscale. Acest lucru s-ar putea realiza prin sporirea bazei impozabile, prin utilizarea unor cote reduse de TVA pentru anuminte categorii de bunuri şi servicii, printr-o stimulare a creşteri economice sau prin scăderea evaziunii fiscale.

Bibliografie

http://www.mfinante.ro , Raport anual pe 2003-2011

http://europa.eu.int/comm/eurostat , “Structures of the taxation in the European Union”

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

http://www.euractiv.com/en/taxation

http://www.tax-news.com

http://www.finfacts.com

http://www.worldbank.org

http://www.mai.ro, Legislaţie

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp63_en.pdf

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

www.businessday.ro

Preview document

Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 1
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 2
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 3
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 4
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 5
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 6
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 7
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 8
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 9
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 10
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 11
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 12
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 13
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 14
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 15
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 16
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 17
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 18
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 19
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 20
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 21
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 22
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 23
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 24
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 25
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 26
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 27
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 28
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 29
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 30
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 31
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 32
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 33
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 34
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 35
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 36
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 37
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 38
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 39
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 40
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 41
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 42
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 43
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 44
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 45
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 46
Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Politicii Fiscale in Vederea Integrarii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Armonizarea Fiscala in Uniunea Europeana

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România

1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA ŞI APARIŢIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Impozitele, sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea...

Impactul politicii fiscale a statului asupra activității întreprinderii

CAPITOLUL 1. POLITICA FISCALĂ – COMPONENTA PRINCIPALĂ A POLITICII FINANCIARE A STATULUI. 1.1 Conţinutul politicii fiscale a statului. Una din...

Evolutia si Structura Veniturilor Fiscale in Romania

1. Analiza evolutiei gradului de fiscalitate în România. Comparatii internationale Masurile de politica fiscala promovate de autoritatile fiscale...

Studiu comparativ privind așezarea și perceperea TVA în diferite state ale lumi

Capitolul I: Noţiuni introductive privind Taxa pe valoarea adăugată 1.1. Definiţia taxei pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)...

Impozitele indirecte și rolul lor în cadrul societății

Capitolul 1:Conținutul impozitelor indirecte și funcțiile acestora în cadrul societății 1.1.Conținutul impozitelor indirecte și elementele tehnice...

Analiza nivelului, structurii și dinamicii veniturilor fiscale ale bugetului de stat al României în perioada 2004-2008

1.Reforma şi politica fiscală a României în contextul aderării la UE 2.Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie...

Sistemul Fiscal în România

Sistemul fiscal în România Ministerul Finantelor Publice este institutia de maxima importanta, cu rol de sinteza în desfasurarea activitatii...

Te-ar putea interesa și

Rolul băncilor centrale în economie

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze o temă deosebit de interesantă şi anume, rolul băncilor centrale economie. Acest subiect mi-a...

Finanțele Publice

Finanţele publice au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, fiind strâns legate de istoria statului şi dreptului. De-a lungul...

Strategii ale UE de Management in Vederea Crearii unui Nou Sistem de Management

Actualitatea temei rezida în importanta pe care o au reformele pentru dezvoltarea economica, sociala, culturala a oricarui stat. Pentru Uniunea...

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul...

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, cu Privire Speciala la Domeniul Bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Modernizarea Pieței de Capital în România în Contextul Integrării Europene

Capitolul 1. Analiza pieţei de capital din România în perioada tranziţie 1.1. Necesitatea dezvoltării şi apariţiei pieţei de capital din România...

Instituțiile financiare bancare internaționale și influențele exercitate asupra economiilor naționale

Introducere România urmează o strategie ce vizează, pe de o parte, menţinerea stabilităţii macroeconomice şi stabilirea unei creşteri economice...

Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice

INTRODUCEREA ŞI MOTIVAŢIA TEMEI Viitorul oricărui stat modern este de neconceput fără un sistem fiscal performant prin randament şi...

Ai nevoie de altceva?