Evoluția și Efectele Fiscalității în România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 33608
Mărime: 456.46KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. Dr. Neculai Lupu

Cuprins

INTRODUCERE 9

CAPITOLUL I: SISTEMUL FISCAL – componenta de bază a finanţelor publice 11

1.1. Sistemul fiscal – trăsături şi funcţii 11

1.2 Sistemul şi aparatul fiscal 13

1.3. Posibilităţi de perfecţionare a sistemului fiscal românesc 14

1.4. Noţiuni generale privind impozitele şi taxele. 16

1.4.1. Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia impozitelor şi taxelor 16

1.4.2. Necesitatea impozitelor şi taxelor ca surse de venit la bugetul public 18

1.4.3. Conţinutul şi caracteristicile impozitelor şi taxelor 19

1.4.4. Deosebiri între impozite şi taxe ca noţiuni fiscale 22

1.4.5. Clasificarea impozitelor şi taxelor locale 24

1.5. Rolul impozitelor în economie 30

1.6. Impozitarea – sistem de contribuții 35

CAPITOLUL II: Politica fiscala în România 41

2.1. Presiunea fiscală în România 41

2.2. Politica fiscală 43

2.2.1. Polarizarea societăţii în bogaţi şi săraci 46

2.2.2. Evaziunea fiscală 47

CAPITOLUL III: Gestionarea fondurilor publice la nivelul municipiului Bacău (studiu de caz) 51

3.1. Prezentarea Consiliului Judeţean Bacău. 51

3.2. Structura organizatorică a Consiliului Judeţean Bacău 52

3.3.Analiza bugetului Consiliului Judeţean Bacău 63

CONCLUZII ȘI PROPUNERI 79

BIBLIOGRAFIE 80

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea „Evoluţia şi efectele fiscalităţii în România” instituţia analizată fiind Consiliul Judeţean Bacău.

Aceasta prezintă conceptul de instituţie publică, modul de constituire a resurselor bugetare ale instituţiilor publice şi prezentarea în contabilitate a cheltuielilor şi veniturilor necesare desfăşurării activităţii instituţiilor publice, toate acestea reglementate la cerinţele contabile ale Comunităţii Europene.

Instituţiile publice pot fi definite ca entităţi patrimoniale ce desfăşoară activităţi, de regulă sociale, în folosul comunităţii, activităţi care nu produc venituri sau produc venituri evaluate la preţul factorilor, şi care nu sunt suficiente acoperirii cheltuielilor proprii, fiind necesară alocarea de la buget de surse pentru acoperirea acestor cheltuieli.

După cum este cunoscut, drumul ales de România a fost precizat prin Legea contabilităţii 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare care în timp, au urmat cerinţele procesului de aderare la Uniunea Europeană. Tot în această lege a fost reglementată şi contabilitatea instituţiilor publice care conţine prevederi de ordin general şi prevederi specifice instituţiilor publice.

Este prezentat Consiliul Judeţean Bacău, atribuţiile şi structura organizatorică a acestuia. Potrivit Consitutiei , „Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, fiind ales şi funcţionând în condiţiile legii”.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 3 din 15.04.1992 a fost declarat că legal constituit Consiliul Judeţean Bacău ales la 29 martie 1992, ca urmare a validării mandatelor celor 45 de consilieri judeţeni aleşi.

Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;

c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională;

f) alte atribuţii prevăzute de lege.

Una din definiţiile oferite de reglementările româneşti în vigoare au la bază tipologia veniturilor şi cheltuielilor şi anume:

-Veniturile reprezintă impozite, taxe, contribuţii şi alte sume de încasat conform legii, precum şi preţul bunurilor vândute şi serviciilor prestate, după caz, aferente unei perioade de timp.

-Cheltuielile reprezintă costul bunurilor şi serviciilor utilizate pentru realizarea serviciilor publice sau veniturilor, după caz, precum şi subvenţii, transferuri, asistenţă socială acordată, aferente unei perioade de timp.

Sunt prezente noţiuni cu privire la reglementările în vigoare existente în ceea ce priveşte execuţia bugetară a instituţiilor publice, şi lucrări de închidere a exercitului financiar bugetar.

Noile reglementări privind execuţia bugetară a instituţiilor publice prevede în acest sens că acestea au obligaţia să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv:

-Angajarea;

-Lichidarea;

-Ordonanţarea;

-Plata cheltuielilor;

-Organizarea, conducerea evidenţei şi raportării angajamentelor bugetare şi legale.

Reforma sistemului fiscal românesc rămâne una dintre componentele de ansamblu a economiei naţionale. România a făcut un progres normativ semnificativ prin asigurarea convergenţei fiscale cu Directivele Europene şi cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Orice sistem fiscal, oricât de performant, de modern, de convergent cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, va fi întotdeauna perfectibil, fie şi numai datorită faptului că economia, privită atât la nivel naţional, cât şi internaţional, este în continuă transformare, supusă unor cerinţe, unor tendinţe şi priorităţi.

CAPITOLUL I

SISTEMUL FISCAL – componenta de bază a finanţelor publice

1.1. Sistemul fiscal – trăsături şi funcţii

Denumirea de „fisc” provine din limba latină, unde “fiscus” însemna coş sau paner.

Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem de percepere a impozitelor, ansamblul de legi care se referă la acesta şi mijloacele care conduc la el.

Sistemul fiscal reprezintă un ansamblu de cerinţe şi principii referitoare la dimensionarea aşezarea şi perceperea impozitelor precum şi la obiectivele social-economice urmărite de politica fiscală.

Sistemul fiscal cuprinde trei componente independente:

1. Legislaţia fiscală care reglementează şi instituie impozite şi taxe considerate componente de bază ale veniturilor statului şi care consfinţesc dreptul de creanţă al statului asupra contribuabilului.

2. Mecanismul fiscal cuprinde totalitatea procedeelor tehnice şi metodelor prin care se realizează acţiunea de urmărire şi percepere a impozitelor şi taxelor.

Preview document

Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 1
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 2
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 3
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 4
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 5
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 6
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 7
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 8
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 9
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 10
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 11
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 12
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 13
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 14
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 15
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 16
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 17
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 18
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 19
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 20
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 21
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 22
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 23
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 24
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 25
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 26
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 27
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 28
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 29
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 30
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 31
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 32
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 33
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 34
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 35
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 36
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 37
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 38
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 39
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 40
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 41
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 42
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 43
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 44
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 45
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 46
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 47
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 48
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 49
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 50
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 51
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 52
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 53
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 54
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 55
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 56
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 57
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 58
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 59
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 60
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 61
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 62
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 63
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 64
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 65
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 66
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 67
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 68
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 69
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 70
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 71
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 72
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 73
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 74
Evoluția și Efectele Fiscalității în România - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Evolutia si Efectele Fiscalitatii in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Comparativ privind Impozitele Practicate în Spațiul Economic European

1.Fiscalitatea în economia de piaţă. 1.1 Conţinut şi interpretări privind fiscalitatea în economia de piaţă. Într-un stat de drept repartizarea...

Sistemul fiscal al României - caracterizare generală posibilități de perfecționare

CAPITOLUL 1 Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 1.1. Conceptul de sistem fiscal şi finalităţile acestuia Conceput iniţial pentru a...

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai...

Fiscalitatea în România

INTRODUCERE Fiscalitatea este o ştiinţă, este matematică vie întrucat totul porneşte de la raţiunea de a armoniza interesele personale cu cele...

Politici Fiscale de Stimulare a Cresterii Economice si Eficienta Lor

Cap. 1 Politica fiscală-Concept şi rol Cap 1.1 Conceptul de politică fiscală Politica fiscală reprezintă ansamblul deciziilor de natură fiscală...

Impozitele Directe

INTRODUCERE Prin acest referat se urmăreşte a se reliefa principalele impozite directe în sistemul fiscal românesc în prezent punându-se accentul...

Sistemul Fiscal

SISTEMUL FISCAL 1.1 Conceptul de sistem fiscal Sistemul fiscal este un produs al gandirii,deciziei ,actiunii factorului uman,ca urmare a...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Politica vamală, componentă complexă a politicilor economice

CAPITOLUL 1 REDEFINIRI ALE POLITICII COMERCIALE ROMANESTI IN CONTEXTUL GLOBALIZARII 1.1 ROLUL SI OBIECTIVELE POLITICII COMERCIALE IN...

Evoluția Sistemului Fiscal în România

Introducere Reforma economică legată de tranziţia de la economia de comandă la economia de piaţă presupune şi reconstituirea din temelii a...

Evolutia si Structura Veniturilor Fiscale in Romania

1. Analiza evolutiei gradului de fiscalitate în România. Comparatii internationale Masurile de politica fiscala promovate de autoritatile fiscale...

Evaziunea fiscală și posibilități de combatere a acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Statul și Economia

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să ofere o imagine de ansamblu asupra rolul statului în economie. Rolul statului în economie este vital...

Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani, politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive – deşi a existat această intenţie – şi nu a...

Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Ai nevoie de altceva?