Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 18138
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Iosif Moldovan
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA FINANTE BANCI

Cuprins

Introducere 2

Cap 1. Fundamente teoretice privind conţinutul evaziunii fiscale 3

1.1. Cauze şi efecte ale evaziunii fiscale în practica românească 11

1.1.1. Cauzele evaziunii fiscale 11

1.1.2. Efectele evaziunii fiscale 14

1.1.3. Evaziunea fiscala în activitatea societatilor fiscale 15

Cap. 2. Evaziunea fiscalã în legislatia statelor 18

2.1. Evaziunea fiscalã in România 18

2.1.1. Evaziunea fiscalã în perioada de tranzitie 19

2.2. Evaziunea fiscalã în legislaţia internaţionalã 21

2.2.1. Mãsurarea neconformãrii fiscale (rezistenţei la impozite) 21

2.2.2. Formele de micşorare a sarcinii fiscale 22

2.2.3. Frauda fiscalã (tax evasion) 24

2.2.4. Evaziunea fiscalã (tax avoidance) 25

2.2.5. Mãsuri generale pentru combaterea evaziunii şi fraudei fiscale internaţionale

2.3. Cauze şi manifestări şi ale evaziunii fiscale 28

2.4. Modalităţi de dimensionare a evaziunii fiscale 31

2.5. Organismele competente în combaterea evaziunii fiscale 33

Cap.3. Studiu de caz 35

3.1. Identificarea sediului social al S.C.DILAN S.R.L. Bacău 35

3.2. Achiziţiile intracomunitare efectuate de S.C. DILAN S.R.L. Bacău 36

3.3. Reconstituirea veniturilor realizate de S.C. DILAN S.R.L. Bacău 38

3.4. Concluzii privind presupusa infracţiune de evaziune fiscală 43

Concluzii 46

Bibliografie 48

Extras din document

Introducere

Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta globalizării asupra economiilornaţionale trebuie considerată din ce în ce mai serios, fiind necesară adaptareacontinuă a mecanismelor economice, sociale şi politice, la „mersul” evenimentelorinternaţionale. Efectele interacţiunilor dintre economiile naţionale, în procesul generalal globalizării sunt dintre cele mai diverse şi nu întotdeauna pozitive. Unuia dintreaceste efecte îi suntem contemporani: criza financiar - economică. Nu doar înaceastă perioadă, rolul finanţelor este unul determinant. Acum, mai mult ca oricând, “intervenţia” statului pe piaţa financiară şi economică poate fi decisivă în ce priveşte „calmarea” derapajelor. Ori, fără resurse financiare, însăşi acţiunea intervenţionistă astatului este pusă sub semnul întrebării, şi implicit atingerea scopului acţiunii:stabilizarea macro economică.

Volumul resurselor statului (veniturile publice) este condiţionat de: mărimeaprodusului intern brut, nivelul cheltuielilor publice, factorii monetari şi demografici,factorii sociali şi politici, etc. În ce ne priveşte, considerăm că, şi evaziunea fiscalăreprezintă o resursă importantă pentru veniturile publice. „Socialul”, ca sumă arelaţiilor dintre stat şi cetăţeni săi, influenţează mărimea resurselor statului datorităfaptului că, procesul de constituire a resurselor este dependent de sistemul deimpunere. Impunerea nu se realizează la întâmplare ci, pe baza unor principiirecunoscute şi, adesea, legiferate. Unul dintre aceste principii se referă la echitateafiscală, adică, stabilirea sarcinii fiscale în funcţie de capacitatea contributivă a contribuabililor.

Cap 1. Fundamente teoretice privind conţinutul evaziunii fiscale

Definirea evaziunii fiscale se poate face ca: “totalitatea procedeelor licite si ilicite cu ajutorul cãrora cei interesati sustrag în totalitate sau în parte averea lor, obligatiunilor stabilite prin legile fiscale”, sau “sustragerea de la plata obligatiunilor fiscale prin transmiterea unor date eronate privind sursele si veniturile impozabile”.

Indiferent de modul în care a fost definită sau analizată ca fenomen economic, evaziunea fiscală reprezintă o realitate prezentă în economa tuturor statelor indiferent de nivelul de dezvoltare şi este sancţionată în toate locurile unde ea se manifestă şi este depistată.

Ca exemplificare este semnificativ faptul că, în Franta, în urma unui sondaj de opinie în rândul contribuabililor s-a determinat că aproape 20% dintre aceştia găseau ca foarte putin sau chiar deloc condamnabilă evaziunea fiscală. De asemenea, după unele studii efectuate de Trezoreria SUA, s-a ajuns la concluzia că evaziunea fiscală poate reduce veniturile din impozite cu până la 20%.

Evaziunea fiscală reprezintă fără îndoială unul dintre cele mai studiate fenomene în cadrul Dreptului fiscal si al Fiscalitătii atât sub aspect teoretic cât si practic. Cu toate acestea sau poate tocmai din această cauză, nu există o delimitare conceptuală clară a fenomenului studiat sau a domeniului în care aceasta se desfăşoară.

Se poate vorbi astfel de unele imprecizii în definirea termenului de evaziune fiscală, în condiţiile în care acesta este tratat asemănător cu termenii de fraudă fiscală sau criminalitate economică pentru a defini în esenţă acelaşi lucru: neîndeplinirea voită a obligaţiilor fiscale de către contribuabili.

Se poate face o diferenţă între fraudă şi evaziune fiscală, pentru aceasta este însă necesar să se înţeleagă faptul că în timp ce frauda reprezintă o infracţiune privind nerespectarea legii cu privire la impozite,unii autori interpretează evaziunea ca o mânuire abilă a legii de către contribuabili pentru a diminua obligaţiile privind impozitele şi taxele datorate. Altfel spus, evaziunea reprezintă o metoda de minimizare a obligaţiilor faţă de buget acceptată din punct de vedere legal, în timp ce frauda reprezintă o trecere intenţionată a contribuabilului peste legea fiscală tot în acelaşi scop.

Unii autori au mers mai departe în stârnirea unor confuzii prin împărtirea conceptului de evaziune fiscală în licită şi ilicită, cea din urma luând locul fraudei fiscale

De fapt din toate încercările de a defini acest concept se desprind clar două aspecte, care dau naştere la două întrebări.

Preview document

Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 1
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 2
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 3
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 4
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 5
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 6
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 7
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 8
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 9
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 10
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 11
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 12
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 13
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 14
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 15
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 16
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 17
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 18
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 19
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 20
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 21
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 22
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 23
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 24
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 25
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 26
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 27
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 28
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 29
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 30
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 31
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 32
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 33
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 34
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 35
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 36
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 37
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 38
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 39
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 40
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 41
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 42
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 43
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 44
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 45
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 46
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 47
Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • LICENTA buna2003.doc
  • UNIVERSITATEA2003.ppt

Alții au mai descărcat și

Sistemul fiscal al României - caracterizare generală posibilități de perfecționare

CAPITOLUL 1 Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 1.1. Conceptul de sistem fiscal şi finalităţile acestuia Conceput iniţial pentru a...

Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Problematica Crizelor Financiare Internaționale

Introducere: Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru lumea din ziua...

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare

Introducere. Am elaborat lucrarea „Taxa pe Valoarea Adăugată un impozit în continuă transformare„ pornind de la premiza că introducerea ei...

Evaziune fiscală prin companii offshore

Introducere “Înca de pe vremea grecilor antici…” – am putea începe, ca multe alte istorisiri. Întradevar, în istorie, evaziunea fiscala este “de...

Analiza evoluției bugetului public al României în perioada 2006 - 2016

INTRODUCERE Prezentarea de față își propune în linii mari să realizeze o analiză a bugetului public al României în perioada cuprinsă între anii...

Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă IMPOZITUL PE PROFIT. COMPARAŢIE LA NIVELUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE aduce prin prezentarea efectuată...

Te-ar putea interesa și

Organizarea procesului bugetar la unitățile administrativ - teritoriale

I. LOCUL SI ROLUL UNITĂTILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN DEZVOLTAREA LOCALITĂTILOR Etimologia cuvântului administratie provine din limba latină...

Management Public și al Resurselor Financiare Publice

Introducere Analiza modului în care statul îşi îndeplineşte funcţiile, îmbracă aspecte cantitative şi calitative. Aspectele cantitative sunt date...

Ai nevoie de altceva?