Fundamentarea Deciziilor de Investitii in Baza Criteriului de Risc si Eficienta

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Fundamentarea Deciziilor de Investitii in Baza Criteriului de Risc si Eficienta.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 75 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cojocaru Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

INTRODUCERE.5
Capitolul I. ASPECTE TEORETICE SI METODOLOGICE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIILOR DE INVESTITII
1.1. Conceptul de investitii si criterii de clasificare a acestora.8
1.2. Rolul deciziilor de investitii in gestiunea financiara a intreprinderii.12
1.3. Metode şi tehnici de identificare, evaluare şi gestiune a riscurilor în procesul de adoptare a
deciziilor de investiţii .17
1.4. Continutul complex al criteriului de eficienta economica a investitiilor.22
Capitolul II. ANALIZA INCIDENTEI ATRACTIVITATII INVESTITIONALE ASUPRA
DECIZIILOR DE INVESTITII IN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Aprecierea climatului investitional in Republica Moldova.26
2.2. Tendinţe privind efectuarea investiţiilor străine directe in economia nationala.34
2.3. Analiza activitatii investitionala a Republicii Moldova în capital fix .41
Capitolul III. CĂI DE AMELIORARE A CLIMATULUI INVESTIŢIONAL ŞI DE
SPORIRE A INVESTIŢIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Analiza comparativa a climatului investitional in economia mondiala.47
3.2. Directii de perfectionare a climatului investitional in Republica Moldova.52
3.3. Avantajele si limitele leasing-ului in finantarea investitiilor.55
ÎNCHEIERE.60
BIBLIOGRAFIE.64
ANEXE.67

Extras din document

ADNOTARE

la teza de licenta in ştiinţe economice cu tema:

“Fundamentarea deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta”

Teza de licenta este dedicată studierii factorilor determinanţi asupra deciziei de investire in scopul elaborării eficiente a proiectelor de investiţii.

Teza conţine o analiză amplă a criteriilor determinante de fundamentare a deciziilor de investitii in baza unei sistematizări a factorilor importanţi ce o influenţează.

In lucrare, pe langă, definirea conceptului de investiţie este argumentată necesitatea şi descries principalele criterii de clasificare a investiţiilor in corespundere cu normele europene cu scopul efectuării comparaţiilor internaţionale.

O atenţie deosebită este atrasă tipologiei riscurilor investiţionale, sunt descrişi factorii de influenţă, precum şi metode de evaluare şi estimare a acestor riscuri.

Este abordata din punct de vedere teoretic si practice eficienta proiectelor investitionale si rolul acesteia asupra deciziei de investire

Pornind de la idea necesităţii stridente a resurselor investiţionale pentru continuitatea dezvoltării economice a Republicii Moldova a fost efectuată analiza atractivităţii investiţionale şi determinarea gradului de influenţă a acestuia asupra deciziei investitorului.

In baza datelor centralizate este descrisă situaţia reală ce domină pe piaţa investiţiilor străine.

Sunt evidenţiate tendinţele de bază ale dezvoltării investiţiilor străine pe plan mondial şi regional.

In lucrare sunt expuse şi analizate punctele slabe ale politicii investiţionale a statului, sunt propuse măsuri de imbunătăţire a climatului investiţional menit să asigure creşterea activităţii investiţionale şi atragerii investiţiilor străine, şi in particular a celor directe.

Argumentele şi recomandările propuse au o insemnată valoare ştiinţifico-practică şi pot fi utilizate in scopul imbunătăţirii metodelor de evidenţă şi analiză a investiţiilor, precum şi maximizarii eficienţei, economice şi sociale a politicii investiţionale in Republica Moldova

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare include abordarea subiectului ales prin prisma celor mai inovatoare baze si suporturi stiintifico-metodologice.

Procesul investiţional a fost şi rămâne un proces complex care înglobează totalitatea activităţilor şi operaţiilor întreprinse pentru plasarea capitaluri, în vederea realizării şi punerii în funcţiune a unor obiective economice, sociale ori de altă natură. Element esenţial al procesului investitional, decizia de investitii cerceteaza expresia unui act raţional, coerent, luat pe baza interpretării judicioase a unor date şi informaţii ce se culeg şi se prelucrează, în scopul adoptării unei soluţii care să conducă la realizarea obiectivului.

In prezent efectele studierii profunde a fundamentarii deciziilor de investitii reprezinta un instrument propriu adaptat la conditiile economiei pentru aplicarea in practica a celor mai eficiente proiecte investitionale.

Actualitatea temei este accentuata prin vointa economiilor de a se integra complet intr-un mediu investional eficient, determinat de inlaturarea riscurilor investitionale si implimentarea uni proces investitional bine definit.

Prin conţinutul său, caracterul de unicitate şi prin gradul de complexitate decizia de investiţii implică o abordare profesionistă, multidisciplinară de selectare a unei alternative, a unei variante raţionale, oferite prin proiect, convenabilă şi competitivă, de realizare a unei investiţii.

La etapa actuala problema fundamentarii deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta a acumulat o experienta bogata a structurile investitionale, care creaza conditii favorabile pentru functionarea eficienta a proiectelor investitionale.

Indiferent de natura proiectului, decizia de investiţii constituie un moment sau o etapă cu caracter definitoriu în declanşarea şi derularea procesului investiţional. Ca atribut al conducerii, decizia impune o temeinică informare, un act raţional pentru alegerea conştientă a soluţiei apreciată în mod deliberat.

Scopul cercetării constă in relevarea factorilor determinanţi in fundamentarea deciziilor de investitii şi elaborarea recomandărilor cu privire la ameliorarea climatului investiţional şi de utilizare eficientă a investitiilor pentru accelerarea ritmului de modernizare a economiei moldoveneşti şi de integrare eficientă a ţării noastre in Uniunea Europeană. Scopul cercetării impune trasarea unor obiective de baza :

• identificarea rouluilui deciziei de investitii in gestiunea financiara a intreprinderii;

• evaluarea riscurilor in procesul de adoptare a deciziilor de investitii;

• analiza criteriului de eficienta in procesul investitional;

• aprecierea conceptuală a atractivităţii investiţionale şi determinarea gradului de influenţă a acesteea asupra deciziei investitorului;

• identificarea factorilor constitutivi ai atractivităţii investiţionale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea Deciziilor de Investitii in Baza Criteriului de Risc si Eficienta.doc

Alte informatii

Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra „Finanţe şi Bănci”