Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 52299
Mărime: 199.88KB (arhivat)
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cojocaru Maria
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra „Finanţe şi Bănci”

Cuprins

 1. INTRODUCERE.5
 2. Capitolul I. ASPECTE TEORETICE SI METODOLOGICE PRIVIND
 3. FUNDAMENTAREA DECIZIILOR DE INVESTITII
 4. 1.1. Conceptul de investitii si criterii de clasificare a acestora.8
 5. 1.2. Rolul deciziilor de investitii in gestiunea financiara a intreprinderii.12
 6. 1.3. Metode şi tehnici de identificare, evaluare şi gestiune a riscurilor în procesul de adoptare a
 7. deciziilor de investiţii .17
 8. 1.4. Continutul complex al criteriului de eficienta economica a investitiilor.22
 9. Capitolul II. ANALIZA INCIDENTEI ATRACTIVITATII INVESTITIONALE ASUPRA
 10. DECIZIILOR DE INVESTITII IN REPUBLICA MOLDOVA
 11. 2.1. Aprecierea climatului investitional in Republica Moldova.26
 12. 2.2. Tendinţe privind efectuarea investiţiilor străine directe in economia nationala.34
 13. 2.3. Analiza activitatii investitionala a Republicii Moldova în capital fix .41
 14. Capitolul III. CĂI DE AMELIORARE A CLIMATULUI INVESTIŢIONAL ŞI DE
 15. SPORIRE A INVESTIŢIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 16. 3.1. Analiza comparativa a climatului investitional in economia mondiala.47
 17. 3.2. Directii de perfectionare a climatului investitional in Republica Moldova.52
 18. 3.3. Avantajele si limitele leasing-ului in finantarea investitiilor.55
 19. ÎNCHEIERE.60
 20. BIBLIOGRAFIE.64
 21. ANEXE.67

Extras din licență

ADNOTARE

la teza de licenta in ştiinţe economice cu tema:

“Fundamentarea deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta”

Teza de licenta este dedicată studierii factorilor determinanţi asupra deciziei de investire in scopul elaborării eficiente a proiectelor de investiţii.

Teza conţine o analiză amplă a criteriilor determinante de fundamentare a deciziilor de investitii in baza unei sistematizări a factorilor importanţi ce o influenţează.

In lucrare, pe langă, definirea conceptului de investiţie este argumentată necesitatea şi descries principalele criterii de clasificare a investiţiilor in corespundere cu normele europene cu scopul efectuării comparaţiilor internaţionale.

O atenţie deosebită este atrasă tipologiei riscurilor investiţionale, sunt descrişi factorii de influenţă, precum şi metode de evaluare şi estimare a acestor riscuri.

Este abordata din punct de vedere teoretic si practice eficienta proiectelor investitionale si rolul acesteia asupra deciziei de investire

Pornind de la idea necesităţii stridente a resurselor investiţionale pentru continuitatea dezvoltării economice a Republicii Moldova a fost efectuată analiza atractivităţii investiţionale şi determinarea gradului de influenţă a acestuia asupra deciziei investitorului.

In baza datelor centralizate este descrisă situaţia reală ce domină pe piaţa investiţiilor străine.

Sunt evidenţiate tendinţele de bază ale dezvoltării investiţiilor străine pe plan mondial şi regional.

In lucrare sunt expuse şi analizate punctele slabe ale politicii investiţionale a statului, sunt propuse măsuri de imbunătăţire a climatului investiţional menit să asigure creşterea activităţii investiţionale şi atragerii investiţiilor străine, şi in particular a celor directe.

Argumentele şi recomandările propuse au o insemnată valoare ştiinţifico-practică şi pot fi utilizate in scopul imbunătăţirii metodelor de evidenţă şi analiză a investiţiilor, precum şi maximizarii eficienţei, economice şi sociale a politicii investiţionale in Republica Moldova

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare include abordarea subiectului ales prin prisma celor mai inovatoare baze si suporturi stiintifico-metodologice.

Procesul investiţional a fost şi rămâne un proces complex care înglobează totalitatea activităţilor şi operaţiilor întreprinse pentru plasarea capitaluri, în vederea realizării şi punerii în funcţiune a unor obiective economice, sociale ori de altă natură. Element esenţial al procesului investitional, decizia de investitii cerceteaza expresia unui act raţional, coerent, luat pe baza interpretării judicioase a unor date şi informaţii ce se culeg şi se prelucrează, în scopul adoptării unei soluţii care să conducă la realizarea obiectivului.

In prezent efectele studierii profunde a fundamentarii deciziilor de investitii reprezinta un instrument propriu adaptat la conditiile economiei pentru aplicarea in practica a celor mai eficiente proiecte investitionale.

Actualitatea temei este accentuata prin vointa economiilor de a se integra complet intr-un mediu investional eficient, determinat de inlaturarea riscurilor investitionale si implimentarea uni proces investitional bine definit.

Prin conţinutul său, caracterul de unicitate şi prin gradul de complexitate decizia de investiţii implică o abordare profesionistă, multidisciplinară de selectare a unei alternative, a unei variante raţionale, oferite prin proiect, convenabilă şi competitivă, de realizare a unei investiţii.

La etapa actuala problema fundamentarii deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta a acumulat o experienta bogata a structurile investitionale, care creaza conditii favorabile pentru functionarea eficienta a proiectelor investitionale.

Indiferent de natura proiectului, decizia de investiţii constituie un moment sau o etapă cu caracter definitoriu în declanşarea şi derularea procesului investiţional. Ca atribut al conducerii, decizia impune o temeinică informare, un act raţional pentru alegerea conştientă a soluţiei apreciată în mod deliberat.

Scopul cercetării constă in relevarea factorilor determinanţi in fundamentarea deciziilor de investitii şi elaborarea recomandărilor cu privire la ameliorarea climatului investiţional şi de utilizare eficientă a investitiilor pentru accelerarea ritmului de modernizare a economiei moldoveneşti şi de integrare eficientă a ţării noastre in Uniunea Europeană. Scopul cercetării impune trasarea unor obiective de baza :

• identificarea rouluilui deciziei de investitii in gestiunea financiara a intreprinderii;

• evaluarea riscurilor in procesul de adoptare a deciziilor de investitii;

• analiza criteriului de eficienta in procesul investitional;

• aprecierea conceptuală a atractivităţii investiţionale şi determinarea gradului de influenţă a acesteea asupra deciziei investitorului;

• identificarea factorilor constitutivi ai atractivităţii investiţionale.

Preview document

Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 1
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 2
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 3
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 4
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 5
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 6
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 7
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 8
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 9
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 10
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 11
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 12
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 13
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 14
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 15
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 16
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 17
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 18
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 19
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 20
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 21
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 22
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 23
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 24
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 25
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 26
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 27
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 28
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 29
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 30
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 31
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 32
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 33
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 34
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 35
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 36
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 37
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 38
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 39
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 40
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 41
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 42
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 43
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 44
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 45
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 46
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 47
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 48
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 49
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 50
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 51
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 52
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 53
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 54
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 55
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 56
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 57
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 58
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 59
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 60
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 61
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 62
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 63
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 64
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 65
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 66
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 67
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 68
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 69
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 70
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 71
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 72
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 73
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 74
Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Fundamentarea Deciziilor de Investitii in Baza Criteriului de Risc si Eficienta.doc

Alții au mai descărcat și

Riscul Asociat Creditării Bancare a IMM

INTRODUCERE În România, cea mai mare parte din activităţile de producţie şi de servicii se desfăşoară în microîntreprinderi şi întreprinderi mici...

Fondul de Rulment

1.1.DEFINITIE Fondul de rulment(capitalul de lucru) reprezinta excedentul de surse stabilite, durabile, permanente, peste investitiile pe termen...

Eficiența investițiilor la S.C. Agritehnica Service S.R.L.

Agritehnica Service este o companie furnizoare de mașini, utilaje și echipamente agricole înființată în anul 2006. Având agricultori la origine,...

Surse Moderne de Finanțare a Firmei

Introducere Finanţarea întreprinderii înseamnă obţinerea şi punerea la dispoziţie a unor sume de bani, drepturi şi bunuri productive. Viaţa...

Planificarea financiară pe termen scurt

CAPITOLUL I Considerații generale privind planificarea financiară PLANIFICAREA FINANCIARĂ este un proces în cadrul căruia sunt elaborate și...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Optimizarea prin Simulare a Deciziilor de Investiții

INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Rolul investiţiilor în contextul economiei de piaţă din România. În orice domeniu: economic, social,...

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar

I N T R O D U C E R E Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg în elemente componente...

Metode și Tehnici de Diminuare a Riscului Investițional

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rând printr-o stabilitate a relaţiilor şi...

Analiza diagnostic - SC Electrica SA Giurgiu

CAPITOLUL 1 “INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA” 1.1. ROLUL INVESTITIILOR IN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA DIN ROMANIA In orice domeniu:...

Managementul riscului pe piață de capital

Introducere În economia mondială contemporană, riscul reprezintă o permanenţă care nu trebuie neglijată în procesul adoptării deciziilor în cadrul...

Analiza Performanței și Evaluarea unui Proiect de Investiții Directe

1. INTRODUCERE Prin prezenta lucrare ne propunem să reliefam principalii factori determinaţi ai analizei poziţiei financiare a firmei, ai...

Studiul de fezabilitate - bază pentru fundamentarea deciziei investiționale

Introducere Orice lucrare de investiţii se materializează într-un obiectiv de investiţii care în final participă la realizarea procesului de...

Procesul Elaborării Deciziilor Financiare

1. Caracteristicile şi etapele aferente elaborării deciziilor financiare Managementul financiar este un domeniu specific activităţii de conducere,...

Ai nevoie de altceva?