Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 19837
Mărime: 442.94KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Capitolul 1 Organizarea si functionarea primariei Harlau

1.1 Scurt istoric.3

1.2 Obiectul de activitate al primariei Harlau.3

1.3 Organizarea interna (organigrama).5

1.4 Functionalitate .13

1.5 Structura de personal.19

1.6 Relatii cu exteriorul.21

1.7 Structura si evolutia principalelor cheltuieli realizate la primaria Harlau in perioada 2010- 2012 .23

Capitolul 2 Fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare.27

2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare.33

2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare.54

Capitolul 3 Executia si incheierea executiei bugetului local

3.1 Incasarea veniturilor bugetare.60

3.2 Finantarea cheltuielilor din bugetele locale.61

3.3 Lucrari generate de incheierea executiei bugetare.64

3.4 Fluxuri informationale generate de executia bugetului local.66

Concluzii .70

Bibliografie.72

Extras din document

Capitolul I

Organizare şi funcţionalitate la Primaria Harlau

1.1.Scurt istoric

Harlau este un oraș din judetul Iasi. Este situat în nord-vestul județului Iași, pe drumul Iași - Botoșani. Are o populație de 11.268 locuitori.

Prima atestare documentară datează din anul 1384 când mama domnitorului Petru Musat își stabilește curtea aici. În evul mediu aici a funcționat o curte domnească, în careStefan cel Mare a ridicat o biserică, care poate fi văzută și azi. În acelasi oraș se găsește biserica "Sfântul Dumitru/Dimitrie" ridicată de domnitorul Petru Rares. La un moment dat localitatea a îndeplinit statutul de capitală a Moldovei când, datorită incendiului care a ars Curtea Domnească din Iași, domnitorul și Sfatul Țării s-au mutat pentru o scurtă perioadă la Curțile Domnești de aici. Până la instaurarea regimului comunist, Hârlău a făcut parte din judetul Botosani.

In economia localității se remarcă industria textilă, de prelucrare a lemnului și alimentară. În oraș funcționează două școli generale și un liceu. Asistența medicală este asigurată de un spital, o policlinică și cabinete medicale de medicină de familie. La sud de oraș se află cunoscuta regiune viticolă Cotnari. La sud-vest și în zonele limitrofe ale orașului se află domeniile familiei Cavaler Lupu de Totoescu, familie de boieri ce-și are originile în secolul al XII-lea. În anii pre-comuniști domeniile au fost preluate de către regimul comunist, iar conacul preluat de poliția secretă, Securitatea, după alungarea din postul de primar a lui Eugen Nicolae Totoescu, în 1956.

Orașul rămâne cunoscut pentru clădirile de rang istoric înalt, poziționarea în inima Moldovei și potențialul viticol și agricol ce-l poate asigura pentru nord-estul României.

1.2 Obiect de activitate

Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Hirlau a fost elaborat in baza prevederilor Legii nr. 215/2001 republicata, actualizata privind administratia publica locala, a Legii nr. 188/1999, republicata privind Statutul functionarilor publici si al altor acte normative in temeiul carora isi desfasoara activitatea.

Primarul, viceprimarul, secretarul orasului Hirlau, impreuna cu aparatul de specialitate al Primarului orasului Hirlau constituie Primaria orasului Hirlau, o structura functionala cu activitate permanenta care duce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului si care asigura rezolvarea operativa a problemelor orasului, gestionand si raspunzand de treburile publice in intereseul cetatenilor. Domeniul administrat are un potenţial economic ridicat, o capacitate industrială dotată cu utilităţi, zone agricole extinse, iar sectorul terţiar este în plină dezvoltare. Primăria Hîrlău este organizată şi funcţionează pe principiile unei instituţii publice.

Domeniul în care funcţionează instituţiile de stat producătoare de bunuri publice, a căror sferă este delimitată de dependenţa acesteia de bugetul public, sunt, aşa cum rezultă din legile bugetare, următoarele:

1. Acţiunile social-culturale, care devin preponderente, prin importanţa lor dată de semnificaţie, prin instituţiile mijlocitoare sau producătoare ale acestei acţiuni, prin gradul de modernizare al lor, prin eficienţa şi calitatea acţiunilor finanţate. Principalele categorii de acţiuni (şi de instituţii) sunt:

• acţiuni de învăţământ;

• acţiuni în domeniul sănătăţii;

• acţiuni în domeniul asistenţei sociale;

• acţiuni sportive şi de tineret;

• acordarea de alocaţii, ajutoare pentru copii;

• pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile acordate de la bugetul de stat;

• pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile acordate prin sistemul asigurărilor sociale;

• ajutoarele de şomaj şi alte acţiuni legate de problema şomajului.

2.Apărare naţională, prin unităţile militare, subordonate Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unităţile de învăţământ specializate (nivel mediu şi universitar). Acţiunile cuprind şi participarea armatei române la Programul de Parteneriat pentru Pace.

3.Acţiuni privind ordinea publică, prin unităţile de poliţie, pompieri şi jandarmi, Serviciul român de informaţii.

4.Acţiuni desfăşurate de către autorităţile publice: Preşedenţia, Senatul, Camera Deputaţilor, Guvernul, ministerele şi alte organe centrale ale administraţiei de stat centrale şi la nivel central, consiliile locale, primăriile, prefecturile, organe ale administraţiei de stat pe plan local, autorităţile judecătoreşti, Curtea de Conturi, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, Consiliul Concurenţei şi altele.

5.Acţiuni economice desfăşurate prin instituţiile specializate în cercetare ştiinţifică, unităţi de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi, instituţii de protecţie a mediului, de gospodărire a apelor. Primaria orasului Hîrlău contribuie la asigurarea realizarii in judet a strategiei si obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare. Principalele obiective decurg din sarcinile pe care le au departamentele din cadrul institutiei.

În conformitate cu prevederile legii nr.71/1991, primăria are un aparat de specialitate a cărui structură şi atribuţii s-au stabilit prin H.G.nr.269/1997.

Bibliografie

1. Gabriel A. Stefura „ Proces bugetar public” Editia a 2-a revazută și adaugată, Ed. Uviversitatea „ Al. I. Cuza”, Iași 2009;

2. Vacarel Iulian , Politici fiscale si bugetare in Romania 1990-2000, ed Expert, Bucuresti 2001;

3. Legea nr 500/2002 a finantelor publice;

4. Ordonanta de urgenta nr. 45/5 iunie 2003 privind finantele publice locale;

5. Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al orasului Harlau pe anii 2010 -2012;

6. Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al orasului Harlau ;

7. http://www.primaria-harlau.ro;

8. www.mfinante.ro

Preview document

Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 1
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 2
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 3
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 4
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 5
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 6
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 7
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 8
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 9
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 10
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 11
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 12
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 13
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 14
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 15
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 16
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 17
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 18
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 19
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 20
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 21
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 22
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 23
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 24
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 25
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 26
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 27
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 28
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 29
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 30
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 31
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 32
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 33
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 34
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 35
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 36
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 37
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 38
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 39
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 40
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 41
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 42
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 43
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 44
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 45
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 46
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 47
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 48
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 49
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 50
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 51
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 52
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 53
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 54
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 55
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 56
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 57
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 58
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 59
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 60
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 61
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 62
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 63
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 64
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 65
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 66
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 67
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 68
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 69
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 70
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 71
Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau.docx

Alții au mai descărcat și

Veniturile bugetului local - așezare și administrare pe exemplul Comunei Miroslava

Capitolul I BUGETELE LOCALE ŞI ROLUL LOR ÎN REALIZAREA AUTONOMIEI LOCALE 1.1. Bugetele locale. Conţinut economic, funcţii şi rol Finanţele...

Impactul Impozitării

CAPITOLUL I DECIZIILE FINANCIARE PRIVIND INVESTIŢIILE ŞI PROCESE DECIZIONALE AFERENTE ACESTORA LA NIVEL DE ÎNTREPRINDERE 1.1. Definirea...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț

Capitolul 1 – Organizarea şi funcţionarea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 1.1. Scurt istoric - Data înfiinţării: odată cu apariţia Legii nr....

Procesul bugetar la unitățile administrativ teritoriale - studiu de caz - Primăria Sapoca

Capitolul 1. Bugetele locale şi procesul bugetar 1.1. Bugetul local în sistemul unitar de bugete În ţara noastră funţionează mai multe bugete şi...

Analiza Impozitului pe Venit în România

Introducere Lucrarea de licenţă cu titlul “Analiza impozitului pe venit în România” elaborată sub coordonarea ştiinţifică a prof.univ.dr. Mihaela...

Bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul unei instituții publice

În procesul de reformă început în anul 1990, România a suferit schimbări profunde, tranziţia în sine a determinat constrângeri severe asupra...

Monografie Primăria Hârlău

1.1.Scurt istoric De-a lungul istoriei sale, localitatea Hîrlau a fost centru cu populatie rurala, curte feudala, sat, targ, comuna urbana si mai...

Cheltuieli publice pentru învățământ - studiu de caz

Continutul notiunii de cheltuiala publica Intr-o viziune traditionala a finantelor publice, cheltuiala publica are o situatie paradoxala: pe de o...

Ai nevoie de altceva?