Fundamentarea unui Proiect de Investitii in Mediul Rural

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Fundamentarea unui Proiect de Investitii in Mediul Rural.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 50 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof Univ Dr Popescu Gabriel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domenii: Finante, Agronomie, Economie, Marketing

Cuprins

Capitolul 1 Dezvoltarea rurală prin adaptarea proiectelor de investiţii
1.1. Rolul şi importanţa investiţiilor în dezvoltarea economica socială
1.2. Dezvoltarea spatiului rural românesc
1.3. Obiective de dezvoltare şi măsurile de dezvoltare prin investiţii ale mediului rural
Capitolul 2 Studiu asupra nivelului de dezvoltare a comunei Borcea, jud Călăraşi
2.1. Date de identificare
2.2 Potenţialul agricol
2.3 Obiective strategice ale comunei de dezvoltare a agriculturii
Capitolul 3 Studiu de caz
3.1 Importanţa sectorului zootehnic în economie
3.2 Tehnologia caprei
3.3 Tehnologia de fabricaţie a brânzei
3.4 Înfiinţarea unei ferme de capre şi a unei unităţi de procesare a laptelui
3.5 Finanţarea investitiei
3.6 Analiza pieţei
3.7 Calculul principalilor indicatori economico financiari
Capitolul 4 Concluzii şi propuneri
Anexe
Bibliografie

Extras din document

1 Dezvoltarea rurală prin adaptarea proiectelor de investiţii

1.1 Rolul şi importanţa investiţiilor în dezvoltarea economică socială

Noţiunea de investiţie (investissement – franceză, investment – engleză; inversion – spaniolă;investion – germană) este sinonimă, din punct de vedere lingvistic cu; alocare, plasare,dotare şi prin extensie ajungem la eforturi făcute acum în speranţa unor recompense viitoare. Prin eforturi nu se înţeleg numai eforturi financiare.

Datorita faptului ca notiunea de investitie pune accentul pe domeniul de aplicatie, pe continutul sau, aceasta poate fi abordata din mai multe puncte de vedere:

Dimensiunea contabilă este cea mai restrictivă, care reduce investiţia la noţiunea de imobilizare în sens contabil al cuvântului. Din acest punct de vedere investiţia reprezintă ”toate bunurile mobile si imobile,corporale sau necorporale, achiziţionate sau create în intreprindere destinate a rămâne constant sub aceiaşi formă”.

Dimensiunea economică lărgeşte sfera de cuprindere a investiţiei deoarece conform acestei accepţiuni investiţia reprezintă” toate consumurile de resurse care se fac în prezent în speranţa obţinerii în viitor, a unor efecte economice (venituri,incasari) eşalonate în timp şi care, în sumă totală sunt superioare cheltuielilor iniţiale de resurse

Dimensiunea financiară este cea mai cuprinzatoare deorece consider investiţii ”toate cheltuielile de resurse care generează venituri şisau economii pe o lungă perioada de timp în viitor şi in consecinta şi amortizarea (rambursarea) lor se face pe mai mulţi ani.”

În viaţa comunităţilor umane, investiţiile ocupă un loc central, între sfera productiei de bunuri şi servicii, şi sfera consumului, fiind un factor care influenţează simultan atât cererea cât şi oferta. Argumentul în favoarea acestei afirmaţii este dat de procesele de antrenare şi multiplicare a efectelor pe care le generează orice proiect de investiţii, indiferent de sectorul de activitate în care se aplică. Implementarea unui proiect în sfera producţiei de bunuri şi/sau servicii are ca efect sporirea şi diversificarea ofertei şi implicit, dacă aceasta este validată de piaţă, creşterea veniturilor agenţilor economici. Concomitent, va fi influienţat direct sau prin efectul de antrenare, gradul de ocupare a forţei de munca, iar creşterea numarului de angajaţi şi/sau a câştigurilor lor salariale conduce, în ultimă instanţă, la sporirea cererii de bunuri si servicii.

Pe de alta parte, va avea loc o creştere a economiilor populaţiei, dar şi a disponibilităţilor financiare ale agentilor economici care vor putea fi orientate spre realizarea de noi proiecte de investiţii. Deci, într-un sistemului economic, activitatea de investiţii joacă un dublu rol; în primul rând agenţii economici declanşatori de acţiuni investitionale, care impelmenteaza diverse proiecte de investitii, işi sporesc oferta de bunuri şi/sau servicii prin creşterea capacitaţii lor productive, realizând venituri suplimentare, iar în al doilea rând orice proiect de investiţii va genera nevoi sau cereri suplimentare în sectoare conexe, amonte (furnizoare de materii prime, materiale, utilităţi etc) sau aval (distribuitoare sau consumatoare a bunurilor şi serviciilor oferite).

Implicit va avea loc o crestere în lanţ a veniturilor la toţi agenţii economici antrenaţi. Realizarea de proiecte sau programe de investitii conduce, în principal la creşterea stocului de capital fix. Ca atare, investiţiile constituie principala pârghie de realizare a unei restructurarii

economice reale, prin creearea de noi structuri mai performante în acord cu opţiunile strategice ale societăţi. În plan social, investiţiile joaca rolul de regulator/compensator în ocuparea fortei de munca, în îmbunataţirea calitaţii vieţii. Implementarea unor proiecte sau programe de investiţii antreneaza modificari pe piaţa forţei de muncă, creind o nevoie suplimentara de forţă de muncă în sectoarele care pregatesc şi implementeaza aceste acţiuni investiţionale (cercetare - proiectare, constructii, productia de echipamente şi instalaţii de lucru etc), dar mai ales la beneficiarii de proiect care exploateaza noile capacităţi de producţie. Aceasta are ca efect, imediat sau într-o perspectivă mai mult sau mai puţin îndepartata, atenuarea presiuni factorilor generatori de şomaj.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea unui Proiect de Investitii in Mediul Rural.doc

Alte informatii

Academia de Studii Eonomice Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului