Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 19143
Mărime: 137.03KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Gabriel Zugravu
UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANȚE-BĂNCI

Cuprins

Capitolul 1. Caracterizarea generală a impozitelor pe avere 3

1.1.Particularitățile impozitelor pe avere ca formă a impozitelor directe 3

1.2.Modalități tehnice de impozitare a averilor 10

Capitolul 2. Rolul impozitelor pe avere in economiile contemporane 21

2.1.Particularități ale impozitelor pe avere 21

2.2. Analiza aportului impozitului pe avere la formarea resurselor 24

2.3.Tendința în practicarea impozitelor pe avere și implicații ale acestora 29

Capitolul 3.Rolul impozitelor pe avere în România 32

3.1. Formele impozitelor pe avere practicate în România 32

3.2. Analiza aportului impozitelor pe avere la formarea venitului bugetului consolidat 41

3.3. Analiza aportului impozitelor pe avere la formarea venitului bugetului Comunei Răchiteni din Județul Iași 45

3.4. Tendințe în impozitarea averilor în România 48

Concluzii și propuneri 50

Bibliografie 54

Extras din document

Impozitele pe avere și rolul lor socio – economic

Capitolul 1. Caracterizarea generală a impozitelor pe avere

1.1.Particularitățile impozitelor pe avere ca formă a impozitelor directe

În condițiile organizării comunităților umane în forme de tip statal, efectuarea cheltuielilor pentru crearea și funcționarea instituțiilor de stat a făcut și face necesară redistribuirea produsului creat (în sfera activităților materiale private) și procurarea de resurse financiare publice acoperitoare, între care impozitele constituie, prin proporții, arie de manifestare și vechime, forma principală a acestora. Ele au apărut încă din sclavagism, fiind considerate ca prime elemente de finanțe publice, manifestându-se în măsura în care statul a trecut la prelucrarea, în formă bănească la dispoziția sa a unor părți din veniturile sau valorile dobândite de persoanele private, în scopul finanțării de nevoi cu caracter public.

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părți din veniturile și/sau averea persoanelor fizice și juridice la dispoziția statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil și fără contraprestație directă din partea statului.

Impozitul, ca principală formă a resurselor financiare publice, are anumite trăsături definitorii, din perspectiva conținutului său economic.

Ca primă trăsătură definitorie a impozitelor, evidențiem caracterul obligatoriu al prelevării impozitelor, fiind inclusă și posibilitate de a efectua prelevarea în mod silit, prin constrângerea exercitată de autoritățile statului ( în această relație dintre stat și persoanele fizice sau juridice, obligația de a plăti suma stabilită drept impozit are la bază reglementări cu caracter de lege, care poate opera și făra a se cere consimțământul expres al plătitorului, iar în cazul când acesta din urmă nu se conformează, statul poate aplica măsuri coercitive).

A doua trăsătură a impozitelor este dată de prelevarea de la persoanele fizice și juridice, la dispoziția statului, fără a se putea pretinde de către contribuabili anumite contraprestații directe, din partea autorităților publice. Astfel, independent de destinația ce li se va da, impozitele se preiau de la persoanele fizice și juridice fără ca statul sa le ofere în schimb bunuri, servicii sau alte avantaje care să poată reprezenta contraprestație.

Iar cea de a treia trăsătură a prelevării sub forma impozielor se exprimă prin caracterul nerestituibil (nerambursabil) al sumelor încasate de stat, ele semnificând, deci un transfer definitiv de valoare la dispoziția statului, ceea ce înseamnă că impozitul plătit nu mai revine la cel de la care s-a prelevat. În același context, se constată că prelevarea respectivă presupune o reducere a puterii de cumpărare a contribuabilului și o acumulare a ei la dispoziția statului, suportarea impozitului semnificând și un transfer de putere de cumpărare între contribuabili și stat.

Impozitele au un rol care se manifestă pe mai multe planuri, dintre care: pe plan financiar, pe plan economic și pe plan social, dar acest rol are un mod de manifestare diferit în funcție de etapele de dezvoltare ale economiei.

Până în anii ’70-’80, s-a observat o anumită accentuare a rolului impozitelor pe plan economic, concretizată în încercările statului de a folosi mai mult impozitele ca mijloc de intervenție în activitatea economică. În funcție de intenția legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca un instrument de încurajare sau de frânare a unei anumite activități economice, de creștere ori de reducere a producției sau a consumului unui anumit produs, de impulsionare ori de îngrădire a comerțului exterior, etc.

Economistul francez, Pierre Lalumiere este de părere că impozitele pot fi folosite pentru a ”încuraja (sub forma exonerării) sau pentru a descuraja (pe calea suprataxării) o anumită activitate economică. Fără să înceteze de a fi un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice, impozitul a devenit un mijloc de intervenție în domeniul economic și social”.

Impozitele și taxele reprezintă principalele forme de intervenție ale statului în economie, cu ajutorul politicii fiscale pentru constituirea de resurse finanicare în vederea îndeplinirii funcțiilor statului, pentru impulsionarea dezvoltării sectoarelor economiei și pentru descurajarea evaziunii fiscale.

Rolul cel mai important al impozitelor și taxelor se manifestă în plan financiar, ele constituind mijlocul principal de procurare a resurselor finanicare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice efectuate cu scopul acoperirii necesităților colective.

Reglementările fiscale privind impozitelor trebuie cunoscute și respectate atât de către organele fiscale cât și de către contribuabili, pentru ca astfel aceste impozite sa-și poată realiza obiectivele financiare, economice și sociale, care sunt stabilite de către stat.

Impozitele directe, care sunt individualizate și care reprezintă forma cea mai veche de impunere au ținut pasul cu dezvoltarea economiei, ele fiind stabilite de cele mai multe ori pe anumite obiecte materiale, genuri de activități sau pe venit/pe avere.

Preview document

Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 1
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 2
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 3
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 4
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 5
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 6
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 7
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 8
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 9
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 10
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 11
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 12
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 13
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 14
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 15
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 16
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 17
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 18
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 19
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 20
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 21
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 22
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 23
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 24
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 25
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 26
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 27
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 28
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 29
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 30
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 31
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 32
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 33
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 34
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 35
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 36
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 37
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 38
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 39
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 40
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 41
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 42
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 43
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 44
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 45
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 46
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 47
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 48
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 49
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 50
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 51
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 52
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 53
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 54
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 55
Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Impozitele pe Avere si Rolul lor Socio-Economic.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza impozitelor directe, importantă sursă a bugetului public național în România

CAPITOLUL I Consideratii generale privind impozitele 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor “Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei...

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale

INTRODUCERE Bugetul tuturor ţărilor, mai mari sau mai mici, dezvoltate sau în curs de dezvoltare, se alimentează, în principal din prelevări...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Analiza Impozitului pe Venit în România

Introducere Lucrarea de licenţă cu titlul “Analiza impozitului pe venit în România” elaborată sub coordonarea ştiinţifică a prof.univ.dr. Mihaela...

Analiza impozitelor directe în România în perioada de tranziție

INTRODUCERE Proiectul meu financiar bancar se intituleaza: “Impozitele directe in Romania in perioada de tranzitie”. Am ales această temă deoarece...

Impozitul pe Avere

Capitolul I. CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR PE AVERE Noțiunea de impozit în literatura de specialitate, economică și juridică a primit...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe

CAPITOLUL .I. CONCEPTUL DE CONTROL FISCAL 1.1. Definirea şi formele controlului fiscal Controlul fiscal cuprinde ansamblul activităţilor care au...

Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă IMPOZITUL PE PROFIT. COMPARAŢIE LA NIVELUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE aduce prin prezentarea efectuată...

Resursele Financiare Publice

1. RESURSELE FINANCIARE PUBLICE 1.1. NOŢIUNEA DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE Pentru a-şi putea satisface trebuinţele de utilităţi publice statul...

Principii ale impunerii - abordări de ieri și de azi

Abstract Impozitele sunt cea mai veche formă de venit a statului, care de-a lungul timpului a cunoscut multiple forme. Rolul acestuia în economie...

Ai nevoie de altceva?