Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 4 fișiere: doc, docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 28653
Mărime: 438.24KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducere 5

Cap 1. Abordarea noţiunii de impozite, taxe şi contribuţii din perspectivă istorică şi contemporană 6

1.1. Scurt istoric privind evoluţia şi apariţia impozitelor şi taxelor 6

1.2. Conţinutul economic şi trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 7

1.3. Teorii privind natura şi mărimea impozitelor 9

1.4. Funcţiile şi rolul impozitelor 10

1.5. Elementele tehnice ale impozitelor 12

1.6. Principiile impunerii 13

1.7. Criterii de clasificare a impozitelor 16

1.7.1. Impozitele directe 18

1.7.2. Impozitele indirecte 26

Cap 2. Bugetul general consolidat 34

2.1. Sistemul unitar de bugete 34

2.1.1. Bugetul de stat 34

2.1.2. Bugetul asigurărilor sociale de stat 35

2.1.3. Bugetele locale 36

2.1.4. Bugetele fondurilor speciale 38

2.1.5. Alte bugete 39

2.2. Procesul bugetar 40

2.3. Principii bugetare 43

Cap 3. Analiza veniturilor publice în România, în perioada 2000-2010 45

3.1. Indicatorii de apreciere a veniturilor publice 45

3.2. Analiza evoluţiei veniturilor publice 46

3.3. Concluzii 71

Referinţe bibliografice 72

Extras din document

1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA ŞI APARIŢIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR

Impozitele, sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea mai veche, în ordinea apariţiei veniturilor publice. În accepţiune generală, impozitele reprezintă o prelevare la dispoziţia statului a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului. Autoritate abilitată cu instituirea de impozite este statul, dreptul acestuia de a introduce impozite exercitându-se, de cele mai multe ori, prin intermediul organelor centrale, Parlamentul, iar uneori şi prin organele administraţiei centrale de stat locale. Iniţial, unicul rol al impozitelor a fost de natură pur financiară. Din punct de vedere al rolului pe plan financiar, acestea constituie principalul mijloc de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.

Prin lege se stabilesc anumite limite ale impozitelor, al căror nivel diferă de la o ţară la alta, şi de la o perioadă la alta. Astfel, după cel de-al doilea război mondial se considera ca această limită reprezintă 25% din Produsul Naţioanl Brut. În a doua jumătate a anilor ’80 această pondere reprezenta, în majoritatea ţărilor dezvoltate din Europa, între 35% şi 45%. Un nivel prea ridicat al impozitelor aduce neajunsuri, slăbeşte iniţiativa şi multiplică fenomenele de evaziune şi fraudă fiscală, generând inflaţia. De aceea, se consideră un nivel raţional al impozitelor dincolo de care s-ar inregistra descreşteri în randamentul acestora. De la apariţia lor, impozitele au fost concepute şi aplicate diferit, în funcţie de dezvoltarea economico-socială şi de cheltuielile publice acceptate în fiecare stat. Informaţii despre impozitele, taxele şi cheltuielile publice din Antichitate provin, în special, din istoria statelor antice, grec şi roman.

În statul roman antic, în toate etapele evolutive, principalul impozit a fost tributum. Iniţial, acest impozit era perceput numai de la locuitorii provinciilor cucerite, fie pe valoarea pământului stăpânit în mod individual, fie ca zecime din produsul brut obţinut. Ulterior, tributum a fost generalizat şi permanentizat, el fiind perceput obligatoriu de la toţi cetăţenii statului roman care deţineau proprietăţi imobiliare şi, mai târziu, bunuri mobile. În afara acestui impozit, se mai percepeau un impozit asupra vânzărilor de bunuri, un impozit pe meşteşuguri şi, temporar, un impozit datorat de celibatari şi un impozit pe numărul sclavilor.

În Evul Mediu, datorită dezvoltării organizării statale, impozitul trebuie să finanţeze o administraţie tot mai complexă. Astfel, în Anglia, favorizată de faptul că era o ţară cu puţine frământări sociale, prin Magna Charta Libertatum, din 1215, s-a interzis instituirea impozitelor de către monarhi fără aprobarea poporului. Alături de impozitul perceput proprietarilor de pământ în funcţie de venitul obţinut prin exploatarea proprie şi în arendă, în Anglia secolului al XIII-lea şi în cele următoare se mai percepeau impozit pe venit diferenţiat pentru nobili, clerici şi ţărani, impozite pe clădiri, pe veniturile meşteşugarilor, ca şi impozite incluse în preţurile de vânzare ale sării, cărbunilor, pieilor şi altor bunuri.

În Principatele Române, şirul mare al dărilor ordinare includeau birul aşezat ca „cislă" asupra localităţilor şi perceput cu denumirea de „sferturi", vacaritul, vinaritul, tutunaritul, oieritul etc. Acestora li s-au adăugat dări extraordinare cum erau ploconul steagului la urcarea pe tron a domnitorului, ajutorniţele etc. Deseori, stabilirea şi perceperea acestor dări erau arbitrare şi abuzive.

În Franţa, până la Revoluţia din 1789, în categoria impozitelor se includeau: impozitul la taille în variantele: reală, pentru proprietarii de terenuri şi personală, pe veniturile cetăţenilor; impozitul de a douăzecea parte din venit, sporit, ulterior, la a zecea parte din venit; capitaţia, datorată de toţi locuitorii în cuantum bănesc diferenţiat în raport cu rangul social; patenţa, datorată în folosul monarhului de către cei ce executau meserii şi comerţ, pe cont propriu; alte taxe. După Revoluţia franceză din 1789, datorită numărului mare al impozitelor şi taxelor, Adunarea Constituantă a Franţei a înlăturat privilegiile avute până atunci de nobili şi clerici, a suprimat arbitrariul în stabilirea şi perceperea impozitelor şi a înlaturat anumite impozite pe vânzări ale bunurilor de consum.

În perioada contemporană, exercitarea dreptului parlamentelor de a institui şi modifica impozitele a fost dominată de creşterea permanentă a cheltuielilor publice în toate statele. De aceea, parlamentele statelor contemporane au fost şi sunt nevoite să sporească impozitele şi taxele, iar consimţământul cetăţenilor la aceste impozite se consideră exprimat prin votarea, de către reprezentanţii lor în parlament, a legilor referitoare la impozite şi taxe.

1.2. CONŢINUTUL ECONOMIC ŞI TRĂSĂTURILE IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR

Accepţiunile privind impozitele sunt multiple, fiecare dintre acestea reflectând poziţia autorilor respectivi în legătură cu criteriile dimensionării sarcinilor fiscale. Astfel, se afirmă că “impozitele reprezintă preţul serviciilor prestate de stat“ sau că “impozitele sunt preţuri stabilite prin constrângere pentru serviciile guvernamentale“. Alţi autori apreciază că “impozitele sunt pretinse de stat în virtutea suveranităţi sale şi sunt destinate să acopere cheltuielile generale ale statului“. Sintetizând pluritatea definiţiilor date impozitelor, se consideră că, impozitul reprezintă o formă de prelevare silită la dispoziţia statului, fără contraprestaţie directă şi cu titlu nerestituibil, a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice şi/sau juridice, în vederea acoperirii unor necesităţi publice. Această definiţie relevă faptul că impozitul are următoarele caracteristici:

1. Prelevarea sub forma impozitelor are titlu obligatoriu (în sarcina contribuabilului) şi se poate realiza în mod silit. În această relaţie, dintre stat şi persoanele fizice sau juridice, acţionează obligaţia de a plăti suma stabilită drept impozit fără a se cere consimţământul expres al plătitorului, iar în cazul în care acesta din urmă nu se conformează, statul poate aplica măsuri coercitive.

Preview document

Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 1
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 2
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 3
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 4
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 5
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 6
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 7
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 8
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 9
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 10
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 11
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 12
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 13
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 14
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 15
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 16
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 17
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 18
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 19
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 20
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 21
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 22
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 23
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 24
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 25
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 26
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 27
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 28
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 29
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 30
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 31
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 32
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 33
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 34
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 35
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 36
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 37
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 38
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 39
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 40
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 41
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 42
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 43
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 44
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 45
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 46
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 47
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 48
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 49
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 50
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 51
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 52
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 53
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 54
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 55
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 56
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 57
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 58
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 59
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 60
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 61
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 62
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 63
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 64
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 65
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 66
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 67
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 68
Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Impozitele si Rolul Acestora in Formarea Resurselor Financiare Publice in Romania
    • BIBLIOGRAFIE.docx
    • CUPRINS.doc
    • introducere.docx
    • lucrare final.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Impozitelor Directe, Importanta Sursa a Bugetului Public National in Romania

CAPITOLUL I Consideratii generale privind impozitele 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor “Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei...

Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 POLITICA FISCAL - BUGETARĂ Viziunea Guvernului României în...

Armonizarea Fiscala in Uniunea Europeana

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Formele si Rolul Impozitelor Directe in Conditiile Romaniei 2010

CAPITOLUL I: CONŢINUTUL ECONOMIC ŞI FORMELE IMPOZITELOR DIRECTE 1.1. Conţinutul economic şi trăsăturile impozitului Impozitele constituie, prin...

Impozitele Directe

IMPOZITELE DIRECTE Ne-am ales aceasta tema deoarece noi consideram ca impozitele sunt cea mai importanta resursa financiara a statului si cea mai...

Analiza Impozitului pe Venit în România

Introducere Lucrarea de licenţă cu titlul “Analiza impozitului pe venit în România” elaborată sub coordonarea ştiinţifică a prof.univ.dr. Mihaela...

Rolul impozitelor și taxelor locale în constituirea veniturilor unităților

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. LOCUL PRELEVĂRILOR FISCALE ÎN ANSAMBLUL RESURSELOR STATULUI Economia modernă este caracterizată de...

Rolul si Importanta Impozitelor Indirecte in Formarea Bugetului de Stat

Introducere Începând cu anul 1994, în România, este parcursă o perioadă de tranziţie ce se caracterizează prin profunde modificări, atât în sfera...

Ai nevoie de altceva?