Intocmirea Situațiilor Financiare

Licență
10/10 (7 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 18705
Mărime: 112.34KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Lucrare de licenta ASE, facultatea de contabilitate si informatica de gestiune

Cuprins

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 2

1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile financiare 2

2. Rolul si importanta situatiilor financiare 4

3. Normalizarea – armonizarea - convergenta contabila 4

4 Întocmirea si prezentarea situatiilor financiare 8

4.1 Bilantul contabil 8

4.2 Contul de profit si pierdere 13

4.2.1 Structura contului de profit si pierdere in normalizarea contabila internationala 15

4.3 Situatia modificarilor capitalului propriu 16

4.4 Situatia fluxurilor de trezorerie 17

4.5 Note explicative la situatiile financiare anuale 19

5. Principii contabile si aplicarea lor la intocmirea situatiilor financiare 19

6. Lucrari contabile preliminare intocmirii situatiilor financiare 22

7. Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari 26

7.1 Indicatorii de lichiditate 26

7.2 Indicatorii gradului de indatorare 26

7.3 Indicatori privind utilizarea activelor 27

7.4 Indicatorii Profitabilitatii 27

8. Auditul situatiilor financiare 28

CAPITOLUL II CONTRIBUTII PERSONALE. PROIECT DE PERFECTIONARE SI APROFUNDARE. Sporirea relevantei, credibilitatii si transparentei informatiilor prezentate in situatiile financiare 30

2.1.Contabilitatea creativa 34

2.2. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare la SC ENID Impex SRL – studiu de caz 35

2.2.1 Prezentarea societatii ENID IMPEX SRL 35

2.2.2 Analiza structurii patrimoniale 39

2.2.3 Analiza lichiditatii si solvabilitatii 42

BIBLIOGRAFIE 48

Extras din document

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE

1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile financiare

Legea contabilitatii nr.82/1991, Ordinul 1752/17.11.2005, IAS1, Reglementari contabile din 17.11.2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene , Reglementari contabile din 17.11.2005 conforme cu Directiva a VII-a Comunitatii Economice Europene.

Societatile comerciale , companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare , societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale. Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara, avand in vedere si cerintele organismelor europene de profil.

Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative care stau la baza înregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au înregistrat in contabilitate, dupa caz.

Situatii financiare anuale Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie întocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic, durata exercitiului financiar este de 12 luni.

Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic (de la 01.01.2007):

- pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, cu exceptia institutiilor de credit, entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar difera pentru societate;

- pentru filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama.

Exercitiul financiar al unitarilor nou-infinitate incepe la data infiintarii, potrivit legii.

Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea.

Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.

Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati-mama se întocmesc pentru acelasi exercitiu financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societatii-mama. Daca exercitiul financiar al filialelor difera de exercitiul financiar aplicabil societatii-mama, situatiile financiare anuale consolidate pot fi întocmite la o alta data pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritarii sau al celor mai importante dintre societatile consolidate (de la 01.01.2007).

Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar.

Persoanele juridice au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii.

Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.

Pentru persoanele juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara situatiile financiare anuale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

Persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor prevazute mai sus aplica reglementari contabile conforme cu directivele europene si întocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative.

Pentru persoanele juridice fara scop patrimonial situatiile financiare anuale se compun din bilant,

contul rezultatului exercitiului, politici contabile si note explicative.

Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt însotite de raportul administratorilor.

Pentru sucursalele din Romania ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate, institutiile prevazute la art. 4 alin. (2) stabilesc continutul situatiilor financiare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale. Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective in situatia in care acestea nu sunt obligate sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.

Institutiile publice întocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

- Raportul anual cuprinde situatiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

- Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, politici contabile si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate, si vor fi facute publice împreuna cu situatiile financiare anuale individuale ale societarii-mama.

Preview document

Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 1
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 2
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 3
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 4
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 5
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 6
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 7
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 8
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 9
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 10
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 11
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 12
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 13
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 14
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 15
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 16
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 17
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 18
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 19
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 20
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 21
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 22
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 23
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 24
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 25
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 26
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 27
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 28
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 29
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 30
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 31
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 32
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 33
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 34
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 35
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 36
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 37
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 38
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 39
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 40
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 41
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 42
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 43
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 44
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 45
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 46
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 47
Intocmirea Situațiilor Financiare - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Intocmirea Situatiilor Financiare - Lucrare de Licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Taxe și impozite cuvenite bugetului Primăriei Sinești

Capitolul I Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale 1.1. Apariţia şi dezvoltarea sistemului de impozite şi taxe locale De la...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la școala Iorgu Iordan, Tecuci

CAP. I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SCOLII “IORGU IORDAN” I.1. Scurt istoric Scoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” Tecuci a fost înfiintata...

Servicii Bancare Electronice

INTRODUCERE Pe măsura dezvoltării economiei şi a societăţii, relaţiile băncilor cu clientela au cunoscut o evoluţie rapidă. Nu a fost nevoie doar...

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Analiza economico financiară la SC Agrana România SA Buzău

INTRODUCERE Motto: “Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta, ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii. Si va iesi bine”.( Epictet) Stiinta a...

Situațiile financiar anuale

I N T R O D U C E R E Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de...

Analiza Cifrei de Afaceri și a Valorii Adăugate

Analiza financiara, în acceptiunea sa de baza a diagnosticului global strategic, este orientata spre investigarea unor aspecte complexe...

Managementul portofoliului de 15 titluri

1. INTRODUCERE Prezenta lucrare dorește să abordeze crearea unui portofoliu eficient de 15 titluri, prezentând pașii necesari. Portofoliul este...

Te-ar putea interesa și

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Întocmirea situațiilor financiar-contabile la SC Conpet SA

INTRODUCERE Dezvoltarea sistemului de contabilitate din Romania a avut ca obiectiv de baza armonizarea legislatiei cu directivele europene in...

Situații Financiare întocmite Conform IFRS la SC București Turism SA

Introducere Ipostaza de „joc social” pe care contabilitatea a căpătat-o în ultima vreme are loc pe o „scenă” în care se întâlnesc atât...

Întocmirea situațiilor financiare anuale

Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a...

Studiu Comparativ Privind Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare în România și în Marea Britanie

Putem să presupunem că, odată ce omul a devenit o fiinţă economică (homo oeconomicus), a apărut şi nevoia de măsurare şi înregistrare a activităţii...

Întocmirea Situațiilor Financiare Anuale

Importanţa, rolul şi funcţiile situaţiilor financiare Obiectivul principal al contabilităţii este furnizarea de informaţii care să asigure o...

Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale

Nevoia de armonizare, convergenţă şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale am formalizat şi materializat...

Ai nevoie de altceva?