Perspective privind asigurările de viață pe piața românească

Licență
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 24028
Mărime: 336.44KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dinca Gheorghita

Cuprins

CAPITLUL 1. ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ 1

1.1. Necesitatea şi condiţiile apariţiei asigurărilor 1

1.2. Conceptul de asigurare 3

1.3. Apariţia şi evoluţia asigurărilor de viaţă în România 4

1.4. Conţinutul şi semnificaţia asigurărilor de viaţă 7

1.4.1. Caracteristicile asigurărilor de viaţă 10

1.4.2. Particularităţi ale managementul în asigurări 12

CAPITOLUL 2. ANALIZA PIEŢEI DE ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN PERIOADA 2006 – 2011 14

2.1. Caracterizarea generală a pieţei de asigurări 14

2.2 Piaţa asigurărilor din România 15

2.2.1. Canale de distribuţie a produselor de asigurare 19

2.2.2. Efectele inflaţiei asupra asigurărilor 21

2.2.3. Şocurile recesiunii asupra sectorului de asigurări 21

2.3. Analiza pieţei asigurărilor de viaţă în perioada actuală 22

2.3.1. Valoarea cumulată a primelor brute subscrise 24

2.3.2. Valoarea indemnizaţiilor brute plătite 27

2.3.3. Sume de răscumpărare plătite pentru asigurările de viaţă 29

2.3.4. Rezerve tehnice constituite pentru asigurări de viaţă 30

CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ PRIVIND ÎNCHEIEREA, DERULAREA ŞI FINALIZAREA CONTRACTELOR DE ASIGURĂRI DE VIAŢĂ 33

3.1. Prezentarea generală a societăţii ING Group 33

3.1.1. ING Bank România 34

3.1.2. ING Asigurări de Viaţă 35

3.1.3. Răspunsul ING la criza financiară 36

3.2. Produse de asigurări de viaţă oferite de ING 37

3.2.1. Condiţii privind încheierea contractelor de asigurări de viaţă de la ING 39

3.2.2. Studiu de caz: Comparaţie între planul de protecţie Prudent şi Maraton 41

3.3. Eficienţa în activitatea de asigurări 45

3.3.1. Indicatori ai eficienţei la nivelul băncii ING Asigurări de Viaţă 46

3.3.2. Indicatori de apreciere a eficienţei asigurărilor din perspectiva asiguraţilor 50

3.3.3. Căi de creştere a eficienţei activităţii de asigurare şi reasigurare 51

3.4. Randamentul poliţelor de asigurări de viaţă la ING 52

3.5. Calculul primelor de asigurare în asigurările de viaţă 54

CAPITOLUL 4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 57

Extras din document

Introducere

Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţia şi înţelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit. Asigurarea de viaţă reprezintă o formă inegalabilă de protecţie financiară a omului în cazul producerii unui accident, a unei boli, a invalidităţii sau decesului.

Scopul lucrării este de a prezenta importanţa asigurărilor de viaţă atât asupra societăţii, cât şi asupra individului. Lucrarea este structurată pe patru capitole în care sunt prezentate elementele esenţiale şi fundamentele, teoretice şi practice, ale asigurărilor de viaţă, precum şi contextul istoric al acestora.

Capitolul 1 oferă informaţii cu privire la pericolele care au ameninţat de-a lungul timpului vieţile şi bunurile oamenilor şi care au condus la conştientizarea şi manifestarea nevoii de protecţie a oricărui om. Astfel, decizia de a cumpăra o asigurare, ca demers individual şi facultativ, e determinată, în mare masură, de factori obiectivi şi subiectivi.

Printre cele mai importante dorinţe ale oamenilor se numără: un trai decent la pensionare, acumularea unui fond care să fie utilizat pentru susţinerea financiară a studiilor copiilor, economisirea unei anumite sume de bani în scopul achiziţionării unei locuinţe, demarării unei afaceri şi de aceea de-a lungul timpului s-au dezvoltat numeroase produse de asigurări de viaţă pentru a putea fi safisfăcute toate necesităţile.

În al doilea capitol se pune accent pe volumul, dinamica şi structura pieţei româneşti a asigurărilor de viaţă, principalele companii care activează pe această piaţă şi problemele cu care se confruntă. Piaţa românească a asigurărilor de viaţă este o piaţă competitivă, deşi nu se află în faza de maturitate din acest punct de vedere. România reprezintă un caz aparte, deoarece nu este o ţară cu tradiţie în domeniul asigurărilor aşa cum sunt ele concepute şi practicate în ţările dezvoltate, iar pentru o înţelegere corectă a pieţei trebuie să analizăm oferta şi cererea.

Armonizarea legislaţiei la cerinţele europene a determinat o creştere calitativă a pieţei asigurărilor de viaţă, iar concurenţa între companiile de asigurări se manifestă prin diversificarea produselor oferite şi, evident, prin calitatea serviciilor.

În anul 2009, piața asigurărilor de viață a resimțit efectele crizei economico-financiare, pe fondul creşterii şomajului, scăderii veniturilor populației, dar mai ales a incertitudinii şi aşteptărilor pesimiste ale acesteia cu privire la siguranța financiară viitoare. În acest moment, România se află într-un proces de convergenţă a obiceiurilor de consum în ceea ce priveşte produsele utlizate şi în mod direct produsele de asigurări de viaţă şi, deşi există un decalaj important privind cota de piaţă a asigurărilor de viaţă din totalul pieţei de profil, inclusiv în comparaţie cu ţările învecinate, consider că vom asista în următorii ani la o tendinţă de reducere a acestor diferenţe.

Capitolul 3 cuprinde informaţii privind studiul de caz realizat pe societatea ING Asigurări de viaţă. ING Asigurări de Viaţă este un lider de necontestat pe piaţa românească şi este de asemenea cea mai puternic capitalizată companie de pe piaţa asigurărilor de viaţă, ocupând primul loc şi din punctul de vedere al atragerii de noi clienţi. Studiul de caz oferă informaţii despre produsele oferite de societatea ING, caracteristicile acestora, prezintă o analiză comparativă între două planuri de protecţie, avantajele acestora, precum şi clauzele contractuale şi evoluţia societăţii de-a lungul perioadei cuprinse între 2006 şi 2011.

Datele financiare folosite pentru analiza realizată pe societatea ING Asigurări de Viaţă sunt extrase din rapoartele anuale de desfăşurare a activităţii, precum şi din comunicatele de presă, publicate de către societatea ING. Am folosit ca sursă de inspiraţie site-ul propriu societăţii pentru a putea să prezint într-o manieră cât mai completă o analiză realizată pe două produse specifice, de asemenea am consultat contul de profit şi pierdere al societăţii pentru a putea analiza evoluţiile firmei. Dificultăţile întreprinse pentru realizarea analizei au fost medii.

Ultimul capitol prezintă concluzii şi propuneri cu privire la sectorul asigurărilor de viaţă, eforturile de intensificare de informare, de educare, de consiliere financiară, precum şi proiectele implementate de către societatea ING Asigurări de Viaţă pentru îmbunătăţirea perspectivelor şi a încrederii consumatorilor privind necesitatea încheierii unei asigurări de viaţă.

Intensificarea eforturilor de informare şi educare şi lansarea unor instrumente îmbunătăţite de consiliere financiară de către societăţile de asigurare au un impact pozitiv asupra nivelulului de conştientizare a clienţilor privind necesitatea de planificare pe termen lung.

În acest proces de schimbare a mentalităţii, consultanţii financiari au un rol esenţial în explicarea necesităţii şi a avantajelor asigurărilor de viaţă, ajutând clienţii să aleagă instrumentele financiare potrivite nevoilor personale.

Bibliografie

Băiescu, A., Asigurările de viață la debutul mileniului III, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2005, pag. 10, pag. 31

Bercea, F., Văcărel, I., Asigurări și reasigurări, Ed. Expert, București, 1998, pag. 21

Bistriceanu, D.,G., Lexicon de Finanțe, Bănci, Asigurări, Vol. I, Ed. Economică, București, 2001, pag. 97

Bistriceanu, G., Asigurări şi Reasigurări, Ed. Universitară, Bucureşti, 2006, pag. 201

Bennett, C., Dicționar de asigurări, Ed. Trei, București, 2002, pag. 57

Ciumaş, C., Economia asigurărilor, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, pag. 86

Cristea, M., Asigurări internaţionale, Ed. Reprograph, Craiova, 2003, pag. 132

Dincă, G., Cristea, M., Economia Asigurărilor, Editia a-II-a, Ed. Universităţii Transilvania, Braşov, 2006, pag. 213

Drăghici, M., Asigurătorul-garant al plății, Ed. C. H. Beck, București, 2009, pag. 11, 13, 46

Kicsi, R., Asigurări și reasigurări, Ed. Polirom (Univ. „Ştefan cel Mare”), Suceava, 2007, pag. 5

Mihăilescu, M., Asigurări comerciale, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, pag. 182

Negru, T., Practica asigurărilor comerciale, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, pag. 70

Negoiţă, I., Aplicaţii practice în asigurări şi reasigurări, Ed. Etape, Sibiu, 2001, pag. 427

Petrescu, C., Marketing în asigurări, Ed. Uranus, Bucureşti, 2005, pag. 23

Tănăsescu, P., Asigurări comerciale moderne, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2007, pag. 70, 75

Preview document

Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 1
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 2
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 3
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 4
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 5
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 6
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 7
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 8
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 9
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 10
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 11
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 12
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 13
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 14
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 15
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 16
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 17
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 18
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 19
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 20
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 21
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 22
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 23
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 24
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 25
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 26
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 27
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 28
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 29
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 30
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 31
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 32
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 33
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 34
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 35
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 36
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 37
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 38
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 39
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 40
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 41
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 42
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 43
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 44
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 45
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 46
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 47
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 48
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 49
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 50
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 51
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 52
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 53
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 54
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 55
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 56
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 57
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 58
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 59
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 60
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 61
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 62
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 63
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 64
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 65
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 66
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 67
Perspective privind asigurările de viață pe piața românească - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Perspective Privind Asigurarile de Viata pe Piata Romaneasca.doc

Alții au mai descărcat și

Piața asigurărilor în România

INTRODUCERE Importanţa şi necesitatea asigurărilor au fost resimţite încă din cele mai vechi timpuri, datorită faptului că viaţa şi sănătatea...

Analiza asigurărilor de locuințe în România - prezent și perspective

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte principalele aspecte teoretice şi practice în legătură cu necesitatea şi formele protecţiei...

Evoluția impozitelor directe în România în perioada 2013-2016

INTRODUCERE Am optat pentru acesta tema pentru ca impozitul capata din ce in ce mai multa importanta pentru stat, avand un rol important pe plan...

Sistemul asigurărilor în România

1.Risc şi incertitudine în economia contemporană. Diverse opinii. Creşterea complexităţii relaţiilor structurale, stimulatoare şi perturbatorii...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Tendinte in Evolutia Serviciilor de Asigurari - Studiu de Caz - Ing Group

INTRODUCERE De-a lungul timpului, multi oameni întelepti au facut referiri, în cugetarile lor, la asigurari. Motivul este legat de grija oamenilor...

Modernizarea Pieței Autohtone a Asigurărilor în Procesul Aderării La Uniunea Europeană

Introducere Un principiu important în viaţa şi în dezvoltarea firească a omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit preocuparea...

Strategia de Distribuție de Tip Network Marketing la Compania Hemel Cosmetics

Strategia de distribuţie de tip Network Marketing la compania Hemel Cosmetics INTRODUCERE Tendinţele de consum manifestate în ultimele decenii...

Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane

Introducere Pentru reuşita unei organizaţii în etapa de tranziţie, cea mai dificilă problemă este propria ei schimbare. Politica de schimbare este...

Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE – IMPORTANTA, TRASATURILE SI NECESITATEA ASIGURARILOR 1.1 Importanţa, trăsaturile şi necesitatea asigurărilor...

Monografie Banca Tiriac

Cap. 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric Banca Tiriac , o prezentã activã pe piata financiarã româneascã,...

Asigurari, Servicii și Contracte la Societatea Interamerican

CAPITOLUL 1. ASIGURAREA – METODĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR. CONCEPTE TRĂSĂTURI, ROL, FUNCŢII 1.1. CONCEPTUL DE ASIGURARE Recunoaştem sau...

Asigurările și Societatea de Asigurări

1.1 Necesitatea şi premisele asigurării în societatea modernă 1.1.1 Scurt istoric al asigurărilor În ciuda eforturilor depuse de unii oameni de...

Ai nevoie de altceva?