Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 30587
Mărime: 1.63MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Veronica Trifan
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra „Finanţe şi Bănci”

Cuprins

ANNOTATION 1

LISTA ABREVIERILOR 2

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I CARACTERISTICA PIEŢEI FOREX 7

1.1 Istoricul dezvoltării Pieţei FOREX 7

1.2 Participanţii pe Piaţa FOREX 20

1.3 Segmentele Pieţei Valutare 24

1.4 Tehnici de analiză a cursului valutar 28

CAPITOLUL II INSTRUMENTE DE ANALIZĂ ŞI PROGNOZĂ PE PIAŢA FOREX 32

2.1 Bazele Analizei Fundamentale 32

2.2 Bazele Analizei Tehnice 37

2.3 Formaţiuni Grafice, Analiza Fibonacci şi Valul Elliott 48

2.4 Metode de Analiză Matematică 57

CAPITOLUL III PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII PIEŢEI FOREX ÎN REPUBLICA MOLDOVA 69

3.1 Analiza comparativă a pieţei valutare internaţionale şi Republica Moldova 69

3.2 Cadrul normativo-juridic de reglementare a pieţei valutare 72

3.3 Perspectivele Pieţei FOREX în Republica Moldova 75

CONCLUZII 80

LISTA BIBLIOGRAFICĂ 83

ANEXE 87

Extras din document

INTRODUCERE

Societatea în care trăim s-a dezvoltat cu paşi uriaşi în ultimul secol. Aceşti paşi progresivi care au evoluat toate împrejurările cu care interacţionăm au condus şi la dezvoltarea considerabil a economiei.

În prezent oricare dintre noi, indiferent din ce domeniu de activitate face parte, ar putea spune care este starea economica a tarii. Faptul dat este posibil deoarece economia acum este studiata aprofundat ca o ştiinţa care are la baza un set de legi şi principii. Deja nu mai este bizar aşa cum era cu câteva sute de ani în urma fenomenele care au loc în macroeconomie, dar se cunosc cauzele/efectele acestora. Concomitent cu aceasta economia mondiala prezentă este mai complexa şi compusă din o mulţime de elemente care o influenţează.

Unul dintre cele mai importante elemente ale acestui sistem sunt ceea ce am obişnuit sa numim “bani”. Banii în ziua de azi sunt moneda naţională care este stabilită de către stat ca sursa obligatorie de plată şi valoarea acesteia este garantată prin autoritatea şi puterea statului.

Daca am trăi intr-un univers unde ar circula o singura moneda, nu ar exista piaţa valutara internaţională, rate de schimb valutar, schimburi valutare. Dar în lumea noastră cu o mulţime de monede naţionale, piaţa valutară joaca rolul esenţial în sistemul de plată internaţional, transferuri externe, puterea de cumpărarea dintre doua valute şi determinarea acestui important, unic preţ, cursul de schimb valutar. În ultimii 30 de ani modul în care piaţa îndeplineşte aceste funcţii s-a modificat enorm. Un pas important în dezvoltarea acestei pieţi a fost liberalizarea liberei fluctuaţii a monedelor. Din acea perioada piaţa valutara internaţională a devenit cea mai mare după volum piaţa financiara din lume.

Ceea ce o face atât de importanta este faptul că ca obiect sau “ marfă “ de tranzacţionare este moneda naţională a celor mai dezvoltate ţări din lume. Deoarece este o piaţa interbancara, cu un număr de participanţi foarte mare, cursul celor mai importante perechi valutare din lume este stabilit exact aici de toţi participanţii, astfel conform raportului trienal de statistică 2007 a Băncii Reglementelor Internaţionale rulajul mediu pentru o zi este de 4 trilioane dolari (4000 miliarde, aproximativ de 2000 ori mai mare decât cheltuielile bugetului Republicii Moldova pentru anul 2010 care conform legii bugetului pentru anul 2010 a Republicii Moldova sunt de 1,6 miliarde dolari), şi această cifră este tot timpul în creştere rapidă.

Este bine cunoscut faptul că aprecierea sau deprecierea monedei unei ţări influenţează direct economia atât sub aspecte pozitive cât şi negative. Astfel rezultatul activităţii pieţii valutare internaţionale este urmărit de către băncile naţionale ale tuturor ţărilor din lume. Pentru a menţine un curs anumit a monedei, băncile naţionale sunt nevoite sa intervină în unele cazuri pe piaţa valutara crescând oferta sau cererea în dependenta de rezultatul la care doreşte sa ajungă. La rândul sau agenţii economici sunt afectaţi de modificările cursului valutar daca aceştia importa sau exporta careva bunuri sau servicii. În rezultat putem afirma cu siguranţa ca participanţii acestei pieţi influenţează economia mondiala. De aici şi apare necesitatea de a cunoaşte aceasta piaţa şi ai prognoza următori paşi ceea ce ar fi foarte greu fără a cunoaşte în detaliat cele mai mici aspecte a acesteia.

Din toate pieţele existente, FOREX este cea mai aproape de modelul pieţei perfecte, din următoarele considerente: transparenţei care este accesibilă oricărui participant si gradului înalt de lichiditate, datorita uni număr mare de cumpărători şi vânzători, astfel incit nimeni nu poate influenţa preţul pe termen lung.

Aspectele evidenţiate până acum nu influenţează nicidecum simplitatea şi uşurinţă de acces pe piaţa FOREX. Daca în anii ’80 piaţa valutara internaţională era o piaţa pentru milionari în prezent accesul la aceasta s-a simplificat enorm datorită dezvoltării tehnologiilor computerizate. Băncile naţionale, băncile comerciale, fondurile de investiţie, agenţii economici, persoanele fizice, pot activa cu uşurinţă pe aceasta piaţa datorita sistemelor de dealing computerizate înlocuindu-le pe acelea prin telefon sau telegraf. Astfel devine mult mai accesibilă în comparaţie cu bursele de mărfuri sau a hârtiilor de valoare. Oricare persoane fizică sau juridica ce doreşte sa negocieze pe aceasta piaţa este liber sa o facă apelând la o banca sau o companie intermediara ce oferă servicii de broker.

Interesul faţă de FOREX a început sa crească în ultimii 10 ani şi în ţară noastră. Deja pe piaţa dată tranzacţionează nu doar Banca Naţională a Republica Moldova dar şi multe bănci comerciale, agenţi economici şi persoane fizice care activează ca investitori individuali datorita unor reprezentate a companiilor de dealer străine pe piaţa FOREX .

Actualitatea temei cercetate: interesul studiului derivă din potenţialul şi posibilităţile pe care le oferă piaţa FOREX. Republica Moldova a trecut la o economie de piaţa cu doar 20 ani în urmă şi datorita acestui fapt piaţa financiara este mai slab dezvoltate decât în alte ţări cu o economie puternica. Însa odată ce nivelul de internaţionalizare din ziua de azi ne oferă din ce în ce mai multe posibilităţi dea a ne restructura la cele mai noi resurse şi tehnologii în scurt timp piaţa valutara internaţională va avea un potenţial de dezvoltare mare în Republica Moldova În urma acesteia vor avea de câştigat acei participanţi care se orientează în prezent spre aceasta piaţa. Daca în trecut acces aveau doar băncile mari şi fondurile de investiţie, acum datorită numeroaselor companii de dealer ce oferă servicii de tranzacţionare pe piaţa FOREX, acestea atrag o mare parte de investitori individuali cu sume mici iniţiale, minimum fiind până şi 100$. Numărul acestora creste exponenţial şi cuvântul FOREX devine din ce în ce mai des auzit.

Scopul cercetării: de a familiariza şi de a caracteriza piaţa valutara internaţională. Se vor distinge segmentele pieţei, participanţii, instrumentele financiare etc. Vor fi evidenţiate principalele metode şi tehnici de analiza pentru a prognoza evoluţia preţului.

Structura tezei: este bine determinată şi constă din introducere, trei capitole divizate în subcapitole, concluzii, bibliografie şi anexe.

Capitolul I „Caracteristica Pieţei FOREX” descrie evoluţia pieţei FOREX, se evidenţiază principalii participanţi şi instrumentele financiare folosite. Sunt redate cronologic principalele evenimente istorice a pieţei valutare internaţionale. Se atrage atenţie asupra circuitului zilnic mediu de monedă şi structura acestuia.

Capitolul II „Instrumente de analiză si prognoză pe piaţa FOREX” examinează metoda tehnică şi fundamentală de analiză a pieţelor financiare cu exemple reale. Pentru metoda fundamentală sunt descrise principalele teorii de determinare a cursului valutar şi evenimentele ce îl influenţează. Metoda tehnică descrie principalii indicatori tehnici şi instrumentele grafice de analiză.

Capitolul III „Particularităţile dezvoltării pieţei FOREX în Republica Moldova” se studiază funcţionarea pieţei valutare interbancare în Republica Moldova, reglementarea acesteia şi perspectivele de dezvoltare cu propuneri şi concluzii. Se atrage atenţia asupra nivelului de funcţionare a pieţei FOREX la nivel internaţional comparativ cu Republica Moldova.

Preview document

Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 1
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 2
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 3
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 4
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 5
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 6
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 7
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 8
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 9
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 10
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 11
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 12
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 13
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 14
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 15
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 16
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 17
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 18
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 19
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 20
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 21
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 22
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 23
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 24
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 25
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 26
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 27
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 28
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 29
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 30
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 31
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 32
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 33
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 34
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 35
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 36
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 37
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 38
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 39
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 40
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 41
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 42
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 43
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 44
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 45
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 46
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 47
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 48
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 49
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 50
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 51
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 52
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 53
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 54
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 55
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 56
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 57
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 58
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 59
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 60
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 61
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 62
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 63
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 64
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 65
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 66
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 67
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 68
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 69
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 70
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 71
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 72
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 73
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 74
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 75
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 76
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 77
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 78
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 79
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 80
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 81
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 82
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 83
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 84
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 85
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 86
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 87
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 88
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 89
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 90
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 91
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 92
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 93
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 94
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 95
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 96
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 97
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 98
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 99
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 100
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 101
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 102
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 103
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 104
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 105
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 106
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 107
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 108
Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Piata Forex si Perspectivele Dezvoltarii Acesteia in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Eficiență și risc în activitatea economică

INTRODUCERE Într-o economie de tip simplificat agenţii economici au fost obişnuiţi ca “regulile jocului” să fie dictate. Directivele, normele,...

Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe

INTRODUCERE Globalizarea reprezintă o realitate care a devenit din ce în ce mai prezentă în vieţile noastre şi care a apărut din transformarea...

Produse de Creditare la Procredit Bank

CAPITOLUL I “Prezentarea bancii Procredit Bank” 1.1 Istoricul bancii ProCredit Bank este singura banca de microfinantare din Romania a carei...

Piața de Capital - Component al Pieței Financiare

Tema 1 Piaţa de capital – component al pieţei financiare Prelegerea 1. Abordări teoretice privind piaţa financiară şi piaţa de capital. 1....

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Piața Monetară

Piata monetara este o componenta esentiala a pietei capitalurilor si are un rol deosebit de important în derularea normala a fluxurilor de plati la...

Monedă și credit

Datorită rolului care îi revine monedei şi creditului în economie, ştiinţa despre bani şi bănci a devenit una din principalele componente ale...

Ai nevoie de altceva?