Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 15946
Mărime: 103.93KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Botnari Nadejda

Cuprins

Introducere 3

I. Abordări teoretico-metodologice privind echilibrul financiar şi autofinanţarea

1.1. Concept de echilibru financiar şi formele de manifestare ale acestuia 6

1.2. Politica de autofinanţare a întreprinderii şi factorii de incidenţă asupra autofinanţării 13

1.3. Corelaţia dintre echilibrul financiar şi autofinanţare 20

II. Analiza capacităţii de autofinanţare a întreprinderii şi de asigurare a echilibrului financiar

2.1. Analiza surselor de finanţare şi a capacităţii de autofinanţare 23

2.2. Analiza corelaţiei dintre necesarul de finanţare şi posibilităţile de acoperire 32

2.3. Analiza eficienţei utilizării resurselor financiare ale întreprinderii 42

III. Optimizarea mecanismului de finanţare a întreprinderii în vederea eficientizării politicii de autofinanţare şi asigurării echilibrului financiar

3.1. Teorii şi concepţii privind formarea unei structuri financiare optime 44

3.2. Unele direcţii de majorare a autofinanţării întreprinderilor şi de asigurare a echilibrului financiar 54

Concluzii şi recomandări 58

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei de cercetare. Prin natura şi implicaţiile ei problema echilibrului financiar şi politicii de autofinanţare optime este mereu actuală. În esenţă ea pleacă de la corelaţiile optime care definesc o întreprindere viabilă sau mai exact cînd anume un agent economic poate fi apreciat drept viabil din punct de vedere al sănătăţii financiare. Importanţa echilibrului financiar, ca parte integrantă a echilibrului valoric, poate fi evidenţiată printr-o comparaţie între circulaţia sîngelui şi activitatea economică, efectuată încă în sec. XVI, de către Fr. Quesnay, în opera sa „Tabloul economic”: „Aşa cum pentru asigurarea vieţii şi a mişcării continue un organism viu are nevoie de circulaţia sîngelui, la fel – pentru asigurarea relaţiilor economice, a dezvoltării, a ridicării nivelului de civilizaţie – o economie are nevoie de fluxuri financiare reclamate pentru realizarea acestor obiective”.1

Scopul lucrării constă în studierea politicii de autofinanţare şi a condiţiilor de asigurare a echilibrului financiar, descoperirea problemelor din domeniu şi propunerea unor soluţii de rezolvare.

Realizarea scopului a impus trasarea anumitor sarcini, printre care:

- studierea concepţiilor fundamentale privind echilibrul financiar şi autofinanţarea; determinarea echilibrului financiar şi a elementelor componente ale acestuia; evaluare politicii de autofinanţare a întreprinderii şi factorii de incidenţă asupra autofinanţării.

- cercetarea corelaţiei dintre echilibrul financiar şi autofinanţare.

- evaluarea surselor de finanţare şi a capacităţii de autofinanţare.

- analiza corelaţiei dintre necesarul de finanţare şi posibilităţile de acoperire.

- aprecierea eficienţei utilizării resurselor financiare ale întreprinderii.

- căutarea direcţiilor de eficientizare a politicii de autofinanţare şi de asigurare a echilibrului financiar.

Realizarea acestor sarcini este importantă atît din punct de vedere teoretic, deoarece asigură o complexitate sporită a investigaţiilor, cît şi din punct de vedere

aplicativ, întrucît contribuie la extinderea arealului de soluţionare a dificultăţilor cu care se confruntă întreprinderea.

Scopul şi sarcinile propuse au condiţionat structura prezentei teze de licenţă, care constă din: introducere, trei capitole ce reflectă conţinutul de bază al cercetărilor efectuate, concluzii şi recomandări, bibliografie şi anexe.

În Introducere este argumentată actualitatea; sunt formulate scopul şi sarcinile lucrării; este prezentat succint conţinutul lucrării.

Capitolul I – „Abordări teoretico-metodologice privind echilibrul financiar şi autofinanţarea” – prezintă o sinteză asupra conceptului privind echilibrul financiar şi politica de autofinanţare. Echilibrul financiar a fost examinat ca parte integrantă a echilibrului general economic şi mai precis ca parte integrantă a echilibrului valoric. Au fost evaluate abordările teoretice ale echilibrului financiar în concepţia diferitor autori, grupîndu-le în două categorii generale. S-au studiat criteriile în funcţie de care echilibrul financiar poate fi apreciat. Următorul paragraf a fost destinat politicii de autofinanţare, în cadrul căruia a fost cercetată autofinanţarea ca una din căile de finanţare şi s-a accentuat importanţa acesteia. Apoi s-a urmărit formarea fluxului de autofinanţare, urmată de indicarea tipurilor de politică de autofinanţare şi factorii de incidenţă asupra acesteia. În cadrul paragrafului trei am căutat argumentarea corelaţiei dintre echilibrul financiar şi politica de autofinanţare a întreprinderii.

Capitolul II – „Analiza capacităţii de autofinanţare a întreprinderii şi de asigurare a echilibrului financiar” – este dedicat studiului situaţiei financiare a întreprinderii de stat „Audit şi Evaluare”. Astfel, s-a analizat sursele de finanţare şi capcitatea de autofinanţare prin intermediul indicatorilor specifici; a fost apreciat nivelul fondului de rulment în diferite accepţiuni, a necesarului de fond de rulment şi a trezoreriei; s-a cercetat eficienţa utilizării resurselor financiare, folosind ratele de rentabilitate. S-a atras atenţie factorilor de influenţă a evoluţiei necesarului de fond de rulment.

Capitolul III – „Optimizarea mecanismului de finanţare a întreprinderii în vederea eficientizării politicii de autofinanţare şi asigurării echilibrului financiar” – abordează concepţiile privind formarea unei structuri financiare optime şi căile posibile de majorare a autofinanţării întreprinderilor şi de asigurare a echilibrului financiar. În acest sens, se urmăreşte: componenţa unei structuri financiare; cele mai importante teorii privind abordarea problematicii de creare a unei structuri financiare optime; factorii ce influenţează asupra acesteia şi propuneri ce ar majora autofinanţarea şi care ar asigura echilibrul financiar.

Concluziile şi recomandările formulate în teză reprezintă nişte generalizări ale rezultatelor obţinute pe parcursul cercetării acestei teme şi evidenţiază căile de perfecţionare a politicii de autofinanţare şi de asigurare a echilibrului financiar la întreprindere.

I. Abordări teoretico-metodologice privind echilibrul financiar şi autofinanţarea:

1.1. Concept de echilibru financiar şi formele de manifestare ale acestuia

Pornind de la faptul că în societate şi în natură acţionează forţe care tind spre echilibru, accepţiunile date de diferitele ştiinţe ale naturii sunt puncte de reper în explicarea echilibrului sferei economice. Economia reprezintă o realitate dinamică, aflată în continuă schimbare şi mişcare. În ultimii treizeci de ani, teoria echilibrului a devenit unul dintre capitolele cele mai importante şi mai pline de semnificaţii ale economiei. Mult timp, termenul de echilibru a fost asociat cu ideea unei ordini economice, care ar satisface cel mai bine nevoile umane.

În prezent, problematica echilibrului economic a devenit, pentru ştiinţa şi practica economică, o preocupare cu totul deosebită prin intensificarea dezechilibrelor în economia de piaţă, manifestate prin fenomene de criză şi lărgirea sferei de studiu de la nivelul microeconomic la cel macroeconomic. Echilibrul economic a ajuns să constituie problema centrală, punctul de plecare şi, în acelaşi timp, finalitatea teoriei şi practicii economice. Teoria echilibrului economic este un produs al ştiinţei economice ajunse în faza ei de maturitate, reprezentînd o sinteză a gîndirii economice.

Generalizînd definiţiile conceptului de echilibru economic general, oferite aproape de toate şcolile de gîndire economică, se poate formula următoarea definiţie: echilibrul economic exprimă acea stare spre care tinde piaţa bunurilor economice, monetare, a capitalului şi a muncii, piaţa naţională în ansamblul ei, caracterizată printr-o concordanţă relativă a cererii şi a ofertei, în diferitele lor segmente, abaterile dintre ele încadrîndu-se în limite considerate normale, nesemnificative pentru producerea de dificultăţi, de dezechilibre.

În funcţie de conţinutul proceselor economice şi de modul de exprimare a rezultatelor activităţii economice, echilibrul economic îmbracă următoarele forme:

a) Echilibrul economic material

Exprimă acea stare de concordanţă relativă între volumul, structura şi calitatea producţiei (oferta globală), pe de o parte, şi nevoile de consum final şi productiv (cererea globală), sub aspect cantitativ, pe de altă parte.

Preview document

Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 1
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 2
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 3
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 4
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 5
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 6
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 7
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 8
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 9
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 10
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 11
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 12
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 13
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 14
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 15
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 16
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 17
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 18
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 19
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 20
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 21
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 22
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 23
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 24
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 25
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 26
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 27
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 28
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 29
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 30
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 31
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 32
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 33
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 34
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 35
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 36
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 37
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 38
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 39
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 40
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 41
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 42
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 43
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 44
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 45
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 46
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 47
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 48
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 49
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 50
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 51
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 52
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 53
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 54
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 55
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 56
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 57
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 58
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 59
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 60
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 61
Politica de Autofinantare si Problemele Asigurarii Echilibrului Financiar la Intreprindere - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • 2Cuprins+.doc
  • 3Introducere.doc
  • 4Cap.I.+.doc
  • 5Cap.II.+.doc
  • 6Cap.III+.doc
  • 7Concluzii+.doc
  • 8Bibliografie+.doc

Alții au mai descărcat și

Echilibrul Financiar al Intreprinderii pe Exemplul SC Crimat SRL Botoșani

CAPITOLUL 1 APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU ŞI DEZECHILIBRU FINANCIAR 1.1. APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU FINANCIAR Într-o manierǎ generalǎ,...

Analiza Ratelor Financiare și Clasificarea Clienților Băncii Comerciale Române

INTRODUCERE Luând în considerare slaba dezvoltare a pieţei de capital din România şi nevoia crescătoare de capitaluri a agenţilor economici, se...

Echilibrul Financiar al Întreprinderii

INTRODUCERE “Cunoaşterea este cea mai democratică sursă de putere” (Alvin Toffler) Întreprinderea, ca sistem economico-social care...

Evaluarea Financiara a Intreprinderii SC Aerostar SA

1.1. Prezentare evaluatori 1. Beneficiarul lucrarii: Societatea comerciala AEROSTAR S.A. 2. Echipa de evaluatori : 3. Scopul evaluarii îl...

Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susţinerea principiului continuităţii...

Politica de Investiții

Introducere Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă privind politica de...

Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susținerea principiului continuității...

Structura Optima a Capitalului - Factori Determinanti si Dinamica

Introducere În lucrarea de faţă am dorit să reliefez principalii factori determinaţi ai structurii financiare optime a întreprinderii, în teorie...

Ai nevoie de altceva?