Politică de creditare la Banca Volksbank România SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 17217
Mărime: 131.95KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

PREZENTAREA VOLKSBANK ROMÂNIA SA

1.1. Înfiinţarea băncii, evoluţia ei, organizarea juridică, capitalul social, acţionarii 3

1.2. Obiectul de activitate, produse, servicii, clientelă 6

1.3. Organizarea şi conducerea băncii, resurse umane, reţea teritorială 9

CAPITOLUL II

OPERAŢIUNI DE CREDITARE PENTRU PERSOANE JURIDICE

2.1. Oferte de credite pentru persoane juridice. Portofoliul de credite 14

2.2. Metodologia de creditare pentru persoane juridice 19

2.3. Riscul de creditare 28

CAPITOLUL III

STUDIU DE CAZ PRIVIND ACORDAREA UNUI CREDIT LA VOLKSBANK ROMÂNIA SA

3.1. Prezentarea solicitantului de credit 32

3.2. Demersuri ale băncii în acordarea creditului 37

3.3. Elementele contractului de credit (garanţii, rambursare, cost) 42

CAPITOLUL IV

POSIBILITǍŢI DE ÎMBUNǍTǍŢIRE A POLITICII DE CREDITARE A PERSOANELOR JURIDICE LA VOLKSBANK ROMÂNIA SA

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 47

BIBLIOGRAFIE 51

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA VOLKSBANK ROMÂNIA SA

1.1. Înfiinţarea băncii, evoluţia ei, organizarea juridică, capitalul social, acţionarii

Volksbank România este o bancă comercială care activează pe piaţa românească din luna mai a anului 2000. Este persoană juridică de naţionalitate română care face parte din Grupul bancar Volksbank Internaţional.

Österreichische Volksbanken - AG (ÖVAG) a fost înfiinţat în Austria în anul 1922 ca instituţie centrală a mai multor cooperative de credit regionale organizate pe sistemul Schulze-Delitzsch.

În 1850 Hermann Schulze-Delitzsch a conceput un sistem deosebit de avantajos prin care micii meşteşugari aveau acces la resurse financiare fără a plăti dobânzi covârşitoare. Astfel, s-a născut prima cooperativă de credit, cunoscută sub numele de Volksbank.

În 1859, la numai nouă ani după lansarea primei cooperative de credit erau deja înfiinţate 183 de Volksbanken-uri, cu 18.000 de membri în Prusia de Est şi Saxonia. Este remarcabil faptul că, de-a lungul istoriei lor de peste 150 de ani, nici una dintre aceste bănci nu a dat faliment.

În prezent, grupul Österreichische Volksbanken - AG este în procent majoritar deţinut de 67 de "Volksbank-uri" (banci cooperatiste) independente, având peste 550 unităţi bancare, peste 5.300 angajaţi şi peste 1.500.000 de clienţi, cu o cota de piaţă de 10% în Austria.

Începând cu anul 1991, ÖVAG a fost una dintre primele bănci care şi-a început expansiunea către pieţele pline de provocări din Europa Centrala şi de Est, prin subsidiara sa Volksbank International-AG (VBI).

Volksbank România SA a fost înfiinţată în data de 12.01.2000 ca persoană juridică româna şi a fost autorizată de Banca Naţională a României, în data de 10.04.2000, să desfăşoare activităţi în domeniul bancar. În calitate de persoană juridică de naţionalitate română, banca se supune, din perspectiva organizării şi desfăşurării activităţii, reglementărilor legale emise şi aplicabile pe teritoriul României.

Banca funcţionează sub forma unei societăţi comerciale pe acţiuni, administrată în sistem dualist de către Directorat şi Consiliul de Supraveghere, având Codul unic de înregistrare 12564256, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/58/2000 şi înregistrată în Registrul BNR sub nr. RB-PJR-40-048, ca şi instituţie de credit – bancă.

Sediul social al băncii este situat în Municipiul Bucureşti, Sector 2, Şos. Pipera nr. 42, et. 3-8 si 10. Banca are înfiinţate în România sedii secundare (sucursale), fiecare având personalitate juridică.

Activitatea Volksbank România SA se realizează în conformitate cu prevederile actului constitutiv, autorizaţiei de funcţionare emisă de către Banca Naţională a României, normelor interne în vigoare la orice moment de referinţă, deciziilor Adunarii Generale a Acţionarilor, deciziilor structurii de conducere, precum şi cu respectarea întregii legislaţii române, inclusiv a legislaţiei secundare specifice în vigoare şi a actelor administrative generale sau individuale.

În desfăşurarea activităţii sale, Volksbank România SA colaboreaza cu Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice, celelalte instituţii de credit, cu organe ale administraţiei de stat, precum şi cu diverse organisme financiare internaţionale.

Volksbank România SA are un capital social subscris total de 903.154.800 RON, vărsat integral, din care:

- 875.154.800,00 RON

- 100.000.000,00 SCHILLING AUSTRIAC

- 4.799.078,50 DOLAR S.U.A.

În septembrie 2011, Volksbank Internaţional a fost preluată de către banca rusească Sberbank prin semnarea unui acord cu acţionarii pentru preluarea a 100% din Volksbank Internaţional, în afară de Volksbank România SA care nu a făcut obiectul tranzacţiei.

Bibliografie

Avram V. – Moneda, credit, bănci, Editura Radical, 1998

Băcanu B. – Management bancar strategic, Editura Teora, Bucureşti, 1997

Bichi C. - Basel II şi riscul operaţional, Piaţa Financiară, nr. 6,7,8,11,12, 2003

Dedu V. - Gestiune şi audit bancar, Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2001

Dedu V. - Gestiune Bancară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999

Dedu V., Nechif R. - Gestiunea riscurilor bancare prin prisma acordului Basel II, Economie teoretică şi aplicată Volumul XVII (2010),

Georgescu F. - Basel II – o nouă etapă pentru modernizarea sistemului bancar românesc, 2005

Georgescu F. - Stadiul pregătirii pentru aplicarea reglementărilor Basel II în sistemul bancar românesc, prezentare la seminarul Managementul riscurilor în perspectiva Basel II, ediţia a II-a si a III-a organizat de Finmedia, 2005-2006

Iuga I., Roşca T. - Monedă şi credit, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2005

Iuga I. - Metodologii de evaluare a riscului de credit în perspectiva Acordului Basel II, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

Socol A. - Contabilitatea şi gestiunea societăţilor bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2005

Trenca T. - Managementul riscurilor bancare – un sistem, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca

Turcu I. - Diversitatea formelor creditului bancar, în Revista de drept comercial nr. 2/2000

Oferta de creditare in vigoare a Volksbank Romania SA

Regulamentul de organizare si functionare al Volksbank Romania SA

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99 din 06.12.2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

Preview document

Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 1
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 2
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 3
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 4
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 5
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 6
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 7
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 8
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 9
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 10
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 11
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 12
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 13
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 14
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 15
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 16
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 17
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 18
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 19
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 20
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 21
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 22
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 23
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 24
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 25
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 26
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 27
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 28
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 29
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 30
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 31
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 32
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 33
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 34
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 35
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 36
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 37
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 38
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 39
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 40
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 41
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 42
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 43
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 44
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 45
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 46
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 47
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 48
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 49
Politică de creditare la Banca Volksbank România SA - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Politica de Creditare la Banca Volksbank Romania SA.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Tehnica Operatiunilor Bancare

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric VOLKSBANK ROMANIA S.A. a fost înfiintata în anul 2000 sî...

Mixul de Marketing - Implementare Produse de Retail în Sistemul Bancar

CAPITOLUL 1 Conţinutul politicii de marketing si Locul serviciilor bancare în teoria economică Adoptarea conceptului de marketing de către o...

Studiu monografic - tehnica operațiunilor bancare Volksbank România

1.ISTORIC ŞI EVOLUŢIE. Osterreichische Volksbanken – AG (OVAG ) a fost infiinţat în Austria în anul 1922 ca instituţie centrală a mai multor...

Dosar de Practica - Volksbank

ISTORICUL VOLKSBANK ROMANIA Denumirea si forma juridica: S.C. VOLKSBANK ROMANIA S.A.; Sediul social: Sos. Mihai Bravu nr. 171, Sector 2,...

Proiect de practică Volksbank Suceava

Capitolul I Prezentarea generală a firmei 1.1 Istoricul Volksbank România Österreichische Volksbanken - AG (ÖVAG) a fost inființat în Austria în...

Conceputul de Card

CAP I Conceptul de card Originea cartilor de plata este un subiect dezbatut de multi autori ai literaturii de gen. Totusi ,este unanim acceptat ca...

Organizarea, Conducerea si Functionarea

Introducere Procesul de trecere la economia de piata in tara noastra presupune nu numai o schimbare in conceperea activitatii bancare, ci si o...

Raport practică VBR

I. Prezentarea societăţii bancare Volksbank România 1. Moment istoric VOLKSBANK ROMÂNIA S.A. este o bancă comercială care s – a înfiinţat în...

Ai nevoie de altceva?