Politica monetară a băncii în perioada de tranziție

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 38032
Mărime: 157.74KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Ioan
Sustinuta in Sibiu

Cuprins

INTRODUCERE.

CAPITOL I: Politica monetarã, componentã esenţialã a politicii economice a statului. .

1. Principalele grupe de politici economice în ţãrile democratice cu economie de piaţã. .

1.1 Politici în domeniul fiscal-bugetar. .

1.2 Politici în domeniul veniturilor. .

1.3 Politici economice specifice. .

1.4 Politicile din domeniul monetar. .

1.4.1 Definirea politicii monetare, rol, instituţii abilitate. .

1.4.2 Interdependenţe cu celelalte tipuri de politici economice.

2. Dirijarea politicii monetare: obiective şi scopuri. .

2.1 Obiective. .

2.2 Divergenţe între obiectivele politicii economice. .

2.3 Poligoane – obiectiv ale politicii economice. .

2.4 Strategii ale bãncii centrale: utilizarea obiectivelor monetare. .

2.5 Alegerea obiectivelor.

3 Decizia de politicã macroeconomicã. .

4. Teorii monetare. .

4.1 Modelul lui Keynes.

4.2 Monetarismul şi neomonetarismul. .

4.3 Sinteza neoclasicã. .

CAPITOL II: Instrumente ale politicii monetare utilizate de banca centralã. .

1. Rolul bãncii centrale în proiectarea şi aplicarea politicii monetare. .

2. Mecanisme de transmisie a politicii monetare. .

2.1Agregatele monetare. .

2.2 Multiplicatorul monetar. .

2.3 Teoreme ale politicii monetare. .

2.3.1 Politica monetarã şi controlul inflaţiei. .

2.3.2 Politica monetarã şi creşterea economicã. .

2.3.3 Politica monetarã şi echilibrul extern, echilibrul bugetar, echilibrul acumulare-investiţii. .

3. Instrumente ale politicii monetare utilizate de banca centralã. .

3.1 Operaţiile de tip open market. .

3.2 Politica taxei oficiale a scontului. .

3.3 Rezervele minime obligatorii. .

3.4 Politica de credit. .

CAPITOL III: Tendinţe actuale ale politicii monetare în ţãri dezvoltate.

1.Tendinţe actuale ale politicii monetare în ţãrile dezvoltate.

1.1 Principalele caracteristici ale procedurilor operaţionale ale bãncilor centrale.

1.2 Tehnicile utilizate de bancile centrale în aplicarea politicilor monetare.

1.3 Principalele instrumente de dirijare a rezervelor.

1.3.1 Creditele de refinantare ale bãncilor centrale.

1.3.2 Rezevele minime obligatorii.

CAPITOL IV: Reforma sistemului bancar, a instrumentelor şi politicii monetare în perioada de tranziţie, în Albania. .

1. Restructurarea sistemului bancar. .

2. Reforma instrumentelor de politicã monetarã în perioada de tranziţie. .

2.1 Instrumente şi tehnici de intervenţie directã. .

2.1.1 Politica determinãrii volumului creditelor. .

Extras din document

Bazându-ne în rolul important pe care-l are politica monetarã în teoriile economice, şi în special în actualitatea pe care o reprezintã aceastã problematicã în perioada de tranziţie, am ales ca temã pentru aceastã lucrare de diplomã “Politica Monetarã a Bãncii Naţionale a Albaniei în Perioada de Tranziţie”.

În primul capitol se trateazã teoretic corelarea politicii monetare cu celelalte politici macroeconomice, obiective, scopuri şi strategii ale bãncii centrale în utilizarea obiectivelor politicii monetare. În capitolul doi se pune accent pe rolul important pe care-l are Banca Centralã în întocmirea şi înfãptuirea politicilor monetare, mecanismele de transmisie ale politicii monetare cât şi instrumentele de politicã monetarã, de intervenţie directã şi indirectã, la dispoziţia bãncii centrale. Având ca punct de pornire starea actualã în care se aflã economia Albaniei, şi anume tranziţia cãtre economia de piaţã, am hotãrat ca în cel de al treilea capitol sã tratez exprienţa ţãrilor dezvoltate în “arhitectarea” politicilor lor monetare, experienţã ce poate fi utilã pentru Banca Centralã a Albaniei. Obiectul celui de al patrulea capitol îl constutuie politica monetarã a Bancii Albaniei, reuşite şi neajunsuri, şi cãteva considerente modeste în vederea unor îmbunãtãţiri posibile. În acest capitol se prezintã succint experienţa ţãrilor din est care de asemenea s-au confruntat cu restructurarea sistemului bancar şi alte probleme specifice tranziţiei.

CAPITOL I

POLITICA MONETARÃ, COMPONENTÃ ESENŢIALÃ A POLITICII ECONOMICE A STATULUI.

Cuprins:

1. Principalele grupe de politici economice în ţãrile democratice cu economie de piaţã.

1.1 Politici în domeniul fiscal-bugetar.

1.2 Politici în domeniul veniturilor.

1.3 Politici economice specifice.

1.4 Politicile din domeniul monetar.

1.4.1 Definirea politicii monetare, rol, instituţii abilitate.

1.4.2 Interdependenţe cu celelalte tipuri de politici economice.

2. Dirijarea politicii monetare: obiective şi scopuri.

2.1 Obiective.

2.2 Divergenţe între obiectivele politicii economice.

2.3 Poligoane – obiectiv ale politicii economice.

2.4 Strategii ale bãncii centrale: utilizarea obiectivelor monetare.

2.5 Alegerea obiectivelor.

3 Decizia de politicã macroeconomicã.

4. Teorii monetare.

4.1 Modelul lui Keynes.

4.2 Monetarismul şi neomonetarismul.

4.3 Sinteza neoclasicã.

Politica monetarã, componentã esenţialã a politicii economice a statului.

Experienţa istoricã a demonstrat necesitatea intervenţiei statului în economie în scopul prevenirii şi atenuãrii dezechilibrelor economice, al apropierii extremelor în ciclurile de dezvoltare şi al asigurãrii unei dezvoltãri stabile şi de duratã.

Politica economicã reprezintã forma sub care se realizeazã aceastã intervenţie şi se compune din: instrumentele şi mecanismele utilizate de stat pentru a interveni; cadrul instituţional în care se acţioneazã. Întrucât în lumea contemporanã existã o diversitate de obiective, precum şi de instrumente, mecanisme şi instituţii implicate, în mod frecvent se utilizeazã pluralul de politici economice.

Preview document

Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 1
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 2
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 3
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 4
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 5
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 6
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 7
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 8
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 9
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 10
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 11
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 12
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 13
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 14
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 15
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 16
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 17
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 18
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 19
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 20
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 21
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 22
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 23
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 24
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 25
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 26
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 27
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 28
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 29
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 30
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 31
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 32
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 33
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 34
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 35
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 36
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 37
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 38
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 39
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 40
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 41
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 42
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 43
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 44
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 45
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 46
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 47
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 48
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 49
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 50
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 51
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 52
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 53
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 54
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 55
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 56
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 57
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 58
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 59
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 60
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 61
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 62
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 63
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 64
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 65
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 66
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 67
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 68
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 69
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 70
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 71
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 72
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 73
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 74
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 75
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 76
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 77
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 78
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 79
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 80
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 81
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 82
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 83
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 84
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 85
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 86
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 87
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 88
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 89
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 90
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 91
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 92
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 93
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 94
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 95
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 96
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 97
Politica monetară a băncii în perioada de tranziție - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Politica Monetara a Bancii in Perioada de Tranzitie.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Bancar în România

Introducere Într-o economie de piaţă sistemul bancar îndeplineşte funcţia de atragere şi concentrare a economiilor societăţii şi de canalizare a...

Transformări în sistemul bancar românesc în contextul integrării europene

Capitolul 1. Consideratii privind sistemul bancar în perioada de tranzitie la economie de piata În contextul integrarii europene restructurarea...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Banca Central Europeană și sistemul monetar European

Lucrarea intitulată “Instrumente de Intervenţie ale Băncii Central Europene“ îşi propune analiza detaliată a structurii politicii monetare şi a...

Activitatea bancară în perioada de tranziție la economia de piața

I. CAPITOLUL I. BĂNCILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Activitatea bancară în plan istoric şi geografic Primele “operaţiuni bancare” apar cu 2000...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Politica Monetară a Băncii Albaniei în Perioada de Tranziție

Politica monetarã, componentã esenţialã a politicii economice a statului. Experienţa istoricã a demonstrat necesitatea intervenţiei statului în...

Concluzii ale Mutațiilor Survenite în Sistemul Bancar Românesc

CAP. 1. Retrospectiva activitÎtilor bancare în România 1.1. Scurt istoric al activitÎtii bancare românesti Primele semnalari ale unei activitati...

Politici Monetare

Introducere Lucrarea de fata îsi propune sa abordeze o tema deosebit de interesanta si actuala a finantelor, si anume politica monetara de...

Transformări în sistemul bancar românesc în contextul integrării europene

Capitolul 1. Consideratii privind sistemul bancar în perioada de tranzitie la economie de piata În contextul integrarii europene restructurarea...

Evoluția Procesului Inflaționist în România și Măsuri de Contracarare

Cap 1. Conceptul de inflaţie 1.1 Definirea fenomenului inflaţionist Deşi nu a fost perceput încă de la apariţia sa, fenomenul inflaţionist s-a...

Ai nevoie de altceva?