Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 25233
Mărime: 308.22KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Filimon
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Bleotu Vasile
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR“ – BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE

Cuprins

 1. I N T R O D U C E R E 1
 2. 1. INTRODUCERE ÎN TEMATICA IMPOZITULUI PE PROFIT 3
 3. 1.1 INSTITUIRE ȘI EVOLUȚIE 3
 4. 1.2 DEFINIŢII 6
 5. 1.3 ROLUL IMPOZITULUI 8
 6. 2. MODIFICĂRILE CODULUI FISCAL APROBAT PRIN LEGEA 76/2010 10
 7. 2.1 NECESTIATEA MODIFICĂRILOR CODULUI FISCAL 10
 8. 2.2 REGLEMENTĂRI CONTABILE ALINIATE LA DIRECTIVELE EUROPENE 11
 9. 2.2.1 Microîntreprinderile, impozitate gradual 12
 10. 2.2.2 Impozitare persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere 13
 11. 2.3 NOUA CLASIFICARE A IMPOZITELOR, CONFORM ORDINULUI 1954/2005 14
 12. 2.4 REFORMA FISCALĂ DIN 1991 16
 13. 3. VENITURILE ŞI CHELTUIELILE CE STAU LA BAZA DETERMINĂRII IMPOZITULUI PE PROFIT 20
 14. 3.1 VENITURI NEIMPOZABILE 20
 15. 3.2 CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL 24
 16. 3.2.1 Cheltuieli cu deductibilitate limitată 27
 17. 3.2.2 Cheltuieli cu dobânzile 32
 18. 3.2.2.1 Gradul de îndatorare 32
 19. 3.2.3 Cheltuieli cu sponsorizările 33
 20. 3.2.3.1 Modul de calcul 34
 21. 3.3 SCADENȚE ȘI MODURI DE PLATĂ A IMPOZITULUI PE PROFIT 34
 22. 3.4 PIERDERILE FISCALE ȘI DECLARAȚIA 101 36
 23. 3.5 GESTIONAREA INFORMAȚIILOR ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ FISCALĂ 37
 24. 4. IFRS-URILE ȘI IAS-URILE CARE REGLEMENTEAZĂ ASPECTE CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE PROFIT 39
 25. 4.1 STANDARDUL INTERNAȚIONAL DE CONTABILITATE NR. 12 (IAS 12) – IMPOZITUL PE PROFIT 47
 26. 5. STUDIU DE CAZ: CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA SC PROCERA AGROCHEMICALS ROMANIA SRL 54
 27. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 62
 28. B I B L I O G R A F I E 65
 29. A N E X E 66

Extras din licență

I N T R O D U C E R E

Am ales şi tratat cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală şi utilă pentru teoria şi practica contabilă. Astfel pot spune că am ales acestă temã pentru a evidenţia din punct de vedere fiscal şi contabil importanţa şi complexitatea acestui impozit şi beneficiile pe care le aduce într-o societate aflată în continuă schimbare economică. Fiecare unitate economică are ca scop obţinerea de profit. Profitul este cel care măsoară performanţele unei întreprinderii, de obţinerea lui depinzând în cea mai mare măsura continuarea activităţii.

La elaborarea lucrării am avut în vedere actualizările legislative, terminologice, noţiunile noi sau redefinirile unor concepte prin prisma prevederilor europene.

Tematica lucrării abordează elemente semnificative din Directivele europene, SIC (Standardele Internaţionale de Contabilitate), OMFP (Ordinul Ministrului Finanţelor Publice) 1752/2005 privind reglementările contabile din ţara noastră, Ordonanţa de urgenţă (O.U.) nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ce a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 30.12.2010 şi care aduce în prim plan noile reglementări fiscale aplicabile cu ianuarie 2011.

Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat o serie de modificări şi completări ale Legii nr. 76/2010 privind Codul Fiscal, în scopul asigurării transpunerii interne şi aplicării legislaţiei comunitare.

Primul capitol „Introducerea în tematica impozitului pe profit” sunt prezentate mai multe definiţii şi reglementări privind impozitul.

În capitol II intitulat „Modificările Codului Fiscal aprobat prin legea 76/2010” sunt amintiţi paşii pe care i-a parcurs Codul Fiscal încă de la aprobare, până în prezent. De asemenea sunt prezentate şi o parte din motivele pentru care au fost necesare modificările Codului Fiscal, respectiv alinierea la normele europene, România fiind din ianuarie 2007 membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

În subcapitolul 2.4 este amintit istoricul legii 76/2010, lege prin care se aproba Codul Fiscal în vigoare.

În capitolul III, intitulat „Veniturile şi cheltuielile care stau la baza determinării impozitului pe profit” este făcuta o clasificare, conform Codului Fiscal, a veniturilor şi cheltuielilor ce sunt luate în calculul impozitului pe profit, modul de calcul precum şi documentele în care se gestionează informaţiile cu privire la impozitul pe profit.

În următorul capitol, denumit „IFRS-urile şi IAS-urile care reglementează aspecte cu privire la impozitul pe profit”, este prezentată necesitatea României de a adopta standardele internaționale de raportare fiscală (IFRS). Este pus accentul pe atragerea de investitori prin raportarea financiară orientată către furnizarea de informaţii atât pentru autoritățile statului cât şi pentru investitori (actuali şi potenţiali), management, instituţiile financiare şi alţi utilizatori obişnuiţi ai rapoartelor financiare într-un context internaţional.

Pe scurt este prezentată în subcapitolul 3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 12 (IAS 12) – Impozitul pe profit.

Partea practică a lucrării este elaborată în baza materialelor SC PROCERA AGROCHEMICALS ROMANIA SRL pentru activitatea desfăşurată în perioada anilor 2008- 2009 – 2010. Pentru această perioada am realizat o analiză financiară a profitabilităţii întreprinderii precum şi a principalilor indicatori economico – financiari.

Capitolul final al lucrării prezintă concluziile şi propunerile personale referitoare la Codul Fiscal, cu precădere la impozitul pe profit.

1. INTRODUCERE ÎN TEMATICA IMPOZITULUI PE PROFIT

1.1 INSTITUIRE ȘI EVOLUȚIE

Redefinirea dreptului de proprietate, apariţia agenţilor economici cu capital de stat privat şi mixt, reconversia proprietății publice în proprietate privată, a necesitat eliminarea transferului subiectiv şi automat a beneficiilor către bugetul de stat.

Odată cu crearea cadrului legal pentru desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative în industrie, comerţ, servicii, conform Decretului de Lege nr 54/1990, impunerea profiturilor obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii cu scop lucrativ, s-a făcut prin aplicarea unor cote progresive (între 1% şi50%) pe tranşe de profit, tranșa până la 50000 lei fiind scutită.

După apariţia Legii 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, prelevările pentru societate din valoarea producţiei nete şi vărsămintele din beneficii au fost înlocuite prin introducerea începând cu anul 1991 a impozitului pe profit.

Prima etapă (anul 1991) s-a caracterizat prin impunerea pe cote progresive pe tranşe de profit, tranșa până la 25000 lei fiind exonerată. Pentru restul de 66 tranşe cotele au fost cuprinse între 2,5% şi 77%. Concomitent s-au acordat o seamă de facilităţi fiscale. Numărul mare de cote şi tranşe nu a asigurat o previzionare optimă a cuantumului monetar al fluxurilor fiscale şi a incidenţei acestora asupra gestiunii financiare a întreprinderilor.

Preview document

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 1
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 2
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 3
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 4
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 5
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 6
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 7
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 8
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 9
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 10
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 11
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 12
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 13
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 14
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 15
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 16
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 17
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 18
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 19
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 20
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 21
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 22
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 23
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 24
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 25
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 26
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 27
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 28
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 29
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 30
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 31
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 32
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 33
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 34
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 35
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 36
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 37
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 38
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 39
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 40
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 41
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 42
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 43
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 44
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 45
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 46
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 47
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 48
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 49
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 50
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 51
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 52
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 53
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 54
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 55
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 56
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 57
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 58
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 59
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 60
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 61
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 62
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 63
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 64
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 65
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 66
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 67
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 68
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 69
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 70
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 71
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 72
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 73
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Politici si Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială

INTRODUCERE Societatea românească încă traversează o perioadă de profunde transformări, generate de tranziţia de la un sistem centralizat la un...

Analiza impozitului pe profit

INTRODUCERE Obiectul principal al acestei lucrări îl reprezintă impozitul pe profit ilustrat prin tema lucrări ,,Contribuția impozitului pe profit...

Impactul impozitului pe profit asupra indicatorilor de performanță financiară

INTRODUCERE Pentru dezvoltarea și creșterea oricărei societăți, furnizarea unei infrastructuri de bază este foarte esențială. Acest lucru explică...

Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare

Introducere. Am elaborat lucrarea „Taxa pe Valoarea Adăugată un impozit în continuă transformare„ pornind de la premiza că introducerea ei...

Contribuțiile salariale în România

Lucrarea de fata isi propune sa prezinte intr-o prima etapa, evolutia contributiilor salariale pe parcursul a doua perioade de guvernare politica,...

Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă IMPOZITUL PE PROFIT. COMPARAŢIE LA NIVELUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE aduce prin prezentarea efectuată...

Modelul anglo-saxon de guvernare a întreprinderii - studiu de caz efectuat pe CN Transelectrica SA

I. Noţiuni teoretice privind modelul anglo-saxon de guvernare a întreprinderii Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie se caracterizează...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Te-ar putea interesa și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală

CAPITOLUL 1 EVALUARE ȘI ESTIMARE ÎN CONTABILITATE. 1. Analiza evoluției privind evaluarea si estimarea în contabilitate.Domeniul de cuprindere...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

Denumirea Denumirea societatii este Societatea Comerciala “CONFORT” S.A. Galati, înfiintata prin Decizia Prefecturii Judetului Galati nr. 72/1991...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Politici și opțiuni referitoare la evaluarea și contabilizarea imobilizărilor - IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE In contextul actual al economiei de piata o unitate economica poate sa obtina rezultate deosebite in conditiile concurentei numai daca...

Politici și Opțiuni Privind Contabilitatea intre Interesul Fiscal și Interesul Gestionar al Unei Inteprinderi

Cap. 1. Noţiuni teoretice privind contabilitatea intre interesul fiscal si interesul gestionar al unei întreprinderi 1.1. Raportul contabilitate-...

Evaluarea inițială și ulterioară a mijloacelor fixe - IAS 16

Capitolul I: Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale (IAS 16) 1.Aria de definiţie şi...

Ai nevoie de altceva?