Problematica Crizelor Financiare Internaționale

Licență
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 15912
Mărime: 155.44KB (arhivat)
Publicat de: Iuliu-Zamfir Mocanu
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ.dr. Craciuneanu Viorel
Universitatea din Piteşti Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea: Finanţe şi Bănci

Cuprins

 1. Introducere.4
 2. Capitolul I. Cauzele şi efectele crizelor financiare
 3. 1.1.Noţiunea de criză financiară.5
 4. 1.2. Scurt istoric al crizelor financiare.6
 5. 1.3. Factori declanşatori ai crizelor financiare (cauze).11
 6. 1.4. Efectele crizelor financiare.13
 7. Capitolul II. Criza financiară internaţională contemporană
 8. 2.1. Criza financiară din SUA.19
 9. 2.2. Propagarea crizei financiare la nivel mondial.20
 10. 2.3. Măsuri de soluţionare a crizei financiare internaţional.22
 11. 2.4. Particularităţi ale crizei economice mondiale în România.25
 12. Concluzii.39
 13. Bibliografie.41

Extras din licență

Introducere:

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru lumea din ziua de astăzi, temă care se referă la criza financiară cu care ne confruntăm, cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu.

Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă muncă de cercetare şi documentare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei.

O preocupare principală a fost utilizarea şi valorificarea unei bibliografii actuale, de cel mai înalt nivel.

De altfel, este foarte important ca fiecare dintre noi să ştie ce este aceea o criză financiară, care sunt cauzele şi efectele declanşării unei crize şi care sunt măsurile de soluţionare ale acesteia.

În primul capitol am dezbătut cauzele şi efectele crizelor financiare unde am definit noţiunea de criză finaciară, am realizat un scurt istoric al crizelor financiare, am evidenţiat care sunt acei factori declanşatori ai crizelor financiare sau altfel spus cauzele crizelor financiare şi de asemenea, am tratat teoretic efectele crizelor financiare.

În capitolul al doilea am tratat criza financiară internaţională contemporană, unde am vorbit de criza financiară din SUA declanşată în 2007, de firul evenimentelor acestei crize care a făcut posibilă propagarea crizei financiare la nivel mondial şi de măsurile de soluţionare a crizei financiare internaţionale luate de diferite state ale lumii.

O atenţie deosebită am acordat particularităţilor crizei economice şi financiare din ţara noastră.

Capitolul I

Cauzele şi efectele crizelor financiare

1.1.Noţiunea de criză financiară

Criza este definită de unii specialişti pornind de la teoria informaţiei asimetrice (care poate fi utilizată în cazul crizei actuale drept o grila corecta de analiza) ca fenomenul care apare atunci când se cumulează fenomenele de selecţie adversă şi de hazard moral pâna la un nivel la

care pieţele nu mai direcţioneaza fondurile disponibile catre agenţii economici care reprezintă cele mai bune opţiuni investiţionale.

Problema cu definiţia crizei constă în a spune cât de mare să fie volatilitatea sau căderea pieţelor pentru a încadra o evoluţie de acest gen în categoria unei crize. Cât de mare să fie inflaţia, şomajul sau scăderea PIB-ului unei ţări pentru a aprecia intrarea ei într-o criză.

Este dificil să facem aprecieri când o criză financiară devine una economică sau dacă o criză economică generează o criză financiară sau invers. În principiu vorbim intotdeauna de o criză economică generată de cauze financiare, politice sau sociale. Criza financiară nu este decât o formă de manifestare a crizei economice şi reflectă o neîncredere în sistemul financiar, o scădere semnificativă a volumului tranzacţiilor la bursă, o dereglare a mecanismelor de piaţă.

Criza financiară este o situaţie în care cererea de bani este mai mare decât oferta de bani (disponibilul). Aceasta înseamnă că lichiditatea este rapid evaporată deoarece banii disponibili sunt retrasi din bănci, forţând astfel bancile fie să vândă propriile active şi investiţii, pentru a-şi acoperi necesităţile, sau sa colapseze. Criza financiară poate duce la o criză economică.

O altă definiţie a crizei financiare este următoarea: criza financiară este o formă de manifestare a crizei economice care se concretizează prin neîncrederea în sistemul financiar, o scădere semnificativă a volumului tranzacţiilor la bursă şi lichiditate redusă ( cererea de bani este mai mare decât oferta).

În condiţiile instabilitaţii financiare, disponibilităţile băneşti ale firmelor şi populaţiei sunt retrase de pe piaţă astfel încât instituţiile finaciare sunt nevoite, în mod frecvent, să vândă propriile active pentru a acoperii necesităţile aferente activităţii pe care o desfăşoară.

În condiţiile volatilităţii preţurilor activelor financiare pot fi întâlnite situaţii de faliment a unor instituţii financiare sau probleme la nivelul infrastructurii sistemului financiar. Prin intermediul efectului de contagiune, aceste probleme tind să afecteze pieţele finaciare din regiuni învecinate, astfel încât, în contextul globalizării economice, criza financiară se poate răspândii cu uşurinţă la nivel internaţional.

Conceptul de criză financiară este aplicat unei varietăţi de situaţii, dintre care:

• Deflatarea bulelor speculative

• Crah-uri ale burselor de valori

• Crizele valutare

Preview document

Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 1
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 2
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 3
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 4
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 5
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 6
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 7
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 8
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 9
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 10
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 11
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 12
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 13
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 14
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 15
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 16
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 17
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 18
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 19
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 20
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 21
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 22
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 23
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 24
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 25
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 26
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 27
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 28
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 29
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 30
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 31
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 32
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 33
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 34
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 35
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 36
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 37
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 38
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 39
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 40
Problematica Crizelor Financiare Internaționale - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Problematica Crizelor Financiare Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul fiscal al României - caracterizare generală posibilități de perfecționare

CAPITOLUL 1 Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 1.1. Conceptul de sistem fiscal şi finalităţile acestuia Conceput iniţial pentru a...

Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare

Introducere. Am elaborat lucrarea „Taxa pe Valoarea Adăugată un impozit în continuă transformare„ pornind de la premiza că introducerea ei...

Analiza evoluției bugetului public al României în perioada 2006 - 2016

INTRODUCERE Prezentarea de față își propune în linii mari să realizeze o analiză a bugetului public al României în perioada cuprinsă între anii...

Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă IMPOZITUL PE PROFIT. COMPARAŢIE LA NIVELUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE aduce prin prezentarea efectuată...

Sistemele fiscale din UE

Cаpitolul I-Sistеmul fiscаl – cаdrul gеnеrаl dе аbordаrе 1.1Dеfinirеа sistеmului fiscаl Sistеmul fiscаl еstе, în mod normаl, еxprеsiе а voinţеi...

Te-ar putea interesa și

Rolul FMI în cadrul sistemului monetar internațional - participarea României la activitatea FMI

CAPITOLUL I. CONFERINŢA DE LA BRETTON-WOODS – BAZA CREĂRII NOULUI SISTEM MONETAR POSTBELIC 1.1.PREGĂTIREA ŞI SEMNAREA ACORDURILOR LA BRETTON-WOODS...

Dinamica instituțiilor securității internaționale în perioada post-razboi rece. Impactul crizelor sud-est europene din anii 1990

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să urmărească modul în care se conjugă instituţional acţiunea internaţională în gestionarea securităţii....

Criza economico-financiară actuală și implicațiile acesteia asupra piețelor emergente

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI LUCRĂRII Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Dezvoltare Durabilă

INTRODUCERE Actualitatea temei. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Analiza Sustenabilitatii Datoriei Publice

1.Introducere La nivel internaţional, creşterea gradului de îndatorare a ţărilor a condus la necesitatea studierii nivelului sustenabil al...

Globalizare Pro-Contra

Rădăcinile istorice ale conceptului de globalizare 1.1. Vârsta „civilizaţiei globale” în interpretări noi De-a lungul ultimelor două decenii, o...

Ai nevoie de altceva?