Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 21542
Mărime: 463.74KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Daniela Zapodeanu
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA FINANŢE - BĂNCI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI

Cuprins

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ÎN CADRUL ECONOMIEI

1.1 Rolul sistemului bancar în cadrul economiei 3

1.2 Banca şi funcţia sa de finanţare 6

1.3 Instituţii ale sistemului bancar 10

1.4 Organizarea sistemului bancar in România 18

Cap2. RISCUL ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ

2.1 Noţiuni generale despre risc 21

2.2 Operaţiuni supuse riscului 24 2.3 Clasificarea riscurilor 27

Cap3. RISCUL DE CREDIT – RISC MAJOR AL INSTITUŢIILOR DE CREDIT

3.1 Creditul bancar, purtător al riscului 33

3.2 Mecanismul creditări 36

3.3 Indicatori de analiză a riscului de creditare 44

3.4 Modelul scoring 49

Cap4. NORME PRIVIND RISCUL DE CREDIT

4.1 Gestionarea riscului de credit 53

4.2 Reglementări privind riscul de credit în România 55

4.3 Aspecte internaţionale privind prevenirea riscului de credit 58

4.4 Determinarea necesarului de provizoane specifice riscului de credit 63

4.5 Asigurarea creditelor 68

4.6 Determinarea formelor de garanţie a creditelor 69

4.6.1 Garanţii reale 70

4.6.2 Garanţii personale 73

4.6.3 Alte garanţii 74

Concluzii 75

Bibliografie 78

Extras din document

Cap.1 SISTEMUL BANCAR

1.1 Rolul sistemului bancar in cadrul economiei

Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor spre desfăşurarea unor activităţi economice eficiente.

Intr-o economie de piaţă, sistemul bancar îndeplineşte funcţia de atragere şi concentrare a economiilor societăţii si de canalizare a acestora, printr-un proces obiectiv si imparţial de alocare a creditului, către cele mai eficiente investiţii. În îndeplinirea acestei prime funcţii, băncile, ca verigi de bază ale sistemului, urmăresc modul in care debitorii utilizează resursele împrumutate. Băncile asigură si facilitează efectuarea plăţilor, ofera servicii de gestionare a riscului si reprezintă principalul canal de transmisie în implementarea politicii monetare.

Prin activitatea de colectare de resurse financiare, concomitent cu plasarea lor pe piaţa prin intermediul creditelor, a operaţiunilor de scont si a altor operaţiuni pe piaţa financiară, băncile îndeplinesc rolul de intermediari între deţinătorii de capitaluri si utilizatorii acestora.

In exercitarea acestei diversitati de operaţii, băncile acţionează in numele lor, pe contul lor propriu, depunătorii si împrumutătorii neavând nici o legătură de drept între ei. Ne referim la faptul că băncile gestionează depozitele si mijloacele de plată din economie. Astfel, colectând depozitele, băncile au responsabilitatea gestioăarii eficiente a acestora cu maxim de randament, în beneficiul propriu şi al depunătorilor.

În vederea realizării obiectivelor finale, Banca Centrală urmăreşte stabilirea valorii interne si externe a monedei naţionale, concomitent cu punerea la dispoziţia economiei naţionale a cantităţii optime de monedă, necesară creşterii economice. Sistemul bancar, transformând resursele pe care mediul economic i le pune la dispoziţie, se constituie subsistem al macrosistemului economico-social.

Sistemul bancar se afla într-o continuă interacţiune cu mediul economic, din care preia “intrări” sub diferite forme (resurse umane, resurse financiare, informaţii) pe care le prelucrează in vederea obţinerii “ieşirilor” (produse si servicii bancare, informaţii financiar-bancare). Altfel spus, sistemul bancar este un sistem deschis. Ceea ce este specific sistemelor deschise (deci şi sistemului bancar) este faptul că îşi reglează activitatea prin conexiune inversă (feedback), deci sunt capabile de autoreglare.

Structura organizatorico-funcţională

Două nivele de bază:

1. Centrala reprezintă nucleul instituţiei şi are următoarele atribuţii:

- orientarea băncii ca sistem activ în structurile pieţei;

- desfăşurarea şi implementarea strategiilor de piaţă, a planurilor şi programelor de activitate;

- îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi derulate în instituţie;

- elaborarea metodologiei, normelor şi regulamentelor şi aplicarea unitară a acestora în instituţia bancară

2. Reţeaua unităţilor teritoriale

Activitatea la nivelul centralei - organizată pe direcţii de specialitate – corespunzător funcţiilor băncilor în economie, de exemplu:

- creditarea clienţilor;

- operaţiuni de tezaur şi casierie;

- operaţiuni de trezorerie;

- probleme de informatică şi comunicaţie;

- relaţii internaţionale şi de corespondent bancar;

- probleme juridice şi resurse umane;

- probleme administrative şi investiţii;

- metodologie şi audit intern.Reţeaua unităţilor teritoriale este reprezentată de ansamblul unităţilor operative dispersate în spaţiu, prin intermediul cărora banca realizează gestiunea relaţiilor cu clientela

- reţea internă de unităţi operative

- reţea externă - practic aproape inexistentă: se rezumă doar la unele agenţii şi reprezentanţe de funcţionare în străinătate

Constituirea reţelei interne - două criterii fundamentale:

1. Împărţirea administrativă a ţării

- entitate ce îndrumă, coordonează şi controlează activitatea din raza unui judeţ

- unitate bancară operativă ce realizează operaţiuni în mod nemijlocit cu clienţii 2. Polarizarea vieţii economico-sociale pe zone sau localităţi. POS (point of sales) în marile platforme industriale,în pieţe en-gros şi în marile întreprinderi.

CONGLOMERAT FINANCIAR

1. Activităţile din grup se desfăşoară în principal în sectorul financiar

2. Raportul între activul bilanţier al entităţilor reglementate şi al celor nereglementate din sectorul financiar, din cadrul grupului şi totalul activului bilanţier al grupului este mai mare de 40%

3. Se determină importanţa sectorului financiar, sectorul bancar şi sectorul serviciilor de investiţii financiare sunt considerate împreună

În afara instituţiilor de credit, coordonate şi reglementate de BNR, există o serie de activităţi nereglementate

- Societăţi de leasing

- Societăţi de credit ipotecar

- Societăţi de microcreditare

- Societăţi de credit de consum

- Societăţi de factoring

- Case de amanet

- Case de ajutor reciproc

- Case de schimb valutar

1.2 Banca şi funcţia sa de finanţare în economie

O bancă poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu celelalte state, în scopul obţinerii de profit.

Din definiţie rezultă caracterul complex al rolului pe care banca îl are în economie, atât din punct de vedere al serviciilor pe care le efectuează, cât şi din punct de vedere al relaţiilor în spaţiul geografic.

Preview document

Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 1
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 2
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 3
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 4
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 5
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 6
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 7
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 8
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 9
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 10
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 11
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 12
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 13
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 14
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 15
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 16
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 17
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 18
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 19
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 20
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 21
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 22
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 23
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 24
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 25
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 26
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 27
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 28
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 29
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 30
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 31
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 32
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 33
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 34
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 35
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 36
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 37
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 38
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 39
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 40
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 41
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 42
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 43
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 44
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 45
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 46
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 47
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 48
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 49
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 50
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 51
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 52
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 53
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 54
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 55
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 56
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 57
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 58
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 59
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 60
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 61
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 62
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 63
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 64
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 65
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 66
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 67
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 68
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 69
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 70
Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare.doc

Alții au mai descărcat și

Utilizarea Instrumentelor Financiare Derivate pentru Acoperirea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În cadrul lucrării de licenţă se abordează utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscurilor bancare. Riscul...

Activitatea de Creditare la BCR

Introducere Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare au fost descoperite între anii 1786-1855, reprezentând 55 de plăci de piatră,...

Creditul, factor activ în dezvoltarea economică

Introducere Economia de piață presupune în mod necesar existența unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităților...

Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene

Capitolul I Aspecte generale privind restructurarea bancară şi fenomenul integrării europene I.1. Caracteristici ale procesului de restructurare...

Piața asigurărilor în Uniunea Europeană

Capitolul 1 1.1.Introducere La nivel international,piata sigurarilor se caracterizeaza printr-un grad ridicat de eterogenitate datorita...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Monografie MKB - Romexterra Bank

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Banca este înfiinţată în martie 1993 (conform legii...

Managementul Performantelor Bancare

INTRODUCERE Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor...

Studiu Privind Activitatea de Creditare in Practica BT

NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL REFORMEI SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Descrierea sistemului bancar în perioada anterioară reformei, sistemul...

Asigurarea Creditelor la Bancpost SA

Introducere Asigurarea creditelor bancare a apărut ca nevoie a acoperirii riscurilor financiare rezultate din creditele acordate de diverse...

Auditul Intern in Activitatea de Creditare Bancara

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Gestiunea riscului de credit la o societate bancară

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA CADRULUI JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura si obiectivele sistemului bancar românesc...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

În ansamblul economiei de piaţă ,băncile, ce formează sistemul bancar au un rol foarte important deoarece prin metodă de atragere a depozitelor de...

Credite Bancare la Etapa Actuala in Republica Moldova

Introducere. Apărut o dată cu schimbul în natură şi cunoscînd în evoluţia sa numeroase forme,creditul îndeplineşte un rol esenţial in economia...

Ai nevoie de altceva?