Riscul în procesul creditării bancare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 22612
Mărime: 111.61KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. FINANTARE, CREDITARE, RISC

1.1.Finantarea societatilor comerciale 1

1.1.1.Concept, functii, factori de organizare 1

1.1.2.Finantarea interna si externa 4

1.2.Operatiuni de creditare bancara 9

1.2.1.Definitii 9

1.2.2.Creditarea clientilor corporate 10

1.2.3. Creditarea clientilor retail 25

1.2.4. Garantiile creditelor 26

Capitolul II. RISCUL CREDITARII BANCARE

2.1.Riscul in creditarea bancara 29

2.2.Riscul de credit 38

2.3. Masuri de prevenire a riscului de credit 50

Capitolul III. STUDIU DE CAZ

3.1 Prezentare generala a societatii 53

3.2. Respectarea prevederilor legale si de risc 55

3.3. Aprobarea si acordarea creditului 56

3.4. Urmarirae creditului si a riscului de credit 58

3.5.Anexe 63

Capitolul IV.Concluzii, sugestii si propuneri 73

Bibliografie 76

Extras din document

Capitolul I

FINANTARE, CREDITARE, RISC

1.1 FINANŢAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

1.1.1 Concept, funcţii, factori de organizare

Procesele de formare,de repartizare şi de utilizare a fondurilor au loc atât la nivelul economiei naţionale ca sistem macroeconomic, cât şi la nivelul agenţilor economici şi organismele bancare şi financiare ca entităţi microeconomice.

În cadrul finanţelor publice alături de finaţele generale ale statului,un loc important îl ocupă finanţele regiilor autohtone, a corporaţilor naţionale, a societăţilor comerciale cu capital de stat si a altor entităţi din cadrul economiei naţionale.

Finanţele intreprinderilor reprezintă veriga primară,de bază,a întregului sistem financiar şi de credit,această afirmaţie se bazează pe faptul că majoritatea fondurilor bănesti ce se formează la diferite nivele, işi au izvorul în veniturile create în unităţile de bază ale economiei naţionale.

Ca urmare a extinderii procesului de privatizare, s-au creat societaţi cu capital integral privat, care tind să ocupe o pondere cât mai mare în structura economiei naţionale, aici intrand şi societăţile mixte dar şi cele cu capital integral străin.

La nivelul structurilor mai sus enumerate au loc procese de formare,repartizare şi utilizare a fondurilor de care dispun acestea.

Totalitatea raporturilor generate de formarea,repartizarea,şi utilizarea fondurilor băneşti necesare realizarii variatelor activităţi economice, sociale si culturale la nivel de societate reprezintă esenta finanţelor acesteia

Factorii de organizare a finaţelor întreprinderii

Finanţele întreprinderii au un caracter dinamic dezvoltându-se în raport cu schimbările din viaţa economică şi socială, fiind supuse unor procese de oragnizare şi perfecţionare în conformitate cu cerinţele legilor economice si a unor factori care acţionează direct sau indirect asupra lor.

Organizarea finanţelor întreprinderilor trebuie să ţină seama de legităţile economice, de mediul in care funcţionează şi evoluează întreprinderea, adică de universul economic şi financiar, social şi statal din care acesta işi formează fondurile şi în care ele se folosesc de pieţele de materii prime, produse şi servicii, de piaţă muncii şi piaţa financiară.

Fiecare intreprindere trebuie să işi elaboreze programe economice şi financiare, bugete generale si speciale , luând în consideraţie potenţialul material, uman şi financiar, cerinţele legilor cererii şi ofertei, ale concurenţei, modul în care evoluează piaţa, acestea constituind criterii realiste şi fundamentale de organizare a fondurilor şi asigurare a lichidităţii, solvabilităţii si rentabilităţii inteprinderii.

Funcţia financiară a întreprinderii

Funcţia financiară a firmei rezultă din convergenţa unor factori de ordin teoretic şi practic,structural si conjuncural.Dezvoltarea tehnicilor de management şi a teoriei financiare au permis finanţelor firmei să depaşească cadrul contabil şi juridic tradiţional.Funcţia financiară dispune, în prezent, de o doctrină coerentă, iar politica financiară se sprijină pe concepte specifice.Dezvoltarea firmei a impus mobilizarea unor capitaluri foarte mari, iar diminuarea lichidităţii, ca efect al ivestiţiilor, impune rezolvarea unor probleme de gestiune a trezoreriei.Rolul trezoreriei iese şi mai mult în evidenţă în perioada de slabire a pieţei financiare, de reducere a autofinanţării şi de crestere a inflaţiei, de limitare a creditului şi de creştere a ratei dobanzilor.

Funcţia financiară este parte integrantă a funcţiei de conducere generală, contabilitatea furnizându-i numeroase informaii.Finanţele întreprinderii ramân, totodată,strans legate de cadrul juridic în care se inscriu relaţiile de putere.Funcţia financiară are un rol operaţional, un rol funcţional şi un rol politic.

Rolul operaţional implică luarea unor decizii privind colectarea capitalurilor, fără de care întreprinderea nu se poate constitui şi functiona.Acest rol vizează asigurarea fluxurilor financiare în stransă legatură cu mediul inconjurator.Domeniul operaţional cuprinde :

- încasarea creanţelor de la clienţi şi plata datoriilor către furnizori;

Preview document

Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 1
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 2
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 3
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 4
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 5
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 6
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 7
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 8
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 9
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 10
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 11
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 12
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 13
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 14
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 15
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 16
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 17
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 18
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 19
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 20
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 21
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 22
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 23
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 24
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 25
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 26
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 27
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 28
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 29
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 30
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 31
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 32
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 33
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 34
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 35
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 36
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 37
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 38
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 39
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 40
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 41
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 42
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 43
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 44
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 45
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 46
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 47
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 48
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 49
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 50
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 51
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 52
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 53
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 54
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 55
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 56
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 57
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 58
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 59
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 60
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 61
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 62
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 63
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 64
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 65
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 66
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 67
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 68
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 69
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 70
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 71
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 72
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 73
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 74
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 75
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 76
Riscul în procesul creditării bancare - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Riscul in Procesul Creditarii Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Politica monetară în România

Rezumat În elaborarea acestei lucrări am fost preocupată să analizez piaţa monetară în România, ca o componentă importantă a pieţei capitalurilor,...

Riscul Creditării la Persoanele Fizice - pe Exemplul Băncii Comerciale Raiffeisen

Capitolul 1 Activitatea de creditare realizată de băncile comerciale 1.1 Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România În...

Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II

Introducere Scopul managementului bancar este acela de a urmări obţinerea de profit, adică o performanţă bancară superioară. Instrumentele de...

Gestiune bancară

CAPITOLUL I GESTIUNEA BANCARĂ 1.1. Diversificarea serviciilor bancare Băncile, prin ampla lor implicare în viaţa economică şi socială,...

Analiza financiară și evaluarea riscului în vederea creditării la SC Sinmatex SA Bistrița

Introducere Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode şi tehnici care asigură tratarea informaţilor interne şi...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau

INTRODUCERE În ultimele două decenii, inovaţiile rapide de pe pieţele financiare şi internaţionalizarea fluxurilor financiare au modificat...

Riscurile bancare și căi de prevenire și gestionare

CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de...

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Analiza Resurselor și Plasamentelor la Raiffeisen Bank SA

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Surse de finanțare și creditare a întreprinderii de comerț exterior

Evolutia comertului international demonstreaza existenta a doua componente ale acestuia, relativ distincte. O prima componenta este data de...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Active și pasive bancare. corelarea operațiunilor active cu cele pasive

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 O SCURTA ANALIZA A SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Sistemul bancar romanesc este inca subdezvoltat si expus multor...

Ai nevoie de altceva?