Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 30656
Mărime: 532.60KB (arhivat)
Publicat de: Ernest Nica
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Hagiu

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ROLUL ŞI ACTIVITATEA BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII
 3. 1.1.Structura Băncii Europene de Investiţii
 4. 1.2. Rolul Băncii Europene de Investiţii
 5. 1.3. Funcţionarea Băncii Europene de Investiţii
 6. 1.4. Partenerii Băncii Europene de Investiţii
 7. 1.5. Capitalul şi acţionariatul Băncii Europene de Investiţii
 8. 1.6. Activitatea de colectare a resurselor
 9. 1.7. Diversificarea - strategia BEI în domeniul produselor, investitorilor şi pieţelor
 10. 1.8. Obiectivele BEI pentru perioada 2007-2009
 11. 1.8.1. Obiective în cadrul U.E
 12. 1.8.2. Obiective în afara Uniunii Europene
 13. CAPITOLUL 2 MECANISMELE DE FINANŢARE ALE BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII ŞI ŞI ALE FONDULUI EUROPEAN DE INVESTIŢII
 14. 2.1. Mecanisme şi instrumente de finanţare şi garantare
 15. 2.1.1. Mecanismele creditării
 16. 2.1.2. Operaţiuni de co-finantare
 17. 2.2. Mecanisme de finanţare specifice practicate de BEI
 18. 2.3. Organizarea propriei pieţe în euro
 19. 2.3.1. Împrumuturi în euro
 20. 2.3.2. Emisiuni euro-confluente
 21. 2.3.3. Program de ofertă de schimb a datoriilor în euro
 22. 2.4. Fondul european de investiţii
 23. 2.4.1. Investiţii de capital de risc
 24. 2.4.2. Garantarea la FEI
 25. 2.4.3. Activitatea FEI în statele candidate la aderare
 26. 2.4.4. Politica de investiţii de capital
 27. 2.5. Cerinţele finanţării proiectelor
 28. 2.6. Informaţii privind mediul şi reglementările
 29. 2.7. Politica de creditare a BEI pentru facilitarea aderării
 30. 2.8. Implicaţii ale activităţii BEI asupra reformelor structurale sectoriale în statele candidate la UE
 31. CAPITOLUL III ACTIVITATEA ŞI RESPONSABILITATEA CORPORATIVĂ A
 32. BĂNCII EUROPENE PENTRU INVESTIŢII ÎN ANUL 2009. STUDIU DE CAZ
 33. 3.1. Strategia operaţională
 34. 3.2. Activitatea Grupului BEI în 2009
 35. 3.2.1. Împrumuturi accesibile pentru IMM-uri în scopul creării de locuri de muncă
 36. 3.2.2. Împrumuturile pentru convergenţă susţin redresarea Europei
 37. 3.2.3. Combaterea schimbărilor climatice
 38. 3.2.4. Investiţii în energia durabilă, competitivă şi sigură
 39. 3.2.5. Reţele transeuropene (RTE) de transport pentru Europa
 40. 3.2.6. Rezultatele BEI privind mobilizarea de fonduri în 2009
 41. 3.3. Guvernarea corporativă
 42. 3.3.1. Responsabilitatea corporativă la BEI
 43. 3.3.2. Cooperarea cu instituţiile partenere europene şi internaţionale
 44. 3.3.3. Tratatul de la Lisabona conferă mai multă flexibilitate operaţiunilor BEI
 45. ANEXE
 46. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia finanţatoare a Uniunii Europene (UE), a fost creată în anul 1958 prin Tratatul de la Roma, ca o instituţie non-profit, menită să sprijine procesul de integrare europeană, prin finanţarea anumitor tipuri de proiecte de investiţii.Ulterior, din anul 1994, odată cu crearea Fondului European de Investiţii, a devenit acţionar majoritar al acestuia, din acest moment se vorbeste şi de Grupul Banca Europeană de Investiţii. BEI are personalitate juridică şi autonomie financiară, iar prin promovarea unei dezvoltări echilibrate a întregului spaţiu comunitar contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială a UE. Statutul BEI este redactat ca şi Protocol (nr. 10) anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene; formează parte integrantă din Tratat (aşa cum este prevăzut în Articolul 311 din acesta) şi are aceeaşi valoare legală.

În afară de un număr limitat de modificări pentru care Consiliul Guvernatorilor a fost investit cu autoritate Statutul poate fi modificat doar în conformitate cu procedura prevăzută pentru modificarea Tratatelor prevazută în Articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi în Articolul 266 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene astfel cum a fost modificat de Tratatul semnat la Nisa în 26 februarie 2001. Acesta stipulează că intrarea în vigoare a oricăror modificări necesită ratificare prealabila de către toate statele membre, în conformitate cu normele constituţionale ale fiecăruia.

Sediul Băncii este stabilit de comun acord de către guvernele statelor membre. Statutul BEI a fost insă revizuit cu ocazia fiecărei extinderi a UE, astfel încât astăzi sunt membri ai băncii toate statele UE.

Resursele BEI pentru activitatea de creditare provin într-o mică măsură din contribuţia ţărilor membre la capitalul social şi, în completare, din emisiuni de titluri pe piaţa financiară internaţională, rating-ul excelent dat de încrederea publicului în acţionarii săi, statele UE, permiţandu-i să se împrumute la un cost al capitalului redus, inaccesibil clienţilor săi.

Banca Europeană de Investiţii este instituţia de finanţare a Uniunii Europene, având un rol principal în procesul de integrare, dezvoltare echilibrată şi coeziune socială şi economică a statelor membre. BEI direcţionează fonduri substanţiale către proiecte financiare de maximă importanţă ale Uniunii Europene, în conformitate cu politicile şi obiectivele acesteia.

În afara Uniunii Europene, BEI implementează componentele financiare şi întelegerile stabilite în cadrul cooperării şi ajutorării europene. BEI a fost creată în cadrul Tratatului de la Roma, membrii băncii fiind toate statele membre ale UE care au subscris la capitalul Băncii. Ca instituţie a Uniunii Europene, BEI îşi adaptează în mod continuu activităţile la evoluţiile politicilor comunitare. Se află intr-o stransă colaborare cu comunitatea bancară atât atunci când imprumută bani de pe piaţa de capital, cât şi când finanţează anumite proiecte financiare.

BEI are următoarele priorităţi:Coeziunea socială şi economică a Uniunii Europene lărgite, Implementarea Initiaţivei de înnoire 2010, Dezvoltarea reţelelor de acces şi transport trans-europene, Sprijinirea dezvoltării Uniunii Europene şi a politicilor de cooperare în ţările partenere, Protecţia şi îmbunătăţirea mediului, inclusiv problema tratării schimbării climaterice şi a sprijinirii energiei ecologice.

Banca aplică de asemenea aspectele de natură financiară prevăzute în tratatele încheiate în cadrul politicii europene de colaborare cu ţările în curs de dezvoltare. În acest context, banca desfăşoară activităţi în spaţiul mediteranean şi în ţările din Africa, Caraibe şi Pacific (statele ACP). Banca Europeană de investiţii are misiunea să contribuie la dezvoltarea echilibrată şi neîntreruptă a pieţei comune în interesul Comunităţii, apelând la pieţele de capital şi la resursele sale proprii.

Pentru aceasta, Banca facilitează, prin acordarea de împrumuturi şi garanţii şi fără a urmării un scop lucrativ, finanţarea proiectelor de mai jos în toate sectoarele economiei:proiecte care vizează dezvoltarea regiunilor mai puţin dezvoltate;proiecte care vizează modernizarea sau conversia întreprinderilor sau crearea de noi activităţi ca urmare a instituirii progresive a pieţei comune, care, prin natura sau amploarea lor, nu pot fi finanţate în întregime prin diferitele mijloace existente în fiecare din statele membre;proiecte de interes comun pentru mai multe state membre care, prin amploarea sau natura lor, nu pot fi finanţate în întregime prin diferitele mijloace existente în fiecare din statele membre.În îndeplinirea misiunii sale, Banca facilitează finanţarea programelor de investiţii, conjugat cu asistenţa acordată de fondurile structurale şi de alte instrumente finaciare ale Comunităţii.

Prin susţinerea statelor membre, BEI beneficiază de cel mai bun rating de credit (AAA) de pe pieţele de capital, de unde poate ridica sume foarte mari de capital în condiţii foarte avantajoase. La rândul ei, banca poate să investească în proiecte de interes public pentru care nu s-ar putea găsi fonduri din alte surse - sau pentru care ar trebui efectuate împrumuturi costisitoare.

Banca Europeană de investiţii are misiunea să contribuie la dezvoltarea echilibrată si neîntreruptă a pieţei comune în interesul Comunitătii, apelând la pieţele de capital şi la resursele sale proprii. Pentru aceasta, Banca facilitează, prin acordarea de împrumuturi şi garanţii şi fără a urmării un scop lucrativ, finanţarea proiectelor de mai jos în toate sectoarele economiei:

- proiecte care vizează dezvoltarea regiunilor mai puţin dezvoltate;

- proiecte care vizează modernizarea sau conversia întreprinderilor sau crearea de noi activităţi ca urmare a instituirii progresive a pieţei comune, care, prin natura sau amploarea lor, nu pot fi finanţate în întregime prin diferitele mijloace existente în fiecare din statele membre;

Preview document

Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 1
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 2
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 3
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 4
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 5
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 6
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 7
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 8
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 9
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 10
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 11
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 12
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 13
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 14
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 15
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 16
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 17
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 18
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 19
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 20
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 21
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 22
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 23
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 24
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 25
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 26
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 27
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 28
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 29
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 30
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 31
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 32
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 33
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 34
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 35
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 36
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 37
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 38
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 39
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 40
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 41
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 42
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 43
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 44
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 45
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 46
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 47
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 48
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 49
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 50
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 51
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 52
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 53
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 54
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 55
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 56
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 57
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 58
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 59
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 60
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 61
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 62
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 63
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 64
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 65
Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Rolul Bancii Europene de Investitii in Dezvoltarea Statelor Comunitare
  • ANEXE.doc
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL II.doc
  • CAPITOLUL III.doc
  • CONCLUZII.doc
  • CUPRINS.doc
  • INTRODUCERE.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1.1 Conceptul de Sistem Monetar Internaţional Încercãrile de creare a...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară

După cel de-al doilea război mondial, s-au format organizaţii supranaţionale, din motive economice şi politice. Motivul politic era faptul că, o...

Consiliul de Miniștrii al Uniunii Europene

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Ideea unei Comunităţi europene nu este nouă, statele şi cetăţenii Europei subliniind de-a lungul timpului,...

Banca Mondială între Tradiție și Modernitate

Introducere Am ales ca temă a lucrării de licenţă ,,Banca Mondială între tradiţie şi modernitate” datorită multiplelor posibilităţi de abordare pe...

Managementul Proiectelor

Modul 1. Caracterizarea mediului de dezvoltare economico-sociala a Romaniei in procesul de trecere la economia de piata. Cadrul legal de aprobare...

Instituții ale Uniunii Europene - atribuțiuni financiare și modul de înfăptuire a acestora

Parlamentul European 1. Scurt istoric Fondată în 1952 sub denumirea de Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și...

Drept Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I §1. Izvoarele dreptului instituţional comunitar Izvoarele dreptului instituţional comunitar sunt izvoare de drept comunitar originar,...

Sistemul Instituțional al UE

CAP. I SISTEMUL INSTITUȚIONAL AL UNIUNII EUROPENE- Fundament teoretic În prezent Uniunea Europeană are unul dintre cele mai complexe și mai bine...

Sistemul instituțional al Uniunii Europene

Cap I Structura sistemului institutional al Uniunii Europene Cadrul institutional al Uniunii Europene, stabilit de catre Tratate, are la baza...

Ai nevoie de altceva?