Servicii Bancare Electronice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Servicii Bancare Electronice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 71 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. VIOLETA ELENA DRĂGOI

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Finante, Banci

Cuprins

LISTA TABELELOR, GRAFICELOR ŞI A FIGURILOR
LISTA DE ABREVIERI
INTRODUCERE
CAPITOLUL I – Managementul serviciilor bancare 10
1.1. Delimitări noţionale privind servicile bancare 10
1.2.Structura serviciilor bancare 11
1.2.1. Operarea Transferurilor Monetare 11
1.2.2. Cărţile de plată (Cardul) 15
1.2.3. Servicii privind transferurile bancare având ca suport moneda electronică
1.2.4. Servicii privind transferurile internaţonale de fonduri 21
1.2.5. Alte servicii oferite de bănci 22
CAPITOLUL II – Serviciile bancare electronice în România
2.1. Concepte privind serviciile bancare electronice 25
2.2. Internet Banking 27
2.2.1. Tipuri de operaţiuni ce pot fi efectuate prin Internet Banking 29
2.2.2. Servicii de Internet Banking oferite de băncile din România 30
2.3. Mobile Banking 33
2.4. Home Banking 36
CAPITOLUL III – Securitatea serviciilor bancare electronice din România 38
3.1. Securitatea serviciilor de tip Internet Banking 38
3.2. Securitatea serviciilor de tip Mobile Banking 43
3.3. Securitatea serviciilor de tip Home Banking 44
CAPITOLUL IV – Studiu de caz: Analiza aplicaţiei de tip Internet Banking 46
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 55
BIBLIOGRAFIE 58
ANEXE 60

Extras din document

INTRODUCERE

Pe măsura dezvoltării economiei şi a societăţii, relaţiile băncilor cu clientela au cunoscut o evoluţie rapidă. Nu a fost nevoie doar de receptivitatea băncilor la solicitările clienţilor cu privire la gama de produse şi servicii necesare acestora, ci, într-o măsură sporită, s-a pus accentul pe studierea tendinţelor dezvoltării pieţei şi, în acest context, pe diversificarea ofertei bancare ce anticipează nevoile clientelei.

Majoritatea băncilor din dorinţa de a răspunde cerinţelor clienţilor au implementat servicii bancare electronice (Internet Banking, Mobile Banking şi Home Banking).

Internet bankingul, adică posibilitatea de a face operaţiuni bancare prin intermediul internetului, fără deplasarea la ghişeul băncii, este unul din segmentele de business de pe piaţa serviciilor financiare care au crescut puternic, chiar şi în condiţii de criză.

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze aspectele relevante ale serviciilor bancare electronice care sunt asimilate tot mai mult în existenţa cotidiană şi care tind să înlocuiască, într-o proporţie covârşitoare, moneda efectivă.

Lucrarea se intitulează „Serviciile bancare electronice” şi este structurată în patru capitole, fiecare capitol având mai multe subcapitole, finalizându-se cu concluziile şi propunerile.

În primul capitol intitulat “Managementul serviciilor bancare” sunt prezentate aspecte privind delimitările noţionale ale serviciilor bancare precum şi structura acestora.

În cel de-al II-lea capitol sunt creionate atent principalele trăsături ale serviciilor bancare electronice din România precum şi tipologia acestora. Serviciile bancare electronice reprezintă clasa de servicii bancare care pot fi puse de o bancă la dispoziţia persoanelor fizice şi companiilor prin mijloace electronice. Prin utilizarea acestor mijloace electronice de plată se asigură o gestionare mai bună a afacerilor şi a lichidităţilor firmelor, într-o durată scurtă de timp şi cu costuri mai reduse.

Capitolul al III-lea al lucrării „Securitatea serviciilor bancare electronice din România ” prezintă aspecte privind securitatea serviciilor de tip Internet Banking, Mobile Banking şi Home Banking, precum şi modalităţi de autentificare şi de securizare a tranzacţiilor. Studierea securităţii serviciilor bancare electronice nu se poate disocia de securitatea specifică tuturor serviciilor şi activităţilor unei bănci. În comparaţie cu serviciile bancare clasice, cele electronice sunt expuse unor riscuri sporite de acces neautorizat în sistemul băncii sau modificări frauduloase ale informaţiilor vehiculate prin intermediul serviciilor electronice. Astfel de riscuri rezidă din faptul că serviciile bancare electronice presupun transferul de informaţii între clienţi şi bancă prin canale neconvenţionale – reţeaua Internet, reţelele de telefonie mobilă, conectări la serverele băncii etc.

Informaţiile vehiculate prin intermediul serviciilor bancare electronice pot fi interceptate de către persoane rău intenţionate care le pot utiliza în scopul deturnării de fonduri din conturile clienţilor sau în alte moduri frauduloase. Împotriva unor astfel de riscuri, băncile îşi iau măsuri de securitate.

Capitolul al IV-lea al lucrării este rezervat analizei aplicaţiei de tip Internet Banking pe baza datelor furnizate de instituţiile de credit din sistemul bancar.

În finalul lucrării sunt prezentate concluziile şi propunerile precum şi ideile esenţiale ale lucrării.

CAPITOLUL I

MANAGEMENTUL SERVICIILOR BANCARE

1.1. Delimitări noţionale privind serviciile bancare

Serviciile sunt produse născute din operaţiunile pe care banca le efectuează în contul clienţilor săi. Situaţia patrimonială a băncii nu este în mod obligatoriu afectată imediat prin oferirea acestor servicii. Executarea unui ordin de virament, remiterea unui cec spre încasare, introducerea unui titlu de bursă sunt servicii ale căror costuri afectează costurile de prelucrare şi nu costurile capitalurilor (costul unui virament este independent de suma viramentului).

Băncile fac parte din sectorul terţiar, fiind considerate prestatori de servicii bancare. Ele se plasează pe o poziţie de intermediari între posesorii de disponibilităţi băneşti şi solicitanţii acestora. Oferta bancară reprezintă totalitatea serviciilor pe care banca le pune la dispoziţia clienţilor săi. Deşi activitatea bancară este încadrată în sfera serviciilor, în practică ”produsul bancar” este o realitate incontestabilă.

Distincţia produs – serviciu bancar

Unii specialişti structurează oferta bancară în funcţie de modul de solicitare a acesteia, în:

Produse bancare – oferite de bancă clientelei sale şi în cadrul lor se include:

- acordarea de credite;

- plasamente de obligaţiuni emise de stat sau societăţi particulare pentru procurarea de fonduri;

Fisiere in arhiva (1):

  • Servicii Bancare Electronice.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA FINANŢE BĂNCI