Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 17906
Mărime: 105.67KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zugravu Bogdan
UNIVERSITATEA “ ALEXANDRU IOAN CUZA ” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANȚE ȘI BĂNCI

Cuprins

Cuprins 1

Capitolul 1: Conținutul economic al finanțelor și sfera de cuprindere a acestora 3

1.1 Conținutul economic al finanțelor și trăsăturile definitorii ale acestora 3

1.1.1 Conținutul economic al finanțelor 3

1.1.2. Trăsăturile finanțelor 4

1.2 Domeniile de manifestare ale finanțelor 6

1.2.1. Comnponentele sferei finanțelor în raport cu tipurile de nevoi 6

1.2.2. Factorii cu influență majoră asupra sferei de manifestare a finanțelor finanțelor 10

1.3. Componentele principale ale sferei finanțelor 13

Capitolul 2: Componentele finanțelor private și interdependențele caracteristice manifestării acestora 16

2.1. Finanțele întreprinderii (private) – componentă fundamentală a finanțelor private 16

2.1.1. Trăsăturile caracteristice finanțelor întreprinderii (abordate ca și relații financiare) 16

2.1.2. Locul și rolul finanțelor întreprinderii în sistemul financiar din România 20

2.1.3. Raporturile de interdependență dintre finanțele întreprinderii și finanțele publice 23

2.1.4. Analiza relațiilor financiare ale S.C. Petal S.A. cu bugetele publice 25

2.2. Alte componente ale finanțelor private și conexiunile caracteristice acestora 32

2.2.1. Creditul bancar 32

2.2.2. Asigurările sociale 34

2.2.3. Asigurările de bunuri, persoane și răspundere civilă 37

2.2.4. Finanțele menajelor 39

Capitolul 3: Componentele finanțelor publice și interdependențele caracteristice acestora 41

3.1. Bugetele publice și rolul acetora în sistemul financiar 41

3.1.1 Bugetul de stat și conexiunile caracteristice manifestării acestora 42

3.1.2.Bugetele locale și conexiunile caracteristice acestora 44

3.2. Alte componente ale finanțelor publice și conexiunile caracteristice acestora 45

Concluzii 49

Bibliografie 55

Extras din document

Capitolul 1: Conținutul economic al finanțelor și sfera de cuprindere a acestora

1.1 Conținutul economic al finanțelor și trăsăturile definitorii ale acestora

1.1.1 Conținutul economic al finanțelor

Apariția și conturarea noțiunii de ”finanțe” poate fi înscrisă în amplul proces evolutiv al societății omenești. Cuvântul ”finanțe” a fost asociat cu termenul ”bani”, termen care a marcat profund viața economică și socială și a jucat un rol major în dezvoltarea societății omenești, constituindu-se ca o premisă esențială a nașterii și existenței finanțelor.

În prezent, noțiunea de ”finanțe” are o largă circulație în toate domeniile vieții și este folosită cu înțelesuri multiple cum sunt:

- sume de bani sau fonduri bănești care se administrează la diferite niveluri și structuri de organizare a vieții economico-sociale;

- operațiuni de plăți- încasări în numerar sau prin conturi bancare;

- tranzacții bursiere sau piețe financiare;

- venituri, cheltuieli sau rezultate ale diverselor activități (beneficii, pierderi);

- forme, tehnici și instrumente prin care se acumulează și se distribuie resursele bănești (impozite, aportul de capital, dividende, subvenții, împrumuturi sau credite etc.);

- relațiile dintre persoane (fizice, juridice, stat ) implicate în derularea proceselor sau operațiunilor axate pe folosirea banilor.

Pentru ca nevoile generale ale societății să fie satisfăcute este nevoie de constituirea unor fonduri bănești importante la dispoziția autorităților care se formează pe seama produsului intern brut. Aceste fonduri constituite, pot fi utilizate pentru finanțarea nevoilor sociale atât de interes național, cât și local și sunt constituite pe seama transferului de putere de cumpărare de la diverse persoane fizice și juridice la dispoziția organelor administrației de stat centrale și locale. Din aceste fonduri se fac transferuri de putere de cumpărare către diverși beneficiari - persoane fizice și juridice – având loc, astfel, fluxuri de resurse bănești în dublu sens – la și de la dispoziția fondurilor publice. Aceste transferuri sunt realizate într-un mod organizat, în baze legale, contractuale și cu caracter de continuitate.

Noțiunea de finanțe este percepută în dublu sens: în sens larg, se definesc prin ansamblul sau cvasitotalitatea proceselor și relațiilor economice în formă bănească care se produc în toate sferele reproducției (consum, producție, repartiție, schimb sau circulație), fiind vizate, în general, procurarea, distribuirea, utilizarea și reconstituirea continuă a acelor resurse bănești care sunt utilizate pentru desfășurarea unor activități în care pot fi implicate atât persoanele fizice și persoanele juridice, cât și statul și autoritățile publice. Prin urmare, în accepțiunea foarte largă a acestui concept, conținutul economic al finanțelor constă în procesul și relațiile economice în formă bănească ce au loc între participanții reproducției sociale, în ansamblu.

Preview document

Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 1
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 2
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 3
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 4
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 5
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 6
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 7
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 8
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 9
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 10
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 11
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 12
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 13
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 14
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 15
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 16
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 17
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 18
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 19
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 20
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 21
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 22
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 23
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 24
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 25
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 26
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 27
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 28
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 29
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 30
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 31
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 32
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 33
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 34
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 35
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 36
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 37
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 38
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 39
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 40
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 41
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 42
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 43
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 44
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 45
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 46
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 47
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 48
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 49
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 50
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 51
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 52
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 53
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 54
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 55
Sfera de Cuprindere a Finanțelor și Raporturile dintre Finanțele Private și Cele Publice - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Sfera de Cuprindere a Finantelor si Raporturile dintre Finantele Private si Cele Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementarea și Suprevegherea Sistemului Bancar în UE și România

1. Banca Reglementelor Internaţionale Operaţiunile şi administrarea Băncii Reglementelor Internaţionale (BRI). Banca Reglementelor...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

1.1 Structura cheltuielilor si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale - criterii si componente (conform...

Functia de Control a Finantelor Publice - In Cele Patru Domenii ale Economiei Nationale

I INTRODUCERE ÎN FINANŢE PUBLICE Lucrarea de faţă reprezintă o definitivare a studiului individual pe care l-am efectuat, cu privire la funcţia de...

Interdependența dintre Instituțiile Publice și Instituțiile Private

Organizații publice și organizații private Organizaţiile reprezintă entităţi considerate a fi complexe şi dificil de a da o definiție concretă....

Finanțe

Aparitia si cristalizarea notiunii de “finante” se înscrie în amplul proces evolutiv al societatii omenesti. Semnificatiile sale s-au conturat pe...

Optimizarea Proceselor Economice

CAPITOLUL 1 Consideraţii generale privind deciziile manageriale. Decizia se consideră a fi punctul central al activităţii de management întrucât...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Curs finanțe

Capitolul I Locul şi conţinutul ştiinţei finanţelor în clasa ştiinţelor economice 1. Conţinutul finanţelor şi structura lor 2. Raportul între...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Structura Sistemului Financiar Public si Implicatiile Sale in Economie Cazul Romaniei

Capitolul I. Caracterizarea generală a sistemului financiar public I.1. Conceptul de sistem financiar public Asemănător altor domenii, sistemul...

Evolutia Sistemului Fiscal in Romania

CAPITOLUL 1 .Abordări conceptuale privind noţiunea de sistem financiar 1.1 Definiri ale sistemului financiar Prin prisma relaţiilor economice pe...

Sistemul financiar public și impactul său asupra economiei - Cazul României

Capitolul 1.Continutul şi functiile sistemului financiar 1.1.Conceptul de sistem financiar. Sistemul financiar are un continut şi semnifiicatii...

Sistemul financiar public și impactul său în economie - cazul României

Cap.1 – Abordari ale sistemului financiar public 1.1 – Componentele sistemului de relatii financiare publice Prin prisma continutului de relatii...

Modalități de Înfăptuire a Funcției de Reglare în Economie și Efectele Sale

CAPITOLUL 1. FINANŢELE- NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Conţinutul economic al finanţelor publice Statul are nevoie de importante fonduri băneşti pentru...

Politici Financiare Guvernamentale

Cap. I. POLITICA FINANCIARĂ - COMPONENTĂ A POLITICII GENERALE 1.1. Noţiunea de politică şi semnificaţiile sale Etimologic, noţiunea de politică...

Finanțe Publice

CAPITOLUL 1 CONCEPTE PRIVIND FINANŢELE PUBLICE ŞI PROBLEMATICA ACESTORA Tipuri de stat şi impactul lor asupra finanţelor publice Asupra...

Ai nevoie de altceva?