Sistemul de Plăți

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 16746
Mărime: 132.91KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionescu Vasile

Cuprins

Cap 1 Aspecte generale privind sistemele de plăți 4

1.1. Sistemul de plăţi, concept, modalităţi şi instrumente 5

1.1.1. Conceptul de sistem de plăţi 5

1.1.2. Modalităţi şi instrumente de plată 6

1.2. Inovaţia tehnologică şi plăţile electronice 11

1.2.1. Conceptul de plăţi electronice 12

1.2.2. Instrumente electronice de plată 14

Cap 2 Tipuri şi caracteristici ale canalelor alternative de plăţi electronice 17

2.1. Caracteristici ale sistemelor de plăţi prin carduri 17

2.2. Trăsăturile transferurilor electronice de fonduri 19

2.3. Alte canale de plăţi electronice 23

Cap 3 Particularităţi ale plăţilor electronice în România 26

3.1. Caracteristici ale sistemelor de plăţi prin carduri în România 28

3.2. Trăsăturile transferurilor electronice de fonduri în România 36

3.3. Alte canale de plăţi electronice în România 40

Concluzii 48

Bibliografie 51

Listă figuri

Figura nr. 1.1. Structura unui sistem de plăţi 6

Figura nr.1.2. Circuitul ordinului de plată 8

Figura nr.1.3. Circuitul cecului 8

Figura nr. 1.4. Circuitul cambiei 9

Figura nr. 1.5. Circuitul acreditivului documentar 10

Figura nr.1.6. Circuitul incasso-ului documentar 11

Listă grafice

Grafic nr. 1 Evoluţia numărului de carduri valide din circulaţie în perioada 2008-2011 30

Grafic nr.2. Evoluţia valorii tranzacţiilor de plată cu carduri cu funcţie de debit 31

Grafic nr.3. Evoluţia valorii tranzacţiilor de plată cu carduri cu funcţie de credit în perioada 2008-2011 31

Grafic nr.4. Evoluţia valorii tranzacţiilor la POS din ţară cu carduri emise în ţară în perioada 2008-2011 32

Grafic nr.6. Evoluţia numărului de POS existente în ţară în perioada 2008-2011 33

Listă tabele

Tabel nr.1 Număr tranzacţii derulate prin internet banking în 2011 41

Tabel nr.2 Valoarea tranzacţiilor derulate prin internet banking în 2011 42

Tabel nr.3 Utilizarea serviciilor Mobile banking 45

Extras din document

Cap 1 Aspecte generale privind sistemele de plăți

Evoluția monedei a determinat apariția și perfecționarea sistemului de plăți ca un cadru sistematic al transferurilor monetare având ca scop finalizarea tranzacțiilor economice, datorită faptului că sistemul de plăți este indisolubil legat de monedă.

Apariția sistemului de plăți datează încă din cele mai vechi timpuri fiind definit ca un sistem de reguli, la inceput sub forma unor practici, apoi sub forma unor reguli emise de conducătorii statelor, mai apoi de bănci și într-un final de autorități monetare ca instituții specializate ale statului.

În această perioadă putem vorbi mai degrabă de niște tranzacții care se făceau având la bază anumite mărfuri acceptate de comunitate și nu de o plată care să presupună existența monedei și implicit a unor relații pecuniare. Apariția monedei metalice a fost precedată de abstractizarea noțiunii de marfă intermediară general valabilă, lucru ce a dus mai departe la efectuarea tranzacțiilor în acest tip de monedă, astfel prezentând mai multe avantaje. Abia din acest moment se poate vorbi de plăți în monedă și de apariția anumitor elemente de sistem de plăți, reprezentate de metalele de confecționare și forma monedei.

Evul Mediu marchează apariția monedei de hârtie datorită creșterii schimburilor comerciale și cantității limitate a metalelor prețioase, moneda de hârtie devenind monedă-semn datorită faptului că putea fi înmânată de posesor în schimbul mărfurilor pe care le putea achiziţiona.

Băncile comerciale apar cam tot în aceeași perioadă, creând un cadru organizat și sigur în legătură cu plata tranzacțiilor. Moneda de cont sau moneda scripturală înlocuiește moneda-hârtie după ce aceasta din urmă își pierde convertibilitatea și nu mai este absolut necesară în tranzacții.

Plățile în monedă scripturală sunt văzute ca un șir de servicii prestate de către bănci clientelei care se efectuează pe baza unui schimb de informație între ordonator, bancher și beneficiar cu referire la transferul și înscrierea unei sume de bani în conturile a cel puțin doi titulari. Acest gen de plăți se întemeiază pe fiduciaritatea în monedă și sistemul monetar al participanților la circuitul monetar care pot fi agenți economici și noneconomici, populația și instituțiile de credit și se mai bazează pe răspunderea asupra monedei luată de stat prin banca centrală. Baza evoluției sistemului de plăți este constituită de încrederea în monedă și în banca centrală.

Efectuarea plăților în monedă scripturală impune folosirea de instrumente specifice de plată care trebuie să cuprindă instrucțiunea precizată de debitor pentru achitarea plății în folosul creditorului. Cambiile sunt cunoscute a fi cele mai vechi instrumente de plată care există în scris și despre care sunt informații că erau în uz în anii 500-600 în China.

Factorul care a dus la apariția monedei electronice și a plăților electronice a fost progresul rapid înregistrat în domeniile comunicațiilor și informaticii, astfel acestea au redus distanțele și timpul de decontare ajungându-se chiar la coinciderea momentului tranzacției cu cel al plății.

În cazul României, apariția plăților fără numerar datează de la începutul secolului XVIII-lea și primele dovezi fac referire la casele de negoț de la București la 1700, Brașov și Sibiu la 1750, unde înscrisurile circulau prin gir şi purtau denumirea de poliţă.

Atestarea celorlate instrumente de plată cum ar fi cecul sau viramentul se situează abia la începutul secolului al XIX-lea.

Sistemul de plăţi intern pentru a asigura o bună funcţionare se aliniază, succesiv, la sistemul de plăţi utilizat de Uniunea Europeană, astfel în 2005 se pune în funcţiune sistemul de plată de decontare brută în timp real a plăţilor de mare valoare, sistem folosit de ţările membre ale UE, de asemenea se implementează şi compensarea automată a plăţilor de mică valoare.

1.1. Sistemul de plăţi, concept, modalităţi şi instrumente

1.1.1. Conceptul de sistem de plăţi

Sistemul de plăţi poate fi caracterizat ca un ansamblu de aranjamente în legătura cu

descărcarea obligaţiilor angajate de către agenţii economici, chiar şi persoane fizice ca urmare a tranzacţiilor economice cu bunuri incluzând aici şi activele financiare sau în urma tranzacţiilor cu servicii.

Privit din perspectiva sistemică, sistemul de plăţi constituie totalitatea instituţiilor, metodelor, reglementărilor, formelor de creanţă, mijloacelor, canalelor de comunicaţie etc. folosite în transferurile de fonduri, între diferiţi participanţi , cu titlu defintiv şi irevocabil.

Sistemele de plăţi naţionale sunt alcătuite din subsisteme interconectate şi anume decontarea plăţilor de mică valoarea, decontarea plăţilor de mare valoare, decontarea titlurilor de stat etc. Sistemele de plăţi la nivel internaţional sunt formate pe baza interconectării sistemelor naţionale de plăţi .

În general sistemul de plăţi poate fi redat sub forma unei piramide inversate alcătuită din cinci nivele . La primul nivel se află persoanele fizice şi juridice fiind cele care generează obligaţiile de plată. Băncile din sistem precum şi alţi agenţi nebancari cum ar fi poşta sau companiile de plăţi se află la cel de-al doilea nivel al sistemului de plăţi, acestea fiind cele prin intermediul cărora persoanele fizice şi juridice derulează relaţii de plăţi. Prin intermediul caselor de compensaţie aflate la nivelul al treilea se realizează compensarea ordinelor date de bănci, decontarea propriu-zisă derulânu-se prin agenţii de decontare aflaţi la nivelul al patrulea, reprezentaţi de regulă de bănci de prim rang sau de banca centrală. La ultimul nivel se află banca centrală, ea fiind cea care veghează şi stabileşte relaţiile de plăţi, iar prin funcţia de împrumutător de ultimă instanţă asigură lichidităţi şi, în acelaşi timp, se află în poziţia de garantor.

Preview document

Sistemul de Plăți - Pagina 1
Sistemul de Plăți - Pagina 2
Sistemul de Plăți - Pagina 3
Sistemul de Plăți - Pagina 4
Sistemul de Plăți - Pagina 5
Sistemul de Plăți - Pagina 6
Sistemul de Plăți - Pagina 7
Sistemul de Plăți - Pagina 8
Sistemul de Plăți - Pagina 9
Sistemul de Plăți - Pagina 10
Sistemul de Plăți - Pagina 11
Sistemul de Plăți - Pagina 12
Sistemul de Plăți - Pagina 13
Sistemul de Plăți - Pagina 14
Sistemul de Plăți - Pagina 15
Sistemul de Plăți - Pagina 16
Sistemul de Plăți - Pagina 17
Sistemul de Plăți - Pagina 18
Sistemul de Plăți - Pagina 19
Sistemul de Plăți - Pagina 20
Sistemul de Plăți - Pagina 21
Sistemul de Plăți - Pagina 22
Sistemul de Plăți - Pagina 23
Sistemul de Plăți - Pagina 24
Sistemul de Plăți - Pagina 25
Sistemul de Plăți - Pagina 26
Sistemul de Plăți - Pagina 27
Sistemul de Plăți - Pagina 28
Sistemul de Plăți - Pagina 29
Sistemul de Plăți - Pagina 30
Sistemul de Plăți - Pagina 31
Sistemul de Plăți - Pagina 32
Sistemul de Plăți - Pagina 33
Sistemul de Plăți - Pagina 34
Sistemul de Plăți - Pagina 35
Sistemul de Plăți - Pagina 36
Sistemul de Plăți - Pagina 37
Sistemul de Plăți - Pagina 38
Sistemul de Plăți - Pagina 39
Sistemul de Plăți - Pagina 40
Sistemul de Plăți - Pagina 41
Sistemul de Plăți - Pagina 42
Sistemul de Plăți - Pagina 43
Sistemul de Plăți - Pagina 44
Sistemul de Plăți - Pagina 45
Sistemul de Plăți - Pagina 46
Sistemul de Plăți - Pagina 47
Sistemul de Plăți - Pagina 48
Sistemul de Plăți - Pagina 49
Sistemul de Plăți - Pagina 50
Sistemul de Plăți - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de Plati.docx

Alții au mai descărcat și

Piețe de Capital

Introducere Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară in interiorul lui si de...

Sistemul Monetar European

Cap 1. Etape premergătoare ale introducerii SME II Începuturile procesului de integrare are ca elemente de referință ”Planul Schuman” care a fost...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în...

Carduri inteligente

În urma cu câtiva ani s-a preconizat aparitia unor carduri inteligente cu ajutorul carora poti intra, de exemplu, în propria casa. Aceste carduri...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Cipru

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic al cheltuielilor publice 1.1 Conceptul de cheltuieli publice ,,Cheltuielile publice exprimă...

Cheltuieli Publice

I. MOTIVATIA ALEGERII TEMEI Motivul pentru care am ales ca tema de referat “Abordari moderne are rolului cheltuielilor publice” este ca pentru...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Operațiunile instituțiilor de credit

Emitentul O banca poate fi proprietara unei marci distinctive sub care sunt emise carduri sau poate avea relatii cu proprietarul marcii, care ii...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea aplicațiilor de comerț electronic - aplicație de food-ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Sisteme de Plăți

Platile electronice, aceasta semnificativa inventie a sfarsitului de secol XX, au aparut ca una din urmarile remarcabile ale dezvoltarii...

Promovarea și Comercializarea Produselor IT cu Ajutorul Tehnologiei ASP

E-BUSINESS (COMERŢ ELECTRONIC) Odată cu trecerea timpului limitele internetului devin tot mai îndepărtate, acesta fiind foarte practic şi folosit...

Sistemul de Plăți Interbancare

INTRODUCERE Schimbările profunde care au apărut în structura şi activitatea sistemelor de plăţi şi decontări au reflectat îndeaproape...

Modalități de plată pe suport hârtie - rolul lor în perfecționarea sistemului de plăți

1.1. CARACTERIZAREA SISTEMULUI DE PLĂŢI. Pe plan naţional, principalele trăsături ale plaţilor organizate profesional în moneda fiduciara creată...

Practică bancară BCC

Cap 1. Scurt istoric al sistemului bancar din Romania Primele dovezi cu privire la o activitate bancara pe teritoriul Romaniei au fost descoperite...

Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene

Capitolul 1. Consideraţii privind mecanismul plăţilor în România 1.1. Caracteristici ale mecanismului plăţilor în România în perioada de după 1990...

Piața monetară, politică monetară, rolul băncii centrale, modalități de plată în sistemul de plată actual al României

u un imprumut in forma pura. Deosebirea consta in faptul ca obiectul imprumutului este intotdeauna un bun care va fi restituit in forma sau in...

Ai nevoie de altceva?