Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 14054
Mărime: 187.10KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: V. Dornescu
Lucrare de licenta, an 2008, FEAA

Cuprins

CAPITOLUL I : Consideraţii generale privind Sistemul Monetar Internaţional 1

1.1 Conceptul de Sistem Monetar Internaţional 1

1.2 Încercãri de creare a Sistemului Monetar Internaţional 2

CAPITOLUL II : Evoluţia Sistemului Monetar Internaţional 6

2.1 Momentul Bretton-Woods 6

2.2 Noul Sistem Monetar Internaţional 7

2.3 Abandonarea principiilor de la Bretton-Woods 10

2.4 Sistemul Monetar Internaţional actual 15

CAPITOLUL III : Fondul Monetar Internaţional. Abordãri teoretice 17

CAPITOLUL IV : Relaţiile României cu FMI ….25

CAPITOLUL V : Asistenţa Fondului Monetar Internaţional în România … 30

5.1 Starea economiei româneşti pânã la 1898 30

5.2 Evoluţia economiei româneşti in perioada de tranziţie 34

Concluzii şi perspective 43

Bibliografie 47

Extras din document

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND

SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL

1.1 Conceptul de Sistem Monetar Internaţional

Încercãrile de creare a unui sistem monetar internaţional, precum şi înfiinţarea acestuia sunt strâns legate de evoluţia relaţiilor dintre ţãrile lumii, a comerţului, mişcãrilor de capital, investiţiilor şi a procesului de dezvoltare economicã. Toate acestea sunt determinate de nevoia, pe plan internaţional, a unor reglementãri în mãsurã sã dirijeze tranzacţiile dintre state şi sã impunã o ordine care sã fie respectatã de toţi participanţii în vederea evitãrii dezechilibrelor şi crizelor financiare.

Sistemul monetar internaţional cuprinde norme şi principii stabilite şi aprobate de statele membre în vederea cooperãrii monetare internaţionale, precum şi mecanismele de finanţare a schimburilor economice internaţionale.

Sistemul monetar internaţional poate fi definit ca un ansamblu de reguli, instrumente, organisme şi pieţe referitoare la crearea, valorificarea şi circulaţia monedelor internaţionale, necesitând existenţa unor organisme instituţonale stabilite de statele membre în scopul dezvoltãrii schimburilor economice internaţionale şi al promovãrii cooperãrii monetare internaţionale.

Crearea unui sistem monetar internaţional trebuie privită ca expresie a interdependenţei economice dintre state, şi nu ca o modalitate de a subordona sistemele monetare naţionale. Odată creat, un sistem monetar internaţional, inclusiv organismul menit să asigure cooperarea şi să sprijine aplicarea principiilor, trebuie adaptat cerinţelor de orice fel care intervin în relaţiile economice, sociale şi politice dintre statele membre ale sistemului.

Rolul sistemului monetar internaţional decurge din funcţiile sale principale:

-asigurarea schimbului şi circulaţiei monedelor;

-furnizarea de lichiditãţi monetare internaţionale necesare derulãrii tranzacţiilor internaţionale;

-înlãturarea dezechilibrelor temporare între cantitãţile de devize intrate şi ieşite dintr-o ţarã;

-ajustarea balanţelor de plãţi externe în condiţiile înregistrãrii unor dezechilibre între încasãrile şi plãţile în valutã.

1.2 Încercãri de creare a

Sistemului Monetar Internaţional

Pânã la sfârşitul celui de-al doilea Rãzboi Mondial, relaţiile monetare dintre state se derulau pe baze bilaterale, fãrã sã existe reglementãri sau norme de conduitã monetarã adoptate de majoritatea ţãrilor.

În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, majoritatea statelor dezvoltate se confruntau cu dificultãţi de ordin monetar, ca urmare a funcţionãrii neadecvate a bimetalismului sau a monometalismului argint. Pentru a stopa aceste dezechilibre unele state au înfiinţat uniuni monetare care reprezintã încercãri de creare a unui sistem monetar internaţional. Cele mai cunoscute uniuni monetar sunt Uniunea Latinã şi Uniunea Monetarã Germanã.

Uniunea Latinã a fost semnatã la 23 decembrie 1865 de cãtre Franţa, Belgia, Italia şi Elveţia ( ulterior a aderat şi Grecia în 1868). Scopul acestei uniuni era protejarea etalonului monetar bimetalist (aur şi argint), care reprezenta elementul comun al ţãrilor semnatare ale convenţiei. Cu acest prilej se recunoaşte o unitate monetarã comunã: francul, care era împãrţit în 100 centime. Un numãr de ţãri au emis monede similare celor din Uniunea Latinã, fãrã a adera însa la ea. Aceste ţãri au adoptat numai o parte din prevederile convenţiei, pãstrând raportul valoric de 1/15,5 dintre aur şi argint. Printre ţãrile menţionate se numarã: Austro-Ungaria, România, Serbia, Bulgaria, Spania, Venezuela, Columbia, Peru. Uniunea Monetarã Latinã a contribuit la consolidarea pentru o perioadã scurtã de timp a poziţiilor bimetalismului. Din septembrie 1873 s-a limitat baterea monedelor din argint şi, practic, s-a trecut la

etalonul monometalist aur.

Uniunea Monetarã Germanã a fost create pe baza convenţiei din 24 ianuarie 1857, încheiatã între Prusia şi Austria, ulterior aderând şi alte state participante la Uniunea Vamalã Germanã, şi prevedea menţinerea monometalismului argint şi generalizarea sistemului zecimal, stabilirea paritãţilor metalice pentru fiecare ţarã, reglementãri privind emisiunea şi circulaţia monedelor între ţãrile membre, precum şi a monedelor comerciale utilizate în relaţiile de plãţi cu ţãrile din afara uniunii. Aceastã convenţie a expirat în anul 1878.

Preview document

Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 1
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 2
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 3
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 4
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 5
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 6
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 7
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 8
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 9
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 10
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 11
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 12
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 13
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 14
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 15
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 16
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 17
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 18
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 19
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 20
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 21
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 22
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 23
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 24
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 25
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 26
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 27
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 28
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 29
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 30
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 31
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 32
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 33
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 34
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 35
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 36
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 37
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 38
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 39
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 40
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 41
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 42
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 43
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 44
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 45
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 46
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 47
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 48
Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • cuprins.doc
  • Sistemul Monetar International, Evolutii si Orientari Actuale.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul FMI în cadrul sistemului monetar internațional - participarea României la activitatea FMI

CAPITOLUL I. CONFERINŢA DE LA BRETTON-WOODS – BAZA CREĂRII NOULUI SISTEM MONETAR POSTBELIC 1.1.PREGĂTIREA ŞI SEMNAREA ACORDURILOR LA BRETTON-WOODS...

FMI și Rolul Său în Economia Romaneasca

CAPITOLUL I - EVOLUŢII ISTORICE PRIVIND FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1. CONSTITUIREA F.M.I. 1.1. CĂUTAREA UNUI NOU SISTEM. CONFERINŢA DE LA...

Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare

Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia finanţatoare a Uniunii Europene (UE), a fost creată în anul 1958 prin Tratatul de la Roma, ca o...

Banca Centrală Europeană

CAPITOLUL I INSTITUTUL MONETAR EUROPEAN (I.M.E.) – PRECURSOR AL SISTEMULUI EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE (S.E.B.C.) 1.1. Consideraţii de ordin...

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...

Relația Fondului Monetar Internațional cu România

Introducere Fondul Monetar International este o organizatie ce cuprinde 185 de tări membre, înfiintată pentru a promova cooperarea monetară...

Banca Centrala Europeana - Politica Monetara

CAP. 1. Premisele si evolutia Europei monetare Inceputurile procesului de integrare europeana se plaseaza in anii 50, o data cu Planul Schuman...

Fondul monetar internațional în contextul globalizării

CAP. I. FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL – aspecte generale 1.1. Introducere Fondul Monetar Internaţional (FMI) este o organizaţie internaţională...

Ai nevoie de altceva?