Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 22161
Mărime: 129.83KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA:FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1. CREAREA SISTEMULUI DE IMPOZITE ŞI TAXE 4

1.1. OBIECTIVE ŞI PRINCIPII AŞEZATE LA BAZA SISTEMULUI DE IMPOZITARE 4

1.2. INTRODUCEREA ŞI ADOPTAREA IMPOZITELOR DIRECTE 9

1.3. INTRODUCEREA ŞI ADOPTAREA IMPOZITELOR INDIRECTE 12

1.4. INTRODUCEREA ŞI ADOPTAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 13

CAPITOLUL 2. ANALIZA SISTEMULUI DE IMPOZITE ŞI TAXE DIN ROMÂNIA 16

2.1. STRUCTURA SISTEMULUI DE IMPOZITE ŞI TAXE 18

2.2. ANALIZA DINAMICII ŞI STRUCTURII PRELEVĂRILOR FISCALE 21

2.3. ANALIZA GRADULUI DE FISCALITATE ŞI A IMPLICAŢIILOR SALE 27

CAPITOLUL 3. COORDONATE ALE MODERNIZĂRII SISTEMULUI DE IMPOZITE ȘI TAXE 39

3.1. NECESITATEA MODERNIZĂRII SISTEMULUI DE IMPOZITE ȘI TAXE DIN ROMÂNIA 39

3.2. DIRECȚII DE ARMONIZARE A SISTEMULUI DE IMPOZITE ȘI TAXE 42

3.3. ARMONIZAREA SISTEMULUI DE IMPOZITE ȘI TAXE DIN ROMÂNIA CU CEL EXISTENT ÎN ALTE ŢĂRI DIN UE 47

CONCLUZII 55

BIBLIOGRAFIE 57

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă se intitulează „Structura sistemului de impozite şi taxe aplicat în România şi modernizarea sa” şi în cadrul acesteia vom realiza o delimitare a principalelor elemente ce trebuie punctate în legătură cu aceasta.

Lucrarea este structurată în trei capitole, structură realizată în vederea unei mai bune înţelegeri a fiscalităţii în România şi implicit a unor concepte de bază aferente sistemului fiscal.

Primul capitol intitulat „Crearea sistemului de impozite şi taxe” vizează aprecierea noţiunii de sistem fiscal, precum şi fundamentarea principiilor şi obiectivelor care stau la baza acestuia şi fără de care nu ar putea să se desfăşoare în condiţii optime. Tot aici, este prezentată o scurtă evoluţie a impozitelor directe, indirecte, precum şi a celor locale, din momentul instituirii acestora şi până în prezent.

Structura propriu-zisă a impozitelor şi taxelor din România, precum şi analiza gradului de fiscalitate este tratată în cadrul celui de-al doilea capitol intitulat „Analiza sistemului de impozite şi taxe în România”. În cadrul acestui capitol, încercăm realizarea unei clasificări a impozitelor şi taxelor în conformitate cu literatura de specialitate, dar şi o analiză a dinamicii fiscalităţii în ţara noastră, analiză efectuată pe baza unor calcule pornind de la datele furnizate de către site-urile oficiale pentru fundamentarea domeniului de interes. Concret, în analiza fiscalităţii vom face referire la dinamica şi structura prelevărilor fiscale, precum şi la gradul de fiscalitate şi implicaţiile acestuia pe plan naţional.

Privită în raport cu statele membre ale Uniunii Europene, România are în vizor necesitatea modernizării sistemului fiscal prin armonizarea legislaţiei fiscale româneşti cu cea din UE. Prin intermediul unor instrumente fiscale bine definite se are în vedere direcţii fundamentale în materie de armonizare a fiscalităţii. Astfel, în cadrul celui de-al treilea capitol intitulat „Coordonate ale modernizării sistemului de impozite şi taxe”, menţionăm criterii de perfecţionare a sistemului fiscal românesc, soluţii de armonizare a acestuia şi efectuarea unei analize a fiscalităţii în România comparativ cu cea existentă în celelalte state ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL 1. CREAREA SISTEMULUI DE IMPOZITE ŞI TAXE

1.1. OBIECTIVE ŞI PRINCIPII AŞEZATE LA BAZA SISTEMULUI DE IMPOZITARE

Sistemul de impozite şi taxe, cunoscut în literatura de specialitate şi sub denumirea de sistem fiscal, cuprinde ansamblul reglementărilor ce vizează impozitele, taxele, contribuţiile, modalităţile de colectare, aşezare şi încasare a lor cu scopul alimentării în mod organizat a bugetului de stat, a bugetelor locale şi a fondurilor speciale extrabugetare .

Aşezarea şi perceperea impozitelor se poate realiza prin existenţa unui mecanism fiscal, respectiv a unor instrumente, metode, tehnici fiscale care să conducă la aplicarea principiilor impozitării, dar şi a unui aparat fiscal, respectiv existenţa, organizarea şi activitatea organelor specializate ale statului.

Sistemul fiscal a apărut încă din antichitate, trecând prin diferite etape de evoluţie, fiecare stat din lume adoptându-şi un sistem fiscal mai mult sau mai puţin desăvârşit, după cum acesta a cunoscut o mare sau o mai mică putere economică şi militară. Astfel, nu există stat fără impozite, taxe, contribuţii, respectiv fără aceste instrumente prin intermediul cărora statul redistribuie veniturile şi avuţia. În acest sens, trebuie menţionate sistemele fiscale din antichitate ale Chinei, Mesopotamiei, Indiei, Egiptului şi Romei, apărute în strânsă legătură cu nevoile războaielor purtate de aceste state pentru expansiuni teritoriale, menţinerea ordinii interne şi apărarea frontierelor. De exemplu, în Roma antică, a fost creat bugetul militar destinat pensiilor veteranilor, dar şi pentru acoperirea celorlalte cheltuieli militare.

Sistemele fiscale nu au apărut întâmplător, ci evoluţia acestora este legată de procesul de satisfacere a nevoilor umane, dar şi de existenţa unei organizări sociale a umanităţii. Sigur că unele nevoi sociale pot fi satisfăcute şi prin mecanismele pieţei, însă, de cele mai multe ori nu este suficient, fiind necesară intervenţia autorităţilor publice.

De-a lungul timpului, au existat mai multe abordări ale sistemului fiscal. O primă abordare vizează caracterul exclusiv, potrivit căruia sistemul fiscal se aplică pe un teritoriu geografic determinat, fiind singurul colector al resurselor fiscale, pentru un buget sau sistem de bugete, central sau local. O a doua abordare, pune în evidenţă caracterul autonom, potrivit căruia sistemul de impozite şi taxe trebuie să conţină toate regulile de aşezare şi percepere a impozitelor.

Alte abordări vizează caracterul financiar al sistemului fiscal, privit ca un „sistem de percepere a impozitelor” sau caracterul juridic, potrivit căruia sistemul fiscal este un „sistem de legi referitoare la fisc, la perceperea impozitului”.

Iniţial, sistemele fiscale urmăreau procurarea resurselor băneşti pe care autorităţile publice le considerau necesare finanţării nevoilor sociale, însă odată cu fixarea cheltuielilor publice, obiectivul financiar al acestuia l-a reprezentat maximizarea randamentului fiecărui tip de impozit .

În literatura de specialitate , principalele obiective ale sistemului fiscal sunt:

• Prin intermediul principiilor impunerii, sistemul de impozite şi taxe urmăreşte să realizeze procesul de redistribuire a produsului naţional între domenii de activitate, categorii de persoane.

• Prin mobilizarea şi distribuirea resurselor necesare instituţiilor publice, sistemul fiscal trebuie să asigure funcţionarea în bune condiţii a acestora.

Preview document

Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 1
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 2
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 3
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 4
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 5
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 6
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 7
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 8
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 9
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 10
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 11
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 12
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 13
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 14
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 15
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 16
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 17
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 18
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 19
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 20
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 21
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 22
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 23
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 24
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 25
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 26
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 27
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 28
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 29
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 30
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 31
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 32
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 33
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 34
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 35
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 36
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 37
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 38
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 39
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 40
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 41
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 42
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 43
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 44
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 45
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 46
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 47
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 48
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 49
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 50
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 51
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 52
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 53
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 54
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 55
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 56
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 57
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 58
Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Structura Sistemului de Impozite si Taxe Aplicat in Romania si Modernizarea Sa.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul de taxe și impozite locale din România și rolul său

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ECONOMIILE CONTEMPORANE 1.1 Conţinutul economic şi particularităţile impozitelor şi taxelor...

Impozite și Taxe Locale

INTRODUCERE Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei ( hrană, îmbrăcăminte,...

Procesul bugetar public în cadrul Primăriei Piatra Neamț

Capitolul I Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Piatra Neamț 1.1. Scurt istoric al Municipiului Piatra Neamț Municipiul Piatra...

Impozite și Taxe Locale în România

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIE FISCALĂ 1.1 DEFINIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR Impozitul, punct nodal al fiscalităţii este cea mai...

Politica fiscală europeană

CAPITOLUL 1. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND POLITICA FISCALA EUROPEANA 1.1.Sistemul fiscal al Uniunii Europene Crearea şi dezvoltarea sistemului...

Paradisurile Fiscale și Evaziunea Fiscală Legală la Nivel Internațional

INTRODUCERE În această lucrare sunt prezentate principalele aspecte teoretice şi practice cu privire la paradisurile fiscale, apariţia şi...

Sistemul fiscal din Republica Moldova și metodele lui de perfecționare

Întroducere Importanaţa Sistemului Fiscal Rolul impozitelor se manifestă pe plan financiar, economic si social, iar modul concret de manifestare...

Sistemul de impozite și taxe locale din România și rolul sau

Capitolul 1. Structura sistemului de impozite şi taxe locale din România Sistemul fiscal constă în totalitatea legislaţiei care reglementează...

Te-ar putea interesa și

Serviciile Bancare în România

3.4. CREDITUL IMOBILIAR/POTECAR 3.4.1. CARACTERISTICI Cum alegi tipul de credit pentru locuinta? Imprumutul ipotecar conduce la o rata lunara...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE Dimensiunea economiei subterane nu poate fi măsurată cu precizie, cifrele variind de la o sursă la alta, dar totuşi efectele se fac...

Impozitele și Taxele Locale

CUVÂNT ÎNAINTE Începând cu Revoluţia Franceză de la 1789, în special în secolul al XIX-lea, în Europa s-a pus problema trecerii de la conducerea...

Lucrare de Cercetare Stiintifica

1. Tema : Metoda Delphi utilizata în institutiile publice 2. Prezentarea si explicarea a cel putin doua puncte de vedere ale unor autori din...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Utilizarea sistemului informațional în administrația publică

UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL IN ADMINSTRATIA PUBLICA NOTIUNI GENERALE SISTEMUL INFORMATIONAL AL MANAGEMENTULUI PUBLIC SISTEMUL...

Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată

Cap.1 Auditul taxei pe valoarea adăugată 1.1 Noţiuni introductive legate de taxa pe valoarea adăugată Alături de impozitarea directa orice ţară...

Monografie Primaria Harlau

1.1.Scurt istoric De-a lungul istoriei sale, localitatea Hîrlau a fost centru cu populatie rurala, curte feudala, sat, targ, comuna urbana si mai...

Ai nevoie de altceva?