Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 30246
Mărime: 342.55KB (arhivat)
Cost: 15 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vintila Georgeta
Lucrare de Licenta prezentata in anul 2009 in cadrul facultatii FABBv din cadrul ASE Bucuresti

Cuprins

INTRODUCERE .

CAPITOLUL 1. Impozitarea prevăzuta de acquis-ul comunitar . 1

1.1 Acquisul comunitar in domeniul impozitarii. 1

1.2 Prevederile Acquis-ului comunitar privind impozitarea directa a persoanelor juridice. 2

1.2.1 Baza unică consolidată a impozitului pe profit. 5

1.3. Prevederile Acquis-ului comunitar privind impozitarea indirecta a persoanelor juridice. 8

1.3.1. Taxa pe valoarea adaugată în Uniunea Europeană. 8

1.3.2. Prevederile Acquis-ului comunitar in domeniul accizelor. Armonizarea accizelor. 11

CAPITOLUL 2. Impozitele si taxele in sarcina Persoanelor Juridice din Romania 14

2.1. Impozite directe. 15

2.1.1 impozitul pe profit . 15

2.1.2. impozitele şi taxele locale. 17

2.1.3 contribuţiile pentru securitatea socială. 19

2.1.4. impozitul pe dividende. 44

2.2. Impozitele indirecte. 21

2.2.1. Taxa pe valoarea adaugata in Romania si armonizarea lor . 21

2.2.2. Accizele in România, şi armonizarea lor . 25

2.2.3. Taxele vamale . 28

CAPITOLUL 3. Analiza fiscalitatii la S.C. Prodesigne. S.R.L in decursul anilor 2006, 2007, 2008. 30

3.1. Prezentarea societaţii. 30

3.2. Studiu privind impozitele directe datorate si platite de către S.C. Prodesign S.R.L. 30

3.2.1. Impozitul pe profit . 31

3.2.2. Influenta impozitului pe profit şi a deductibilităţii cheltuielilor asupra profitabilităţii întreprinderii. 33

3.2.3. Impozitele si taxele locale.37

3.2.4Contributiile angajatorului la bugetul asigurărilor sociale. 37

3.2.5. Impactul fiscalitatii asupra cheltuielilor cu personalul . 38

3.3. Studiu privind impozitele indirecte datorate si platite de catre S.C. Prodesign S.R.L. 42

3.3.1Taxa pe valoarea adaugată. 42

3.4. Analiză centralizatoare . 44

3.5. Simulare a aplicarii impozitului forfetar in anul 2007 şi 2008. 45

ANEXE

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Societatea românească încă traversează o perioadă de profunde transformări, generate de tranziţia de la un sistem centralizat la un sistem democratic, remodelarea întregii structuri economice moştenite, reaşezarea ei pe criterii moderne, realiste, în favoarea individului şi a nevoilor lui. Trecerea ţării noastre de la economia etatizată la economia de piaţă, în care rolul hotărâtor revine liberei iniţiative, proprietăţii private şi al cărui mecanism presupune colaborarea şi îmbinarea organică a legilor pieţei cu acţiunile statului, se dovedeşte a fi un proces complex, îndelungat şi cu largi implicaţii.

Într-o economie de piaţă, în care activităţile economice se concretizează în obţinerea profitului şi a satisfacţiilor, autonomia agenţilor economici trebuie înţeleasă ca o imensă responsabilitate pe care aceştia o au faţă de sine, faţă de societate. Agenţii economici sunt cei care susţin pe umerii lor cea mai mare greutate a economiei româneşti şi de aceea ei trebuie ajutaţi de către sistem şi nu inhibaţi de o fiscalitate mărită, concretizată printr-o presiune fiscală ridicată.

Aceasta lucrare de licenţă susţine importanţa pe care o au agenţii economici în România, luând pulsul Societăţii Comerciale Prodesign SRL, firmă a cărui domeniu de activitate variază pe cei 3 ani de analiză de la activităţi turistice concretizate prin Hotelul Ialomiţa din Municipiul Slobozia, la activităţi de comerţ cu produse petroliere.

Deoarece România este membră a Uniunii Europene de la 1 Ianuarie 2007 am decis ca primul capitol al acestei lucrări de diplomă să trateze problema Acquis-ului Comunitar şi anume, prevederile acestuia în materia impozitării directe şi indirecte la nivel european. Dacă în privinţa impozitelor indirecte armonizarea este de competenţa Uniunii Europene, fiind impusă de necesitatea reducerii disparităţilor la nivelul liberei circulaţii a mărfurilor şi serviciilor, ameliorând astfel funcţionarea pieţei interne, fiscalitatea directă este, în principiu, de competenţa statelor membre. Pentru a putea face faţă concurenţei pieţei americane, Uniunea Europeană urmăreşte constituirea unui cadru comun privind impozitarea profiturilor corporaţiilor, în acest scop, o primă soluţie reprezentând-o uniformizarea bazei de impozitare a profiturilor şi crearea aşa-numitei „asiete comune consolidate”, sau aşa numitul Common Consolidated Corporate Tax Base „CCCTB” , subiect tratat şi în această lucrare.

Capitolul 1. Impozitarea prevezuta de acquis-ul comunitar

1.1. Acquisul comunitar in domeniul impozitarii

Expresia de “Acquis communautaires”, un termen in franceză desemnează legislaţia, reglementările si rezoluţiile emise de Uniunea Europeană. Acquisul comunitar reprezintă ansamblul de drepturi si obligatii comune ce unesc statele membre in cadrul Uniunii Europene.

Lucrarea lui Temple Peter, intitulata “Fiscal harmonization impossible dream or irresistible force?” publicată în anul 1989 vorbea de o armonizare fiscală la nivelul a 12 state membre, autorul avansând cu optimism ideea că anul 2006 va fi anul în care armonizarea fiscală şi unificarea cotelor de impunere vor fi un fapt împlinit. În realitate, armonizarea fiscală este un fapt împlinit doar pentru bazele de impozitare, nivelul cotelor continuând să fie diferit de la un stat la altul. Studiile recente efectuate de catre cercetatori (Rota Graziosi, Gregoire, 2007; Cremer, Helmuth; Gahvari, Firouz, 2007; Peralta, Susana; van Ypersele, Tanguy, 2006; Carlsen, Fredrik; Langset, Bjorg, 2006) tratează problematica coordonării si armonizării fiscale, pe fondul unei competiţii fiscale acerbe, si subliniaza faptul ca tratatul UE, cu toate că nu acoperă impozitarea directă, restrictionează, prin prevederile sale, politicile fiscale ale statelor membre. Prin urmare, in ultimii ani, companiile au actionat in instantă guvernele, pretinzând că legislaţiile fiscale naţionale contravin legislaţiei europene. Deciziile Curţii Europene de Justitie au creat o legislaţie fiscală comună la nivel european, care a contribuit la scaderea veniturilor din impozite pe plan naţional, prin depăsirea, din ce in ce mai des, a prevederilor nationale.

Activitatea in domeniul general al impozitării poate fi justificată prin obiectivul general al Tratatului Comunitatii Europene, exprimat in articolul 3, şi anume acela de a elimina “taxele vamale si orice alte măsuri cu efect echivalent” între statele membre, de a “asigura nedistorsiunea concurentei pe piata comună”. În acest sens se au în vedere în special impozitele indirecte (TVA si accizele). Impozitele directe fiind doar subordonate scopului de neafectare a liberei concurenţe pe piaţã, însã se recomandã membrilor încheirea de convenţii de evitare a dublei impuneri internationale. În plus, Tratatul de la Maastricht (1992) impune membrilor uniunii monetare limitarea deficitelor bugetare la 3% din PIB, membrilor neparticipanţi la uniunea monetarã fiindu-le recomandat sã evite deficitele substantiale.

La nivelul Uniunii Europene se urmăreşte crearea treptată a unui sistem fiscal unitar. Acest obiectiv poate fi atins mai ales în ceea ce priveşte impozitele indirecte (taxa pe valoarea adăugată, accizele), fiind mai greu de realizat în cazul impozitelor directe (impozitul pe veniturile societăţilor, impozitul pe veniturile persoanelor fizice) ca urmare a faptului că şi la nivelul uniunii există economii aflate în diferite stadii de dezvoltare şi cu aspecte specifice de la un stat la altul.

Preview document

Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 1
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 2
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 3
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 4
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 5
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 6
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 7
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 8
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 9
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 10
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 11
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 12
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 13
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 14
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 15
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 16
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 17
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 18
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 19
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 20
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 21
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 22
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 23
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 24
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 25
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 26
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 27
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 28
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 29
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 30
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 31
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 32
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 33
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 34
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 35
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 36
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 37
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 38
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 39
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 40
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 41
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 42
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 43
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 44
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 45
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 46
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 47
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 48
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 49
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 50
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 51
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 52
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 53
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 54
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 55
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 56
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 57
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 58
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 59
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 60
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 61
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 62
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 63
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 64
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 65
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 66
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 67
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 68
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 69
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 70
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 71
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 72
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 73
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 74
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 75
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 76
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 77
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 78
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 79
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 80
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 81
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 82
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 83
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 84
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 85
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 86
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 87
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 88
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 89
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 90
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 91
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 92
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 93
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 94
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 95
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 96
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 97
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 98
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 99
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 100
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 101
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 102
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 103
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 104
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 105
Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • anexa 1 contribuabilii imp profit.doc
 • anexa 2.doc
 • anexa 3 baza impoz tva.doc
 • anexa A2 mod de declaratre si calcualare imp prfit 2006.doc
 • anexa h.doc
 • anexa parte practik.doc
 • Bibliografie.doc
 • concluzii.doc
 • cuprins.doc
 • introducere.doc
 • licenta .doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Impozitele Directe la SC Danalex Com'97 SRL

CAPITOLUL 1 IMPOZITELE DIRECTE – PREZENTARE GENERALĂ 1.1Conţinutul şi rolul impozitelor Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

I N T R O D U C E R E Am ales şi tratat cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală şi utilă pentru teoria şi practica contabilă. Astfel...

Fiscalitatea

1. Fiscalitatea-aspecte generale 1.1. Prelevările fiscale(definiție,funcții,rol) Fiscalitatea este o stiinta, este matematica vie intrucat totul...

Controlul Impozitelor la SC Iancu Trans SRL

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Fiscalitatea Intreprinderii. Studiu de Caz

INTRODUCERE Obligatiile fiscale ale firmei care fac obiectul lucrarii sunt impozitele indirecte, respectiv Taxa pe Valoarea adaugata, si...

Fiscalitatea la SC Valnico SRL

1 ELEMENTE DE TEORIE FISCALA 1.1 DEFINIREA FISCALITATII Prelevarile fiscale au aparut odata cu aparitia puterii publice a Statului si a...

Studiu Privind Impozitele Directe la o Societate Comercială

1. Introducere Impozitele sunt prin contribuţia lor legală şi destinaţia lor clasică o sarcină contributivă normală pe care cetăţeanul o suportă...

Studiu privind impozitele directe în România și în statele membre UE

1. Impozite-notiuni generale Impozitele reprezinta participarea cvasivoluntara a cetatenilor inspre realizarea binelui comun si nu a binelui...

Te-ar putea interesa și

Impozit pe Profit

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 1.1 Introducere Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Evolutia si Aplicarea Taxei pe Valoarea Adaugata si a Accizelor Studiu de Caz la SC Aegissus SA Tulcea

CUVÂNT ÎNAINTE Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia...

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Aspecte Teoretice Privind Contabilitatea și Fiscalitatea Rezultatului Exercițiului Financiar

INTRODUCERE Alegerea temei “Studiu privind contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului exerciţiului la S.C.Relee S.A” constă pe de o parte în...

Management fiscal și deductibilitate fiscală

Trecerea la economia de piaţă a adus importante reforme în viaţa economică dintre care o importanţă deosebită a avut-o privatizarea, proces în care...

Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia

Introducere MOTO: ”Avem impozite pe fiecare articol care ne intră în gură, ne acoperă spatele sau pe care punem picioarele; impozite pe ce e...

Aspecte juridice, contabile și fiscale privind operațiunile de lichidare a societăților comerciale

Introducere O societate comercială, asemănător fiinţei umane, se naşte, se dezvoltă şi, mai devreme sau mai târziu, dispare. Acest lucru mai poate...

Ai nevoie de altceva?