Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 22773
Mărime: 100.47KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. Georgeta Vintila

Cuprins

Cuprins

Capitolul I – Impozitele – Notiuni generale

1.1 Continutul si rolul impozitelor

1.2 Clasificarea impozitelor

1.3 Elementele impozitului

Capitlul II – Impozitul pe profit

2.1 Contribuabilii impozitului pe profit

2.2 Baza de calcul a impozitului pe profit

2.2.1 Veniturile luate in calcul la determinarea profitului impozabil

2.2.2 Cheltuielile luate in calcul la determinarea profitului impozabil

2.3 Determinarea , plata si controlul impozitului pe profit.

Capitolul III – Impactul impozitelor directe asupra societatii

3.1 Impozitul pe cladiri

3.2 Impozitul pe terenuri

3.3 Taxa asupra mijloacelor de transport

3.4 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

3.5 Presiunea fiscala la nivelul SC. Coroana SA

Capitolul IV – Obligati sociale

4.1 Contributii de asigurari sociale

4.2 Contributii la asigurarile sociale de sanatate

4.3 Contributia la fondul de somaj

Extras din document

IMPOZITELE - NOŢIUNI GENERALE

1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor

În România, în conformitate cu Legea finanţelor publice, resursele financiare publice sunt formate din ansamblul veniturilor administraţiei de stat centrale, ale administraţiei de stat locale, veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat, ale fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi veniturile bugetelor fondurilor speciale.

Bugetul public naţional poate fi definit ca fiind planul financiar al statului prin care sunt prevăzute veniturile şi cheltuielile pentru o perioadă determinată de timp.

Bugetul public naţional în Romania este structurat pe trei componente:

-bugetul de stat;

-bugetele locale compuse din bugetul consiliului judeţean, bugetele municipiilor, oraşelor si bugetele comunelor;

-bugetul asigurărilor sociale de stat.

Veniturile de stat sunt formate din totalitatea resurselor băneşti instituite prin lege, care contribuie la constituirea fondurilor băneşti ale acestuia, alcătuind un tot unitar, denumit sistemul veniturilor bugetare.

Din punct de vedere economico-financiar veniturile bugetare reprezintă forme valorice concrete prin care o parte din venitul national sau din alte resurse destinate fondurilor generale ale societatii sunt concentrate la dispoziţia statului. Din punct de vedere juridic, veniturile bugetare reprezintă obligaţii băneşti stabilite in mod unilateral prin acte normative, in sarcina persoanelor juridice si persoanelor fizice care realizează venituri sau bunuri impozabile sau taxabile.

Impozitul reprezintă o contribuţie băneasca obligatorie si cu caracter nerambursabil, datorată conform legii, bugetului de stat de catre persoane fizice si juridice pentru veniturile pe care le obţin sau bunurile pe care le posedă.

Principalele trăsături ale impozitelor sunt:

• impozitul este o contribuţie băneasca;

• impozitul este o contribuţie obligatorie;

• impozitele sunt prelevări cu titlu nerambursabil;

• impozitele sunt datorate conform dispoziţiilor legale;

• impozitele sunt datorate de catre persoane fizice si persoane juridice;

• impozitul se datorează pentru veniturile realizate si bunurile deţinute;

• impozitul este o prelevare fără o contraprestaţie sau fără vreun echivalent.

Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie înţeles în sensul că plata acestora către stat este o sarcină impusă tuturor persoanelor fizice şi/sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datorează impozit.

Impozitele sunt plăţi care se fac către stat cu titlul definitiv şi nerambursabil. În schimbul acestora, plătitorii impozitelor nu pot solicita statului un contraserviciu de valoare egală sau apropiată.

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu definitiv (nerambursabil) şi fără contraprestaţie directă din partea statului.

Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie înţeles în sensul că plata acestora către stat este o sarcină impusă tuturor persoanelor fizice şi/sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datorează impozit. Dreptul de a introduce impozite îl are statul şi el se exercită, de cele mai multe ori, prin intermediul puterii legislative (Parlamentul), iar uneori şi, în anumite condiţii, prin organele de stat legale. Parlamentul se pronunţă în legătură cu introducerea impozitelor de stat de importanţă naţională, iar organele de stat legale pot introduce unele impozite în favoarea unităţilor administrativ-teritoriale. În România, conform Constituţiei, consiliile locale sau judeţene stabilesc impozitele şi taxele locale, în limitele şi în condiţiile legii.

Preview document

Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 1
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 2
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 3
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 4
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 5
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 6
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 7
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 8
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 9
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 10
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 11
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 12
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 13
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 14
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 15
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 16
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 17
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 18
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 19
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 20
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 21
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 22
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 23
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 24
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 25
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 26
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 27
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 28
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 29
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 30
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 31
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 32
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 33
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 34
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 35
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 36
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 37
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 38
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 39
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 40
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 41
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 42
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 43
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 44
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 45
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 46
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 47
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 48
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 49
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 50
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 51
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 52
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 53
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 54
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 55
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 56
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 57
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 58
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 59
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 60
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 61
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 62
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 63
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 64
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 65
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 66
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 67
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 68
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 69
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 70
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 71
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 72
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 73
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 74
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 75
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 76
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 77
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 78
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 79
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 80
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 81
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 82
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 83
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 84
Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Studiu Privind Impozitele Directe la SC Coroana SA.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice în România și statele UE

INTRODUCERE Timp de decenii sistemul de impozite al României a funcţionat şi s-a dezvoltat ca o componentă a modelului administrativ de conducere,...

Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se intitulează „Structura sistemului de impozite şi taxe aplicat în România şi modernizarea sa” şi în cadrul acesteia...

Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010

INTRODUCERE În fiecare moment de dezvoltare al societății îi corespunde un anumit nivel al impozitelor, nivel care se schimbă pe măsura acestei...

Impozitul pe Venitul Persoanelor Fizice

I. INTRODUCERE Într-o economie de piaţă contribuţia cea mai importantă la formarea veniturilor publice este adusă de veniturile fiscale, sub forma...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?