Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 35032
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Publicat de: Nicolae Ungureanu
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Suciu Gheorghe
Lucrare sustinuta la Universitatea Crestina “ Dimitrie Cantemir “Brasov

Extras din licență

Introducere.

Am elaborat lucrarea „Taxa pe Valoarea Adăugată un impozit în continuă transformare„ pornind de la premiza că introducerea ei reprezintă una dintre măsurile fundamentale întreprinse pe linia reformării sistemului fiscal românesc. Caracteristicile principale ale acestui impozit sunt următoarele :

• are un caracter universal, deoarece se aplică asupra tuturor bunurilor şi serviciilor din economie;

• este un impozit neutru unic, dar cu plată fracţionată; este eliminată discriminarea, deoarece cotele se aplică asupra tuturor activităţilor din economie;

• asigură transparenţa, deoarece asigură fiecărui subiect impozabil posibilitatea de a cunoaşte exact şi concret care este mărimea impozitului şi obligaţiei de plată ce-i revine;

• asigură eficacitatea, întrucât, ca o taxă cumulativă, ea este percepută la fiecare tranzacţie privind produse şi servicii;

• asigură neutralitatea datorită faptului că, fiind o taxă unică, mărimea sa rămâne independentă de numărul verigilor (tranzacţiilor) şi deci de lungimea circuitului economic parcurs de un produs sau serviciu.

Primul capitol vizează cadrul juridic, reglementările legale referitoare la taxa pe valoarea adăugată, conform Codului Fiscal şi ale Codului de Procedura Fiscală, conţinând în acelaşi timp rolul impozitelor şi generalităţi privind TVA-ul.

Capitolul al doilea conţine aspecte teoretice legate de regimul intracomunitar şi extracomunitar al taxei pe valoarea adăugată, obligaţiile de înregistrare şi raportare.

Capitolul trei cuprinde aspectele fiscale şi contabilitatea TVA-ului, obligaţiile declarative fiscale precum şi modificarea sistemului de facturare.

Al patrulea capitol prezintă studiul de caz privind achiziţiile şi livrările intracomunitare, operaţiunile tripartite, relaţia între depăşirea cheltuielilor nedeductibile fiscal şi calculul TVA-ului aferent în cazul determinării impozitului pe profit.

Cel de-al cincilea capitol cuprinde armonizarea taxei pe valoarea adăugată.

Ultima parte cuprinde concluziile, precum şi păreri personale şi sugestii privind taxa pe valoarea adăugată.

Anexele cuprind deconturile de T.V.A., declaraţia recapitulativă 390, facturi, ca surse informaţionale utilizate pentru realizarea studiului de caz.

Lucrarea are ca fundament actuala legislaţie privind taxa pe valoarea adăugată conform prevederilor titlului VI din Codul fiscal al României.

CAPITOLUL I

Cadrul juridic.

1.1. Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală – baza legală principală în domeniul taxelor şi impozitelor.

Prezentul cod stabileşte cadrul legal pentru următoarele impozite şi taxe:

a) impozitul pe profit;

b) impozitul pe venit;

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

d) impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;

e) impozitul pe reprezentanţe;

f) taxa pe valoarea adăugată;

g) accizele;

h) impozitele şi taxele locale.

Aceste impozite şi taxe constituie venituri la bugetul de stat şi bugetele locale. Codul Fiscal precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite şi taxe, precum şi modul de calcul şi de plată al acestora, cuprinde procedura de modificare a acestor impozite şi taxe. De asemenea, autorizează Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri .

Cadrul legal de administrare a impozitelor şi taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislaţia privind procedurile fiscale.

În materie fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal.

Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat.

Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.137/2007.

Principiile fiscalităţii

Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii:

a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin;

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

c) echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în funcţie de mărimea acestora;

d) eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale majore.

Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia.

Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.

Ministerul Finanţelor Publice are atribuţia elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod.

În înţelesul prezentului cod, prin norme se înţelege norme metodologice, instrucţiuni şi ordine.

Preview document

Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 1
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 2
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 3
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 4
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 5
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 6
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 7
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 8
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 9
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 10
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 11
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 12
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 13
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 14
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 15
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 16
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 17
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 18
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 19
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 20
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 21
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 22
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 23
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 24
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 25
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 26
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 27
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 28
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 29
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 30
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 31
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 32
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 33
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 34
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 35
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 36
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 37
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 38
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 39
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 40
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 41
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 42
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 43
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 44
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 45
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 46
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 47
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 48
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 49
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 50
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 51
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 52
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 53
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 54
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 55
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 56
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 57
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 58
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 59
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 60
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 61
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 62
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 63
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 64
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 65
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 66
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 67
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 68
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 69
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 70
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 71
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 72
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 73
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 74
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 75
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 76
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 77
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 78
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 79
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 80
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 81
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 82
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 83
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 84
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 85
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 86
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 87
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 88
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 89
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 90
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 91
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 92
Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Taxa pe Valoarea Adaugata - un Impozit in Continua Transformare.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza impozitelor directe, importantă sursă a bugetului public național în România

CAPITOLUL I Consideratii generale privind impozitele 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor “Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

I N T R O D U C E R E Am ales şi tratat cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală şi utilă pentru teoria şi practica contabilă. Astfel...

Sistemul fiscal al României - caracterizare generală posibilități de perfecționare

CAPITOLUL 1 Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 1.1. Conceptul de sistem fiscal şi finalităţile acestuia Conceput iniţial pentru a...

Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Problematica Crizelor Financiare Internaționale

Introducere: Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru lumea din ziua...

Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Analiza evoluției bugetului public al României în perioada 2006 - 2016

INTRODUCERE Prezentarea de față își propune în linii mari să realizeze o analiză a bugetului public al României în perioada cuprinsă între anii...

Te-ar putea interesa și

Aspecte generale privind taxa pe valoarea adăugată

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA I. 1. APARITIA SI EVOLUTIA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA Taxa pe valoarea adaugata...

Fiscalitatea Agenților Economici

Lucrarea de diploma este bazata pe un plan judicios, cu mute probleme analizate, care confera lucrarii un caracter interdisciplinar. Problema...

Alinierea TVA la cerințele Uniunii Europene

INTRODUCERE: Aceasta lucrare nu analizeaza politica fiscala în ansamblu ci se concentreaza pe examinarea impozitarii indirecte –mai exact a...

Sistemul Fiscal în Brazilia

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licenţă se intituleaza “Sistemul fiscal în Brazilia”. Am ales această temă deoarece am vrut să-mi însuşesc mai...

Fiscalitatea Agenților Economici

INTRODUCERE Societatea româneasca traverseaza o perioada de profunde transformari, generate de tranzitia de la un sistem centralizat la un sistem...

Politica Monetară și Rolul ei

INTRODUCERE Stabilizarea macroeconomică a ridicat nenumărate probleme economiilor în tranziţie şi continuă să genereze efecte nedorite la nivel...

Particularitățile TVA în Republica Moldova

Introducere Politica fiscala a Republicii Moldova are la dispozitie numeroase pirghii de influentare a proceselor economice care urmeaza a fi...

Locul și Rolul Accizelor în Sistemul Impozitelor Indirecte

Ponderea cea mai mare în cadrul resurselor financiare ale statului o deţin prelevările obligatorii, care sunt realizate prin intermediul...

Ai nevoie de altceva?